Automatisch en lasergeleide voertuigen

Automatisch geleide voertuigen (AGV) en lasergeleide voertuigen (LGV) zijn transportmiddelen voor magazijnen, die lijken op heftrucks en die zich automatisch over een vast of vooraf geprogrammeerd traject voortbewegen. Voor de geleiding zijn er twee systemen mogelijk: Automatische geleiding (AGV) of Lasergeleiding (LGV).

 

Automatisch geleide voertuigen (AGV)

Voertuigen die een toegewezen traject kunnen volgen via een inductiegeleidingssysteem worden automatisch geleide voertuigen genoemd (of, in het Engels: Automated Guided Vehicles). In de vloer van het magazijn wordt een draad aangebracht die een magnetisch veld uitzendt dat door de machine wordt opgevangen. De draad geeft het traject aan en de AGV volgt dat.

 

Lasergeleide voertuigen (LGV)

Het tweede systeem is lasergeleiding. Machines uitgerust met dit systeem worden lasergeleide voertuigen genoemd (in het Engels: Laser Guided Vehicules). Deze machines zenden een lasersignaal uit dat wordt weerkaatst door reflectoren die op het af te leggen traject zijn aangebracht, en door de machine wordt teruggelezen. Het tijdsverschil tussen het uitzenden van het lasersignaal en de ontvangst van de weerkaatste bundel, wordt berekend door een processor die op de machine is gemonteerd, waardoor deze op elk moment weet op welke afstand van de controlepunten hij zich bevindt en zijn positie hieruit kan afleiden. Met deze informatie voert het voertuig zelfstandig de nodige correcties uit om het aangegeven traject te volgen. Technisch gezien is het erg gemakkelijk om de trajecten te programmeren en te wijzigen.

 

Er zijn machines met liften en verschillende soorten vorken voor de afhandeling van pallets of colli’s. Op de markt bestaan er tevens speciaal ontworpen AGV- en LGV-modellen voor het transport van pallets, magazijnbakken, bobijnen of haspels en volumineuze ladingen.

Het gebruik van dit soort voertuigen is zeer geschikt om ver uit elkaar gelegen punten met elkaar te verbinden, en dit met een gematigde snelheid en zonder obstakels. Men moet er ook rekening mee houden dat het noodzakelijk is om op de plekken in het magazijn waar de in- en uitslag van goederen plaatsvindt, rollen- of kettingbanen te plaatsen of een andere voorziening voor het overbrengen van de lading, en die kunnen dienen als verbinding met de rest van de installatie.

 

Afbeelding ter beschikking gesteld door Asti

Afbeelding ter beschikking gesteld door Asti

Afbeelding ter beschikking gesteld door Artisteril.

Afbeelding ter beschikking gesteld door Artisteril

 
Afbeelding ter beschikking gesteld door Artisteril.

Afbeelding ter beschikking gesteld Artisteril

Logistiek centrum voor visverwerking.

Logistiek centrum voor visverwerking

 

Andere artikelen in deze rubriek

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: