Magazijnmedewerkers pakken de artikelen in

Pick & Pack: verschil tussen twee logistieke methodes

01 jul 2021

Ook al bent u een logistiek genie, in deze sector moet men voortdurend bijleren en de processen verbeteren. Daarom bespreken we hier twee van de meest cruciale handelingen in een magazijn: pick & pack, het orderpicken en het verpakken. Wat houden ze in? Uit welke taken bestaan ze? Wat is het verschil? In dit artikel gaan we in op de definities van « pick en pack » oftewel orderverzamelen en verpakken, en op de belangrijkste strategieën die moeten worden ingezet om ze te optimaliseren.

Definitie van en de verschillen tussen « pick & pack »: orderverzamelen en verpakken

De termen «pick en pack» zijn onderdeel geworden van het vocabulaire van de globale logistiek om bepaalde soorten van taken aan te duiden die plaatsvinden in een magazijn of logistiek platform.

- Logistieke picking

In de logistiek maakt picking deel uit van de verschillende fasen van het orderverzamelproces:

 • De taakplanning.
 • De looproutes en verplaatsingen.
 • De orderpicking of goederenverzameling.
 • Voorbereiden en controleren van de bestelling voor verzending.

Met orderpicken wordt het verzamelen van goederen bedoeld. Het omvat de eerste verplaatsingen van de magazijnmedewerker naar het magazijnrek en het uitnemen van het aangegeven artikel.

- In- of verpakken van bestellingen

Anderzijds verwijst packing naar het proces van het in- en verpakken van de bestellingen alvorens ze worden verzonden. De voornaamste taken van deze operatie zijn:

 • Selecteren van een verpakking: dit gebeurt op basis van de grootte, het aantal producten en hun kenmerken. Om de artikelen te beschermen en ervoor te zorgen dat ze in perfecte staat worden afgeleverd, is het van essentieel belang dat het pakket stevig is en dat er geschikt opvulmateriaal wordt gebruikt.
 • Kwaliteitscontrole van de bestelling: controleren van de juistheid van het model, de hoeveelheid, het gewicht, de afmetingen en het volume. Het is belangrijk dat deze stap uitgevoerd wordt om er zeker van te zijn dat de goederen, in geval van voorbereidingsfouten, toch op tijd verzonden worden en dat ze voldoen aan de normen van de transporteur.
 • Etikettering: aan de buitenkant van de doos wordt een etiket aangebracht met het referentienummer van de bestelling, het bezorgadres en soms ook de track & trace-code. Op het etiket staat een streepjescode die, wanneer deze wordt gescand, toegang geeft tot de gegevens van de verpakking en de traceerbaarheid ervan.

Als de goederen het magazijn op pallets verlaten, omvat het verpakkingsproces een extra stap om deze samen te stellen: de groupage of consolidatie, waarbij de dozen op elkaar worden gestapeld, en het geheel vervolgens in krimpfolie wordt gewikkeld en/of omsnoerd en geëtiketteerd. Het is echter ook mogelijk dat de pallets direct worden verzonden: in dat geval worden deze alleen op kwaliteit gecontroleerd en worden de pallets van een etiket voorzien voordat deze verzonden worden.

Afhankelijk van de pickingmethode, kan er bovendien een extra fase zitten tussen « pick en pack » , namelijk de consolidatie van goederen, d.w.z. het sorteren en groeperen van producten per bestelling. Sommige bedrijven gebruiken bijvoorbeeld batch picking of wave picking technieken.

De relatie tussen orderpicking en packing, pick & pack, in het magazijn

In logistieke distributiecentra met een hoog orderverzamelvolume is het gebruikelijk dat magazijnmedewerkers specifieke orderverzameltaken uitvoeren (uitnemen en verplaatsen), en anderen het inpakwerk doen (controleren en klaarmaken). Zo hoeven bedrijven de orderpicking niet te onderbreken en worden verplaatsingen en wijzigingen beperkt.

In het algemeen gebeuren het orderverzamelen en verpakken in twee fasen na elkaar, vandaar de term «pick & pack», al kan dit ook tegelijkertijd gebeuren, wanneer het bedrijf de «pick-in-box» methode gebruikt. Om die nauwkeurig te coördineren, is het nodig om een warehouse management systeem te implementeren. Het systeem bepaalt voor elke orderpickopdracht, het aantal en de grootte van de te verzamelen artikelen zodat de pakketten of dozen vooraf kunnen worden geselecteerd. Zodra een artikel uit een rek wordt gehaald, wordt het direct in de bijbehorende verpakking of doos geplaatst.

Een magazijnmedewerker voert logistieke orderpicktaken uit met behulp van een pompwagen
Een magazijnmedewerker voert logistieke orderpicktaken uit met behulp van een pompwagen

Pick & pack: hoe verbetert men de efficiëntie van de processen?

Met het warehouse management systeem beschikt men over een breed scala aan mogelijkheden om het pick & pack proces te optimaliseren. Met dit systeem kan men:

1. Het aantal handelingen en contactpunten beperken

Op logistiek gebied is het motto «less is more» meer dan ooit waar. Hoe minder handelingen en verplaatsingen, hoe productiever het bedrijf. Ook moet worden opgemerkt dat tweede pogingen altijd duur zijn: bij de eerste gelegenheid is het beter dat de taken op het gebied van het verzamelen en verpakken onder goede omstandigheden worden uitgevoerd.

Om de verplaatsingen van de magazijnmedewerkers te beperken, adviseren onze deskundigen:

 • Picking software te gebruiken: dit systeem bevat alle gegevens betreffende de indeling van het magazijn en stelt picklijsten op, waarbij rekening wordt gehouden met logistieke variabelen zoals de opslaglocatie van de artikelen en de planning van de verzendingen.
 • Het logistieke beleid inzake locatietoewijzing te herzien, aan de hand van de omloopsnelheid van de artikelen.
 • Er voor te zorgen dat de werkzones waar de bestellingen worden klaargezet, zijn uitgerust met de verpakkingsapparatuur en -materialen die de magazijnmedewerkers nodig hebben om vlot te kunnen werken, zodat ze een lopend proces niet hoeven te onderbreken.

2. De productiviteit van het orderverzamelproces verbeteren

De logistiek verandert voortdurend en een magazijn moet worden aangepast aan de nieuwste methoden en technologieën, wil het een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan de klanten blijven aanbieden.Wanneer pick & pack procedures worden gewijzigd, wordt het gebruik van een WMS-systeem aanbevolen. Dit systeem maakt het mogelijk de gegevens van de magazijnmedewerkers te verzamelen en weer te geven in de vorm van Key Performance Indicators (KPI's), ze te analyseren en te evalueren.

Om de pick & pack activiteiten te optimaliseren, is het van essentieel belang deze in twee afzonderlijke deelprocessen op te splitsen en de gemiddelde doorlooptijden te berekenen. Merk op dat het Labor Management System (LMS) het toezicht op en de verhoging van de productiviteit van de werknemers vergemakkelijkt.

3. Automatische logistieke oplossingen implementeren

Pick & pack maken onderdeel uit van die processen die grote mogelijkheden bieden voor automatisering. Picking, het proces van het verzamelen van artikelen en het verplaatsen ervan, heeft nog steeds een grote toekomst in logistieke bedrijven. Installaties zoals magazijnkranen of transportbanden zijn zeer efficiënt, omdat ze de repetitieve verplaatsingen van laadeenheden en de goederenafhandeling versnellen.

Het is ook mogelijk het verpakkingsproces volledig te automatiseren met behulp van antropomorfe robots, maar de prijs en het prestatieniveau van deze oplossingen vereisen wel dat ze worden geïnstalleerd in distributiecentra met een zeer groot ordervolume. Het is niet altijd gemakkelijk en mogelijk deze systemen toe te passen in faciliteiten waar pick & pack een belangrijke plaats innemen, zoals in veel magazijnen voor de e-commerce. De grilligheid en onvoorspelbaarheid van de vraag maakt logistieke automatisering in dit soort magazijnen inderdaad moeilijker.

Er zijn echter andere, meer toegankelijke automatische oplossingen, zoals voice picking apparatuur of cobots, die helpen bij het orderverzamelen. Deze kunnen helpen de productiviteit van de magazijnmedewerkers aanzienlijk te verbeteren.

Automatische orderverzameling: de magazijnkranen nemen de laadeenheden uit de magazijnstellingen en verplaatsen ze volledig zelfstandig
Automatische orderverzameling: de magazijnkranen nemen de laadeenheden uit de magazijnstellingen en verplaatsen ze volledig zelfstandig

4. Verpakkingen aanpassen

Om het verpakken van de goederen te optimaliseren, moet het verpakkingsmateriaal dat in het distributiecentrum gebruikt wordt, geëvalueerd worden. Volg deze voorbeelden op om de verpakking van de artikelen te verbeteren:

 • Installeer automatische eindverpakkingssystemen: stel opvul- of luchtkussenmachines beschikbaar, zodat de magazijnmedewerker de producten gemakkelijk in pakketten of dozen kan plaatsen. Evenzo wrappen en sealen automatische wikkelmachines de pallets, zodat de magazijnmedewerker deze taken niet meer handmatig hoeft uit te voeren.
 • Standaardiseer verpakkingen: optimaliseer de beschikbare ruimte, verminder voorbereidingsfouten en de verspilling van dozen die soms heel erg groot zijn.
 • Gebruik dozen en verpakkingen die automatisch kunnen worden gesloten zodat de magazijnmedewerkers sneller kunnen werken en minder handelingen hoeven te verrichten.

De grens tussen orderpicking en packing, pick & pack, is niet altijd duidelijk omdat deze logistieke stromen nauw met elkaar verbonden zijn. Wij raden aan elk deelproces grondig te analyseren totdat de factoren zijn gevonden die de doeltreffendheid van de installatie in gevaar brengen.

Als de complexiteit van de pick & pack processen u verhindert uw bedrijf efficiënt te runnen, neem dan contact met ons op: onze experts helpen u graag bij het vinden van de oplossing die het beste bij uw bedrijfsbehoeften past.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: