Milieu

Milieubeheersysteem

Mecalux is zich bewust van de milieusituatie en de negatieve effecten op het milieu van de in haar productiecentra verrichte activiteiten.

De wens van Mecalux om het milieu te respecteren en onze milieubewuste klanten tevreden te stellen rechtvaardigt de implementatie van een Milieubeheersysteem.

De toepassing van het Milieubeheersysteem op onze activiteiten garandeert dat alle organisatorische, productieve en technische taken, die van invloed kunnen zijn op het milieu, kunnen worden gepland, bestuurd en gecontroleerd, om steeds te voldoen aan de vastgestelde eisen.

Internationale normen

Het Milieubeheersysteem dat MECALUX gekozen heeft, is gebaseerd op de eisen van de norm UNE-EN-ISO-14.001:2015, die weergeeft of de rekwisieten nageleefd worden.

Met deze publieke verklaring wilt de Directie van het bedrijf haar compromis tonen in het nakomen van de vastgestelde en afgesproken eisen.

Bovendien zijn alle werknemers die in hun activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks bij het milieubeheer betrokken zijn, verplicht hun werk in overeenstemming met het Milieubeheersysteem te realiseren, om zo te kunnen garanderen dat alle producten en diensten van het bedrijf MECALUX de eisen van deze Milieupolitiek nakomen.

Milieueisen

Mecalux verplicht zich om:

  • De wet- en regelgeving i.v.m. milieumanagement na te leven.
  • Het personeel aan te drijven tot milieubewust handelen.

Milieubeheersysteem

Dit compromis leidt tot de volgende concrete maatregelen:

  • Informar a todos los empleados y suministradores del contenido de esta Política Medioambiental.
  • Alle werknemers en leveranciers informeren over de inhoud van deze Milieupolitiek
  • Gebruik maken van de analyse en optimalisering, met als doel de milieubescherming te verhogen en de milieuvervuiling te vermijden.
  • Controleren dat de wet- en regelgeving i.v.m. milieumanagement wordt nageleefd.
  • Het beheer van afval, schadelijke stoffen en vervuiling verbeteren.
  • Alle werknemers met activiteiten die duidelijke uitwerkingen hebben op het milieu, aandrijven en opleiden tot milieubewust handelen.li>
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: