Het automatiseren van de goederenverplaatsing maakt onderdeel uit van Lean Logistics

Lean Logistics: definitie

26 nov 2021

Lean Logistics is een Japanse management- en organisatiefilosofie. Bij Lean Logistics gaat het erom activiteiten die geen waarde toevoegen aan de toeleveringsketen te identificeren en te schrappen. Deze techniek verhoogt de snelheid van de goederenstromen en verlaagt de kosten tot een minimum.

Het begrip «Lean» kan worden samengevat als «meer doen met minder», waaraan kan worden toegevoegd: met minder moeite, met minder apparatuur, met minder ruimte, met minder kosten en in minder tijd.

Aanvankelijk werd dit geheel aan technieken toegepast op het gebied van de industriële productie, vandaar de naam «Lean Manufacturing». Het werd ontwikkeld door Taiichi Ohno van Toyota.

De beginselen van Lean Logistics

Lean Logistics of Lean Logistiek heeft tot doel de logistieke kosten van een bedrijf te verminderen, door taken die geen toegevoegde waarde hebben voor het proces te identificeren en aan te pakken. Dit verkort de doorlooptijd van een bestelling. Het is een voortdurend streven naar efficiëntie, dat in verschillende fasen kan worden onderverdeeld:

1. Identificatie van activiteiten met een toegevoegde waarde

Door hulpmiddelen zoals de Value Stream Map, worden in deze eerste fase alle elementen van een bepaald proces duidelijk. In een magazijn bijvoorbeeld, worden de activiteiten voor orderverwerking onderverdeeld in verschillende stappen die weer kunnen worden opgesplitst in deelprocessen.

2. Opsporen en optimaliseren van oorzaken van verlies

In de logistiek zijn verliezen vaak tijdgerelateerd, zoals we later zullen zien. Standaardisering van de taken en de handhaving van orde en netheid in het magazijn zijn van essentieel belang voor het soepele verloop van deze fase.

3. Het creëren van een nieuwe stroom van geoptimaliseerde processen

Het doel is om een meer efficiënte en op kwaliteit gerichte manier van werken te ontwikkelen. Hiertoe moeten de overbodige taken worden geschrapt. Naast organisatorische veranderingen kan in deze fase ook worden geïnvesteerd in nieuwe technologieën of systemen, waardoor stappen die te veel tijd in beslag nemen en die geen toegevoegde waarde hebben voor de Supply Chain, kunnen worden geschrapt.

4. Het gebruik van pull-strategieën om de voorraden te optimaliseren

Voorraadbeheer bepaalt in grote mate de hoogte van de logistieke kosten. In tegenstelling tot push-strategieën, die gebaseerd zijn op productie volgens verkoopprognoses, zijn pull-productiemethoden gericht op het aantrekken van klanten en het voldoen aan de vraag door producten vlot te leveren.

5. Standaardisering van nieuwe langetermijn processen

Het is van essentieel belang alle werknemers hierbij te betrekken en te motiveren. In het kader van «Talent 4.0» moeten zij nieuwe gewoonten en vaardigheden ontwikkelen.

Het optimaliseren van logistieke processen met een WMS is een goede toepassing van Lean Logistiek, aangezien hiermee taken kunnen worden gestandaardiseerd
Het optimaliseren van logistieke processen met een WMS is een goede toepassing van Lean Logistiek, aangezien hiermee taken kunnen worden gestandaardiseerd

Het beperken van de belangrijkste verliezen met behulp van Lean Logistics

De belangrijkste verliezen kunnen in vier grote categorieën worden ingedeeld. Laten we eens in detail kijken naar de kenmerken ervan en hoe ze kunnen worden aangepakt:

- Een teveel aan opgeslagen goederen: te grote voorraden

Deze buitensporige toename van de voorraden houdt doorgaans verband met een overproductie door productiebedrijven, maar ook met slechte verkoopprognoses. Soms vergroten bedrijven hun veiligheidsvoorraden «voor het geval dat». Daar schuilt meestal een slecht leveranciersbeheer of een slechte organisatie van de goederenstromen achter.

De opslagruimte wordt dus slecht benut: dit leidt tot hogere logistieke kosten en tot de opslag van producten met een lage omloopsnelheid, die nauwelijks worden vernieuwd.

Hoe kan dit verlies vanuit het oogpunt van Lean Logistics worden voorkomen?

Om de beginselen van Lean Logistiek in deze situatie toe te passen, moet worden gewerkt aan de factoren die u in de hand hebt. Dit in tegenstelling tot de meer vluchtige factoren zoals de verkoopprognoses. Maatregelen die in het magazijn kunnen worden genomen:

  • Het toepassen van de cross docking strategie waardoor de hoeveelheid opgeslagen goederen, en dus de voorraad, wordt beperkt.
  • De invoering van de just in time (JIT) methode voor het beheer van de leveranciers en de organisatie van het magazijn.
  • Het verkorten van de Lead Time of doorlooptijd van leveranciers en intralogistieke processen. Dit vergemakkelijkt de berekening van de verkoopprognoses: deze zijn nauwkeuriger wanneer ze op korte termijn worden gemaakt, en voorkomen dat de voorraad uit evenwicht wordt gebracht door overbevoorrading.

- Tijdverlies en hindernissen

Lean Logistics heeft als doel het verschil tussen de realisatietijd, dat is de werktijd waarvoor de magazijnmedewerkers worden betaald, en de standaardtijd, dat is de tijd die aan de klanten wordt gefactureerd, te verkleinen. Door deze aanpak zullen gebrekkige elementen aan het licht komen en zullen de kosten dalen.

De oorzaken kunnen zeer uiteenlopend zijn en houden meestal verband met een slechte manier van werken, met incidenten waarvoor geen preventieve maatregelen zijn getroffen, of met een slechte verdeling van de werklast onder de magazijnmedewerkers.

Hoe kan dit verlies vanuit het oogpunt van Lean Logistics worden voorkomen?

  • Om taken goed te organiseren, obstakels te vermijden en pauzes in te lassen, is er niets beter dan een warehouse management systeem. Dit instrument helpt distributiecentra om enorme hoeveelheden informatie te verwerken en te organiseren en daarbij prioriteit te geven aan procesoptimalisatie.
  • Door de werklast van elke magazijnmedewerker te meten en te controleren, wordt voorkomen dat sommige mensen achterover leunen terwijl anderen worden overspoeld. Labour Management software, een toepassing van Easy WMS, beheert dit onderdeel.
  • Om te voorkomen dat storingen in de apparatuur de magazijnactiviteiten vertragen, is het raadzaam een preventief onderhoudsplan te hebben voor de apparatuur voor goederenafhandeling en de automatische opslagoplossingen die in het magazijn worden gebruikt. Daarnaast is het raadzaam om te beschikken over technische bijstand om incidenten zo snel mogelijk op te lossen.
Bij Lean Logistics moet de pickingzone schoon en opgeruimd zijn om sneller te kunnen werken
Bij Lean Logistics moet de pickingzone schoon en opgeruimd zijn om sneller te kunnen werken

- Onnodige verplaatsingen en handelingen

Het klaarzetten van de bestellingen neemt dagelijks de meeste tijd in beslag. Een gebrekkige planning van de voorbereidingslijnen kan dan ook nadelig zijn voor de productiviteit van het bedrijf: het kan leiden tot een toename van onnodige verplaatsingen, bijvoorbeeld door het gebruik van lege machines.

Hoe kan dit probleem worden opgelost vanuit het oogpunt van Lean Logistics?

- Fouten die leiden tot retourzendingen van klanten en herhaalde processen

Een hoog kwaliteitsniveau wordt gewoonlijk geassocieerd met hoge kosten, ook al komt dit niet altijd overeen met de realiteit. De beste bedrijven in de logistieke sector, waarvan er vele Lean Logistics toepassen, bieden inderdaad een uitstekende service tegen de juiste prijs. Hoe doen ze dat? Handelingen worden eenvoudig slechts één keer goed uitgevoerd, waardoor ze meer geld verdienen. Hierbij steunen ze op een uitzonderlijk efficiënte dienstverlening.

Wat kan daaraan worden gedaan vanuit een Lean Logistiek perspectief?

  • Als het beheer van retourzendingen de magazijnactiviteiten bemoeilijkt, is het de moeite waard de situatie te analyseren en na te gaan wat de oorzaken zijn. Als ze het gevolg zijn van orderverzamelfouten, dan kan een WMS met orderpicking-software het aantal fouten aanzienlijk verminderen en de algemene kwaliteit van de dienstverlening verhogen.
  • Het tijdig identificeren van incidenten is een goede gewoonte die dubbel werk of het herhalen van taken voorkomt.

Lean Logistiek, gericht op besparingen

Het concept van Lean Logistics is gebaseerd op het principe dat wanneer de klant een product koopt, hij niet betaalt voor activiteiten die geen toegevoegde waarde hebben voor de toeleveringsketen. Deze methode is gericht op het wegnemen van tekortkomingen die de winstgevendheid van de logistiek van het bedrijf in de weg staan.

Bij Mecalux stemmen we onze strategie af op onze klanten en werken we nauw samen om de klantdoelstellingen te bereiken: wij bieden automatische opslagoplossingen met de modernste software voor magazijnbeheer. Neem contact op met onze experts zodat wij u op weg kunnen helpen met Lean Logistics.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: