Rollenbanen circuits kunnen worden geïnstalleerd in orderpickingszones

Rollenbaan: handleiding voor toepassingen in magazijnen

06 jun 2021

De rollenbaan is een industrieel systeem dat bestemd is voor het transporteren, het groeperen en het distribueren van goederen in een magazijn. Het wordt eveneens gebruikt om bedrijfspanden of fabrieken met logistieke distributiecentra te verbinden.

Dankzij deze constructies zijn de magazijnmedewerkers efficiënter en besparen ze tijd bij het herhaaldelijk verplaatsen van ladingen en bij het afleggen van vooraf ingestelde routes. In dit artikel zetten de experts de kenmerken van een rollenbaan uiteen, de toepassingsgebieden in een magazijn, en de voor- en nadelen.

Hoe werkt een rollenbaan?

De rollenbaan is een automatische oplossing voor het vervoer van goederen op rollen, die de lading ondersteunen en van punt A naar punt B verplaatsen. Hoewel bepaalde oplossingen soms werken met behulp van de zwaartekracht, zijn ze over het algemeen uitgerust met elektromotoren die de laadeenheden op een beheerste en veilige manier verplaatsen.

De belangrijkste onderdelen van een rollenbaan:

 • Rollen: het betreft metalen cilinders met een as en twee lagers die in de structuur zijn geïntegreerd. Door dit onderdeel verschilt het van transport- of kettingtransportbanen. Het is gebruikelijk om binnen eenzelfde circuit, verschillende soorten transportbanden of banen te gebruiken.
 • Een stalen structuur en poten: deze elementen vormen de metalen basis die de rollen ondersteunt. Zij bepalen de richting van het rollenbanencircuit. Het staal wordt gekozen op basis van het gewicht dat de structuur zal moeten kunnen dragen.
 • Roterende rollenbanen of kettingtransportbanden: wanneer deze geïntegreerd zijn in het circuit, kunnen ze de richting van de goederenverplaatsing veranderen.
 • Een elektrische installatie: alle elektronische componenten die zorgen voor het voortbewegen van het circuit waarop de goederen worden verplaatst, zoals motoren en schakelkasten. Het vereiste vermogen hangt samen met het gewicht van de laadeenheden en van de benodigde snelheid waarmee de goederen moeten worden verplaatst.
 • Veiligheidselementen: zoals stoppers, of nabijheidssensoren zoals bijvoorbeeld foto-elektrische sensoren. Deze systemen geven informatie door aan het warehouse control system (WCS) en kunnen de goederen te allen tijde lokaliseren.

Complexe gemotoriseerde circuits omvatten rollenbanen die werken via een warehouse control system (WCS) dat de instructies doorgeeft (zoals bijvoorbeeld: «Galileo» van Mecalux). In een automatisch logistiek distributiecentrum worden de opdrachten uitgevoerd die door het warehouse management systeem (WMS) zijn verzonden.

Foto-elektrische sensoren lokaliseren de goederen die via de rollenbanen verplaatst worden
Foto-elektrische sensoren lokaliseren de goederen die via de rollenbanen verplaatst worden

Toepassingsgebieden van rollenbanen in warehouses

1. Uitrusten van de goederenontvangst-, distributie- en verzendzone

Of er nu gewerkt wordt met pallets, dozen of kleinere pakketten, de ontvangst- en verzendzones van een bedrijf kunnen altijd uitgerust worden met rollenbanen.

 • Als er met pallets gewerkt wordt, dan moeten deze voorbereid worden in het voorlaadkanaal: deze worden vooraan de laadperrons klaargezet en gesorteerd op bestelling of bezorgroute. Zo kunnen ze direct ingeslagen worden in de vrachtwagens, met behulp van handmatige of elektrische apparatuur voor goederenafhandeling.
 • Het lossen van vrachtwagens met behulp van een groeperingssysteem: het proces van goederenontvangst varieert naargelang het type lading dat moet worden afgehandeld (pallets of dozen) en waar deze vandaan komt. Transportbanden of rollenbanen worden gebruikt om pallets af te zetten die klaar zijn om te worden opgeslagen of om te worden gedemonteerd. Als er met dozen wordt gewerkt, dan is het mogelijk om een rollenbaan in de buurt van de laadperrons te plaatsen dat het circuit op gang houdt.
 • Laden en lossen van vrachtwagens: deze handelingen kunnen automatisch uitgevoerd worden aan de hand van kettingtransportbanden die zijn geïntegreerd met de laad- en losperrons. Zoals bijvoorbeeld in het automatische magazijn van de Spaanse groep Grupo Siro.

Misschien is een hydraulische heftafel nodig om zware goederen af te handelen en pallets op te heffen. Indien het circuit zich op de begane grond bevindt, dan kunnen er transportbanden geïnstalleerd worden met «E»-vormige uiteinden die het gebruik van een pompwagen mogelijk maken.

Om na te gaan of de afmetingen, het gewicht en de staat van de goederen voldoen aan de specificaties van het magazijn, moeten er bij de ingang van de circuits controleposten geïnstalleerd worden.

Controlepost voor goederenontvangst geïntegreerd in het rollenbanencircuit
Controlepost voor goederenontvangst geïntegreerd in het rollenbanencircuit

2. Verschillende punten van het distibutiecentrum met elkaar verbinden

Het is mogelijk rollenbanencircuits te ontwerpen om de verschillende zones van een magazijn met elkaar te verbinden. Eenvoudige installaties zoals conventionele magazijnen gebruiken gewoonlijk Plug & Play circuits, met een enkel begin- en eindpunt.

In automatische distributiecentra is de rollenbaan om de volgende redenen onmisbaar voor een efficiënte verplaatsing van goederen:

1. Het vergemakkelijkt de verplaatsing van goederen tussen productiezones en/of verschillende panden.

Het circuit is ontworpen op basis van de productstromen, de beschikbare ruimte en het magazijnontwerp. Het kan verscheidene kilometers lang zijn.
De rollenbanen die bijvoorbeeld door Mecalux geïnstalleerd zijn bij VENIS Porcelanosa, en die het productiecentrum verbinden met het magazijn, strekken zich uit over één kilometer.

Deze circuits kunnen gecombineerd worden met andere oplossingen zoals sorteerwagentjes voor het vervoeren van pallets, of met een elektrisch monorailsysteem als er met lichte ladingen gewerkt wordt.

2. Het verbindt de opslagzone met de orderpickingzone

 • Eenvoudige circuits: ze zijn over het algemeen ontworpen om tussen de metalen rekken voor orderpicking te worden geplaatst. De magazijnmedewerkers bevinden zich bij de rollenbanen en verzamelen de producten voor de bestellingen in de rekken en plaatsen deze op de transportband. Dit automatische (opslag)systeem zorgt voor de verplaatsing van de pakketten naar de verzendzone. Het distributiecentrum van Idaho State Liquor Division in de Verenigde Staten, is bijvoorbeeld ontworpen door Mecalux.
 • Complexe circuits: rollenbanen zijn nodig voor het lossen van pallets, dozen of magazijnbakken die automatisch door magazijnkranen zijn opgehaald. Worden doorgaans geleverd in combinatie met assemblage- en controlepunten, waar de magazijnmedewerkers taken uitvoeren in verband met het orderverzamelproces zoals selecteren, verpakken, beschermen, etiketteren en documenteren. Ook worden er industriële veiligheidshekwerken geleverd voor meer veiligheid.

Binnen de uiterst complexe rollenbaancircuits worden sorteersystemen geïnstalleerd die de goederen automatisch verdelen naar gelang verzendzone, zodat elke fase soepel verloopt.

3. Meerdere niveaus met elkaar verbinden

De rollenbaan heeft ook tot doel de verschillende hoogtes binnen het distributiecentrum te overbruggen. Er bestaan hiervoor verschillende oplossingen:

 • Transfer units: rollenbanen worden gewoonlijk gecombineerd met transportbanden en worden veel gebruikt in distributiecentra met een hoge orderpickactiviteit. Zoals bijvoorbeeld het magazijn van de Franse onderneming PAVI-Groupauto.
 • Een palletlift met rollenbaan: deze werkt als een lift en bereikt meerdere verdiepingen.
 • Spiraalbanden worden gebruikt voor zowel het opwaarts als het neerwaarts verplaatsen van goederen.

Voor- en nadelen van rollenbanen in een magazijn

Nu u op de hoogte bent van de belangrijkste toepassingsgebieden van de rollenbaan in de logistiek, volgen hieronder de voor- en nadelen:

Voordelen van rollenbanen

 • De veelzijdigheid: het is mogelijk circuits te ontwerpen voor elk type project, traject, lading en helling.
 • De veiligheid en snelheid: deze oplossing voor het verplaatsen van goederen in magazijnen is uitgerust met sensoren en elektronische mechanismen die het risico op beschadiging beperken en zware ladingen ondersteunen.
 • De betrouwbaarheid: het veelvuldige gebruik ervan bij logistieke opslag tonen de doeltreffendheid ervan.
 • De weerstand en duurzaamheid: de investering kan over meerdere jaren afgeschreven worden.

Nadelen van rollenbanen

 • De reiniging: hoewel onze vakmensen oplossingen hebben ontworpen om dit probleem op te lossen, maakt de complexiteit van de rollenbanen-circuits het moeilijk om het distributiecentrum schoon te houden. Transportbanen in de hoogte zijn gemakkelijker te onderhouden.
 • De ruimte die het systeem in beslag neemt: door het installeren van rollenbanen is er minder bewegingsruimte voor de magazijnmedewerkers en de apparatuur voor goederenafhandeling. Het is dus belangrijk dat hiermee rekening wordt gehouden bij de magazijnindeling.

Het ontwikkelen en leiden van een logistiek automatiseringsproject vereist een grondige kennis van de activiteiten van het distributiecentrum en van de karakteristieken van automatische opslagoplossingen zoals rollenbanen. Wenst u uw magazijn te automatiseren? Neem dan contact met ons op: onze experts zullen uw vragen beantwoorden en zullen een project opstellen dat beantwoordt aan de behoeften van uw bedrijf.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: