Magazijnborden & Bewegwijzering magazijn: veiligheid en bescherming

23 mei 2022

Het magazijn is een ruimte die wordt gedeeld door mensen, producten en apparatuur voor goederenafhandeling. Het risico van ongevallen op het werk is evident en daarom moeten strenge preventieve maatregelen worden genomen om een optimale veiligheid te garanderen.

Door middel van bewegwijzering wordt in het magazijn gewaarschuwd voor mogelijke risico's. Deze procedure helpt magazijnmedewerkers om zones waar beperkingen gelden te herkennen, zoals bijvoorbeeld zones waar gevaarlijke goederen zijn opgeslagen, gebieden waar heftrucks circuleren of zones waar orderpicking en verpakkingswerkzaamheden plaatsvinden.

Voor bewegwijzering worden verschillende kleuren, vormen en symbolen gebruikt, afhankelijk van de kenmerken en de boodschap die de signaleringsborden moeten overbrengen.

Belangrijkste risico's voor magazijnmedewerkers

Laten we eerst de risico's in kaart brengen waar magazijnmedewerkers dagelijks mee te maken krijgen, alsmede enkele van de mogelijke oorzaken:

 • De val van laadeenheden in de gangpaden en werkruimtes. Mogelijke oorzaken: laadeenheden zijn niet sterk genoeg, goederen zijn verkeerd op de pallets geplaatst, pallets zijn verkeerd op de legborden geplaatst of goederen zijn op elkaar gestapeld wanneer ze daar niet geschikt voor zijn.
 • De ineenstorting van de laadniveaus. Mogelijke oorzaken: Overschrijding van de maximaal toelaatbare belasting doordat het werkelijke gewicht van de laadeenheden niet bekend is. Als gevolg daarvan werden de magazijnstellingen overbelast en vervormde de constructie.
 • Botsingen en ongevallen met apparatuur voor goederenafhandeling. Mogelijke oorzaken: Gebrek aan een adequate training van het personeel op het gebied van de apparatuur voor goederenafhandeling of een slecht georganiseerd magazijn, zodat operators te voet of op heftrucks van dezelfde gangpaden gebruik maken.
 • Botsingen tussen apparatuur voor goederenafhandeling bij het manoeuvreren in kleine ruimten. Mogelijke oorzaken: gebrek aan bewegwijzering in de gangpaden en bij de kruisingen, onvoldoende doorrijruimte voor heftrucks.
 • Botsingen met de apparatuur voor goederenafhandeling tegen de magazijnstellingen. Mogelijke oorzaken: te smalle gangpaden, gebrek aan training of te weinig ervaring van de bestuurder om veilig te kunnen manoeuvreren.

Welke bewegwijzering moet er in het magazijn worden aangebracht?

De EU-richtlijn 92/58/EEG verplicht bedrijven tot het plaatsen van signalisatieborden in het magazijn en specificeert de kenmerken ervan. Volgens deze richtlijn moeten de magazijnstellingen ook worden voorzien van belastingborden met vermelding van het toegestane draagvermogen, de voornaamste eigenschappen en waarschuwingen betreffende het gebruik ervan.

In deze richtlijn staat dat: onder de bewegwijzering in het magazijn, alle signalisatieborden worden verstaan, waarop de te volgen handelwijze van de magazijnmedewerkers wordt aangegeven. De magazijnmedewerkers zien kleuren, geometrische vormen of lichten, en horen geluidssignalen, die hen aangeven hoe ze in een bepaalde situatie moeten handelen.

Deze richtlijn verplicht de magazijnmanager, te zorgen voor de aanwezigheid van bewegwijzeringen en signalisatieborden. Met name wanneer er risico's bestaan die niet met behulp van technische middelen of organisatorische maatregelen kunnen worden vermeden.

In een magazijn is het gebruikelijk om kleuren, pictogrammen, verlichte signalisatieborden of geluidssignalen te gebruiken. Ook verbale communicatie en gebarentaal zijn een even doeltreffende preventiemaatregel.

De EU-richtlijn benadrukt het belang van het trainen van medewerkers. Een magazijn met een goede bewegwijzering is ondoeltreffend als de medewerkers niet weten hoe ze de informatie moeten interpreteren.

Waaruit bestaat de typische bewegwijzering in een magazijn?

Om doeltreffend genoeg te zijn, moet de bewegwijzering voldoen aan de specificaties inzake plaats in de opslagplaats, vorm, kleur of vormgeving.

Deze moeten bijvoorbeeld gemaakt zijn van materiaal dat bestand is tegen stoten. Het formaat moet groot genoeg zijn om de zichtbaarheid en het begrip ervan te waarborgen. En tenslotte moeten ze op een bepaalde hoogte worden aangebracht, binnen het gezichtsveld van de magazijnmedewerkers, zonder te worden afgeschermd door eventuele obstakels.

De in de richtlijn bedoelde signalisatieborden zijn de volgende:

 • Verbod. Ronde vorm, zwart pictogram op witte achtergrond. Rode streep die diagonaal van links naar rechts over het pictogram loopt.Verbodsborden in het magazijn Verbodsborden in het magazijn
 • Waarschuwing. Driehoeksvorm, zwart pictogram op gele achtergrond.Waarschuwingsborden in het magazijn Waarschuwingsborden in het magazijn
 • Verplichting. Ronde vorm, wit pictogram op blauwe achtergrond.Verplichtingsborden in het magazijn Verplichtingsborden in het magazijn
 • Redding of nood. Rechthoekige of vierkante vorm, wit pictogram op groene achtergrond.Reddings- of noodsignalering in het magazijn Reddings- of noodsignalering in het magazijn
 • Borden in verband met brandbestrijdingsmateriaal. Rechthoekige of vierkante vorm, wit pictogram op rode achtergrond.Borden in verband met brandbestrijdingsmateriaal in het magazijn Borden in verband met brandbestrijdingsmateriaal in het magazijn

Naast deze signaleringsborden voorziet Richtlijn 92/58/EEG ook in een aantal scenario's, waarin het van essentieel belang is om tot signalering over te gaan: containers met gevaarlijke stoffen en leidingen waarin deze substanties worden vervoerd, moeten zijn voorzien van gele en zwarte, of rode en witte strepen. De magazijnvloer moet ook worden gemarkeerd met speciale verf op harsbasis of anti-slip strippen, om de werkzones af te bakenen.

Volgens de richtlijn moeten de rijstroken voor voertuigen ook worden aangegeven met ononderbroken strippen van een goed zichtbare kleur, bij voorkeur wit of geel, waarbij rekening moet worden gehouden met de kleur van de magazijnvloer.

De belastingborden

Richtlijn 92/58/EEG en norm EN 15635 schrijven voor dat op de magazijnstellingen belastingborden moeten worden aangebracht, waarop het veilige gebruik ervan wordt aangegeven.

Om doeltreffend te zijn moeten deze borden op zichtbare plaatsen worden aangebracht, zoals op de ladders of jukken van de stellingen, en moeten ze duidelijk en beknopt zijn. Tijdens de jaarlijkse keuring magazijnstellingen worden deze borden gecontroleerd op hun goede staat, zichtbaarheid en de geldigheid van de informatie die ze bevatten.

De norm EN 15635 geeft details met betrekking tot het ontwerp van de belastingborden, die door de fabrikanten van opslagsystemen in acht moeten worden genomen. Hieronder wordt de opzet ervan weergegeven:

Voorbeeld van een belastingbord voor Mecalux magazijnstellingen
Voorbeeld van een belastingbord voor Mecalux magazijnstellingen
 1. Veiligheidsbord
 2. Beschrijving
 3. Maximale belasting per ligger
 4. Hoogte van de vrije ruimte tussen twee liggers
 5. Afstand tussen de vloer en de ligger van het eerste opslagniveau
 6. Maximale belasting per stellingsmodule, met inbegrip van alle niveaus
 7. Informatie met betrekking tot de leverancier, zoals de bedrijfsnaam, het logo en de eerstvolgende jaarlijkse technische keuring magazijnstellingen

Kenmerken van andere soorten signalen: licht en geluid

Naast de bewegwijzering en de vloermarkeringen in het magazijn, hebben andere soorten signaleringsborden dezelfde functie: het gedrag van de magazijnmedewerkers aansturen om eventuele risico's tot een minimum te beperken.

Lichtsignalering

Volgens Richtlijn 92/58/EEG moet het door dit signaal uitgestraalde licht een helder contrast vormen met de omgeving, zodat de magazijnmedewerkers het kunnen waarnemen en identificeren. Het licht mag echter niet te fel zijn om verblinding te voorkomen. De kenmerken van deze signalisatie moeten dezelfde zijn als die van de signaleringsborden qua vorm, kleur en pictogrammen.

Een knipperlicht moet worden gebruikt om een hogere mate van gevaar of noodsituatie aan te geven, dan een continu brandend lichtsignaal. De duur ervan moet voldoende zijn om de waarneming van de boodschap te waarborgen en verwarring te voorkomen, met name wanneer er verschillende lichtsignalen zijn. Lichtsignalen die op een groot gevaar duiden, moeten aan bijzondere revisies worden onderworpen en van een reservelamp zijn voorzien.

Geluidssignaal

Het belangrijkste voordeel van dit type signaal is, dat het onmiddellijk door een groot aantal mensen wordt waargenomen.

Om doeltreffend te zijn, moeten de medewerkers het echter wel kunnen herkennen. Het volume moet iets hoger zijn dan het omringende geluid, zodat het hoorbaar is maar niet pijnlijk. Volgens de Europese richtlijn moet het geluid van een alarmsignaal voor evacuatie continu zijn.

Gebarensignalen

Deze signaleringsborden zijn vooral nuttig om aan te geven hoe heftrucks veilig gemanoeuvreerd moeten worden. Deze moeten nauwkeurig, eenvoudig en gemakkelijk uit te voeren en te begrijpen zijn.

De persoon die de instructies geeft, moet het verloop van de manoeuvres kunnen zien zonder zelf in gevaar te komen. Deze persoon moet gemakkelijk herkenbaar zijn door het dragen van een speciale uitrusting zoals een werkjas, een werkvest, werkhandschoenen en een helm.

Gebarensignalen in het magazijn
Gebarensignalen in het magazijn

Preventie- en veiligheidssignalering

De belangrijkste taak van de PRSES of magazijnmanager is de veiligheid van de magazijnmedewerkers en de goederen te waarborgen. Een magazijn voorzien van bewegwijzering is een veilig pakhuis waar de voorschriften worden nageleefd. Bewegwijzering is een zeer doeltreffend middel om de verplaatsingen en handelingen van de magazijnmedewerkers in het magazijn aan te sturen, teneinde mogelijke ongevallen te voorkomen, en tegelijkertijd de looproutes te bepalen en te beveiligen.

Mecalux heeft een jarenlange ervaring in het ontwikkelen van opslagsystemen die voldoen aan de kwaliteits- en duurzaamheidsvoorschriften. Onze magazijnstellingen zijn voorzien van belastingborden met informatie over het juiste gebruik ervan. Wenst u meer informatie over het optimaliseren van de werkzaamheden in uw magazijn en de beveiliging ervan? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: