De juiste organisatie en indeling van de ruimte zijn enkele voorwaarden om met succes een magazijn te beheren

Met succes een magazijn beheren

11 jun 2021

Efficiënt een magazijn beheren, betekent klanten een hoogwaardige service bieden tegen een concurrerende prijs. Om dit te bereiken moet u op het juiste moment over de juiste voorraden beschikken, moet u de tijd die nodig is om de interne processen te voltooien tot een minimum terugbrengen, en de goederenstromen en opslaglocaties van de producten optimaliseren. Daarnaast is het belangrijk dat u beschikt over goed getrainde en gemotiveerde medewerkers en een efficiënt WMS waarmee de resultaten gemeten kunnen worden.

Op de goede manier een magazijn beheren, is alleen mogelijk als op een intelligente manier en op het juiste moment gebruik wordt gemaakt van al deze variabelen. Volg de adviezen van onze experts op om de juiste beslissingen te nemen en met succes uw distributiecentrum te beheren.

Stap nr. 1: de inrichting van het magazijn moet vooraf worden bepaald

Alvorens een beslissing te nemen over de indeling van het magazijn, moet er een analyse gemaakt worden van de verschillende fasen van de logistieke stromen en de kenmerken van de structuur.

Dit ontwerp moet de organisatie en de indeling van de operationele zones van het distributiecentrum omvatten. Alle zones moeten duidelijk en nauwkeurig omschreven worden. Een succesvol magazijnontwerp vormt het juiste evenwicht tussen het optimaliseren van de opslagcapaciteit en het respecteren van de snelheid waarmee de goederenstromen zich verplaatsen:

 • De locatietoewijzing of de rangschikking van de goederen in het magazijn, is een zeer belangrijk element. De wijze waarop de opslaglocatie wordt toegewezen, bepaalt de effectieve opslagcapaciteit van een installatie. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende criteria. Vaak worden bepaalde goederen op een vaste opslaglocatie bewaard, terwijl andere goederen volgens de zogenaamde «chaotische opslag» worden opgeslagen.
 • Het optimaliseren van de opslagcapaciteit staat gelijk aan een efficiënt logistiek beheer van een magazijn. Er bestaan verschillende manieren om de ruimte te optimaliseren, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de aard van de opgeslagen goederen.

Stap nr. 2: de dagelijkse uitdagingen van een succesvol logistiek magazijnbeheer aangaan

Het succesvol beheren van een magazijn staat gelijk aan winstgevendheid. Om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken, moeten de kosten voor goederenafhandeling verlaagd worden door het optimaliseren van de indeling en de volgorde van de goederenstromen, alsmede door het herzien van de tussenliggende processen. U kunt het dagelijkse logistieke beheer van het magazijn verbeteren door gebruik te maken van een WMS en de volgende stelregels toe te passen:

 • Een nauwkeurig voorraadbeheer: deze WMS-applicatie biedt de mogelijkheid om de inkomende en uitgaande goederen met precisie te beheren. Met het WMS kunnen de voorraden bovendien in real time worden gecontroleerd.
 • Een efficiënt orderverzamelproces: het WMS verhoogt de productiviteit bij het orderpicken, verbetert de werkmethodes en vermindert het aantal vergissingen. Het WMS optimaliseert immers de verplaatsingen en de volgorde van orderpicking, door het werk op een evenwichtige manier te verdelen tussen de magazijnmedewerkers.
 • De juiste opslagoplossingen: de keuze van de industriële rekken, handmatige of volledig geautomatiseerde systemen, zijn cruciale beslissingen voor een distributiecentrum. De opslagoplossingen zullen immers moeten worden aangepast aan de goederenstromen en aan het type goederen dat opslagen wordt.
 • Goede arbeidsomstandigheden: vergeet niet dat de magazijnmedewerkers de kern vormen van uw bedrijf. Om het beheer van een magazijn te perfectioneren, moeten werknemers worden gemotiveerd, getraind en voorgelicht met betrekking tot risicopreventie. Een hecht en gemotiveerd team staat voor succes.
Easy WMS vergemakkelijkt het beheer van een logistiek magazijn en draagt bij tot het succes ervan
Easy WMS vergemakkelijkt het beheer van een logistiek magazijn en draagt bij tot het succes ervan

Stap nr. 3: analyseren en interpreteren van resultaten op het gebied van logistiek magazijnbeheer

Alleen een analyse van de processen kan garanderen dat uw logistiek magazijnbeheer optimaal is. Om te bepalen of het effectief is, moet u KPI's selecteren en berekenen, om de gegevens te controleren en de resultaten te analyseren. Deze kritieke prestatie indicatoren of key performance indicators geven een gedetailleerd en direct beeld van de stand van zaken.

Zodra u over al deze informatie beschikt, weet u of op bepaalde punten in het beheer van het logistieke magazijn verbeteringen moeten worden aangebracht, dan wel of u op de ingeslagen weg kunt voortgaan. De processen moeten duidelijk omschreven worden en er moeten reële indicatoren worden gebruikt om de functionering van het distributiecentrum te evalueren. Door de adviezen van onze experts op te volgen zult u:

 • Het concurrentievermogen en de prestaties van de onderneming verbeteren.
 • Fouten verminderen.
 • De kwaliteit verhogen.
 • De uitgaven verlagen.
 • De algehele productiviteit van het team verbeteren.

Beslissingen die genomen worden zijn alleen nuttig en doeltreffend als ze op het juiste moment worden genomen: vóór, tijdens of na het toeleveringsproces. Volg onze tips op, om het beheer van uw logistieke magazijn te perfectioneren.

Het doel van Mecalux is om u te helpen het beheer van uw centrum te optimaliseren. Aarzel niet om contact op te nemen met onze experts als u vragen hebt: zij zullen de behoeften van uw bedrijf analyseren en u oplossingen aanreiken waarmee uw bedrijf kan blijven groeien.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: