Chaotische opslag of random locatietoewijzing is een opslagmethode die de magazijncapaciteit optimaliseert

Chaotische opslag: voordelen en doelen

13 mei 2021

Bij chaotische opslag of vrije locatietoewijzing wijst het WMS, op basis van bepaalde criteria, de opslaglocaties toe aan de goederen die in het magazijn opgeslagen moeten worden. Het bepaalt de werkstromen en de effectieve opslagcapaciteit van een magazijn. Tegenwoordig gebruiken we verschillende toewijzingsmethoden voor laadeenheden: vast, chaotisch of gemengd.

Ontdek hoe chaotische opslag werkt, wat de voordelen zijn en onder welke voorwaarden het kan worden toegepast in een magazijn.

Hoe wordt de opslaglocatie bij chaotische opslag toegewezen?

Bij chaotische opslag, ook bekend als «vrije», «dynamische» of «random» locatietoewijzing, wordt de opslaglocatie van de goederen zeer nauwkeurig gekozen, gewoonlijk op basis van een ABC-analyse van de producten dat gebaseerd is op de omloopsnelheid van de voorraden.

Wanneer de magazijnmedewerkers goederen ontvangen, voorzien ze de goederen van een unieke streepjes- of barcode zodat ze getraceerd kunnen worden, en wijst het systeem ze een beschikbare opslaglocatie toe.

Als u gebruik wilt maken van chaotische opslag of dynamische locatietoewijzing, dan moet u dus een warehouse management systeem gebruiken dat deze functionaliteit biedt. Het WMS beheert namelijk de voorraden in real time, bepaalt de opslaglocatie van de producten en verlicht de werklast van uw medewerkers.

De invoering van dit systeem heeft een revolutie teweeggebracht in de wijze waarop goederen in magazijnen worden opgeslagen. Voorheen werden producten op vaste plekken opgeslagen afhankelijk van de categorie waartoe ze behoorden. Hoewel chaotische opslag op het eerste gezicht kan worden geassocieerd met een gebrek aan organisatie, is het in werkelijkheid veel methodischer en efficiënter dan het lijkt.

Wanneer een bedrijf chaotische opslag toepast als methode voor locatietoewijzing, dan maakt het gebruik van een WMS
Wanneer een bedrijf chaotische opslag toepast als methode voor locatietoewijzing, dan maakt het gebruik van een WMS

Voordelen van chaotische opslag

Tegenwoordig kiezen veel bedrijven voor chaotische opslag of vrije locatietoewijzing om de volgende redenen:

1. Het maakt optimaal gebruik van de beschikbare opslagruimte

Dankzij chaotische opslag kunt u tot 92% van de werkelijke opslagcapaciteit van uw magazijn benutten. Met deze vrije toewijzingsmethode beperkt u het aantal zones dat overvol is in uw distributiecentrum, en maakt u efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte.

2. Het biedt meer flexibiliteit

Wanneer het soort goederen dat u opslaat wijzigt, dan kan de vrije locatietoewijzing of chaotische opslag, daar gemakkelijk aan aangepast worden. Als u met verschillende klanten of logistieke dienstverleners (1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL) tegelijk werkt, dan is het van essentieel belang dat u dergelijke veranderingen kunt opvangen zonder dat uw bedrijf eronder lijdt.

3. Het versnelt het proces van de locatietoewijzing en de opslag van de goederen

  • De opslaglocatie van de producten wordt toegewezen door een computersysteem op basis van de door u gekozen parameters. De logistieke magazijnmedewerkers hoeven niet langer de opslaglocaties van de producten te bepalen.
  • Nieuwe magazijnmedewerkers of seizoenskrachten hoeven de indeling van het distributiecentrum niet meer perfect uit het hoofd te leren.
  • Het warehouse management systeem bepaalt de looproutes van de orderpickers op basis van de opslaglocatie van de goederen en optimaliseert de verplaatsingen.

4. De logistieke stromen zijn nauwkeuriger

Chaotische opslag voorkomt dat orderpickers de verkeerde kleur- of maat van een product oppikken. In een traditioneel magazijn worden soortgelijke producten meestal in dezelfde zone opgeslagen, wat kan leiden tot vergissingen.

Het WMS speelt een sleutelrol bij chaotische opslag: het geeft de magazijnmedewerkers aan in welke rekken de goederen zich bevinden die ze moeten verzamelen. Bovendien kunt u de nauwkeurigheid van het ordervoorbereidingsproces verbeteren door gebruik te maken van systemen zoals pick-to-light, voice-picking of put-to-light.

Voorwaarden voor het gebruik van chaotische opslag

Om chaotische opslag of vrije locatietoewijzing in uw magazijn toe te passen, moet u:

  • Gebruik maken van WMS-software: het beheer moet geautomatiseerd zijn en volledig geïntegreerd met het ERP van uw bedrijf, zodat u de voorraadniveaus kunt controleren.
  • Opslagoplossingen installeren die veelzijdig genoeg zijn om de verschillende goederen op te kunnen slaan. Dit element is niet alleen een voordeel, maar ook een eerste vereiste voor deze manier van locatietoewijzing.

Ondanks de talrijke voordelen van chaotische opslag, kunt u deze techniek niet toepassen als u de volgende producten opslaat:

  • Producten die onder specifieke omgevingsomstandigheden worden opgeslagen: zoals bijvoorbeeld in koel- of vriesruimtes.
  • Volumineuze goederen: hiervoor hebt u speciale magazijnstellingen nodig.

Toch zijn er sommige distributiecentra die verschillende toewijzingsmethoden tegelijkertijd toepassen: zij gebruiken vaste opslaglocaties voor producten met een hoge omloopsnelheid, die meestal in de buurt van de laadperrons worden opgeslagen, en chaotische opslag voor de rest van de goederen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: