Slotting: optimale opslaglocatie van de goederen

Slotting: optimalisatie van de opslaglocaties in het magazijn

30 mrt 2022

Slotting is het proces van het bepalen van de optimale opslaglocatie van goederen in het magazijn. Een degelijke slotting strategie is van essentieel belang om de efficiëntie van de installatie te verzekeren. De verkorting van de leveringstermijnen en de stijging van de prijzen per vierkante meter in logistiek vastgoed, hebben bedrijven ertoe aangezet de productiviteit in hun magazijnen te optimaliseren om concurrerend te blijven.

In dit artikel wordt de definitie «slotting» nader toegelicht en wordt nagegaan wat de belangrijkste strategieën zijn voor het beheer van opslaglocaties en hoe bepaalde computerprogramma's daarbij kunnen helpen.

Wat is slotting in de logistiek?

Slotting is de strategie waarbij voorraden worden verdeeld over verschillende opslaglocaties teneinde de productiviteit van processen zoals ontvangst, bevoorrading of orderpicking te verhogen.

Dit logistieke proces is van essentieel belang geworden omdat het moeilijk is de opslagcapaciteit uit te breiden. Als gevolg van de nieuwe consumententrends moet niet alleen het gebruik van de ruimte in het magazijn prioriteit krijgen, maar ook de opslaglocatie van elk artikel of SKU, zodat goederen minder vaak hoeven worden te verplaatst en bestellingen sneller kunnen worden geleverd.

In het algemeen is de logistiek manager diegene die verantwoordelijk is voor het bepalen van de strategie voor de positionering van de producten. Voor een succesvolle implementatie van een slotting strategie is een gemeenschappelijke identificatiemethode vereist, die door alle magazijnmedewerkers kan worden gebruikt. Zo moet de logistiek manager ervoor zorgen dat de magazijnbakken volgens een met de betrokken exploitanten overeengekomen systeem worden genummerd, en dat er geen vergissingen worden gemaakt bij het lokaliseren of terugvinden van de verschillende referenties.

De ideale slotting strategie wordt zonder enige twijfel aangepast aan de behoeften van het magazijn en is gebaseerd op criteria zoals:

  • De omloopsnelheid van elk product (A, B of C).
  • De vervaldatum of het partijnummer van het artikel.
  • De goederenstromen in het magazijn.
  • De optimale looproutes voor orderpicking.

Opgemerkt moet worden dat magazijnen steeds heterogenere artikelbestanden bevatten - met een grotere verscheidenheid aan SKU's - waardoor de noodzaak van slotting strategieën nog groter wordt.

De verschillende opslaglocaties moeten genummerd zijn om de slotting strategie doeltreffend te laten functioneren

De voordelen van het optimaliseren van de opslaglocaties in het magazijn

Een slotting strategie in het magazijn, levert de volgende resultaten op:

1. Optimaliseren van de opslagruimte: Bij slotting wordt rekening gehouden met alle beschikbare opslaglocaties in het magazijn en niet alleen met specifieke zones waar een bepaald soort goederen zich bevindt. Dit maakt een beter gebruik van de beschikbare ruimte in de faciliteit mogelijk.

2. De productiviteit van het magazijn verhogen: Een goede slotting strategie analyseert de tijd die nodig is om elk product klaar te zetten en bepaalt de opslaglocaties van de goederen. Met als doel de totale tijd die aan de verplaatsingen van de magazijnmedewerkers wordt besteed te verminderen en aldus de productiviteit van in het magazijn te verhogen.

3. Traceerbaarheid van producten: de slotting strategie voor het plaatsen van de producten voorkomt vergissingen in de traceerbaarheid ervan, door ervoor te zorgen dat de exacte locatie van een artikel tijdens het gehele proces door het magazijn te allen tijde en in real time kan worden bepaald.

Om de ruimte te optimaliseren en de productiviteit aanzienlijk te verhogen, moet de slotting strategie worden ontworpen op basis van de huidige kenmerken en goederenstromen in het magazijn. De gegevens moeten daarvoor eerst worden verzameld, waarbij het gebruik van gespecialiseerde software van groot nut kan zijn.

Software voor slotting. Digitale strategie

Digitalisering is de beste methode geworden om ondoelmatigheden in een logistiek proces verhelpen, met inbegrip van de bepaling van de opslaglocatie de producten. Alleen een warehouse management systeem (WMS) kan een efficiënte en feilloze slotting strategie ontwerpen, gebaseerd op de criteria die de magazijn manager heeft opgesteld.

Een WMS zoals Easy WMS van Mecalux, garandeert niet alleen een voorraadbeheer in real time, maar maakt het ook mogelijk om op elk moment te weten waar elke SKU zich bevindt. Het coördineert met name de in- en uitslag van producten in het magazijn volgens vooraf vastgestelde variabelen, waardoor het werk van de operators aanzienlijk wordt vergemakkelijkt.

De toepassing werkt als volgt: de software wordt geconfigureerd op basis van de werkelijke of verwachte arbeids- en goederenstromen die in het magazijn plaatsvinden. Op basis van bepaalde criteria voor goederenontvangst, sorteert het WMS het artikel en past het de slotting regels toe die vooraf zijn bepaald door de magazijnmanager.

Een voorbeeld van hoe de software werkt: het ontvangt een bestelling vanuit de ERP voor SKU01 met een vervaldatum in de week daarop. De applicatie is zo geconfigureerd dat alle artikelen met een houdbaarheidsdatum van minder dan een maand, rechtstreeks naar de orderpickzone worden gestuurd, in plaats van dat ze worden opgeslagen. In dit geval zal de applicatie een taak aanmaken voor het aanvullen van de legbordstellingen voor orderpicking, die rechtstreeks zal worden weergegeven op de gebruikersinterface of tablet van de magazijnmedewerker, die belast is met de goederenontvangst. Dit voorkomt onnodige verplaatsingen en eventueel verlies van voorraden.

Een WMS zoals Easy WMS van Mecalux coördineert systematisch de inkomende en uitgaande producten van het magazijn

Automatisering van locatiebeheer of slotting

Nieuwe logistieke trends dwingen magazijnen technologieën te implementeren waarmee de productiviteit kan worden verhoogd. De verkorting van de leveringstermijnen en de standaardisering van de magazijnbak als laadeenheid in de e-commerce, hebben ertoe geleid dat de logistieke distributiecentra op zoek zijn gegaan naar procedures die hen in staat stellen een optimale productiviteit te behalen.

Strategieën zoals slotting hebben ertoe bijgedragen dat de opslagcapaciteit van het magazijn kon worden geoptimaliseerd, en dat de tijd die aan goederenverplaatsingen wordt besteed, aanzienlijk kon worden verminderd. De som van dit alles leidt tot een aanzienlijke productiviteitsstijging in de distributiecentra.

Uiteindelijk vermindert een efficiënt beheer van de opslaglocaties in het magazijn de werklast van de magazijnmedewerkers, en optimaliseert het de goederenstromen binnen het bedrijf. Om een feilloze toepassing van de slotting criteria te waarborgen, is het echter noodzakelijk gebruik te maken van software die de toekenning van de opslaglocatie beheert. Indien dit niet gebeurt, dan kan het handmatig beheer van de slotting strategie leiden tot ernstige fouten en extra kosten.

Easy WMS is al bij meer dan 500 van onze klanten in meer dan 36 landen geïmplementeerd. Neem contact met ons op, als u uw opslaglocaties wilt optimaliseren. Onze experts zullen rekening houden met uw bedrijfsbehoeften en tot uw beschikking staan om de efficiëntie van uw installatie te verbeteren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: