Doorrolstelling voor pallets

Doorrolstelling voor pallets

Compacte opslagoplossing voor pallets waarbij de lading door de zwaartekracht beweegt en de ruimte maximaal wordt benut.

Het product

Dynamisch opslagsysteem: operationele flexibiliteit en perfecte FIFO-rotatie

Doorrolstellingen zijn een compacte structuur bestaande uit opslagkanalen die zijn uitgerust met rollen en onder een lichte helling zijn geplaatst, zodat de pallets vanzelf vooruit rollen. De lading op pallets wordt aan het hoogste deel van het kanaal ingevoerd en onder invloed van de zwaartekracht schuift deze door naar het andere uiteinde, waar ze klaar is om te worden uitgehaald.

In een dynamisch magazijn zijn er geen gangpaden, waardoor de opslagcapaciteit toeneemt. Bovendien maakt dynamische opslag het mogelijk een FIFO-strategie toe te passen (de eerste pallet die wordt ingereden is de eerste die wordt uitgehaald), wat een efficiënt voorraadbeheer vergemakkelijkt.

Doorrol palletstellingen zijn een wendbaar en efficiënt compact opslagsysteem

Voordelen van palletdoorrolstellingen

  • Maximale benutting van de oppervlakte: palletdoorrolstellingen zijn opslagoplossingen met hoge dichtheid die de magazijncapaciteit aanzienlijk vergroten.
  • Perfecte productrotatie: het systeem is compatibel met FIFO (First In, First Out) en bevordert een uitstekende voorraadcontrole.
  • Tijdbesparing: alle SKU's zijn in hetzelfde gangpad beschikbaar. Zo kunt u elk product snel vinden, wat de manoeuvreertijd van vorkheftrucks verkort en het uitnemen van pallets versnelt.
  • Laden en lossen zijn van elkaar gescheiden: het in- en uitslaan van pallets gebeurt vanuit afzonderlijke gangen, zodat de heftrucks zonder onderbreking kunnen werken en niet in elkaars weg rijden.
  • Meerdere SKU's: elk kanaal bevat één SKU, maar per kanaal kunnen er andere SKU's worden opgeslagen.
  • Lager energieverbruik: als het systeem in gekoelde magazijnen wordt gebruikt, vermindert dit het energieverbruik, aangezien het te koelen volume kleiner is.
  • Veiligheid en betrouwbaarheid: de verschillende onderdelen waaruit de palletdoorrolstellingen van Mecalux bestaan, zijn ontworpen om alle risico's voor de operatoren en de goederen te ondervangen.
Doorrolstellingen zijn een opslagsysteem met vele voordelen

Dankzij doorrolstellingen kunt u tot 50% sneller pallets in- en uitslaan

LAR
Riccardo Monari Site manager
LAR
(Campogalliano, Italië)

Toepassingen van doorrolstellingen

Ideale oplossing voor meerdere sectoren uit de industrie en distributie

Opslag in doorrolstellingen is de perfect oplossingen voor bedrijven die het maximale uit de beschikbare opslagruimte willen halen en de voorraadbehandeling willen stroomlijnen om een efficiënte en foutloze opslag van goederen willen garanderen.

Palletdoorrolstellingen zijn zeer nuttig in magazijnen met veel pallets per SKU

Opslag van grote aantallen referenties met een hoge omloopsnelheid

Palletdoorrolstellingen zijn ideaal voor de opslag van vele eenheidsladingen per SKU.

Dynamische opslag wordt vaak gebruikt in bedrijven die beperkt houdbare goederen behandelen

Opslag van bederfelijke goederen

Het beheer van producten met een bepaalde vervaldatum wordt makkelijker in sectoren zoals levensmiddelen en farmaceutische producten.

Met doorrolstellingen kunnen verschillende werkzones met elkaar worden verbonden

Tijdelijke opslag tussen werkzones

Deze stellingen kunnen twee werkzones, gewoonlijk de productiezone en de verzendingszone met elkaar verbinden.

Palletdoorrolstellingen stroomlijnen het beheer van tijdelijke buffers

Beheren van een tijdelijke buffer

De goederenstroom in tijdelijke opslagruimten, bijvoorbeeld voor kant-en-klare bestellingen, wordt dynamisch gemaakt.

Het gebruik van palletdoorrolstellingen die werken met zwaartekracht in koelhuizen vermindert het energieverbruik

Koelhuizen

Dit compacte systeem helpt het energieverbruik in koelruimtes te verminderen.

Hoe een dynamisch magazijn werkt

Perfect voorraadbeheer met minimale voorraadbewegingen

Doorrolstellingen voor pallets benutten de zwaartekracht en zijn makkelijk te gebruiken. Ze maken een uiterst wendbaar beheer mogelijk, waardoor de manoeuvreertijden en de door de vorkheftrucks af te leggen afstanden worden verkort. Ook de in- en uitslag wordt dynamischer.

Opstellingen van doorrolstellingen

Zeer veelzijdige opslagoplossing die zich aanpast aan uiteenlopende behoeften

Doorrolstellingen voor pallets maken gebruik van de zwaartekracht en zijn beschikbaar in verschillende opstellingen die variëren naargelang de wijze van goederenbeheer en het soort handelingen dat moet worden uitgevoerd, zoals orderpicking vanuit de stelling zelf.

Onderdelen van doorrolstellingen

De productiekwaliteit van de verschillende onderdelen van de Mecalux stellingen voor palletdoorrolstellingen maakt het systeem zeer betrouwbaar. De correcte werking van het systeem en een lange levensduur zijn dus gegarandeerd.

Doorrolstellingen voor pallets bestaan uit dezelfde onderdelen als andere palletstellingen (jukken, liggers, enz.) en bepaalde extra onderdelen zoals rollen die gebruik maken van de zwaartekracht.

Palletdoorrolstellingen bevatten een reeks onderdelen die ervoor zorgen dat de pallets veilig en met gecontroleerde snelheid in de opslagkanalen bewegen.

De rollen laten de pallets soepel door de dynamische stellingen glijden

Rollen

De rollen bestaan uit elektrisch gelaste stalen buizen en laten de pallets soepel door het kanaal bewegen. De afstand en de diameter variëren naar gelang van het type en het gewicht van de pallets.

Jukken zijn onderdelen van de doorrolstellingen die bestaan uit staanders, dwarsstukken en diagonale verbindingen

Jukken

Elementen bestaande uit twee verticale profielen (staanders) die door middel van dwarse en diagonale verbindingsstukken aan elkaar zijn vastgemaakt.

De dynamische liggers ondersteunen de rollen bij doorrolstellingen

Dynamische liggers

Horizontale elementen die de rollen ondersteunen waarop de pallets bewegen.

De uitgangsliggers van de doorrolstellingen bevinden zich aan het einde van elk kanaal

Uitgaande liggers

Aan het einde van elk kanaal worden dynamische kanaalprofielen aangebracht. Deze bevatten een ingebouwd remsysteem.

De eindstop bevindt zich aan het einde van elk kanaal van de palletdoorrolstelling

Eindstop

Deze vervangt de uitgaande ligger wanneer het kanaal uitsteekt voorbij de steunligger.

Remrollen regelen de snelheid waarmee de pallet beweegt

Remrollen

Deze regelen de snelheid waarmee de pallets bewegen en werken afhankelijk van de opgewekte krachten. Hoe hoger de snelheid of het gewicht van de pallet, hoe groter de remkracht.

De palletcentreerders voorkomen dat de pallet van het traject afwijkt

Palletcentreerder

Deze centreren de pallets bij de ingang van het kanaal. De functie ervan is te voorkomen dat de ingevoerde pallet van het traject afwijkt.

De zijbescherming uit metaalgaas verhoogt de veiligheid van doorrolstellingen

Zijbescherming van metaalgaas

Hierdoor wordt de toegang van mensen tot de doorrolstellingen voor pallets voorkomen. Tegelijkertijd voorkomen ze dat goederen in doorgangs- of werkruimten vallen.

Het typeplaatje bevat de technische informatie van de doorrolstellingen

Typeplaatjes

Deze bevatten de technische gegevens van de stelling en ook een label met de uiterste datum voor de volgende inspectie. Deze worden zichtbare geplaatst aan de buitenzijde van de stelling.

Accessoires voor palletdoorrolstellingen

Er zijn veel elementen waarom u het systeem kunt afstemmen op uw specifieke behoeften.

Pallethouders houden pallets vast of verdelen ze over doorrolstellingen

Pallethouders

Deze houdt de pallets tegen of scheidt de pallets van elkaar. Hierdoor kan de eerste pallet gemakkelijker worden uitgereden en wordt de druk tussen de pallets wordt verdeeld. De installatie ervan is optioneel en hangt af van de kenmerken van het magazijn.

Het grondniveau worden vaak gebruikt in productie- of verzendruimten

Bouw op grondniveau voor pallettrucks

Hier worden lange rollen gecombineerd met groepen korte rollen, voor gebruik met pallettrucks of stapelaars. Deze vinden we vaak in productie- of verzendzones.

Rollenbanen in meerdere onderdelen worden aanbevolen voor gebruik met vaste vorken

Rollenbanen in meerdere onderdelen

Deze rollen worden aan de in- en uitgangen van de kanalen geplaatst als behandelingsapparatuur met starre vorken worden gebruikt. Deze rollen maken het makkelijker om pallets in en uit te halen.

Dankzij openklapbare kanalen kunnen onderhoudswerkzaamheden op grondniveau worden uitgevoerd in doorrolstellingen

Openklapbare kanalen

Deze kanalen kunnen onderin de stellingen worden ingebouwd om onderhoudstaken op de begane grond uit te voeren en schoonmaakwerkzaamheden te vergemakkelijken.

Catalogi

Catalog - 8 - Dynamische-palletstellingen - nl_NL

Doorrolstellingen voor pallets (catalogus)

Perfecte rotatie omdat de pallets door de zwaartekracht naar beneden rollen

Download
Keuringen magazijnstellingen

Technische controle van stellingen (catalogus)

Gebruik, inspectie en onderhoud van stellingen

Download
MS_Dinamica_NL.pdf

Handleiding veiligheid in het magazijn

Werking, gebruik, service en onderhoud van doorrolstellingen

Download
Catalog - 0 - Opslagoplossingen-voor-pallets - nl_NL

Oplossingen voor opslag op pallets (catalogus)

Opslagsystemen voor producten op pallets

Download
Catalog - 2 - Easy-wms - nl_NL

Warehouse Management Software

Technologische innovatie voor efficiënte magazijnen

Download

Veelgestelde vragen

Doorrolstellingen, ook bekend als doorrolstellingen voor pallets of pallet flow, zijn het meest dynamische systeem op pallets op te slaan op de markt. Hun structuur is een combinatie van stellingen en schuine rails met rollen waarover de lading glijdt. Zo wordt de zwaartekracht dus gebruikt om pallets te laden en te lossen. De beschikbare opslagruimte wordt ook beter benut door het wegvallen van gangpaden.

Opslag op doorrolstellingen biedt meerdere voordelen. Bovenal is dit de meest flexibele manier om goederen te verdichten met de beste operationele prestaties. Het is dus een ideale oplossing voor verschillende soorten magazijnen. De invoering ervan zorgt voor een uitstekende voorraadcontrole. Aangezien het gangpad voor laden en lossen van elkaar gescheiden wordt, is er geen interferentie. En omdat er slechts van één SKU per opslagkanaal wordt opgeslagen is het makkelijker de producten te vinden en uit te halen. Doorrolstellingen garanderen natuurlijk ook een maximaal gebruik van de beschikbare oppervlakte. Het installeren van diepe kanalen kan tot een bepaald capaciteitsverlies in de hoogte leiden, vanwege de helling die nodig is om het systeem te laten functioneren (ongeveer 4%).

Een van de belangrijkste verschillen tussen beide systemen is hoe de in- en uitslag gebeurt. Bij inrijstellingen rijdt de vorkheftruck door de opslagbanen om de pallets te plaatsen. Bij doorrolstellingen daarentegen rijdt de vorkheftruck niet rond, aangezien hij de pallets aan de ingang van het gekozen opslagkanaal plaatst en deze volledig autonoom naar hun plaats rollen. Dat maakt het afzetten en uithalen van pallets in de doorrolstellingen aanzienlijk sneller en veiliger. Een ander belangrijk verschil is de verscheidenheid aan opgeslagen SKU's, die bij palletdoorrolstellingen groter is. Elk kanaal kan immers een ander SKU bevatten, terwijl bij inrijstellingen alle kanalen in dezelfde opslagbaan slechts één SKU bevatten.

Het belangrijkste verschil is de manier waarop aan voorraadbeheer wordt gedaan. Bij doorrolstellingen zijn er twee gangpaden (één voor het laden en één voor het lossen) en wordt er gewerkt volgens het FIFO-principe (First In First Out). Dat betekent dat de eerste pallets die in een kanaal worden geplaatst ook de eerste zijn die eruit worden gehaald. Voor pushback stellingen daarentegen geldt LIFO (Last In First Out): aangezien er slechts één gangpadis, wordt de laatste pallet die in een kanaal is geplaatst, er als eerste uitgehaald. In magazijnen waar bederfelijke goederen worden beheerd (levensmiddelen of farmaceutische artikelen, bijvoorbeeld), zijn doorrolstellingen het ideale alternatief. SKU's met de kortste houdbaarheidsdatum kunnen er gemakkelijk met voorrang worden uitgehaald.

De opslagkanalen van de palletdoorrolstellingen kunnen tot 30 pallets diep gaan. Als je echter kiest voor zeer diepe kanalen kan dit de opslagcapaciteit in de hoogte verminderen. De kanalen moeten immers onder een helling worden opgeslagen, anders werkt het systeem niet.

Het niveauverschil voor elk opslagkanaal bedraagt ongeveer 4%, waardoor de pallets soepel en veilig rollen.

De afstand tussen de staanders moet gelijk zijn aan de afmeting van de voorkant van het pallet inclusief de lading plus 160 mm extra ruimte. Dat wil zeggen 80 mm aan elke kant. Zonder deze tussenruimte kunnen de pallets of producten tegen het frame van de stelling botsen.

Nee. De doorrol palletstellingen van Mecalux gebruiken de zwaartekracht om pallets te vervoeren in licht hellende opslagkanalen.

Dit bestaat uit een eenvoudig systeem dat werkt als een hendel. Het systeem omvat een pedaal die stangen aandrijft die de rem openen of optillen om de tweede pallet af te remmen. Wanneer de eerste pallet wordt uitgehaald, drukt het pallet op de pedaal. Zo wordt de houder bediend, die voorkomt dat de tweede pallet naar het einde van het kanaal opschuift, waardoor contact tussen de pallets wordt vermeden.

Pallets worden gewoonlijk aan de smalle kant opgepakt en de onderste latten staan meestal loodrecht op de rollen. Bij ondiepe kanalen kunnen de pallets op de breedste kant worden opgepakt. Ze worden dus verplaatst met de onderste latten parallel aan de rollen. Aangezien de rollen in dit geval de gehele breedte van het kanaal beslaan, kunnen zij worden vervangen door drie sets korte rollen.

In doorrol palletstellingen kan elk type vorkheftruck worden gebruikt (met tegengewicht, reachtrucks ...).

Ja, doorrol palletstellingen kunnen worden bediend door magazijnkranen voor pallets die het laden en lossen volledig automatiseren. Deze automatisering kan ook gedeeltelijk zijn of slechts één handeling bebetreffen. In veel gevallen wordt namelijk een enkele magazijnkraan geïnstalleerd, die de pallets afzet, terwijl de pallets uit de tegenoverliggende gang door vorkheftrucks worden gehaald.

Vraag een deskundige