De ABC-methode voor de indeling van goederen in het magazijn biedt grote voordelen

Voordelen ABC-methode bij het indelen van de voorraden

13 jan 2022

Met de ABC-methode voor voorraadindeling kunnen de goederen in een magazijn efficiënt worden opgeslagen, al naargelang hun belang voor de onderneming, hun waarde en hun omloopsnelheid. Bij dit systeem worden de voorraden ingekocht en aangevuld op basis van de economische bijdrage die zij leveren, en niet op basis van hun volume of hoeveelheid.

De ABC-methode is gebaseerd op het Pareto-principe, oftewel de 20/80 regel, die stelt dat 20% van de inspanningen bijdragen aan 80% van de resultaten. Als we deze logica toepassen op een magazijnsysteem, dan is 20% van de artikelen goed voor 80% van de goederentransfers, terwijl de overige 80% maar 20% van de transacties genereert.

Voorraadcategorieën met de ABC-methode

De artikelen worden in drie hoofdcategorieën ingedeeld:

- A-artikelen

Deze komen over het algemeen overeen met 20% van de totale hoeveelheid voorraden. Ze hebben de hoogste omloopsnelheid, en zijn bijgevolg strategisch het belangrijkst zijn voor de onderneming. De A-referenties zijn de producten die de meeste investeringen vergen en 80% van de inkomsten genereren. Het is dan ook essentieel dat voorraadtekorten voor deze categorie van goederen worden vermeden.

Deze categorie omvat ook de SKU-codes, die essentieel zijn voor de goede werking van het bedrijf. In ieder geval is het raadzaam de voorraden van A-referenties strikt te beheren en frequente, zelfs doorlopende inventarisaties uit te voeren.

A-artikelen bevinden zich gewoonlijk op de onderste opslagniveaus in het magazijn, die voor de magazijnmedewerkers rechtstreeks en gemakkelijk toegankelijk zijn, en die dicht bij de laadperrons liggen.

- B-artikelen

Deze hebben een gemiddelde omloopsnelheid en vormen over het algemeen 30% van de voorraden. Deze artikelen worden minder snel vernieuwd. Hun waarde en belang voor de onderneming zijn dus geringer dan die van producten in de A-categorie.

In dit geval moet bijzondere aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de artikelen die tot categorie B behoren, zodat deze niet overgaan naar categorie A of C. In plaats van een voortdurend en volledig beheer van de inkopen en bestellingen, zoals vaak het geval is bij A-artikelen, kan de bevoorrading van dit type voorraad worden gebaseerd op een minimumvoorraad.

In het magazijn bevinden deze artikelen zich op de tussenliggende hoogten, waardoor ze minder gemakkelijk toegankelijk zijn dan A-artikelen.

- C-artikelen

Over het algemeen komen de C-artikelen het meest voor: deze vertegenwoordigen gewoonlijk 50% van de opgeslagen referenties en worden het minst door de klanten besteld.

Aangezien deze producten niet strategisch zijn voor de onderneming, hoeven er minder middelen te worden besteed aan het beheer van deze artikelen en is de bevoorrading ervan afhankelijk van de buffervoorraad. Daarom is het raadzaam ze in het oog te houden, zodat ze blijven meedraaien en niet verouderd raken. In dit verband stellen veel logistiek managers zich de volgende vraag: is het nodig om een deel van het budget te besteden aan het onderhoud en de opslag van C-artikelen?

Aangezien de magazijnmedewerkers deze artikelen slechts sporadisch moeten picken, bevinden deze referenties zich op de hoogste en minst toegankelijke opslaglocaties die het verst verwijderd zijn van de laadperrons.

In het magazijn van Cofan is een Miniload systeem met magazijnkraan geïnstalleerd, waar kleine producten met een B- of C-omloopsnelheid kunnen worden opgeslagen
In het magazijn van Cofan is een Miniload systeem met magazijnkraan geïnstalleerd, waar kleine producten met een B- of C-omloopsnelheid kunnen worden opgeslagen

Hoe producten in te delen met de ABC-methode?

Er bestaat geen duidelijke norm voor de indeling van artikelen in de categorieën A, B of C. Elke onderneming hanteert andere regels al naargelang de manier van werken, de kenmerken van de marktvraag en de producten. Als we naar het theoretische gedeelte kijken, dan kunnen we drie hoofdmethoden onderscheiden voor de berekening van de omloopsnelheid van de voorraden:

- De ABC-analyse op basis van de kosten per eenheid

Goederen worden besteld op basis van de investeringskosten: hoe hoger de kosten van de goederen, hoe strikter het beheer van de bevoorrading moet worden uitgevoerd. Deze techniek is nuttig voor het opslaan van producten die in waarde verschillen, en minder wanneer de prijzen vergelijkbaar zijn.

- Indeling op basis van de totale waarde van de voorraad

Het verschil tussen deze methode en de vorige, is dat bij de berekening rekening wordt gehouden met het aantal opgeslagen artikelnummers.

Bij deze methode kunnen artikelen in twee categorieën vallen en kan het moeilijker zijn om te bepalen tot welke categorie een artikel behoort. Bovendien dwingt het feit dat de indeling voortdurend verandert, bedrijven ertoe de omloopsnelheid wekelijks of maandelijks her te berekenen, om te voorkomen dat het systeem achterhaald raakt.

- De ABC-methode op basis van de waarde van het product en het gebruik ervan

Dit is de meest gebruikte techniek om een magazijn in te delen. Het is gebaseerd op de berekening van de vraag naar de goederen en de waarde ervan. Deze methode gaat nog verder dan de vorige: een artikel kan weliswaar van belang zijn, maar als het niet vaak wordt verkocht, zal het niet de opslaglocaties bezetten die bedoeld is voor A-artikelen.

Om de ABC-analyse zo nauwkeurig mogelijk te maken, is het noodzakelijk om naast de verkoopprognose ook andere factoren te analyseren. Het is van belang rekening te houden met andere elementen, zoals de marge die door elk product wordt gegenereerd, of de gevolgen van een voorraadtekort.

Het verschil tussen de twee methoden ligt in de criteria die worden gebruikt om de goederen in te delen, maar het principe is identiek. Wanneer gegevens in een grafiek of tabel worden weergegeven, worden de getallen gerangschikt in aflopende volgorde: 15% ligt het dichtst bij de y-as en de x-as van de grafiek en betreft A-artikelen, de volgende 20% betreft B-artikelen, en de resterende 65% betreft de C-artikelen. De C-categorie neemt ongeveer de helft van de grafiek in, zoals hieronder te zien is.

Voorbeeld van een grafiek die het Pareto-principe, oftewel de 20/80 regel, weergeeft, het basisprincipe van de ABC-analyse
Voorbeeld van een grafiek die het Pareto-principe, oftewel de 20/80 regel, weergeeft, het basisprincipe van de ABC-analyse

Gebruik de ABC-methode om een ​​magazijn in te delen

De ABC-methode behoort tot één van de pijlers van het ontwerp van een logistiek distributiecentrum: hoe kan de voorraadindeling worden gebruikt om de goederen in het magazijn op de juiste manier op te slaan?

1. Pas de opslagoplossingen aan elke categorie aan, en optimaliseer de beschikbare opslagruimte

Bij het bepalen van de opslaglocaties, moet rekening gehouden worden met de indeling van goederen in categorieën volgens de ABC-analyse. Daarnaast moeten andere belangrijke eigenschappen, zoals de gevaarlijkheid van het product, de vereiste opslagtemperatuur of het volume en de afmeting van het artikel, ook meegenomen worden.

Wat is het verband tussen de ABC-methode en opslagoplossingen? Het is raadzaam het magazijn uit te rusten met verschillende soorten magazijnstellingen die aangepast zijn aan de verplaatsingen van elke groep producten en waarmee de beschikbare opslagruimte wordt geoptimaliseerd. De standaardisatie van laadeenheden in de vorm van pallets, magazijnbakken of dozen bevordert het beheer van de opslaglocaties in het magazijn en biedt de mogelijkheid om deze indien nodig gemakkelijker te reorganiseren.

Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om A-artikelen te plaatsen in magazijnstellingen voor groeperings- of compacte opslag en in de buurt van laadperrons of orderpickzones, aangezien dit de plekken zijn waar de meeste pallets per referentie afgehandeld worden. Anderzijds worden goederen met een lage omloopsnelheid in palletstellingen geplaatst, waardoor de directe toegang tot de producten, mocht die nodig zijn, wordt gegarandeerd. Marvimundo is een bedrijf dat deze strategie heeft gevolgd, om hun distributiecentrum opnieuw in te richten.

De groeperings- of compacte opslagoplossingen voor A-artikelen in het magazijn van Marvimundo
De groeperings- of compacte opslagoplossingen voor A-artikelen in het magazijn van Marvimundo

2. Verbeter de afhandeling van de laadeenheden tussen de verschillende zones met behulp van automatische oplossingen

De ABC-analyse is erg nuttig voor het indelen van artikelen op basis van hun waarde en omloopsnelheid. Wanneer het grootste deel van de catalogus dat op voorraad is, in korte tijd moet worden verzonden, zoals het geval is bij veel logistieke magazijnen in de e-commerce, dan is het van essentieel belang dat de installaties flexibel genoeg zijn om de bestellingen tijdig voor te bereiden. Hoe kan dit worden bereikt?

  • Automatische oplossingen voor goederenafhandeling, zoals rollenbanen, versnellen de verplaatsing van de goederen zodat het aantal handelingen tijdens het orderpicken en de fysieke verplaatsingen van de magazijnmedewerkers beperkt worden.
  • Gemotoriseerde wagentjes zoals de Pallet Shuttle vergemakkelijken de uitslag van laadeenheden uit magazijnstellingen voor compacte opslag: zowel semi-automatische als volledig geautomatiseerde opslagoplossingen met magazijnkranen kunnen hiervan gebruik maken.
  • De methode van ordervoorbereiding en de organisatie van orderpickprocessen zijn fundamentele aspecten waarmee rekening moet worden gehouden om de manieren voor het uitslaan van laadeenheden te optimaliseren.

3. Maak gebruik van een WMS, om volgens de ABC-methode, de criteria voor de bepaling van de logistieke opslaglocatie vast te stellen

Dankzij warehouse management software kunnen artikelen ingedeeld worden aan de hand van de ABC-methode. Deze software maakt het volgende mogelijk:

  • Om defragmentatiestrategieën te configureren: met als doel de beschikbare opslagruimte zoveel mogelijk te comprimeren, door de goederen te verdelen volgens de omloopsnelheid of door ze dichter bij de laadperrons te brengen en op die manier de verzending te vergemakkelijken.
  • Organiseer goed de voorraadaanvulling, en zorg ervoor dat de orderpickzones voorzien zijn en er geen tijd verloren gaat tijdens het orderpicken.
  • Voor een nauwkeurige en strikte opvolging van de voorraad: het beheer van de voorraden is essentieel om aan elk artikel een categorie (A, B of C) toe te kennen. De indeling van artikelen varieert nogal, en het is niet ongebruikelijk dat ze van categorie veranderen. Een reorganisatie van de artikelen, of een aanpassing van de opslaglocaties zal wellicht nodig zijn.

De indeling van de artikelen via de ABC-methode bespaart tijd en moeite bij het uitvoeren van de logistieke afhandelingen in het magazijn. Als u denkt dat er ruimte is om dit aspect van uw magazijn te verbeteren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, onze experts helpen u graag verder.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: