Goederenstromen in het magazijn

De goederenstroom in het magazijn reageert op een van haar intrinsieke eigenschappen. Het verblijf van de producten in het magazijn is namelijk slechts tijdelijk; alles wat er binnen komt zal het magazijn weer verlaten. Deze goederenstroom in het magazijn kan eenvoudig of complex zijn en hangt in ieder bedrijf af van de interne verrichtingen die worden uitgevoerd, de hoeveelheid goederen en de manier waarop ze verplaatst worden. De verschillende goederenstromen kunnen grafisch worden weergegeven door middel van eenvoudige stroomschema's of stroomdiagrammen.

 

Soorten goederenstromen 

De goederenstromen worden bepaald door de afhandelingen die met de laadeenheden worden uitgevoerd bij binnenkomst in het magazijn, gedurende het verblijf in het magazijn en van het magazijn.

  • Enkelvoudige goederenstromen: Om deze afhandelingen te begrijpen, beginnen we met het illustreren van de meest eenvoudige goederenstroom die er bestaat, hierbij worden de laadeenheden die de leverancier stuurt, uitgeleverd aan de ontvanger zonder ze op te splitsen.

Eenvoudige goederenstroom in een magazijn

  • Meervoudige goederenstromen: Bij dit soort goederenstromen beginnen de afhandelingen complexer te worden. Ze worden meestal aangetroffen in magazijnen met eenvoudige of gecombineerde orderpicking waarbij over het algemeen complete pallets geleverd worden.

Matig complexe goederenstroom in een magazijn

  • Complexe goederenstromen: Er bestaan magazijnen die verschillende werkzones hebben, al naargelang het type product en de omzetsnelheid. Ze hebben vaak zones voor tijdelijke opslag. Er kunnen verschillende handelingen nodig zijn die de goederenstromen complex of zeer complex maken. In het hieronder weergegeven diagram wordt een voorbeeld gegeven van dit soort installaties en de verschillende etappes die daarbij kunnen voorkomen.

Diagram van een complexe goederenstroom in een magazijn

 

Het is een feit dat elke etappe die aan het werkschema wordt toegevoegd een extra kostenpost betekent die bij de berekening van de totale proceskosten in het magazijn moet worden meegenomen. Hoe meer de laadeenheden worden opgesplitst, hoe hoger de kosten. De kosten van orderpicking wegen het zwaarst – tot meer dan 60% – op het totale budget van het magazijn. Daarom is het zeer belangrijk veel aandacht te besteden aan het ontwerpen van deze zones.

Bovendien geldt ook dat, hoe groter het magazijn, hoe groter de afstanden die de apparatuur voor goederenafhandeling en het magazijnpersoneel moeten afleggen, waardoor de uiteindelijke operationele kosten ook hoger uitvallen. In logistieke centra met veel afhandelingen moet men analyseren of het wenselijk is om over te gaan op magazijnautomatisering waarbij het goederen-naar-man principe wordt toegepast.

Magazijn voor orderpicking met man-to-goods werkwijze

Magazijn voor orderpicking waar het man-naar-goederen principe wordt toegepast

 

Magazijn voor orderpicking met goods-to-man werkwijze

Magazijn voor orderpicking waar het goederen-naar-man principe wordt toegepast

 

Het zal duidelijk zijn, dat het bepalen van de opslaglocatie van de goederen in het magazijn, op basis van omloopsnelheid en volume, van fundamenteel belang is. Hoe dichter goederen met een hoge omloopsnelheid of met een groot volume, opgeslagen worden bij de laad- en losperrons, hoe lager de afhandelingskosten.

Een goed voorbeeld is een magazijn waar bulkgoederen direct worden klaargezet. Een pallet kan honderden producteenheden bevatten en wanneer die pallet door middel van een enkele afhandeling wordt verplaatst, kunnen de honderden handelingen die anders nodig zouden zijn geweest voor het klaarzetten van al deze losse producteenheden, worden vermeden.

Alle afhandelingen moeten worden uitgevoerd door een magazijnmedewerker, een apparaat voor goederenafhandeling  of beide. Het is belangrijk dat een magazijnmedewerker een zo groot mogelijk aantal handelingen binnen een bepaalde tijdsspanne uitvoert, of, wat op hetzelfde neerkomt, zo weinig mogelijk tijd besteed aan een handeling. Dit is van toepassing op alle activiteiten in het magazijn, maar in het bijzonder op de orderpicking, omdat het meer handelingen met zich meebrengt dan alle andere werkzaamheden.

 

De omloopsnelheid van producten: A-B-C

Magazijn met producten voor de ijzerwarenhandel, de industrie, de doe-het-zelf zaken en de bouw

Magazijn met producten voor de ijzerwarenhandel, de industrie, de doe-het-zelf zaken en de bouw

 

Een van de factoren die de vlotte afwikkeling en de kosten van de handelingen beïnvloedt, is de vraag naar het product of de goederen. Daarom moeten de artikelen waar het meeste vraag naar is, vlakbij de laad- en losperrons worden opgeslagen. De omloopsnelheid speelt hierbij een belangrijke rol, daar op basis hiervan de producten als volgt worden ingedeeld:

A. Hoge omloopsnelheid: producten worden voortdurend in- en uitgeslagen. Er is veel vraag naar.
B. Gemiddelde omloopsnelheid: producten worden regelmatig in- en uitgeslagen, maar in mindere mate dan de A artikelen.
C. Lage omloopsnelheid: producten worden langdurig in het magazijn opgeslagen en er is weinig vraag naar deze artikelen.

Het merendeel van de magazijnen beantwoordt aan de 80/20-regel of het Pareto-principe. Volgens deze regel levert 20% van de producten 80% van de omzet, terwijl de overige 20% van de omzet wordt gegeneerd door de resterende 80%.

 

Grafische weergave van het Pareto-principe

Grafische weergave van het Pareto-principe  

 

Logischerwijs verschilt de afhandeling van de goederenstromen al naargelang de omloopsnelheid A, B of C. Hieronder twee voorbeelden van mogelijk toepasbare criteria:

Verspreiding van de producten over het magazijn op basis van hun omloopsnelheid

Verspreiding van de producten over het magazijn op basis van hun omloopsnelheid

Opslag van de goederen in een magazijnstelling (gewoonlijk toegepast bij orderpicking)

Opslag van de goederen in een magazijnstelling (gewoonlijk toegepast bij orderpicking)

 

In het eerste voorbeeld zijn de A-producten vlakbij de in- en uitslagzones opgeslagen. In het tweede voorbeeld bevinden de A-producten zich in de meest ergonomische zone van de magazijnstelling.

Om een magazijn zo logisch mogelijk in te delen is het noodzakelijk ieder geval apart te analyseren en dat is niet altijd gemakkelijk, omdat er zeer waarschijnlijk bepaalde omstandigheden zijn, waar rekening mee moet worden gehouden.

Soms is het raadzaam de producten per opslagsysteem te groeperen, zodat de beschikbare opslagruimte optimaal benut wordt. In andere situaties daarentegen heeft een vlotte afwikkeling en tijdsbesparing bij de afhandelingen de voorrang. Wanneer dit mogelijk is, wordt er naar een combinatie van beide factoren gezocht.

Een voorbeeld hiervan is de veelvoorkomende combinatie in een magazijn van conventionele magazijnstellingen en inrij- of doorrijstellingen, waarbij de laatst genoemde gebruikt worden voor producten met een hoge omloopsnelheid.

 

Enkele conclusies omtrent goederenstromen en omloopsnelheid

De afhandelingskosten kunnen worden teruggebracht en een magazijn kan dus rendabeler worden door de producten op de juiste opslaglocatie in het magazijn op te slaan al naargelang hun omloopsnelheid, de manier van afhandeling, hun positie in de goederenstroom en de tussenliggende verwerkingspunten.

Voor het verkrijgen van een optimaal magazijn is het essentieel de juiste opslagstructuur te kiezen: zowel het opslagsysteem als het type heftruck of afhandelingsmaterieel.

Voor elke situatie is er een geschikte opslagoplossing met eigen kenmerken (conventioneel, inrij- of doorrij en dynamisch). Een goed warehouse management systeem (WMS) is van fundamenteel belang om de genoemde doelstellingen te bereiken.

Andere artikelen in deze rubriek

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: