Wat is een magazijn?

Een magazijn is een installatie die, met behulp van stellingen voor opslag, apparatuur voor goederenafhandeling, menselijke middelen en een warehouse management systeem voor het beheer, de verschillen tussen de inkomende goederenstromen (die men ontvangt van de leveranciers en productiecentra) en de uitgaande goederenstromen (goederen bestemd voor productie en verkoop) reguleert. Deze goederenstromen zijn meestal niet onderling gecoördineerd en dit is een van de redenen waarom het nodig is een optimale opslaglogistiek te definiëren.

Magazijn voor de logistiek van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen

Magazijn voor de logistiek van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen

 

Soorten magazijnen

In bepaalde gevallen kan de economische activiteit van een bedrijf een of meerdere soorten magazijnen vereisen: een voor grondstoffen, een voor halffabricaten en een voor eindproducten. Deze magazijnen moeten elk op basis van de specifieke functioneringsbehoeften, de beperkingen of de mogelijkheden van iedere locatie en omgeving worden ingericht.

De beste manier om de verschillende soorten magazijnen te classificeren, is ze te groeperen op basis van gemeenschappelijke kenmerken:

 • Naargelang de aard van het product zijn er onder andere magazijnen gespecialiseerd in bobijnen of haspels, ontvlambare producten, profielen, kleingoed, reserveonderdelen of bederfelijke waren. Daarnaast zijn er ook magazijnen voor algemeen gebruik.
 • Het gebouw kan ook een classificatiecriterium zijn, zodat we kunnen spreken over magazijnen in de open lucht, ondergrondse loodsen, verticale magazijnen of silo’s, koel- en vriesruimtes, hoogbouwmagazijnen (waarbij de magazijnstellingen het geraamte van het gebouw zelf vormen).
 • Afhankelijk van de goederenstromen kunnen de installaties worden ingedeeld in magazijnen bestemd voor grondstoffen, onderdelen, halffabricaten of eindproducten. Verder kan het ook nog gaan over tussenmagazijnen, depots en distributiemagazijnen.
 • Wat betreft de locatie, kan men spreken over centrale, regionale en doorvoermagazijnen.
 • Wat betreft de graad van mechanisatie kunnen ze handbediend, conventioneel of automatisch zijn.

 

Welke activiteiten worden er in een magazijn uitgevoerd?

De belangrijkste handelingen die in een magazijn worden uitgevoerd zijn:

 1. Goederenontvangst
 2. De verificatie van de ontvangen goederen
 3. Intern transport (tussen de verschillende zones van het magazijn)
 4. Opslag en beheer
 5. Klaarzetten van bestellingen en consolidatie
 6. Goederenverzending
 7. Voorraadbeheer en informatieverstrekking met betrekking tot de voorraden, de goederenstromen en de vraag

 

Met welke factoren moet er rekening gehouden worden bij het ontwerpen van een magazijn?

Bij het bestuderen van een installatie moet men verschillende factoren in ogenschouw nemen. Men moet voornamelijk het product dat wordt opgeslagen in aanmerking nemen, de goederenstromen, de beschikbare opslagruimte, de magazijnstellingen en de apparatuur voor goederenafhandeling, de magazijnmedewerkers (menselijke factor) en tevens met het warehouse management systeem en het bedrijfsbeleid.

Van al deze factoren moeten een aantal gegevens worden verzameld die van invloed zijn op de verschillende aspecten van de installatie en waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van het project.

 

Hoe is een magazijn ingedeeld?

Men komt het meest eenvoudige magazijn binnen via toegangsdeuren, waarna men de beschikking heeft over een ruimte voor goederenafhandeling en controle, een zone om de goederen op te slaan, een kantoor voor het beheer van de installatie en kleedruimtes met toiletten voor de magazijnmedewerkers.

Magazijn met een zeer eenvoudige indeling: opslagzone, beheerzone en kleedruimtes met toiletten voor de magazijnmedewerkers

Magazijn met een zeer eenvoudige indeling: opslagzone, beheerzone, kleedruimtes met toiletten voor de magazijnmedewerkers

 

Aan deze zeer eenvoudige indeling als basis, kunnen andere zones worden toegevoegd, zoals een ontvangstzone, een verpakkings- en consolidatiezone, een verzendzone, een zone voor het opladen van de accu's van de heftrucks en tevens laadperrons. Hieronder volgt een voorbeeld van een dergelijke indeling:

Magazijn met extra zones, zoals: de ontvangst-, verpakkings-, consolidatie- en verzendzone

Magazijn met extra zones, zoals de ontvangst-, verpakkings-, consolidatie- en verzendzone

 

Indeling van de laadperrons in een magazijn

Indeling van de laadperrons in een magazijn

 

Het magazijn kan ook weer in sectoren worden onderverdeeld, afhankelijk van het product dat wordt afgehandeld of van de werkwijze. Onderstaande afbeelding illustreert dit type indeling:

1. Kantoor en dienstgebouwen

2. Laad- en losperrons

3. Ontvangst en controle

4. Verzending

5. Magazijn voor volumineuze producten of voor artikelen met een hoge omloopsnelheid

6. Orderpicking vanaf pallets van producten met een hoge omloopsnelheid

7. Magazijn voor producten met verschillende afmetingen

8. Magazijn voor artikelen met een gemiddelde omloopsnelheid

9. Magazijn voor artikelen met een hoge omloopsnelheid

10. Magazijn voor artikelen met een lage omloopsnelheid

11. Magazijn voor kostbare producten

12. Verpakkings- en consolidatiezone

Overzicht van de verschillende handelingen die in een magazijn kunnen voorkomen

Overzicht van de verschillende handelingen die in een magazijn kunnen voorkomen

 

Centraal magazijn voor de productie en distributie van diepvriesdeeg voor de levensmiddelenindustrie

Centraal magazijn voor de productie en distributie van diepvriesdeeg voor de levensmiddelenindustrie

 

De ruimtes die aan iedere zone toegewezen zijn moeten voldoen aan verschillende voorwaarden wat betreft: de afmetingen van het terrein of het gebouw, de gewenste opslagcapaciteit, de handelingen die moeten worden uitgevoerd, het personeel, het afhandelingsmaterieel, de goederenstromen en de mogelijke toekomstige uitbreidingen.

In ieder geval zal de toereikendheid van het project en het ontwerp van de ruimtes binnen de installatie, worden bepaald door een uitgebreide studie naar de behoeften van het bedrijf, door middel van de eerder gestelde vragen. Daarnaast heeft ook de ervaring van de leverancier met betrekking tot de implementatie van oplossingen op het gebied van logistiek en opslag veel invloed.

Qua vorm, inhoud en toegangen, moet het hele gebouw beantwoorden aan de specifieke klantbehoeften en tevens moet er rekening worden gehouden met een eventuele groei. Een te krap magazijn zonder uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst is een vergissing, behalve wanneer het een tijdelijke installatie betreft.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key: