Scanners en databases zijn essentieel voor de traceerbaarheid in de logistiek

Het belang van traceerbaarheid in de logistiek

25 jun 2021

Door de traceerbaarheid in de logistiek is mogelijk de afkomst van een product te achterhalen en na te gaan welke fasen het heeft doorlopen, van het productieproces tot de levering aan de klant. Traceerbaarheidssystemen omvatten een reeks procedures waarmee het mogelijk is van een product, op willekeurig welk moment, te weten waar deze zich in de toeleveringsketen bevindt, de route ervan te volgen en de bestemming ervan te kennen.

In dit artikel leggen wij uit hoe deze systemen werken en uit welke elementen ze zijn opgebouwd.

Waar de traceerbaarheid in de logistiek toe dient De voordelen:

Om een methode voor traceerbaarheid in de logistiek toe te kunnen passen, moet een rechtstreeks verband worden gelegd tussen de fysieke stroom van goederen en de informatiestromen.

De oplossingen voor de traceerbaarheid van goederen leveren vele voordelen:

 • Ondersteunen bedrijven bij het identificeren van kritieke punten in de toeleveringsketen of Supply Chain, bij het oplossen van incidenten en bij het verhogen van de productiviteit. Op deze manier kunnen bedrijven het aantal gevallen van verkeerde afhandeling of beschadigingen aan goederen beperken en de kwaliteit van de klantendienstverlening verbeteren.
 • Vergroten het klantvertrouwen van de consument bij de aankoop van een product of dienst. Dit is des te gunstiger aangezien de economie een mondiaal karakter heeft gekregen en de goederenstromen internationaal en complex zijn geworden. Met de opkomst van de omnichannel strategie, de e-commerce en de e-logistiek, is de traceerbaarheid van goederen bovendien een essentieel element geworden die de klant geruststelt op het moment dat zijn bestelling wordt verzonden.
 • De overheid heeft enkele jaren geleden bepaald, dat in bepaalde sectoren die van belang zijn voor de volksgezondheid, zoals de farmaceutische industrie en de levensmiddelensector, systemen voor de traceerbaarheid van producten wettelijk verplicht zijn.

Vormen van traceerbaarheid van producten

Traceerbaarheid van producten kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd:

NAARGELANG HET DOEL:

1. Traceerbaarheid

De traceerbaarheid dient om de afkomst van een laadeenheid of partij te achterhalen. Hiermee kunnen de verschillende fasen worden nagegaan die het artikel heeft doorlopen vanaf productie tot levering, en kan kennis worden genomen van de gebruikte grondstoffen en de verrichte bewerkingen tijdens het gehele proces.

Bij een recall van een artikel bijvoorbeeld, wordt de oorzaak van het probleem getraceerd en wordt het besmette levensmiddel uit de handel genomen.

2. Tracking

Traceren is de mogelijkheid om de afgelegde trajecten van een laadeenheid of een partij goederen te volgen door middel van geregistreerde ID-codes. Hierdoor wordt de bezorgroute van een product aangegeven en kan de leveringstermijn beter bepaald worden. Dit is de meest gebruikte vorm van traceerbaarheid voor aankopen online; dankzij tracking is het mogelijk alle fasen te kennen die een product doorloopt tot het zijn eindbestemming bereikt.

Hieronder een voorbeeld van de tracking stappen:

Dit schema toont de gebruikelijke stadia van tracking met betrekking tot de traceerbaarheid in de logistiek
Dit schema toont de gebruikelijke stadia van tracking met betrekking tot de traceerbaarheid in de logistiek

NAARGELANG HET TOEPASSINGSGEBIED

3. Interne traceerbaarheid

Interne logistieke traceerbaarheid, betreft het traject dat producten afleggen gedurende de hele keten van productie tot verzending. De belangrijkste uitdaging van deze traceerbaarheid is om alle verplaatsingen van en bewerkingen aan een product af te bakenen en te identificeren.

Magazijnen kunnen dit doen met behulp van SKU-codes (Stock Keeping Unit) en WMS-software voor voorraadbeheer. Levensmiddelenbedrijven zijn echter verplicht een register bij te houden van alle combinaties van grondstoffen en van de vervaardigde halffabricaten.

4. Externe traceerbaarheid

Externe logistieke traceerbaarheid is een identificatie- en registratiesysteem dat verder gaat dan de fasen die een product binnen het bedrijf doorloopt. Het bestrijkt alle schakels van de bevoorradingsketen of Supply Chain en omvat ook de doorvoer in verschillende landen, wanneer dit door een externe transporteur wordt gedaan. Daarom is het van essentieel belang dat alle betrokkenen in de toeleveringsketen hetzelfde coderingssysteem gebruiken en dat de producten worden aangeduid met codes voor extern gebruik, die anders zijn dan de SKU's.

De elementen waaruit de traceerbaarheidssystemen voor producten bestaan

1. Identificatie- en goederencodes

Eén van de pijlers van de traceerbaarheid van producten is de unieke identificatie van laadeenheden of partijen. De integratie van deze informatie in de toeleveringsketen of Supply Chain is mogelijk dankzij het gebruik van een genormaliseerde terminologie die door alle betrokken partijen wordt gedeeld en die de automatische registratie van gegevens vergemakkelijkt.

De meest gebruikte traceerbaarheidssystemen:

 • Streepjescodes, Universal Product Code (UPC) en European Article Numbering (EAN): het betreft de meest gebruikte identificatiemethode of coderingssysteem ter wereld. Dit systeem maakt gebruik van een programmeertaal die unieke codes creëert en het mogelijk maakt goederen te identificeren aan de hand van een reeks cijfers en streepjes. GS1 (Global Standards One) is de organisatie die de codering van producten regelt op basis van het Global Trade Item Number (GTIN). Dit nummer kan vergezeld gaan van aanvullende nummers die meer informatie geven over de goederen. Zoals bijvoorbeeld: het partijnummer, het Shipment Identification Number (SIN)) en de Serial Shipment Container Code (SSCC).
 • Radio-frequency identification (RFID): in dit geval kan de RFID-tag gegevens verzenden met behulp van radiogolven oftewel radiofrequente straling. Tags slaan productinformatie op en lichten gewoonlijk op wanneer ze zich in de nabijheid van een scanner bevinden. Deze methode komt minder vaak voor dan de vorige en is duurder om te implementeren. Anderzijds verbetert het de snelheid en nauwkeurigheid van de data invoer aanzienlijk.

2. Systemen voor het vastleggen en registreren van gegevens

Zodra de producten een unieke code hebben, is het, om alle informatie naar specifieke software over te zetten, noodzakelijk om gebruik te maken van gegevensverwerkende apparatuur, die de reële cijfers verbinden aan het digitaliseringsproces.

Deze gegevensverwerkende apparatuur ontvangt en registreert de informatie en geeft deze door aan de speciale warehouse management software. Voorbeelden zijn barcodescanners, temperatuur- en vochtigheidssensoren, antennes of RFID-tags. In een magazijn kunnen deze systemen worden geïntegreerd met palletcontrolepunten of geautomatiseerde opslagoplossingen zoals transportbanden en rollenbanen. In deze categorie vinden wij ook voice-picking systemen en RFID-readers.

3. Software voor gegevensverwerking

Het bundelen van informatiestromen en fysieke goederenafhandelingen vereist een geïntegreerd computerprogramma dat gegevens verzamelt, verwerkt en met alle betrokken partijen deelt.

Deze software maakt het mogelijk om:

 • Verzamelen en opslaan van gegevens met betrekking tot het verplaatsen van producten op een coherente manier.
 • De informatie zodanig structureren dat ze bruikbaar wordt.
 • Een doeltreffende koppeling tot stand brengen tussen de hulpmiddelen en de betrokken partijen bij de goederenafhandeling in de logistieke keten.
Een magazijnmedewerker controleert of de logistieke traceerbaarheidsgegevens correct zijn geregistreerd
Een magazijnmedewerker controleert of de logistieke traceerbaarheidsgegevens correct zijn geregistreerd

De belangrijkste software die bij logistieke traceerbaarheid wordt gebruikt:

 • De Enterprise Resource Planning (ERP): dit systeem brengt de informatie samen die wordt gedeeld door de verschillende afdelingen en sectoren van de onderneming: verkoop, boekhouding, productie, voorraadbeheer en personeelszaken. Het is over het algemeen het basisprogramma dat in bedrijven wordt gebruikt.
 • Het Warehouse Management Systeem (WMS): dit doeltreffende systeem optimaliseert de goederenstromen in het magazijn. Alle handelingen met een product worden geregistreerd en doorgegeven aan het ERP en andere software of systemen die door het bedrijf worden gebruikt.
 • De software voor het beheer van het wagenpark, het Transport Management System (TMS): deze organiseert en plant de bezorgroutes van de goederen. In de e-commerce sector informeert meestal het TMS de klant, met betrekking tot de voortgang van zijn bestelling. Het kan worden geïntegreerd met het WMS om de procesflexibiliteit te verbeteren, de etikettering te standaardiseren en informatie tussen systemen uit te wisselen. Mecalux biedt naast Easy WMS een applicatie voor de voorbereiding en het beheer van Multi-Carrier Shipping.

De verschillende oplossingen voor de traceerbaarheid van producten zijn ontworpen om de veiligheid van de goederen te verhogen, risico's te beperken en de kwaliteit van processen en producten te garanderen. Wilt u weten hoe de gespecialiseerde software van Mecalux kan bijdragen aan de goede werking van uw traceerbaarheidssysteem, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: