Goods consolidation processes are often performed prior to shipment

Logistieke groupage van goederen

04 jul 2021

«Consolidatie», of «groupage» van goederen, is het proces waarbij producten in een magazijn worden gereorganiseerd en gegroepeerd voor opslag of transport. Dit is een methode die veel wordt gebruikt in de logistieke sector, aangezien daardoor de kosten worden verminderd en de productiviteit van bedrijven wordt verbeterd.

In de transportsector wordt groupage gekenmerkt door het hergroeperen van goederen van verschillende klanten in één en dezelfde vrachtwagen (of container wanneer het maritiem of intermodaal vervoer betreft), om te vermijden dat een wagen halfleeg de lading van slechts één enkele klant vervoert. In magazijnen wordt consolidatie of groupage toegepast bij de ontvangst, opslag, verzameling en verzending van goederen. Wat is de reikwijdte van deze praktijk? Onze deskundigen vertellen u graag meer.

Toepassingsgebieden van groepage in de logistiek

Het groeperen van goederen neemt verschillende vormen aan binnen de verschillende takken van logistiek management, ook al blijft het basisprincipe hetzelfde.

1. Groupage van goederen bij het transport

Vervoerders bieden over het algemeen twee diensten aan:

  • Full Truck Load (FTL): de lading van één klant neemt een hele vrachtwagen in beslag.
  • Less than Truck Load (LTL) of groupage zending: ladingen van verschillende klanten worden gegroepeerd in één vrachtwagen. Groepage en koeriersdiensten vallen in deze categorie.

Consolidatie van goederen of groupage maakt transporten over lange afstanden meer toegankelijk voor kleine bedrijven. Gewoonlijk hebben deze bedrijven niet genoeg volume om alle beschikbare ruimte in een vrachtwagen of container in beslag te nemen.

Door de consolidatie van ladingen kunnen transporteurs goederen voor meerdere klanten tegelijk vervoeren en betalen kleine bedrijven veel minder transportkosten. Bij logistieke groepage betaalt men enkel voor de ruimte die de goederen innemen in de transporteenheid. De vervoerder kan hierdoor meer goederen afleveren, waardoor de uiteindelijke dienst niet alleen betaalbaarder wordt, maar ook sneller en efficiënter.

Maar de ophaal- en aflevertijden zijn bij dit soort vervoer minder nauwkeurig dan bij volledige ladingen. Bij groupage moet de vervoerder eerst een traject afleggen om de goederen van zijn klanten in te laden, en ze vervolgens bij elk van de ontvangers afleveren. Daardoor zijn de tijdslots van de groupage zendingen meer approximatief. Een FTL, Full Truck Load, is over het algemeen preciezer wat de leverings- en ophaaltijden betreft, aangezien het rechtstreekse routes, van punt A naar punt B, uitvoert.

Consolidatie of groupage van goederen is een strategie om de beschikbare opslagruimte te optimaliseren
Consolidatie of groupage van goederen is een strategie om de beschikbare opslagruimte te optimaliseren

2. Het consolidatie- en groupageproces in een magazijn

Het beginsel van groupage van goederen is niet alleen van toepassing op de transportsector. Het speelt ook een belangrijke rol in magazijnen, vooral bij logistieke platforms. Hier worden goederen van verschillende oorsprong geconsolideerd, om de opslag te optimaliseren en de klanttevredenheid te verbeteren.

Wanneer een onderneming beslist over de geografische locatie van een magazijn, wordt er rekening gehouden met het distributienetwerk en de mogelijkheden om ladingen te groeperen. Dit beginsel ligt aan de basis van stedelijke logistieke platforms. Het is ook belangrijk erop te wijzen dat de logistieke groupage een belangrijke rol speelt bij cross docking activiteiten.

In het magazijn betekent consolidatie van de voorraad, het samenvoegen van vergelijkbare goederen afkomstig van verschillende locaties. Het wordt gebruikt bij:

  • De goederenontvangst: de inkomende goederen worden gesplitst en gesorteerd in laadeenheden met één en hetzelfde referentienummer.
  • De locatietoewijzing: dankzij logistieke groepage is het mogelijk de opslaglocaties te variëren. Een partij kan van de ene naar de andere opslaglocatie worden verplaatst zodat de opslagcapaciteit optimaal wordt benut.
  • Het klaarmaken van verzendingen: enerzijds is het mogelijk de voorraden uit verschillende containers samen te voegen voor een gegroepeerde verzending. Anderzijds kunnen bestellingen worden gegroepeerd op basis van de bezorgroute of de klant, aangezien er gebruik wordt gemaakt van dezelfde transporteenheid.

Voordelen van logistieke groupage of consolidatie

Na een overzicht van de kenmerken van consolidatie of groupage op het gebied van transport- en opslaglogistiek, volgen hieronder de voordelen ervan voor bedrijven:

  • Lagere exploitatiekosten: door consolidatie of groupage kunnen bedrijven hun verzendings- en opslagkosten delen. Op die manier krijgen bedrijven, die niet zelf een voldoende groot volume aan goederen kunnen vervoeren, de gelegenheid gebruik te maken van een transportdienst waarbij ze enkel betalen voor het volume dat ze nodig hebben.
  • De mogelijkheid om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren: in de transportsector biedt groupage een groot aantal mogelijkheden aan bedrijven, waardoor de frequentie van de verzendingen kan worden opgevoerd en er een grotere keuze aan bezorgroutes ontstaat. Door bedrijven met een gemeenschappelijk doel samen te brengen, worden logistieke activiteiten flexibeler.
  • Optimalisering van de ruimte: door de consolidatie van goederen wordt de beschikbare opslagruimte volledig benut: dat wil zeggen dat elke hoek van de vrachtwagens, containers, magazijnen en logistieke platforms gebruikt wordt..

De complexiteit van groepage en consolidatie beheersen

Wil logistieke consolidatie of groupage doeltreffend zijn, dan is het zeer belangrijk dat de verschillende activiteiten gecoördineerd en geïntegreerd worden. Geconfronteerd met deze groeiende complexiteit, worden tools zoals warehouse management software (WMS), essentieel om de goederenontvangst en de verzendingen vanuit het distributiecentrum op de juiste manier te beheren.

Alle verplaatsingen van voorraden worden in het WMS geregistreerd en de voorraadgegevens worden automatisch bijgewerkt na de consolidatie en deconsolidatie van ladingen, zodat de magazijnmedewerkers dit proces efficiënter kunnen afhandelen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u denkt dat u niet profiteert van de voordelen van consoldatie en groupage bij bijvoorbeeld de voorbereiding en verzending van uw bestellingen. Een expert van Mecalux zal uw goederenstromen analyseren en u helpen de oplossing te vinden die het beste past bij uw magazijnbehoeften.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: