Knowing the most common logistics issues occurring in warehouses is crucial for having an efficient supply chain

De 10 meest voorkomende logistieke problemen in een magazijn

27 mei 2022

De voortdurende ontwikkeling van de digitale markt en de nieuwe klantbehoeften, hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de logistieke problemen, vooral met betrekking tot het magazijnbeheer.

Welke logistieke problemen komen het meest voor in een magazijn? In dit artikel worden de tien meest voorkomende problemen in een magazijn op een rijtje gezet, en worden enkele oplossingen voorgesteld om de gevolgen tot een minimum te beperken.

1. Ongebruikte ruimte

Het gebrek aan beschikbare opslagruimte is één van de hoofdproblemen waarmee de meeste bedrijven te maken hebben. Geconfronteerd met deze situatie, die vooral het gevolg is van een toename van de bedrijfsactiviteiten, moeten de ondernemingen de magazijnruimte optimaliseren om een aanzienlijke economische investering in de logistiek te vermijden.

Eén van de meest voorkomende oplossingen om de beschikbare ruimte te optimaliseren zonder de oppervlakte te veranderen, is het benutten van de hoogte van het magazijn door hogere stellingen of entresolvloeren en loopbruggen te gebruiken. De ruimte kan tevens worden geoptimaliseerd door het installeren van compacte opslagoplossingen zoals het Pallet Shuttle-systeem, Movirack verrijdbare stellingen of inrijstellingen.

2. Gebrekkig voorraadbeheer

Slecht voorraadbeheer leidt tot vergissingen en vertragingen bij het vinden van een product, en dus tot langere leveringstermijnen. Een goed georganiseerd magazijn is de eerste stap naar logistieke efficiëntie.

Om dit te vermijden, moet een doeltreffende strategie voor de distributie van de artikelen worden ontwikkeld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de kenmerken van de referenties, de beschikbare opslagsystemen, de omloopsnelheid van de artikelen en de verplaatsingen van de magazijnmedewerkers.

Het gebruik van warehouse management software zorgt voor een totale controle van de magazijnvoorraad, en synchroniseert de inkomende en uitgaande bestellingen. Het WMS automatiseert bijvoorbeeld het toewijzen van opslaglocaties aan producten (slotting), met behulp van vooraf geconfigureerde criteria en regels.

3. Vergissingen bij het orderpicken

De kosten van omgekeerde logistiek, oftewel retourzendingen, als gevolg van vergissingen bij het orderpicken, hebben belangrijke gevolgen voor de logistiek van een onderneming. Of het nu gaat om één verkeerd geselecteerd artikel of om meerdere artikelen die door elkaar zijn gehaald en in de verkeerde bestelling terecht zijn gekomen.

Vergissingen bij het klaarzetten van bestellingen vormen een extra kostenpost voor de onderneming. Volgens sommige studies wordt de gemiddelde impact ervan geraamd op ongeveer 17 euro per bestelling.

Bij complexe werkzaamheden zoals orderpicking, waarbij operators gewoonlijk meerdere bestellingen met verschillende SKU's moeten klaarzetten, is automatisering dé oplossing om het percentage vergissingen te beperken en het aantal producten dat per uur in het magazijn wordt verzameld, te verhogen.

Vergissingen bij het orderverzamelen komen vaak voor en kunnen aanzienlijke logistieke gevolgen hebben
Vergissingen bij het orderverzamelen komen vaak voor en kunnen aanzienlijke logistieke gevolgen hebben

4. Gebrek aan traceerbaarheid

In een toeleveringsketen dienen afnemers en leveranciers gemakkelijk toegang te hebben tot de details aangaande de grondstoffen waaruit elk artikel is samengesteld, en tot de productie- en logistieke processen die doorlopen zijn voordat deze bij hen bezorgd wordt.

De traceerbaarheid van producten is een logistiek kenmerk waarmee ieder artikel kan worden geregistreerd en geïdentificeerd, vanaf zijn oorsprong tot zijn eindbestemming. Dit aspect is van essentieel belang in sectoren zoals de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie. Een onjuiste traceerbaarheid kan leiden tot flinke problemen voor de klanten, maar ook voor het bedrijf dat aan hen levert.

De implementatie van logistieke software zoals een WMS, garandeert de traceerbaarheid van het product vanaf het moment dat het in het magazijn aankomt tot het moment dat het wordt verzonden. Naast deze toepassing zijn er andere softwarepakketten op de markt die deze logistieke eigenschap verbeteren, zoals de geavanceerde toepassingsmogelijkheden van Easy WMS voor Productie. Deze module synchroniseert de bufferzone voor bevoorrading met de bufferzone van de productie, teneinde het productieproces in een magazijn te bewaken.

5. Achterhaalde voorraad

Het inventariseren en plannen van de voorraad in een magazijn, is essentieel om de productiviteit van alle logistieke activiteiten op peil te houden. Een magazijn met een achterhaalde voorraad kan immers ingrijpende gevolgen hebben voor een onderneming, zoals het toewijzen van verkeerde opslaglocaties en mogelijke voorraadtekorten.

Naarmate bedrijven groeien en hun catalogus steeds meer producten bevat, wordt warehouse management software een noodzakelijk instrument om op elk moment de beschikbare voorraad in het magazijn te kennen.

6. Vergissingen bij de afhandeling van goederen

De juiste afhandeling van laadeenheden bij het klaarzetten van een bestelling, is één van de sleutels tot het verminderen van vergissingen en het verhogen van de productiviteit. De operatoren moeten goed opgeleid zijn, en het magazijn moet over geschikte apparatuur voor goederenafhandeling beschikken die goed onderhouden wordt.

De enige optie die een efficiënte afhandeling van de goederen garandeert, is de automatisering van de opslagsystemen. Logistiek managers kiezen ervoor conventionele apparatuur voor goederenafhandeling, zoals pompwagens en heftrucks, te vervangen door transportbanden en magazijnkranen, om de goederenstromen tussen de verschillende logistieke processen te versnellen.

Bovendien is het bij de afhandeling van goederen belangrijk de stevigheid van de laadeenheden, voornamelijk pallets of magazijnbakken, te garanderen, zodat de pakketten tijdens alle handelingen in het magazijn op hun plaats blijven.

Het magazijn moet over de nodige apparatuur beschikken om vergissingen en arbeidsongevallen te voorkomen
Het magazijn moet over de nodige apparatuur beschikken om vergissingen en arbeidsongevallen te voorkomen

7. Vertragingen in de verzendingen

De orderconsolidatie is het laatste proces dat een artikel doorloopt voordat het wordt verzonden naar de klant, of naar een ander distributie- of productiecentrum.

Om dit proces te doen slagen, is het raadzaam de uit te voeren leveringen te plannen, de goederen correct te consolideren, alle nodige documentatie voor de verzending zorgvuldig te controleren en de goederen snel en veilig in de vrachtwagen te laden.

Een warehouse management systeem kan bestellingen groeperen op basis van onder andere de bezorgroute, het type transportmiddel, de klant of het prioriteitsniveau van de zending.

Consolidatie is het laatste proces dat een product doorloopt voordat het verzonden wordt en het magazijn verlaat
Consolidatie is het laatste proces dat een product doorloopt voordat het verzonden wordt en het magazijn verlaat

8. Onvoldoende bewegwijzering in het magazijn

In een ruimte waar operators, goederen en apparatuur voor goederenafhandeling naast elkaar voorkomen, is het verplicht om signaleringsborden aan te brengen die het risico op ongevallen tot een minimum beperken. De signaleringsborden en markeringen moeten zodanig worden aangebracht, dat deze duidelijk zichtbaar zijn, zoals op de vloer of op de stellingen, zodat de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De norm die de bewegwijzering in magazijnen voorschrijft en regelt, valt onder Richtlijn 92/58/EEG betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk, van de Europese Unie, waarin wordt bepaald hoe signaleringsborden in een magazijn moeten worden geplaatst. Deze signaleringsborden kunnen verschillende kleuren, symbolen en vormen hebben, afhankelijk van hun kenmerken en de boodschap die moet worden overgebracht.

9. Verkeerde logistieke KPI's

Het beste instrument om continu verbeteringsacties in een magazijn uit te voeren, is het gebruik van logistieke prestatie-indicatoren of KPI's (Key Performance Indicators). Door gebruik te maken van data en deze te vergelijken met de historie van het bedrijf, is het mogelijk de resultaten van een proces te controleren en zo verbeterpunten vast te stellen.

Logistieke KPI's worden gebruikt om vele processen te meten die in een magazijn plaatsvinden: zoals bijvoorbeeld de goederenontvangst, de opslag, de orderpicking, het voorraadbeheer, de verzendingen, de leveringen, het transport en het beheer van retourzendingen. Indien deze indicatoren niet correct worden gebruikt of indien de inspanningen worden toegespitst op de analyse van onjuiste KPI's, zal het zeer moeilijk zijn positieve of negatieve ontwikkelingen te onderkennen en dienovereenkomstig op te treden om logistieke uitmuntendheid te bereiken.

Een module zoals Supply Chain Analytics bewaakt alle magazijnactiviteiten, en bepaalt de meest relevante logistieke KPI's voor verdere analyse.

10. Integratie met andere afdelingen (ERP)

De magazijnmanager moet met de andere afdelingen van het bedrijf samenwerken om het einddoel van alle logistieke activiteiten te bereiken: dat de bestellingen op tijd aankomen en op de manier zoals met de klant is overeengekomen.

Daartoe worden de verschillende softwarepakketten voor logistiek beheer geïntegreerd in het ERP (Enterprise Resource Planning). Dit is een softwarepakket waarin alle of de meeste afdelingen van een bedrijf, zoals de boekhouding, de marketing en de verkoop, worden samengebracht.

Een gebrekkige coördinatie tussen het magazijn en de verkoopafdeling kan leiden tot vergissingen bij het orderverzamelen of onvolledige bestellingen, en bijgevolg tot een aanzienlijke economische impact op de onderneming.

Optimaliseer het magazijn

In het algemeen is de automatisering van zowel de activiteiten als het magazijnbeheer met een WMS de beste strategie voor het voorkomen van vergissingen en voor een efficiënter warehouse.

Als uw magazijn te kampen heeft met één van de bovenstaande problemen of als u denkt dat het tijd is om het beheer van uw distributiecentrum en opslagsystemen te automatiseren, neem dan contact op met Mecalux. Een team van deskundigen zal u helpen eventuele moeilijkheden op te lossen teneinde het beste uit uw logistieke processen te halen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: