Inrijstellingen en Doorrijstellingen

Inrijstellingen en Doorrijstellingen

Systeem voor de compacte opslag van pallets ontworpen om homogene producten gegroepeerd op te slaan en de beschikbare ruimte optimaal te benutten.

Het product

Inrijstellingen/doorrijstellingen: perfect voor magazijnen met homogene producten en een groot aantal pallets per SKU

Inrijstellingen en doorrijstellingen zijn de eenvoudigste en meest betaalbare methode om goederen met grote dichtheid op te slaan. De stellingen vormen gangpaden waar vorkheftrucks doorheen rijden om de goederen in- en uit te slaan. Deze oplossing verhoogt de opslagcapaciteit aanzienlijk in vergelijking met conventionele oplossingen voor palletopslag.

Deze stellingen kunnen op twee manieren worden opgesteld: inrijstellingen (pallets worden geladen en gelost vanuit dezelfde gang) of doorrijstellingen (pallets worden geladen vanuit de eerste gang en gelost vanuit de achterste gang).

Inrijstellingen en doorrijstellingen verhogen de magazijncapaciteit

Voordelen van inrij- of doorrijstellingen

  • Maximale benutting van de beschikbare ruimte: de volledige beschikbare grondoppervlak en hoogte wordt benut, waardoor de opslagcapaciteit toeneemt in vergelijking met conventionele stellingen.
  • Eenvoudig en zuinig: dit is het eenvoudigste compacte opslagsysteem en vergt de laagste investering.
  • Configureerbaar: de diepte en de hoogte van de rekken kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant en aan de kenmerken van de opgeslagen goederen.
  • Eén of twee gangpaden: u kunt werken met één gangpad (laden en lossen vanaf de voorzijde) of met twee gangpaden (laden vanaf het voorste gangpad en lossen vanaf het achterste gangpad).
  • Geleiding: de inrij- of doorrijstellingen van Mecalux bevatten accessoires die de heftruckbewegingen en de correcte positionering van de pallets vergemakkelijken.
  • Lager energieverbruik: door minder ruimte in te nemen, wordt de te koelen oppervlakte in koel- of vriesruimten verkleind.
  • Eenvoudig voorraadbeheer: in elke stelling wordt één enkel SKU opgeslagen, wat voorraadcontrole en -beheer vereenvoudigt.
  • Voor verschillende soorten pallets: pallets van verschillende gewichten en afmetingen kunnen in deze oplossing worden opgeslagen.
Het belangrijkste voordeel van deze inrijstellingen en doorrijstellingen is de optimalisering van de ruimte

Inrij- of doorrijstellingen benutten de ruimte optimaal en ze hebben ons een aanzienlijk hogere opslagcapaciteit opgeleverd

Ivan Bohigas Hoofd Operaties
Selvafil
(Maçanet de la Selva, Spanje)

Toepassingen van inrij- of doorrijstellingen

Ideaal voor magazijnen met weinig SKU's en veel pallets

Inrijstellingen zijn ideaal voor bedrijven met veel dezelfde SKU's op een groot aantal pallets die de beschikbare oppervlakte willen maximaliseren en de opslagcapaciteit willen vergroten.

Een magazijn met inrijstellingen is ideaal voor de opslag van zeer homogene goederen

Magazijnen met zeer homogene producten

Een magazijn met inrijstellingen is vooral geschikt als er veel dezelfde SKU's worden opgeslagen op een groot aantal pallets.

Stellingen met hoge dichtheid verlagen de kosten voor logistiek vloeroppervlak

Logistieke centra in grote steden

Omdat deze stellingen veel ruimte besparen, zijn ze zeer geschikt voor magazijnen in gebieden waar ruimte kostbaar is.

Inrijstellingen worden vaak gebruikt in koelhuizen

Koelhuizen

Een vaak gebruikte oplossing voor koel- en vriescellen die de beschikbare ruimte voor temperatuurgecontroleerde opslag optimaal moeten benutten.

Inrijstellingen voor pallets zijn geschikt voor zowel FIFO als LIFO-goederenbeheer

Gereguleerde magazijnen

Bij doorrijstellingen (twee gangpaden) fungeert het systeem als een buffer.

Hoe werkt groepering van pallets?

In- en uitslaan van goederen met inrijstellingen en doorrijstellingen.

Hoe goederen opgeslagen worden in een compact rek varieert naar gelang van de opstellingen. Bij inrijstellingen worden de pallets in- en -uitgereden vanaf één gangpad. Bij doorrijstellingen worden daarentegen verschillende gangpaden gebruikt.

Getuigenissen

Coca-Cola Refreshments Bandeirantes

We hebben gekozen voor compacte opslagsystemen omdat ze ontworpen zijn om de capaciteit te verhogen en de werking van het magazijn te verbeteren. We moesten de opslagcapaciteit van ons centrum aanzienlijk uitbreiden.

Alisson Ferreira Manager logistieke planning en operaties
Coca-Cola Refreshments Bandeirantes
(Trindade, Brazilië)
Global-TALKE

Het voordeel van inrijstellingen is dat het gehele beschikbare oppervlak wordt benut voor een grotere opslagcapaciteit. We hebben de magazijncapaciteit met meer dan 50% verhoogd.

César Garraza Project Manager
Global-TALKE
(Tarragona, Spanje)
Caromar

Met behulp van inrij- en doorrijstellingen hebben we de opslagdichtheid verbeterd. Na de renovatie van ons magazijn hebben we de capaciteit vergroot, waardoor we ook in de toekomst kunnen blijven groeien.

Pablo Albertín Logistiek manager
Caromar
(La Tablada, Argentinië)

Onderdelen van inrijstellingen

De inrijstellingen van Mecalux onderscheiden zich door de productiekwaliteit van alle onderdelen. De elementen die het meest te lijden hebben onder slijtage en corrosie worden kataforetisch gelakt.

De structuur van inrijstellingen en doorrijstellingen bestaat uit jukken die het geheel verticaal ondersteunen en binnenbanen vormen die zijn uitgerust met steunrails, horizontale profielen waarop de pallets worden geplaatst.

De inrijstellingen van Mecalux beschikken over een aantal onderdelen, waarvan sommige optioneel zijn, die de veiligheid van de installatie versterken en ongevallen helpen te voorkomen als er vorkheftrucks in de stellingen rijden.

Jukken van inrijstellingen

Jukken

Bestaande uit twee staanders met de bijbehorende diagonale verbindingsstukken, voeten en toebehoren. Om de 50 mm kunnen liggers en spanten worden aangebracht.

Bovenste balk van inrijstellingen

Topliggers of portaalliggers

Profielen die de jukken aan de bovenkant dwars met elkaar verbinden en zo portalen vormen. Deze worden in alle opslagpaden geplaatst.

Steunrail van het type GP voor inrijstellingen

Steunrails van het type GP

Enkel te verkrijgen bij Mecalux. Deze maken het mogelijk pallets te centreren, met een minimaal verlies aan ruimte in de hoogte (slechts 50 mm). Ideaal wanneer alle op te slaan pallets dezelfde afmetingen hebben.

Steunrail van het type C voor inrijstellingen

Steunrails van het type C

C-vormige profielen die geen zelfcentrering toelaten. Deze worden gebruikt bij gebruik van pallets met verschillende afmetingen vooraan of laadeenheden die grotere steunafstanden vereisen.

Verbindingen voor inrijstellingen

Verbindingen

Oranje metalen onderdelen die de rails verbinden met de jukken van de staanders.

Steunvoeten voor inrijstellingen

Steunvoeten

Deze maken deel uit van het juk en kunnen op twee plaatsen verankerd worden en worden uitgerust met de nivelleerplaten.

De steunvoet wordt verstevigd door deze aan de grond te verankeren

Versteviging met compacte voet

De stijfheid wordt verkregen door de staanders en liggers met elkaar te verbinden, plus het verankeren van de voeten van de staanders in de vloer op twee plaatsen.

Dwarsstabiliteit kan worden bereikt door middel van versteviging en stroken bovenaan

Versteviging en verbindingsstrook bovenaan

Bovenaan worden er versterkende latten geplaatst om de horizontale krachten rechtstreeks op de grond over te brengen.

De inrijstellingen en doorrijstellingen worden verstevigd door middel van stroken aan de achterzijde

Versteviging achteraan

Er worden verticale verstevigingen aangebracht aan de achterzijde (bij stellingen met één toegang) of in het midden (bij stellingen met twee toegangen). Alleen voor inrijstellingen.

Verstevigingen beschermen de jukken van de inrij- en doorrijstellingen tegen mogelijke botsingen

Versteviging van de staander

Optioneel. Wordt vooraan geplaatst op de eerste staander van elke rij jukken. Deze versterken de stelling tegen mogelijke schokken van lage intensiteit.

De onderste geleiderails leiden de vorkheftrucks door de doorrijstellingen

Onderste geleiderails

Optioneel. Hierdoor kan de vorkheftruck vlotter de stelling inrijden en niet per ongeluk stoten tegen de zijkant van de stelling botsen. Er zijn twee modellen (LPN of VGPC), afhankelijk van het type vorkheftruck dat wordt gebruikt.

Palletcentreerders maken het makkelijker om pallets in de stelling te plaatsen

Palletcentreerder

Bij rails van het type GP is elk laadniveau uitgerust met twee gele centreerstukken die in de rails zijn gemonteerd. Deze helpen om de pallets correct neer te zetten aan de ingang van elk niveau.

Railstoppers helpen om de pallets in de inrijstellingen te plaatsen

Railstoppers

Deze worden bevestigd aan het uiteinde van de C-rails en dienen om de lading te stoppen en te voorkomen dat deze uitsteekt.

Liggerstoppers voorkomen dat de pallets uitsteken

Liggerstoppers

Optioneel. Deze voorkomen dat de pallet uitsteekt of de muur raakt. Ze beschermen ook de verticale spankabels achteraan.

Het typeplaatje bevat de technische gegevens van de inrijstellingen en doorrijstellingen

Typeplaatje

Bevat de technische informatie van de installatie. Deze bevat de keuringssticker met de vervaldatum voor de volgende onderhoudsbeurt. Deze worden zichtbare geplaatst aan de buitenzijde van de stelling.

Catalogi

Catalog - 7 - Compacte-palletstellingen - nl_NL

Inrijstellingen en doorrijstellingen

Gebruik van de beschikbare ruimte

Download
Keuringen magazijnstellingen

Technische controle van stellingen

Gebruik, inspectie en onderhoud van stellingen

Download
MS_Compacta_NL.pdf

Handleiding veiligheid in het magazijn

Bediening, gebruik, service en onderhoud van inrijstellingen/doorrijstellingen-stellingen

Download
Catalog - 0 - Opslagoplossingen-voor-pallets - nl_NL

Oplossingen voor palletopslag

Opslagsystemen voor producten op pallets

Download
Catalog - 2 - Easy-wms - nl_NL

Warehouse Management Software

Technologische innovatie voor efficiënte magazijnen

Download

Veelgestelde vragen

Inrijstellingen en doorrijstellingen zijn een opslagsysteem met hoge dichtheid dat bestaat uit een reeks rekken die gangpaden vormen en die zijn uitgerust met steunrails waarop de pallets worden geplaatst. Vorkheftrucks rijden tussen de gangpaden om de goederen te laden en te lossen. Aangezien de volledige hoogte en diepte van de paden wordt gebruikt, wordt de beschikbare ruimte maximaal benut. Hierdoor neemt de opslagcapaciteit toe in vergelijking met conventionele stellingen.

Inrijstellingen en doorrijstellingen kunnen op twee verschillende manieren worden ingericht, die telkens gepaard gaan met twee verschillende strategieën voor ladingbeheer: inrijstellingen en doorrijstellingen. De eerste variant komt het vaakst voor. De producten worden vanuit hetzelfde gangpad in- en uitgereden. Men werkt dus volgens het principe van last in, first out: de laatst geplaatste pallet wordt er als eerste uitgehaald. Bij doorrijstellingen worden de pallets vanuit verschillende gangpaden in- en uitgereden. De goederen worden dus aan de ene kant ingevoerd en aan de andere kant uitgehaald. De goederen worden dus behandeld volgens FIFO (first in, first out): de eerste pallet die wordt ingeladen is ook de eerste die wordt uitgeladen. Deze opstelling wordt vaak gebruikt wanneer het systeem wordt gebruikt als buffer of tussenopslag om de stromen tussen twee werkgebieden (bv. productie en verzending of tussen verschillende productiestappen) efficiënt te regelen.

Inrijstellingen en doorrijstellingen zijn een compacte opslagoplossing die aan veel verschillende eisen voldoet. De opslagcapaciteit ligt hoger dan bij conventionele stellingen en in vergelijking met andere oplossingen voor opslag met hoge dichtheid is dit het eenvoudigste en meest betaalbare systeem. Aangezien de vorkheftrucks door de stellingen heen moeten bewegen, duurt het wel langer om goederen op te pikken en af te zetten. Anderzijds, aangezien elk gangpad voorbehouden is voor één SKU is dit systeem niet aan te bevelen voor magazijnen waar een grote verscheidenheid aan producten wordt beheerd. Voor die gevallen beschikt Mecalux ook over oplossingen voor groepering die het beheer van meer heterogene goederen vergemakkelijken, zoals doorrolstellingen, pushback-stellingen of het Pallet Shuttle systeem.

Er zijn geen structurele beperkingen. De maximale hoogte van een inrij- of doorrijstelling wordt dus bepaald door de maximale werkhoogte van de gebruikte transportmiddelen en hun hulpsystemen (camera, hoogtekiezer enz.).

De hoogte van elk opslagniveau bij inrij- of doorrijstellingen hangt af van de hoogte van het pallet en het type opbouw (met GP-rail of C-rail). Bij een GP-rail is de hoogte van het niveau gelijk aan de hoogte van de pallet plus 150 mm. Bij een C-rail moet de hoogte van het niveau gelijk zijn aan de hoogte van het pallet plus 200 mm.

De diepte van elk pad is de som van de diepte van alle pallets (met inbegrip van de laadmaat als deze uitsteekt) plus een vrije ruimte per ladingseenheid van ten minste 25 mm. Anderzijds is het aantal pallets dat in elk gangpad wordt opgeslagen gewoonlijk een veelvoud van de productiepartijen of de pallets die in een vrachtwagen passen. Een inrij- of doorrijstelling voor de opslag van afgewerkte bestellingen kan bijvoorbeeld 11 pallets diep en 3 pallets hoog zijn, omdat er 33 pallets in een trailer passen.

Voor een maximale efficiëntie is het van essentieel belang dat alle pallets die in hetzelfde gangpad worden geplaatst en dezelfde SKU bevatten, om onnodige handelingen te voorkomen.

In tegenstelling tot conventionele stellingen worden bij inrij- of doorrijstellingen de pallets aan de breedste kant behandeld, d.w.z. met de onderkant dwars op de draagprofielen. De vorkheftruck zet de pallet neer door de onderkant op de steunrails te plaatsen.

Vorkheftrucks die geschikt zijn voor inrij- of doorrijstellingen zijn heftrucks met tegengewicht en reachtrucks. Heftrucks met tegengewicht reiken gewoonlijk niet hoger dan 7,5 m; reachtrucks kunnen echter hoger dan 11 m reiken.

Aangezien de vorkheftrucks binnen de gangpaden rijden, moet er voldoende vrije ruimte zijn om veilig te kunnen werken, bijvoorbeeld een minimale vrije ruimte van 75 mm aan elke kant van de vorkheftruck. Ook moet het eerste niveau van de steunrails zich hoog genoeg bevinden om niet in aanraking te komen met onderdelen van de vorkheftruck, zoals het chassis.

Vraag een deskundige