Opslagzone in een magazijn

Hoe uw opslagcapaciteit te berekenen? Wanneer moet deze verhoogd worden?

11 feb 2021

Wanneer u erover denkt uw magazijn uit te breiden, nieuwe magazijnstellingen te kopen of wanneer u eenvoudig wilt weten of u uw beschikbare opslagcapaciteit goed benut, leest u dan verder. Tegenwoordig houden veel logistieke dienstverleners bij het ontwerpen van een magazijn alleen rekening met de omvang van hun installatie en negeren ze veel andere belangrijke elementen. Dit artikel helpt u bij het correct berekenen van uw opslagcapaciteit:

Bereken de opslagcapaciteit van uw magazijn

Om deze berekening uit te voeren en een betrouwbaar resultaat te behalen, moet u:

  • Het totale oppervlak van uw magazijn in m² berekenen: deze gegevens heeft u verkregen bij de aanschaf van het gebouw, maar aarzel niet om de juistheid ervan te controleren. De zones die niet bestemd zijn voor goederenopslag moet u hiervan aftrekken: toiletten, kleedkamers en kantoorruimtes.
  • De maximale opslagruimte in de hoogte bepalen: deze verkrijgt u door de plafondhoogte te nemen en hiervan de ruimte die nodig is voor de installatie van het ventilatiesysteem, de verlichting en andere installaties, af te trekken.

Voorbeeld:

Opslagcapaciteit = (Magazijnoppervlakte - zones die niet bestemd zijn goederenopslag) X Maximale opslagruimte in de hoogte
= (45.000 m2 - 5.000 m2) X 10 m
= 40.000 m2 X 10 m
= 400.000 m3

Bereken de gebruikte opslagruimte

Om te weten te komen of u de opslagcapaciteit van uw magazijn goed benut, kunt u zich het beste de volgende vraag stellen: beslaan mijn magazijnstellingen en opslagoplossingen de maximale opslaghoogte van mijn warehouse?

Niet gebruikte beschikbare opslagruimte, ook wel « lege ruimte » genoemd, betekent geldverlies voor uw organisatie: wanneer uw installaties de maximale opslaghoogte van uw magazijn bezetten, dan kunt u meer goederen opslaan.

Wij raden u aan om de ruimte die niet gebruikt wordt door uw opslagoplossingen af te trekken van de totale opslagcapaciteit van uw magazijn.

Gebruikte opslagcapaciteit = (Opslagcapaciteit - Lege ruimtes) X 100

Hoe hoger dit percentage, hoe beter u de beschikbare opslagruimte benut. Indien het percentage laag is, dan moet u de nodige stappen ondernemen om dit resultaat aan te passen.

Zone voor goederenopslag in een traditioneel magazijn
Zone voor goederenopslag in een traditioneel magazijn

Andere factoren die moeten worden geëvalueerd

U bent nu in staat de opslagcapaciteit van uw magazijn te berekenen en te beoordelen of de ruimte efficiënt wordt gebruikt. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk zijn, moet u echter rekening houden met een aantal factoren, zoals:

  • Het type magazijnstellingen of systemen dat wordt gebruikt: verzeker u ervan dat de juiste opslagoplossing wordt gebruikt.
  • Het type opgeslagen producten: vloeibare goederen, bulkgoederen, enzovoort.
  • Het aantal artikelnummers.
  • De manier waarop uw goederen zijn opgeslagen: volg onze adviezen op voor het organiseren van de goederenopslag.
  • Het type pallets: van hout, kunststof, EUR-pallets of Amerikaanse pallets.
  • Richtlijnen omtrent opslag.
  • De indeling van uw magazijn.
  • Uw orderpickprocessen: het is niet altijd rendabel om meer belang te hechten aan de opslagruimte dan aan de processen die nodig zijn bij het klaarzetten van de bestellingen.

Nu u weet hoe u uw opslagcapaciteit en uw gebruikte opslagruimte moet berekenen, heeft u alle kaarten in handen om de juiste beslissingen te nemen: uw magazijn opnieuw inrichten of, indien nodig, uit te breiden.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: