Magazijnmanagement staat voor alle maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat goederen op de juiste manier worden beheerd

Magazijnmanagement, essentieel voor logistiek beheer

14 sep 2023

Het concept magazijnmanagement verwijst naar het toezicht op alle processen die plaatsvinden in een logistieke installatie, met als doel ervoor te zorgen dat bestellingen zonder fouten en op tijd worden verzonden.

De eerste stap in het creëren van een soepele en flexibele toeleveringsketen of supply chain die aanpast kan worden aan veranderingen in de markt, is het begrijpen van de ins en outs ervan. Bedrijven die alles analyseren wat er in het magazijn gebeurt en zorgen voor een nauwgezet beheer van de goederenstromen, zijn in staat om strategische beslissingen te nemen.

Wat is magazijnmanagement?

Magazijnmanagament kan worden gedefinieerd als de reeks maatregelen die het juiste beheer van goederen in een logistieke installatie garanderen: het bestaat uit een nauwkeurige kennis van de beschikbare voorraad en het bewaken van de goederenstromen die nodig zijn om bestellingen te verzenden.

De functie van het magazijn is om klanten, productiecentra, verkooppunten of andere warehouses te voorzien van de juiste producten op het juiste moment. Zonder een nauwkeurige controle van de werkzaamheden kan het verzenden van goederen een complexe aangelegenheid worden. Als een onderneming bijvoorbeeld niet precies weet hoeveel artikelen er in voorraad zijn, dan is het niet mogelijk om de bevoorradingen efficiënt te organiseren. Daardoor kunnen voorraadtekorten ontstaan, wat het klaarzetten van de bestellingen vertraagt.

Door een strikt magazijnbeheer is het mogelijk om de goederen nauwkeurig bij te houden, zowel de goederen die op voorraad liggen als de goederen die al verzonden zijn. Op deze manier is de traceerbaarheid van goederen optimaal, aangezien de exacte locatie van elk artikel in real time bekend is, net als de verplaatsingen ervan in het magazijn tot het moment van verzending.

Ondernemingen kunnen eveneens de prestaties van de activiteiten monitoren, van receptie tot verzending, met als doel aanpassingen door te voeren die de productiviteit bevorderen. Hierdoor is het mogelijk om een beleid van constante verbeteringen toe te passen dat gericht is op het implementeren van kleine maar duurzame veranderingen, die een einde maken aan gewoonten die niet productief zijn.

Magazijn management omvat het monitoren en optimaliseren van alle goederenstromen
Magazijnmanagement omvat het monitoren en optimaliseren van alle goederenstromen

De belangrijkste fasen van magazijnmanagement

Het magazijn is een sleutelelement in de ontwikkeling van een onderneming. Elke inefficiëntie bij één van deze activiteiten heeft een directe impact op de klanttevredenheid en op de andere processen die deel uitmaken van de toeleveringsketen of supply chain. Daarom analyseert de Supply Chain Manager voortdurend de actuele situatie in het magazijn. Met als doel eventuele knelpunten op te sporen en zo snel mogelijk oplossingen aan te dragen.

Dit zijn essentiële magazijnactiviteiten die een strikte controle vereisen:

Goederenontvangst

De eerste stap in magazijnmanagement is het monitoren van de goederenontvangst. De goederenontvangst is het startpunt van alle activiteiten, aangezien het voor bedrijven essentieel is om over voldoende producten te beschikken zodat er een goede klantenservice kan worden gegarandeerd.

Over het algemeen ontvangen magazijnen een veelheid aan producten van verschillende leveranciers, productielijnen of andere warehouses. Logistieke installaties kunnen ook retourzendingen ontvangen van klanten of kunnen dienen als verkooppunt vanwege seizoensgebonden schommelingen.

De ontvangstzone is één van de drukste zones in een magazijn omdat hier de verificatie van documenten en andere handelingen zoals het etiketteren, worden uitgevoerd. Wanneer de goederen eenmaal ontvangen zijn, worden ze door de magazijnmedewerkers geverifieerd voordat wordt besloten of ze worden opgeslagen of naar de cross docking stations worden verplaatst. Om dit proces snel uit te voeren volgen de operators meestal de instructies op van de warehouse management software. In het algemeen worden de producten vergezeld van een ontvangstbewijs, een document waarop het aantal artikelen en de beschikbare referenties staan vermeld.

Voorraadbeheer

Voorraden vormen één van de belangrijkste activa van een onderneming. Dankzij een efficiënt goederenbeheer beschikken bedrijven over de producten die ze nodig hebben om te kunnen functioneren en de klanten van dienst te kunnen zijn. Daarnaast helpt voorraadbeheer om de uitgaven in balans te houden: door de verkoop van opgeslagen producten wordt het geïnvesteerde geld terugverdiend en de betalingen worden zo gepland dat er een gezonde balans ontstaat.

Voor het beheer van de voorraad houden bedrijven bij welke producten de installatie binnenkomen en weer verlaten. Bovendien wordt de exacte hoeveelheid producten geteld die op een bepaald moment beschikbaar is. Items kunnen handmatig worden geteld, wat ook wel bekend staat als een fysieke inventaris, of met behulp van software voor magazijnbeheer, wat een doorlopende inventaris wordt genoemd.

Verzending van bestellingen

Het beheer van verzendingen speelt een cruciale rol in de toeleveringsketen van een bedrijf omdat alle magazijnactiviteiten uiteindelijk maar één doel hebben: de distributie van goederen vergemakkelijken en versnellen.

Producten verlaten doorgaans het magazijn voor een groot aantal uiteenlopende bestemmingen zoals klanten, productielijnen, verkooppunten of andere warehouses van de onderneming.

De leveringen worden geverifieerd om ervoor te zorgen dat de juiste producten worden verzonden. Hierbij wordt een grote hoeveelheid informatie beheerd zoals de verzendroutes, de blokkeringen of de groepering van goederen. Om vergissingen te voorkomen maken bedrijven gebruik van beheersoftware die de operators aangeeft hoe elk artikel gevalideerd moet worden.

Het verifiëren van de goederen is essentieel om het klaarzetten van bestellingen te optimaliseren
Het verifiëren van goederen is essentieel om het klaarzetten van bestellingen te optimaliseren

Technologie voor beter magazijnmanagement

Magazijnmanagment kan met de hand gebeuren, maar het gebruik van software is essentieel voor bedrijven die meer nauwkeurig willen werken en meer productiviteit willen realiseren. Technologie en digitalisering zorgen voor een betere zichtbaarheid van goederen én van alle processen die plaatsvinden in een logistieke installatie.

Magazijnautomatisering

In een automatisch magazijn verplaatsen opslagoplossingen zoals magazijnkranen de goederen geheel autonoom, zonder tussenkomst van magazijnmedewerkers. Het voordeel is duidelijk: de precisie is absoluut, waardoor de kans op vergissingen uiterst gering is.

Op basis van de instructies van het Warehouse Control System (WCS) verplaatsen de machines de goederen naar de opslagkanalen. Apparatuur voor goederenafhandeling is uitgerust met sensoren zodat de machines zich in alle veiligheid kunnen voortbewegen en de te verplaatsen goederen kunnen detecteren.

Steeds meer bedrijven schakelen over op automatisering en robots om het magazijn te kunnen managen. Dit wordt bevestigd door een onderzoek van Brandessence Market Research, dat schat dat tegen 2027 de wereldmarkt voor magazijnautomatisering een omzet zal bereiken van €33,879 miljoen, wat een jaarlijkse groei betekent van 14,6% ten opzichte van 2020.

Magazijnmanagement en software

De wereldmarkt voor systemen voor magazijn management neemt eveneens enorm toe. Volgens een studie van adviesbureau MarketsAndMarkets zal het tot 2026 groeien met een jaarlijks percentage van 16,7%. Deze groei is onder andere te danken aan de toename van online verkopen tijdens de COVID-19 pandemie, de globalisering van toeleveringsketens en het wijdverbreide gebruik van de cloud-technologie.

Warehouse Management Software zoals Easy WMS van Mecalux is een onfeilbaar hulpmiddel voor magazijn management. Dit programma deelt producten niet alleen in op basis van hun kenmerken en omloopsnelheid maar ook op basis van de verplaatsingen, zowel door operators als door automatische apparatuur voor goederenafhandeling.

Bovendien kunnen met een WMS logistieke KPI's worden geanalyseerd, zodat magazijnmanagers de vorderingen van het bedrijf kunnen meten en acties voor verdere verbeteringen kunnen implementeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de functionaliteiten van de Mecalux software uit te breiden met de Supply Chain Analytics module, die real-time informatie kan leveren over de prestaties van het magazijn.

De Warehouse Management Software Easy WMS van Mecalux zorgt voor een nauwkeurige beheersing van de goederenstromen in het magazijn
De Easy WMS van Mecalux oefent een nauwkeurige controle uit aangaande de verplaatsingen van goederen in het magazijn

Magazijnmanagement versterkt de toeleveringsketen of supply chain

Elke onderneming is anders en daarom is het magazijn management verschillend voor elke logistieke installatie. Het beheer van producten is niet hetzelfde in een groot automatisch magazijn als in een klein magazijn met weinig artikelnummers.

Technologie is een goede bondgenoot bij goederenbeheer. Beheersoftware staat borg voor een nauwkeurige traceerbaarheid van inkomende en uitgaande goederen. Met Easy WMS van Mecalux kan een doorlopende inventaris worden opgesteld waarbij de voorraad in real time wordt bijgewerkt. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe deze technologie u kan ondersteunen bij het beheren en optimaliseren van uw magazijnprocessen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: