Het magazijn is het hart van de Supply Chain

Definitie van de term «Supply Chain» en de verschillen met de logistiek

10 sep 2021

De Supply Chain of toeleveringsketen is het proces dat op gang komt wanneer een klant een bestelling plaatst en dat loopt tot het product of de dienst is geleverd en betaald. De toeleveringsketen omvat derhalve de planning, de uitvoering en het beheer van alle activiteiten in verband met de goederen- en gegevensstromen. Het betreft de aankoop van grondstoffen, de verwerking ervan tot halffabrikaten alsmede de uiteindelijke levering bij de klant.

We kunnen de Supply Chain of toeleveringsketen dan ook definiëren als alle stappen die een product doorloopt en alle schakels die het gebruikt, vanaf de fabricage tot de aankomst bij de klant. De Supply Chain bestaat uit verschillende leveranciers en bedrijven die elke schakel in de keten bevoorraden.

De toeleveringsketens zijn tegenwoordig zeer complex geworden als gevolg van de internationalisering, de toename van het aantal verschillende goederenstromen en de wereldwijde veranderende consumptiepatronen.

Verschillende stadia in de bevoorradingsketen

De Supply Chain of bevoorradingsketen is onderverdeeld in drie stappen:

  • Bevoorrading: heeft betrekking op hoe, waar en wanneer grondstoffen worden verkregen en geleverd voor de vervaardiging van producten.
  • Productie: omvat de vervaardiging van eindproducten met gebruikmaking van grondstoffen.
  • Distributie: betreft de activiteiten die worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de produkten hun eindbestemming bereiken. Dit gebeurt via een netwerk van groothandelaren, magazijnen, fysieke winkels of online platformen voor e-commercebedrijven.

De Supply Chain of toeleveringsketen wordt vaak geassocieerd met de waardeketen, aangezien producten aan waarde winnen naarmate deze het proces doorlopen. Zoals beschreven in het artikel over magazijnlogistiek, vormt het magazijn het hart van de toeleveringsketen.

Dit diagram toont de verschillende stappen in de Supply Chain
Dit diagram toont de verschillende stappen in de Supply Chain

Verschillen tussen de Supply Chain en de logistiek

We hebben zojuist de definitie van de toeleveringsketen of Supply Chain gezien, maar we hebben nog een vraag te beantwoorden: wat is logistiek? Wat verbindt de logistiek met de Supply Chain? In het algemeen kunnen we zeggen dat de Supply Chain of toeleveringsketen verwijst naar de volledige weg die een product aflegt tot het wordt verkocht. Logistiek maakt deel uit van de Supply Chain en is een discipline die zich toelegt op de opslag, het vervoer en de distributie van producten.

Logistiek is de sector die ervoor moet zorgen dat het juiste product op de goede bestemming komt, binnen de afgesproken tijd, in de juiste hoeveelheden, tegen redelijke kosten en in perfecte staat. Zij beoogt te voldoen aan de voorwaarden die vooraf met de cliënt zijn overeengekomen.

Een meubelzaak bijvoorbeeld moet zich logistiek gezien concentreren op de aankoop van verschillende soorten en modellen meubilair om in de winkel uit te stallen, en op de aflevering van de door de klanten bestelde meubelen. Deze worden in een magazijn bewaard tot ze worden vervoerd. De logistiek manager van het distributiecentrum stelt de bezorgroutes voor de meubelen vast, rekening houdend met de assemblagetaken die tijdens de levering aan de eindklant moeten worden uitgevoerd.

Als we geïnteresseerd zijn in de Supply Chain of toeleveringsketen van een meubel, dan moeten we alle stadia bekijken die het product doorloopt: de winning van het hout, de verwerking ervan tot planken en onderdelen in de meubelfabriek, de daaropvolgende distributie naar de verkooppunten, en ten slotte het vervoer naar de klanten thuis.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de logistiek en de Supply Chain.

: . : . : . :
Supply Chain Management Logistiek beheer
Definitie Betreft het hele proces van de levering van een product: de samenwerking tussen fabrikanten, leveranciers, distributeurs, zakenpartners en klanten. Dit is een onderdeel van de toeleveringsketen dat het magazijnbeheer, de interne en externe transportstromen, de inkoop en de uiteindelijke levering omvat.
DoelstellingenHet bereiken van een maximaal concurrentievermogen op de markt en het realiseren van een optimale winst.De klant tevreden stellen door een perfecte afhandeling van de bestellingen.
Betrokken partijenBij een Supply Chain of toeleveringsketen zijn gewoonlijk meerdere bedrijven betrokken.Kan volledig door één bedrijf worden beheerd.
Relatie tussen elk domeinDe toeleveringsketen verwijst naar het ecosysteem van processen die resulteren in een eindproduct.Logistiek omvat een deel van de Supply Chain of bevoorradingsketen.
Betrokken bedrijfsafdelingenHet betreft meer afdelingen dan alleen logistiek management. Het omvat bijvoorbeeld ook de afdeling productontwikkeling, kwaliteitscontrole, klantendienst en logistieke activiteiten. Het gaat hoofdzakelijk om opslag, vervoer en voorraadbeheer.

Trends in Supply Chain 4.0

Bevoorradingsketens evolueren geleidelijk naar een sneller, flexibeler, meer gepersonaliseerd, nauwkeuriger en efficiënter ecosysteem. Zoals in het artikel over logistiek 4.0 te lezen is, geven nieuwe digitale technologieën en robotisering vorm aan een nieuw supply chain-model. Welke elementen bepalen het concept Supply Chain 4.0?

1. Technologie: verzamelen en beheren van gegevens

Nu toeleveringsketens steeds groter en complexer worden, is informatiebeheer een essentieel aspect geworden om aan de markteisen te voldoen. Hierbij is het volgende van belang;:

  • Nauwkeurige voorraadgegevens: nu er steeds meer artikelnummers en SKU's worden opgeslagen, helpen nauwkeurige gegevens niet alleen om de magazijnvoorraad te optimaliseren, maar ook om een hoog serviceniveau te garanderen door ongewenste voorraadtekorten te vermijden. Merk op dat u dergelijke resultaten kunt bereiken met een WMS, dat het voorraadbeheer vergemakkelijkt.
  • Traceerbaarheid van producten: in de context van wereldwijde toeleveringsketens is gebleken dat logistieke traceerbaarheid een uitstekende controletechniek is voor het beheer van interne en externe goederenstromen. Een traceerbaarheidssysteem kan alleen worden gehandhaafd met behulp van barcodes, RFID-scanners, gegevensverzamelingsapparatuur en software die de informatie beheert die binnen de toeleveringsketen uitgewisseld wordt.
  • Grondige controle van de KPI's: softwareprogramma's zoals «Supply Chain Analystics» van Mecalux maken het mogelijk om alle activiteiten van een disributiecentrum en de relatie met de andere schakels in de toeleveringsketen te controleren, zodat de intralogistieke stromen niet belemmerd worden.

2. Coördinatie van de verschillende partijen in de Supply Chain of toeleveringsketen.

De goede selectie van partners in de toeleveringsketen heeft tot doel belemmeringen tussen leveranciers weg te nemen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen. Dit kan worden bereikt door het standaardiseren van processen en het gezamenlijk plannen van activiteiten. Het gebruik van geavanceerde software voor informatiebeheer is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat elke partij niet langer afzonderlijk opereert, en om de toeleveringsketen vanuit een meer globaal perspectief te benaderen.

De coördinatie van het vervoer in de bevoorradingsketen is van essentieel belang om de activiteiten te optimaliseren
De coördinatie van het vervoer in de bevoorradingsketen is van essentieel belang om de activiteiten te optimaliseren

3. Procesautomatisering voor meer nauwkeurigheid en efficiëntie

De industriële automatisering, die reeds aanwezig was in de produktie- en produktverwerkingsprocessen, heeft haar intrede gedaan in de toeleveringsketen en maakt inmiddels integraal deel uit van de verschillende logistieke gebieden:

  • Beheer van magazijnactiviteiten: software voor magazijnbeheer vergemakkelijkt de organisatie van de werkzaamheden en het beheer van de voorraden in steeds complexere faciliteiten. Het optimaliseert het orderverzamelen met hulpmiddelen zoals de voice picking of de pick-to-light. De pickfrequentie per uur van de magazijnmedewerkers wordt hoger en fouten worden bijna volledig voorkomen.
  • Automatisch transport van laadeenheden in intralogistieke processen: goederenvervoer staat vaak centraal in automatiseringsprojecten, niet in de laatste plaats vanwege de vele voordelen die het biedt. Gerobotiseerde magazijnen maken tegenwoordig gebruik van allerlei automatische opslagoplossingen om de goederenstromen te versnellen en de veiligheid in de faciliteiten te verhogen.
  • Beheer van bezorgroutes: software voor wagenparkbeheer is van essentieel belang voor de coördinatie van de distributie van goederen tussen de verschillende schakels van de bevoorradingsketen. Deze hulpmiddelen creëren routes op basis van logistieke parameters zoals levertijden, en houden rekening met bepaalde strategieën zoals de consolidatie of groupage van goederen.

Voor een efficiënt beheer van de Supply Chain of toeleveringsketen moet de bedrijfslogistiek worden geoptimaliseerd. Zoals we hebben gezien, zijn deze twee meer dan ooit met elkaar verbonden en moeten hun doelstellingen op elkaar worden afgestemd om de rentabiliteit van de onderneming te bevorderen. Mecalux kan u helpen uw logistieke doelstellingen te bepalen en te bereiken door middel van een goed magazijnbeheer, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: