Enkele van de grootste risico's in magazijnen houden verband met het hanteren van apparatuur voor goederenafhandeling, zoals heftrucks.

De belangrijkste risico’s in magazijnen die moeten worden ondervangen

19 apr 2021

De dagelijkse werking van een distributiecentrum brengt een reeks risico's met zich mee, waaraan de medewerkers en de opgeslagen goederen zijn blootgesteld. Het is van essentieel belang dat u de belangrijkste logistieke risico's in het magazijn kent, zodat u preventieve maatregelen kunt nemen, de veiligheid van uw werknemers kunt garanderen en uw voorraden goed kunt beheren.

Hieronder worden de 10 meest voorkomende logistieke risico’s in magazijnen vermeld, die zowel van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden door de magazijnmedewerkers als op de opslagen goederen.

Logistieke risico’s: aan welke situaties worden de magazijnmedewerkers blootgesteld?

Training van de medewerkers, periodieke inspecties, risicopreventie, gedegen onderhoud van de installaties en verantwoordelijk gedrag, vormen de essentiële factoren voor de veiligheid in uw magazijn. Ze dragen allen bij tot het voorkomen of beperken van de ernst van de volgende 10 logistieke risico's:

1. Brand

Brand kan onder meer ontstaan als gevolg van een aardbeving, onbeheerste ontvlamming van brandbare stoffen of een ophoping van gevaarlijke dampen. De verspreiding ervan wordt bevorderd door de aanwezigheid van dozen, kunststof magazijnbakken of houten pallets.

2. Valpartijen

Valpartijen zijn zeer frequente ongelukken en vormen een groot logistiek risico in een magazijn:

  • Een valpartij op de begane grond kan worden veroorzaakt door een gladde of vuile vloer of door de aanwezigheid van omvangrijke voorwerpen in de gangpaden.
  • Een valpartij op een relatief laag niveau: komt meestal voort uit het gebruik van trappen, heftrucks of hefplatforms.

3. Schokken en botsingen

Een verkeerde indeling van het magazijn, slechte verlichting en een gebrek aan netheid kunnen ertoe leiden dat uw magazijnmedewerkers zich stoten aan vaste elementen. Bovendien vormen bewegende toestellen, zoals pompwagens, heftrucks en alle andere soorten apparatuur voor goederenafhandeling, ook een risico op schokken of botsingen.

Dankzij de precisie van de automatische opslagoplossingen worden logistieke risico’s zoals schokken en botsingen vermeden.
Dankzij de precisie van de automatische opslagoplossingen worden logistieke risico’s zoals schokken en botsingen vermeden.

4. Snij- en steekwonden

Het gebruik van scherpe gereedschappen zoals stanleymessen, en het werken met kartonnen dozen, kunnen per ongeluk snij- of steekwonden veroorzaken.

5. Vallende goederen van grote hoogte

Factoren waardoor goederen van grote hoogte vallen: goederen zijn verkeerd opgestapeld, gebruik van beschadigde magazijnstellingen, ongelukken tijdens de afhandeling van goederen in de hoogte en als gevolg van botsingen tegen de installatie. Om logistieke risico’s te voorkomen, is het belangrijk dat u periodiek een technische inspectie of « keuring magazijnstellingen » van uw installaties laat uitvoeren, om de algehele staat te verifiëren en eventuele gebreken op te sporen.

6. Contact met stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid

In een magazijn kunnen chemische en giftige stoffen worden aangetroffen waarvan inademing of contact met de huid een logistiek risico inhoudt, dat tot gezondheidsproblemen kan leiden. Het is daarom van essentieel belang dat u ze bewaart in waterdichte verpakkingen, zoals containers of vaten, en ze hanteert met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

7. CANS: overbelasting door repeterende bewegingen

Het tillen van te zware lasten of het uitvoeren van repeterende bewegingen behoren tot de fysieke logistieke risico's. Dit kan leiden tot CANS (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder) die krampen, spier- of botaandoeningen en pijn veroorzaken. In extreme gevallen kan dit zelfs leiden tot invaliditeit.

8. Risico van elektrische schokken of elektrocutie

Contact met een onderdeel van een elektrische installatie dat in slechte staat verkeert (stekkers, contactdozen, kabels of panelen) kan elektrische schokken, elektrocutie of brandwonden veroorzaken.

9. Bevriezing

Het betreft het grootste logistieke risico in koel- en vrieshuizen. Bevriezing treedt op als gevolg van langdurige blootstelling aan extreme koude of onjuist gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

10. Een verkeerd gebruik van het materieel

Of het nu komt door onoplettendheid of nalatigheid; sommige logistieke risico's, houden verband met een gebrek aan nauwgezetheid bij het gebruik van het materieel en ontstaan tijdens:

  • De bediening van heftrucks, pompwagens, vrachtwagens en bestelbusjes.
  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
  • Het gebruik van elektronische hulpmiddelen en apparaten.

Logistieke risico’s: welke factoren kunnen de goederen beschadigen?

Er zijn voornamelijk 5 logistieke risico’s in een magazijn die de goederen kunnen beschadigen of onbruikbaar maken:

1. Brandgevaar

Wanneer er brand uitbreekt door de ontvlamming van een gevaarlijke stof, dan is het belangrijk dat u voorkomt dat het vuur zich uitbreidt en dat u het zo snel mogelijk blust om het verlies van voorraden tot een minimum te beperken.

2. Overstromingen

Noodweer of kapotte leidingen kunnen overstromingen veroorzaken in uw distributiecentrum, waardoor schade kan ontstaan aan uw voorraden die op de vloer zijn opgeslagen. Het is dus van essentieel belang dat u de luchtvochtigheidsgraad in de gaten houdt om een overstroming zo vroeg mogelijk op te sporen en tijdig in te grijpen.

3. Stroomstoring

Een stroomstoring kan dramatisch zijn voor koel- en vrieshuizen en voor magazijnen waar de houdbaarheid van producten afhangt van stabiele omgevingsfactoren. U kunt de negatieve gevolgen van dit logistieke risico tot een minimum beperken door een stroomgenerator te installeren die het elektriciteitsnet van uw distributiecentrum tijdelijk kan vervangen.

4. Beschadiging van de goederen

Ook laad-, stapel- en orderpickprocessen brengen logistieke risico's met zich mee voor de goederen in een distributiecentrum. Als ze niet op de goede manier worden afgehandeld, dan kan er tijdens het vervoer tegenaan worden gestoten, kunnen er krassen op komen en kunnen ze zelfs breken.

5. Beschadiging van de onderdelen

Ten slotte zorgen fouten in de classificatie, markering of uitslagmethode (FIFO of LIFO) ervoor dat bestellingen die hadden moeten worden verzonden, in een hoekje van het magazijn blijven liggen. Niettemin is het belangrijk te weten dat dit logistieke risico kan worden beheerst met het warehouse management systeem Easy WMS.

Zich bewust zijn van de logistieke risico's in het magazijn is de eerste stap in het bepalen van de beveiligingssystemen die u nodig hebt om ze te voorkomen. Volg onze blog en maak van uw distributiecentrum een veilige en efficiënte werkomgeving.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: