Criteria aangaande locatiesystemen voor de toewijzing van de opslaglocatie aan goederen

Criteria aangaande locatiesystemen voor de toewijzing van de opslaglocatie aan goederen

20 dec 2021

Het doel van locatiesystemen voor de toewijzing van de opslaglocatie aan goederen is deze op de juiste plaats te zetten, zodat ze efficiënt en op het juiste tijdstip kunnen worden verzameld.

Locatiesystemen voor de toewijzing van de opslaglocatie aan goederen zijn bepalend voor de wijze waarop de producten worden georganiseerd en waar zij zich bevinden: welke criteria worden hierbij het meest toegepast? Op grond van welke criteria wordt er tussen de verschillende systemen gekozen? Het antwoord op deze vraag wordt in dit artikel nader toegelicht.

De meest voorkomende locatiesystemen voor de toewijzing van de opslaglocaties aan goederen

Wij onderscheiden twee hoofdcategorieën:

  • Vaste of specifieke toewijzing van de opslaglocatie: elk SKU of artikelnummer krijgt vooraf een opslaglocatie toegewezen. Dit maakt het gemakkelijker om producten te traceren en vereist geen computersoftware.
  • Toewijzing van de opslaglocatie aan goederen op basis van chaotische opslag: SKU's worden bij binnenkomst één voor één, in de op dat moment beschikbare opslaglocaties geplaatst. Het is absoluut noodzakelijk om een warehouse management software te gebruiken bij de implementatie van deze werkwijze.

Veel magazijnen gebruiken een mengeling van deze locatiesystemen voor de toewijzing van de opslaglocatie aan de producten.

Het bepalen van de criteria aangaande locatiesystemen voor de toewijzing van de opslaglocatie

Volg de raad van onze experts op, bij het kiezen van een locatiesysteem voor de toewijzing van de opslaglocatie:

1. Analyseer de kenmerken van de opgeslagen SKU's of artikelnummers

  • De fysieke kenmerken van de producten: het volume (l x b x h) en het gewicht zijn van essentieel belang om te bepalen hoeveel manoeuvreerruimte u nodig hebt en om de meest geschikte opslagoplossingen te kunnen selecteren. De zwaarste producten worden bijvoorbeeld, zo veel mogelijk, onderaan in de magazijnstellingen geplaatst. Het verdient aanbeveling een gangbare, bij voorkeur automatische methode te gebruiken om elk product te meten, teneinde eventuele afwijkingen te voorkomen. Om het logistieke verpakkingsproces van de goederen te vereenvoudigen, kiezen veel bedrijven voor een standaardverpakking.
  • Andere elementen die van invloed zijn op de opslag en de locatiesystemen voor de toewijzing van de opslaglocatie aan goederen: er wordt gewoonlijk rekening gehouden met de onderlinge compatibiliteit van de goederen (de opslag van chemische producten is bij wet geregeld), de weersbestendigheid (opslag in open opslagruimten kan de kosten drukken), of de houdbaarheid van bederfelijke producten (deze moeten per datum worden ingedeeld, in een omgeving met een constante temperatuur, en het partijnummer moet worden genoteerd om de traceerbaarheid van de producten te garanderen).

2. Onderzoek de beschikbare opslagoplossingen en de indeling van de ruimte in het magazijn

  • Definieer een nomenclatuur voor de identificatie van elke opslaglocatie: hoe meer deze gedetailleerd is, hoe vollediger en nauwkeuriger deze zal zijn. De nomenclatuur moet een identificatienummer bevatten, bestaande uit cijfers of letters die overeenkomen met het opslagkanaal, het opslagniveau en het stellingvak waar de SKU of het artikelnummer zich bevindt. Andere informatie kan worden toegevoegd, zoals het magazijn, het gangpad, de magazijnbak of de opslagzone.
  • Bereken de opslagcapaciteit en de bezetting van het distributiecentrum: als de opslagcapaciteit in de magazijnstellingen op 90% of zelfs 95% uitkomt, dan raden wij aan het locatiesysteem voor de toewijzing van de opslaglocatie aan goederen, aan te passen, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut. Het is ook noodzakelijk om de verschillende soorten stellingen te onderzoeken, en na te gaan of het groeperings- of conventionele stellingen betreft. In het algemeen zijn groeperings- of compacte opslagsystemen meer geschikt voor voorraden met meerdere pallets per artikelnummer of SKU, terwijl conventionele palletstellingen veelzijdiger zijn en zich beter lenen voor de opslag van enkele pallets per artikelnummer.
Stellingen voor compacte of groeperingsopslag werken op basis van de FIFO (First In, First Out)-methode voor voorraadbeheer. Dit is een criterium waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van een locatiesysteem voor de toewijzing van de opslaglocatie aan goederen
Stellingen voor compacte of groeperingsopslag werken op basis van de FIFO (First In, First Out)-methode voor voorraadbeheer. Dit is een criterium waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van een locatiesysteem voor de toewijzing van de opslaglocatie aan goederen

3. Analyseer de veranderingen in de voorraden en de verplaatsingen van de magazijnmedewerkers in de installatie

- De verplaatsingen van de voorraden:

1. Omloopsnelheid van de voorraad: hiermee kunnen de opgeslagen goederen worden gesorteerd naargelang de frequentie waarmee ze het magazijn verlaten. Dit houdt rechtstreeks verband met de klantvraag in de loop van het jaar. Het volgen van de ABC-methode voor de toewijzing van de opslaglocatie aan goederen betekent dat de artikelen met de hoogste omloopsnelheid dicht bij de laad- en losperrons worden geplaatst, en dat de artikelen met een lagere omloopsnelheid verder weg worden geplaatst.

2. FIFO of LIFO: deze methoden verwijzen naar de volgorde waarin de goederenstromen plaatsvinden. FIFO (First In, First Out): hierbij worden producten met de kortste houdbaarheidsdatum het eerst geleverd. LIFO (Last In, First Out): hierbij worden als laatste ingeslagen producten ook als eerst uitgeslagen en geleverd.

- De verplaatsingen van de magazijnmedewerkers :

De afstand die elke magazijnmedewerker aflegt, hangt voornamelijk af van de orderpickmethode, de toegankelijkheid van de producten, de gebruikte apparatuur voor goederenafhandeling en de automatische opslagoplossingen. Met transportbanen of magazijnkranen kunnen bijvoorbeeld de handelingen en de verplaatsingen van de magazijnmedewerkers worden beperkt.

Het beheer van de opslaglocaties is erop gericht de beschikbare opslagcapaciteit te optimaliseren, de verplaatsingen tot een minimum te beperken en elke opslaglocatie aan te passen aan de specifieke productkenmerken.

Dankzij Easy WMS kan een grondige analyse gemaakt worden van de toewijzing van de opslaglocatie aan goederen in het magazijn, en wordt het voorraadbeheer geoptimaliseerd. Neem contact met ons op, zodat onze experts u kunnen helpen bij het bepalen van de meest adequate criteria aangaande locatiesystemen voor de toewijzing van de opslaglocaties in uw installatie.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: