Het vervoer van laadeenheden tussen magazijnen of productievestigingen maakt deel uit van de interne logistiek van de onderneming

Optimalisering interne logistiek: definitie en trends

02 dec 2021

Interne logistiek is per definitie dat onderdeel van de logistiek, dat betrekking heeft op de organisatie van alle informatie- en materiaalstromen die binnen het eigen bedrijf plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld de verplaatsingen van de voorraden in het magazijn en het voorraadbeheer.

Uitgaande van dit principe is het mogelijk verschillende takken te onderscheiden die tot de interne logistiek behoren:

  • Intern vervoer van materialen: dit omvat het transport in de opslagruimten, tussen de verschillende produktievestigingen en tussen de magazijnen van het bedrijf wanneer het een fabrikant betreft.
  • Beheer van voorraden en informatiestromen: de onderneming moet de fysieke verplaatsing van goederen registreren in een informatiesysteem dat de voorraadschommelingen beheert, de goederen traceert en de bevoorrading aanstuurt. Deze taak wordt meestal uitgevoerd met gespecialiseerde software voor voorraadbeheer, die de goederenstromen, de aankopen en de facturen van klanten bijhoudt.
  • Magazijnbeheer: dit omvat alle activiteiten die in het distributiecentrum plaatsvinden: het klaarzetten van bestellingen, het beheer van de opslaglocaties van de producten, en de ontvangst en verzending van goederen.

Externe logistiek omvat het vervoer van producten naar hun eindbestemming.

Wat zijn de trends om de intralogistieke processen te optimaliseren? Laten we deze in detail bekijken aan de hand van bedrijven die al dergelijke initiatieven hebben genomen om hun interne logistiek te verbeteren.

Trends in de optimalisering van de interne logistiek en de Intralogistiek 4.0

De stijging van het aantal stromen en de toename van de onderlinge connecties hebben geleid tot het ontstaan van het concept Logistiek 4.0, dat parallel aan Industrie 4.0 is ontstaan. De opkomst van de digitale technologie en het verband met steeds intelligentere machines heeft grote gevolgen gehad voor de organisatie van de interne logistiek in bedrijven, die steeds meer proberen hun logistieke kosten binnen de perken te houden.

De belangrijkste trends die de huidige interne logistieke processen bepalen:

1. Strategische planning van interne logistiek in een 4.0 omgeving

De organisatie van de interne logistiek is een nauwgezette activiteit geworden, waarbij productie en opslag op elkaar moeten worden afgestemd. Het gaat om het integreren van de verschillende activiteiten die door diverse afdelingen worden uitgevoerd en die van invloed zijn op het beheer van de interne logistiek: zoals de inkoop, de marketing, de opslag, en de productie.

Bij een dergelijke gegevensbeheer worden de informatiestromen afgehandeld door verschillende software die onderling zijn verbonden en elk hun eigen specialisatie hebben. De software voor produktiebeheer die deel uitmaakt van het WMS, biedt bijvoorbeeld interessante functionaliteiten voor het beheer van grondstoffen en halffabrikaten. De eindprodukten worden beheerd vanuit het WMS-basispakket, in combinatie met het ERP. Deze vorm van specialisatie biedt een betere integratie van de intralogistieke processen van het bedrijf.

Om de opslagcapaciteit van het magazijn te optimaliseren, is het noodzakelijk om het juiste ontwerp en de juiste opslagoplossingen te kiezen. Door dalende winstmarges en toenemende concurrentie is lean logistics populair geworden, voor de organisatie van de interne logistiek van een bedrijf.

In de intralogistieke processen in een distributiecentrum, versnellen magazijnkranen de goederenafhandeling
In de intralogistieke processen in een distributiecentrum, versnellen magazijnkranen de goederenafhandeling

2. Automatisering van interne goederenafhandeling en transport

Een groot percentage van de kosten van intralogistieke processen bestaat uit het verplaatsen van goederen en laadeenheden. De massale invoering van automatische opslagoplossingen op basis van magazijnkranen en rollenbanen heeft in de afgelopen jaren, geleid tot een enorme vooruitgang en verandering bij de afhandeling van deze materiaalstromen.

Logistieke automatisering werkt goed in installaties waar veel repetitieve handelingen worden verricht, omdat het de duurzaamheid van de investering in deze oplossingen waarborgt. Magazijnen voor pallets en zware goederen staan aan het begin van de opkomst van de automatisering in onze sector.

In het geval van produktiebedrijven voldoen de warehouses die eraan verbonden zijn over het algemeen aan deze regels, aangezien de goederenstromen groot zijn en door het bedrijf worden aangestuurd. Deze installaties zijn in staat de gehele produktie te verwerken. Daartoe moet de wijze van functioneren aangepast worden zodat de goederen continu verplaatst worden. Automatische opslagoplossingen zijn zeer geschikt gebleken om deze intralogistieke processen te beheren.

Door de groei van webwinkels zijn deze bedrijven echter in veel gevallen gedwongen zich aan te passen aan de logistiek van de e-commerce. Hiertoe worden automatische opslagoplossingen geïnstalleerd die de afhandeling van kleinere, lichtere pakketten en dozen versnellen.

3. Het gebruik van cobots of meewerkende robots bij de orderpicking en het verpakken van goederen

Hoewel we ons misschien het tegenovergestelde voorstellen, werken in gerobotiseerde magazijnen de robots en de magazijnmedewerkers samen en worden de taken verdeeld: de meer repetitieve en zwaardere taken worden door de machines uitgevoerd, en de meer specifieke taken door de medewerkers. Magazijnmedewerkers vormen het hart van de interne logistiek: zij zijn het die het magazijn optimaal draaiende houden.

Daarom wordt bij de vooruitgang in de intralogistiek ook rekening gehouden met de veiligheid en de ergonomie op de werkvloer. Cobots (collaborative robot of meewerkende robot), zoals gemechaniseerde armen of verpakkingsmachines, nemen een deel van de fysieke inspanning over die nodig is voor het orderpicken en verpakken, zodat de magazijnmedewerker minder vermoeid raakt. Ook wordt de werklast van de magazijnmedewerkers door een warehouse management systeem en een Labor Management System bewaakt en eerlijk verdeeld, waardoor overbelasting en productiviteitsproblemen als gevolg van een slechte organisatie van het werk worden voorkomen.

Het gebruik van zogenaamde «cobots» verbetert de veiligheid van de magazijnmedewerkers en is een trend die integraal deel uitmaakt van de interne logistiek
Het gebruik van zogenaamde «cobots» verbetert de veiligheid van de magazijnmedewerkers en is een trend die integraal deel uitmaakt van de interne logistiek

4. Magazijnbeheer met WMS-software en IoT-technologie

Door de implementatie van warehouse management software en de connectiviteit tussen computersystemen worden de intralogistieke stromen versneld. Met dit IT-instrument kan elke verplaatsing tussen de bedrijfsfaciliteiten worden beheerd en geregistreerd, waardoor de traceerbaarheid van de producten wordt gewaarborgd. Het WMS beheert de taken met betrekking tot de goederenontvangst, de orderpicking, de consolidatie en de verzending van de bestellingen.

De aanwezigheid van onderling verbonden apparatuur in het magazijn (IoT - Internet of Things, oftewel Internet der dingen) is essentieel voor de overdracht van informatie van de werkelijke naar de digitale omgeving. Dit kunnen onder meer tablets of gebruikersinterfaces (Pallet Shuttle-systeem), headsets (voice picking), RFID-readers en displays (pick-to-light) zijn.

Deze hulpmiddelen verzamelen alle informatie die wordt ontvangen van het WMS en zenden die vervolgens door naar de magazijnmedewerkers en automatische systemen (het WCS en WMS communiceren met elkaar) en vice versa. Zij zijn in het algemeen ontworpen om de magazijnmedewerker te begeleiden bij het orderpicken, de activiteit die het grootste deel van het operationele werk in een distributiecentrum vertegenwoordigt.

Het WMS integreert een grote hoeveelheid informatie die van cruciaal belang is voor het beheer van de interne logistiek van een onderneming
Het WMS integreert een grote hoeveelheid informatie die van cruciaal belang is voor het beheer van de interne logistiek van een onderneming

Wij helpen u bij het optimaliseren van de interne logistiek

De toeleveringsketen of Supply Chain is voortdurend onderhevig aan interne en externe factoren waarmee de onderneming te maken heeft. Ondanks de vele vorderingen, waardoor bedrijven beter het hoofd kunnen bieden aan de wisselvalligheid in de toeleveringsketen, zoals Big Data, is interne logistiek nog steeds één van de activiteiten met het grootste potentieel voor optimalisering. Een onderneming heeft immers veel meer speelruimte om in te grijpen in haar eigen processen dan in die van de externe markt. Wat het ontstaan van de trends, die wij zojuist hebben besproken, verklaart.

Mecalux heeft een grondige kennis van dit onderwerp, dankzij een uitgebreide ervaring op het gebied van de optimalisatie van intralogistieke processen. Wij baseren ons op een analyse van uw specifieke situatie en van de bedrijfsdoelstellingen die u wenst te behalen, zodat wij de oplossing vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen.

Als u de interne logistiek van uw bedrijf wilt verbeteren met de hulp van een betrouwbare partner, dan kunt u rekenen op Mecalux. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Onze deskundigen onderzoeken graag uw installatie, teneinde een project te ontwerpen dat aan uw behoeften tegemoet komt. Wij nodigen u uit om in de tussentijd een aantal van de door ons ontwikkelde projecten te bekijken in onze rubriek «case study's».

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: