Orderpicking of het klaarzetten van bestellingen

Orderpicking of het klaarzetten van bestellingen bestaat uit het verzamelen en samenvoegen van producten die geen laadeenheid vormen om een bestelling van een klant samen te stellen. Dit gebeurt bijna in elk soort magazijn. Hierbij worden pakketten, onderdelen, producten of materialen samengevoegd, om ze daarna te verzenden.

Orderpicking en de afhandeling van laadeenheden staan in nauw verband met de aanvulcyclus van de voorraden en met het verzendproces van klaargezette bestellingen.

Deze activiteit kan op vele manieren worden uitgevoerd: van de meest eenvoudige, waarbij een magazijnmedewerker door de installatie loopt en de eenheden verzamelt, tot de meest geavanceerde, zoals bijvoorbeeld pickingmethodes die op een compleet geautomatiseerd systeem met een gemechaniseerde ordervoorbereiding zijn gebaseerd. Elk van deze methodes is ideaal voor één of meerdere toepassingen, maar kent tegelijkertijd bepaalde beperkingen.

Magazijn met conventionele palletopslag en orderpicking

Magazijn met conventionele palletopslag en orderpicking

 

Impact van orderpicking op de investering

Om de financiële impact van deze activiteit op een magazijn te begrijpen, zegt het waarschijnlijk genoeg dat in een slecht georganiseerde installatie de kosten van de orderpicking meer dan 60% van de exploitatiekosten kunnen bedragen. Het terugbrengen van de impact van orderpicking tot een aanvaardbaar minimum kan het verschil betekenen tussen een concurrerend bedrijf en een niet-concurrerend bedrijf, tussen in de markt blijven of ten onder gaan.

Bij een project moet dit onderdeel, het klaarzetten van bestellingen, zodoende de meeste aandacht krijgen. Het is ook de activiteit waar de grootste vooruitgang zal worden geboekt wat betreft technologische ontwikkelingen en men voorziet dat er in de toekomst meer producten zullen verschijnen die als doel hebben de kosten van het klaarzetten van bestellingen terug te brengen.

Orderpicking vanuit doorrolstellingen met reservepallets op de hogere niveaus

Orderpicking vanuit doorrolstellingen met reservepallets op de hogere niveaus

 

Er bestaan verschillende manieren om de orderpicking uit te voeren en hoewel ze allemaal voldoen, hebben sommige een grotere financiële impact dan andere en vereisen ze uiteenlopende initiële investeringen.

Het klaarzetten van bestellingen direct vanaf pallets die zich op de lagere niveaus van een magazijnstelling bevinden en waarbij de reserve op de hogere niveaus ligt, is bijvoorbeeld een goede oplossing als er veel orderpicking plaatsvindt of als het magazijn klein is. Ook kan het klaarzetten van bestellingen over de hele hoogte van een magazijnstelling plaatsvinden, met behulp van geschikte machines, wat een goede oplossing is voor producten met een lage omloopsnelheid. Voor deze twee methodes is het nodig dat de magazijnmedewerker zich door het magazijn beweegt, wat in veel gevallen zorgt voor hogere kosten, omdat er van de man-to-goods-strategie (man naar goederen) gebruik wordt gemaakt.

Moet men daarom andere alternatieven overwegen? Dat hangt er vanaf. Een oplossing voor het klaarzetten van bestellingen is alleen rendabel wanneer dit de extra kosten voldoende terugbrengt en de return on investment (ROI) daarbij optimaal is. Het antwoord op deze kwestie verkrijgt men door alle beschikbare manieren te bestuderen en door tools en strategieën, die we hierna zullen behandelen, toe te passen.

 

Algemene strategieën voor het verbeteren van de orderpicking

Alle orderpickwerkzaamheden worden gemeten op basis van het aantal orderregels dat klaargezet moet worden. Om het aantal orderregels te kunnen uitbreiden, kan men bij opslagsystemen gebaseerd op het «man-to-goods» principe (man naar goederen) verschillende maatregelen nemen:

  1. De eerste maatregel is het installeren van een warehouse management systeem (WMS), dat onder andere zorgt voor het optimaliseren van het aantal en de lengte van de routes van de magazijnmedewerkers. Een optimale indeling van het magazijn en een passende opslag van de goederen maakt het verzamelen van de producten bovendien gemakkelijker. De taken van de medewerkers kunnen tevens sneller uitgevoerd worden door het gebruik van papier af te schaffen. Hiervoor kunnen gebruikersinterfaces en apparaten met radio-frequency identification (RFID) of voice-picking (voice-gestuurde orderpicking) aan de desbetreffende medewerkers worden verstrekt.
  2. De werkwijze kan op haar beurt worden verbeterd door wave-picking (waarbij verschillende bestellingen tegelijkertijd worden klaargezet) of door middel van ordergroepering.
  3. Natuurlijk zorgt de toegepaste infrastructuur ook voor snellere verrichtingen, zoals het geval is bij doorrolstellingen voorzien van pick-to-light, voorzieningen met lichten die in elk stellingvak worden geplaatst en die aangeven uit welk vak de producten gehaald moeten worden en het aantal. Bij het put-to-light-systeem geven lichten aan waar en hoeveel stuks van elk product voor een bestelling moeten worden klaargezet. Dit systeem kan eveneens het werk versnellen, wanneer ze op magazijnwagens of orderpicktrucks worden aangebracht.

Wanneer men de capaciteit voor het klaarzetten van orderregels nog meer wil versnellen, is het noodzakelijk om behalve deze voorzieningen «goods-to-man» strategieën (goederen naar man) toe te passen, waarbij de magazijnmedewerker zich niet hoeft te verplaatsen omdat de goederen naar hem toekomen.

In andere artikelen worden de verschillende methodes voor het klaarzetten van bestellingen geanalyseerd. Om de voor- en nadelen van deze methodes te begrijpen worden ze verdeeld in de twee reeds genoemde strategieën: «man-to-goods» (man naar goederen) en «goods-to-man» (goederen naar man).

Door de installatie van een warehouse management systeem (WMS) kan het aantal orderregels voor het klaarzetten van bestellingen worden verhoogd

Door de installatie van een warehouse management systeem (WMS) kan het aantal orderregels voor het klaarzetten van bestellingen worden verhoogd

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key: