Magazijn logistiek is de discipline die de werking van opslagfaciliteiten optimaliseert

Magazijn logistiek: doelstellingen en toepassingen

06 jul 2021

Binnen de toeleveringsketen of Supply Chain is magazijn logistiek de discipline die activiteiten in het warehouse omvat die erop gericht zijn goederen zo lang als nodig is op te slaan, te beschermen en op de juiste wijze te bewaren. Het omvat ook het beheer, het vervoer, het traceren, de afhandeling en de verpakking van producten, van ontvangst tot verzending.

Het magazijn is de schakel die de goederenstroom regelt tussen vraag en aanbod. Het omvat het beheer van de goederen die de onderneming verplaatst, opslaat en afhandelt om aan de bedrijfs- en productiviteitseisen te voldoen. Het is dan ook de centrale pijler van de magazijn logistiek.

De doelstellingen van magazijn logistiek

De doelstellingen van magazijn logistiek: het uiteindelijke doel is de bedrijfskosten van een bedrijf zo laag mogelijk te houden, met behoud van een hoge kwaliteit van dienstverlening. Volg het advies van onze experts om de beste combinatie te vinden:

 • Optimaliseer de opslagruimte.
 • Organiseer efficiënt het aantal medewerkers.
 • Maak optimaal gebruik van uw beschikbare apparatuur voor goederenafhandeling.
 • Probeer goederen op voorraad te hebben.
 • Neem de nodige veiligheidsmaatregelen om de goederen te beschermen.

Magazijnbeheerders proberen alle aspecten van magazijn logistiek te optimaliseren om de doelstellingen te behalen.

De toepassingsgebieden van de magazijn logistiek

Het hart van de magazijn logistiek is het warehouse; de belangrijkste activiteiten die daar plaatsvinden zijn: ontvangst, opslag, verzamelen en verzenden van goederen. Voor een optimaal verloop is het van belang dat elk aspect wordt geoptimaliseerd. Met de volgende basispunten moet rekening worden gehouden:

1. De indeling van het magazijn

Het uitgangspunt voor het ontwerp van een distributiecentrum, en dus voor een goed logistiek beheer van het magazijn, is de magazijnindeling. Als u een nieuw magazijn bouwt, zult u een andere strategie moeten volgen dan die welke u normaal zou gebruiken, om de indeling te herzien.

Er zijn enkele belangrijke factoren die bepalend zijn voor de inrichting van een distributiecentrum. Wij raden u aan het volgende in gedachten te houden:

 • Het volume en de kenmerken van de producten die moeten worden opgeslagen.
 • De omloopsnelheid van de voorraden en de goederenstromen.
 • De beschikbare opslagruimte en de grenzen van de installatie.
 • De samenstelling van het team, de organisatie en de vaardigheden.
 • Het warehouse management systeem dat wordt gebruikt en of er software beschikbaar is.
 • Als het gaat om een wijziging van de huidige indeling van het distributiecentrum, dan moet er rekening worden gehouden met de kenmerken van de opslagoplossingen en de apparatuur voor goederenafhandeling.

Merk op dat het ontwerp van een magazijn gebaseerd moet zijn op een grondige analyse van de behoeften van het bedrijf. Als uitgangspunt voor magazijn logistiek moet het distributiecentrum worden ontworpen met een langetermijnvisie en moet men anticiperen op mogelijke groei.

Plattegrond van een magazijn met verschillende zones: een opslag- en een pickingzone, die ondermeer zijn uitgerust met draagarmstellingen
Plattegrond van een magazijn met verschillende zones: een opslag- en een pickingzone, die ondermeer zijn uitgerust met draagarmstellingen

2. Het beheer van de apparatuur voor goederenafhandeling en de opslagoplossingen

Het beheer van het materiaal is van belang voor alle handelingen die worden uitgevoerd in verband met de voorbereiding, de adressering, het verplaatsen en de opslag van producten. Het betreft dan ook een sleutelelement van de magazijn logistiek. Goederenafhandeling is het resultaat van de interactie tussen de magazijnmedewerkers, de apparatuur, de magazijnstellingen en de werkmethoden die gebruikt worden bij het verplaatsen, opslaan en controleren van het materiaal.

- Opslagoplossingen

Er is een grote verscheidenheid aan industriële rekken voor de opslag van pallets, magazijnbakken of dozen. Om de juiste opslagoplossing te kiezen, is het noodzakelijk de volgende criteria te evalueren:

 • Het soort product en de laadeenheid.
 • De gewenste opslagcapaciteit.
 • De flexibiliteit van de werkzaamheden.
 • De kosten en de beschikbare financiële middelen.

Alvorens te beslissen welke oplossing het beste in aanmerking komt, raden wij u aan de functionaliteiten van elk van de beschikbare oplossingen met uw leverancier te bespreken.

- De apparatuur voor goederenafhandeling

Het aantal en het soort apparatuur voor goederenafhandeling zijn bepalend voor de prestaties van het bedrijf en het aantal magazijnmedewerkers dat nodig is om te functioneren. Ook de hoogte en breedte van de gangpaden kunnen van invloed zijn op de indeling van de ruimte.

Er zijn twee categorieën van apparatuur voor goederenafhandeling:

 • Machines die met de hand worden bediend, zoals traditionele vorkheftrucks, orderpickkarren en pompwagens.
 • Automatische opslagoplossingen: dit zijn stand-alone machines die werken op basis van besturingssoftware die rechtstreeks communiceert met het warehouse management systeem. Zoals bijvoorbeeld: magazijnkranen, transportbanden, elektrische monorailsystemen en shuttles.
Het beheer van apparatuur voor goederenafhandeling is één van de belangrijkste aspecten van magazijn logistiek
Het beheer van apparatuur voor goederenafhandeling is één van de belangrijkste aspecten van magazijn logistiek

3. Het orderpickproces en het klaarmaken van de verzendingen

Het ordervoorbereidingsproces heeft een grote invloed op bepaalde strategieën inzake magazijn logistiek. Het omvat het halen van artikelen uit de rekken, het sorteren, het consolideren, het verpakken en uiteindelijk het verzenden ervan.

Het organiseren van het pickingproces is één van de belangrijkste kernactiviteiten van magazijn logistiek. Er kunnen verschillende technieken worden gebruikt, afhankelijk van:

 • De hoogte van de magazijnstellingen en het niveau waar de artikelen worden uitgenomen: op vloerniveau, op laag, gemiddeld of hoog niveau.
 • De manier waarop de goederen worden verplaatst: «man-naar-goederen», waarbij de magazijnmedewerker de artikelen gaat halen. Of «goederen-naar-man» waarbij de artikelen via automatische oplossingen naar de operator toekomen.
 • De manier waarop de artikelen worden verzameld: per bestelling, batch picking, wave picking of pick to cart.

Om de beste methode voor het klaarzetten van bestellingen voor een magazijn te bepalen, moet er een grondige studie worden gemaakt van de activiteiten en van de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van de verwerkingskosten (aantal verwerkte bestellingen per dag en per tijdseenheid).

4. Voorraadbeheer en inventarissen

Voorraadbeheer betreft de regulering en optimalisering van de magazijnvoorraden binnen de magazijn logistiek. Hiervoor gebruiken ondernemingen gewoonlijk computerprogramma's en hulpmiddelen waarmee veranderingen in de voorraad nauwkeurig worden geregistreerd:

 • Apparaten voor het lezen en verzenden van informatie: RFID-readers of andere systemen zoals voice picking of pick-to-light fungeren als schakel tussen het computersysteem en de materiële omgeving.
 • Warehouse management systeem: het WMS en ERP (Enterprise Resource Planning) delen hun databases en organiseren alle activiteiten in het magazijn. Het WMS kan onder meer de locatietoewijzing, de orderpicking en de verplaatsing van goederen optimaliseren. Bovendien kunt u er de techniek van de permanente inventaris mee toepassen en uw documenten ermee beheren.

Bovendien is het met deze elementen mogelijk een logistiek traceerbaarheidssysteem op te zetten dat de stappen identificeert die een artikel in het magazijn doorloopt. Ook kan hiermee de goederenstroom efficiënt worden beheerd.

5. De veiligheid in een logistiek magazijn

Aangezien de logistieke medewerkers en de opgeslagen goederen dagelijks aan een aantal risico's worden blootgesteld, is veiligheid een belangrijk aandachtspunt in de magazijn logistiek. Het is belangrijk de volgende drie factoren in aanmerking te nemen:

 • Risicopreventie voor magazijnmedewerkers: het werk in een magazijn wordt gekenmerkt door repetitieve bewegingen, het handmatig hanteren van laadeenheden en lange perioden waarbij men staat. Een vermoeide werknemer heeft de neiging meer fouten te maken en minder productief te zijn. Daarom adviseren wij de werkplekken te analyseren vanuit het oogpunt van de preventie van beroepsrisico's en de werknemers te voorzien van meer ergonomische hulpmiddelen en automatische systemen die hen helpen de taken gemakkelijker uit te voeren.
 • Veiligheidssystemen voor goederen: zowel de aard van de voorraad als het onjuiste gebruik van automatische systemen en handmatige apparatuur voor goederenafhandeling kunnen schade veroorzaken aan de installatie en de goederen, en de magazijnmedewerkers blesseren. Het is daarom raadzaam te zorgen voor duidelijke markeringen, duidelijke verkeersregels en goede gewoontes te ontwikkelen met betrekking tot het hanteren van materiaal en apparatuur voor goederenafhandeling.
 • Onderhoud van de installaties en de apparatuur voor goederenafhandeling: dit is van essentieel belang, zozeer zelfs dat wordt aanbevolen regelmatig een technische keuring van de magazijnstellingen uit te voeren.
Preventief onderhoud en de technische keuring van de magazijnstellingen verhogen de veilige opslag van de goederen
Preventief onderhoud en de technische keuring van de magazijnstellingen verhogen de veilige opslag van de goederen

Met klasse uitgevoerde magazijn logistiek

De magazijn logistiek heeft eigen organisatorische regels en toepassingsgebieden en bepaalde specifieke doelstellingen. Deze materie onder de knie krijgen is niet zo eenvoudig, zeker niet in de huidige logistieke context: door veranderingen en nieuwe consumptiegewoonten wijzigen de activiteiten in magazijnen gestaag.

Wij nodigen u uit om onze blog verder te lezen als u uw magazijn met succes wilt beheren. Als u een betrouwbare partner nodig hebt om dergelijke logistieke projecten te ontwikkelen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen en te profiteren van onze 50 jaar ervaring op het gebied van magazijn logistiek.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: