Het magazijnontwerp

Het magazijnontwerp omvat de organisatie en indeling van de beschikbare ruimte in verschillende operationele zones. Over het algemeen moet een centraal magazijn uit zes afdelingen bestaan. Eén voor het ontvangen van de goederen, één voor het controleren van de kwaliteit, één voor het vervangen van de laadeenheden, één voor het opslaan van de goederen, één voor het klaarzetten van de bestellingen en één voor het verzenden van de orders. Deze zes afdelingen of secties kunnen normaal gesproken in drie zones worden gegroepeerd: ontvangst, opslag en verzending. Deze zullen hieronder worden besproken.

 

Ontvangstzone

Deze zone omvat de ontvangst, de kwaliteitscontrole en, wanneer de aard van de producten of goederen dit vereist, de aanpassing van de laadeenheden.

De ontvangstzone moet dicht bij de losperrons liggen en moet de juiste afmetingen hebben om alle goederen, die het magazijn tijdens een normale werkdag binnen komen, af te kunnen handelen. Indien mogelijk is het raadzaam een extra ruimte in te richten die groot genoeg is voor het opvangen van extra goederen, die niet ingepland zijn.

Wanneer de ontvangen laadeenheden aangepast moeten worden, dan moet de beschikbare ruimte worden uitgebreid en heeft men middelen nodig om deze taak uit te voeren. Dit betekent dat men rekening moet houden met het aantal benodigde magazijnmedewerkers, dat men over de juiste werkplekken en benodigdheden moet beschikken, dat een gedeelte van de opslagruimte gereserveerd moet worden voor de opslag van lege laadeenheden en dat men over apparatuur moet beschikken dat de oorspronkelijke verpakking verwijdert.

 

Magazijn voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in spoedtransport en distributie

Magazijn voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in spoedtransport en distributie

Magazijn voor een distributiecentrum in de levensmiddelenindustrie

Magazijn voor een distributiecentrum in de levensmiddelenindustrie

 

Opslagzone

Het ontwerp van de opslagzone zal afhangen van het feit of de bestellingen hier zullen worden klaargezet en, zo ja, of dit vanuit de stellingen zal plaatsvinden.

In een centraal magazijn kan deze zone uit een of meerdere secties bestaan. Aangezien dit artikel tot doel heeft zoveel mogelijk informatie over de verschillende mogelijkheden te verstrekken, kunnen we als voorbeeld een installatie geven waar verschillende soorten producten worden ontvangen, in verschillende hoeveelheden, met uiteenlopende omloopsnelheden en met complexe opslagbehoeften.

 

 

Voor het ontwerpen van een magazijn dat aan deze kenmerken tegemoet komt, moet eerst de omloopsnelheid van de producten worden bestudeerd waarbij deze in drie categorieën wordt ingedeeld: producten met een lage, gemiddelde of hoge omloopsnelheid. De indeling in deze drie categorieën is natuurlijk zeer subjectief. Men dient eerst een gemiddelde vast te stellen dat als referentiepunt dient. Goederen met een index die dicht bij dit gemiddelde ligt, worden beschouwd als producten met een gemiddelde omloopsnelheid. Goederen die hier ver onder liggen, worden beschouwd als producten met een lage omloopsnelheid en goederen die hier ver boven liggen als producten met een hoge omloopsnelheid.

Zodra van de producten de afmetingen en de omloopsnelheid zijn bepaald, worden de goederen opgeslagen, waarbij met drie factoren rekening moet worden gehouden:

 

  1. Goederen met een lage omloopsnelheid zijn meestal producten die in kleine hoeveelheden worden afgenomen, waardoor ze over het algemeen weinig opslagruimte nodig hebben.
  2. Goederen met een gemiddelde omloopsnelheid worden daarentegen regelmatig klaargezet, in gematigde hoeveelheden (dat wil zeggen dat ze regelmatig in batches met een gemiddelde hoeveelheid worden besteld). Daarom moeten ze goed toegankelijk zijn en kan de uitslag in een gemiddeld tempo uitgevoerd worden.
  3. Als laatste worden goederen met een hoge omloopsnelheid erg vaak en in grote hoeveelheden besteld (zodat er een frequente vraag naar middelgrote tot grote batches is). Bij producten met een hoge omloopsnelheid is het belangrijkste dat ze goed toegankelijkheid zijn en snel uitgeslagen kunnen worden.

 

In een centraal magazijn met deze kenmerken kan dan het volgende worden geïnstalleerd:

- Een opslagzone met stellingmodules of een groeperingssysteem, voor producten met een hoge omloopsnelheid, waarbij volume belangrijker is dan de toegankelijkheid of de uitslagsnelheid. Naargelang de hoeveelheid van het product en de beschikbare opslagruimte kan men gebruik maken van stellingmodules of een groeperingssysteem.

- Een zone met magazijnstellingen die alleen dient voor opslag of die wordt gecombineerd met geïntegreerde voorzieningen voor orderpicking. Dit hangt af van het aantal producten met een hoge omloopsnelheid.

Wanneer het alleen om opslag gaat, kan men wat betreft het afhandelingsmaterieel, kiezen tussen klassieke heftrucks (die gangpaden tussen de 3500 tot 4000 mm nodig hebben), reachtrucks (de gangpaden moeten tussen de 2500 en 3000 mm breed zijn), tridirectionele heftrucks (gangpaden tussen de 1700 en 2200 mm) of magazijnkranen (gangpaden smaller dan 1700 mm). De keuze van het afhandelingsmaterieel hangt niet alleen van de benodigde ruimte tussen de magazijnstellingen af, maar voornamelijk van de relatie tussen de benodigde en de beschikbare opslagcapaciteit.

Het is ook noodzakelijk rekening te houden met de hefhoogte van de verschillende heftrucks of magazijnkranen om te bepalen welk type het meest geschikt is (zie het artikel «Magazijntrucks» voor meer informatie).

 

Schema van de verschillende zones in een centraal magazijn

Schema van de verschillende zones in een centraal magazijn

 

Een andere belangrijke factor is de investering die elk systeem met zich meebrengt, want hoe geavanceerder het gebruikte afhandelingsmaterieel, hoe hoger de aanschafkosten. Men mag echter de berekening van het rendement op de investering niet vergeten. Het kan namelijk zo zijn dat geavanceerde systemen met hoge initiële kosten een sneller rendement op de investering (ROI) opleveren.

Wanneer het aantal producten met een hoge omloopsnelheid zeer groot is, is het raadzaam een gemengde opslagzone te ontwerpen. Gezien het feit dat orderpicking het snelst verloopt op de lagere niveaus en de opslag het meest rendabel is op de hoogste niveaus, is het raadzaam een stellingconfiguratie te ontwerpen waarbij het klaarzetten van kleingoed op het middelhoge niveau plaatsvindt en de opslag in de resterende niveaus. Ook kan men automatische systemen installeren.

 

Verzendzone

Deze zone omvat zowel de afdeling waar de bestellingen klaargezet worden (vanaf de vloer of vanuit de magazijnstellingen), als de verzendafdeling.

In deze zone worden de bestellingen klaargezet en worden, indien van toepassing, de bestellingen verpakt die afkomstig zijn uit de andere magazijnen van het bedrijf. Hiervoor moet men over de geëigende middelen beschikken. Hierop mag men beslist niet besparen omdat dit deel van het magazijn de grootste invloed heeft op het imago en de reputatie van het bedrijf. Het werk in deze zone wordt aanzienlijk eenvoudiger wanneer het klaarzetten van de bestellingen wordt uitgevoerd vanuit de magazijnstellingen. 

De magazijnmedewerkers die de bestellingen klaarzetten vallen in het organigram onder de verzendafdeling, omdat deze afdeling verantwoordelijk is voor het reguleren van de activiteiten van de ordervoorbereiders, al naargelang de externe vraag.

 

Consolidatie van bestellingen in de verzendzone

Consolidatie van bestellingen in de verzendzone

 

Wanneer het magazijn beschikt over een warehouse management systeem en als dit naar behoren is geprogrammeerd, dan beperkt het klaarzetten van bestellingen zich tot het in batches plaatsen van de producten, in een daarvoor afgebakende zone.

 

Sorteren en consolideren van bestellingen per klant of per bestemming

Sorteren en consolideren van bestellingen per klant of per bestemming

Deze ruimte die gereserveerd is voor de consolidatie van de bestellingen, moet groot genoeg zijn om plaats te bieden aan alle orderregels die op een normale werkdag worden vrijgegeven. Daarnaast is het raadzaam en noodzakelijk om over een extra zone te beschikken om niet geprogrammeerde pieken in de vraag op te kunnen vangen. Deze zone voor uitgaande zendingen moet zich zo dicht mogelijk bij de laadperrons bevinden.

Wanneer het klaarzetten van bestellingen in een aparte ruimte wordt uitgevoerd (vooral wanneer het om orderpicking vanuit magazijnbakken gaat), heeft men een geschikte consolidatiezone nodig. In de buurt daarvan kunnen transportbanen worden geïnstalleerd voor het vervoeren van eenheden die per bestelling of bestemming zijn voorbereid. 

 

Bufferzone waar bestellingen automatisch geconsolideerd worden

 

Bufferzone waar bestellingen automatisch geconsolideerd worden

Naast transportbanen voor het vervoeren van de geconsolideerde lading naar de verzendzone, bestaan er ook andere alternatieven: transpallets, heftrucks en automatisch geleide voertuigen (AGV) of laser geleide voertuigen (LGV). In de afbeelding hierboven wordt het gebruik van laser geleide voertuigen getoond. Deze LGV's plaatsen de pallets op vijf tafels met rollenbanen waar een aanvoerwagen ze oppikt en op een van de uitslaglijnen, voorzien van verzameltransportbanden, plaatst.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key: