The various types of automated storage and retrieval systems fulfill any logistics need

Verschillende soorten automatische magazijnen: karakteristieken en voordelen

23 jun 2022

Er bestaan verschillende soorten automatische magazijnen die speciaal zijn ontworpen om aan alle logistieke behoeften te voldoen en om de processen van opslag, voorbereiding en verzending van goederen te vereenvoudigen.

Automatische opslag is een strategisch element geworden in de toeleveringsketen en creëert een aanzienlijke toegevoegde waarde voor bedrijven. Geconfronteerd met een sterk concurrerende markt en steeds krappere doorlooptijden, wenden bedrijven zich tot automatische magazijnen teneinde de productiviteit te verhogen en een meer flexibele en efficiënte dienstverlening te bieden.

In dit artikel bespreken we de meest gangbare soorten automatische magazijnen, hun karakteristieken, voordelen en toepassingen.

Wat is een automatisch magazijn?

Een automatisch magazijn is een logistieke faciliteit waarin machines en automatische systemen, snel en veilig, handelingen verrichten zoals goederenontvangst, opslag, orderpicking of verzending.

Automatische magazijnen bestaan uit magazijnstellingen waarin producten worden opgeslagen en automatische apparatuur voor goederenafhandeling. Dit zijn hoofdzakelijk magazijnkranen die de laadeenheden in en uit magazijnstellingen slaan, en rollenbanen waarmee de goederen verplaatst worden van en naar alle gangpaden in het magazijn.

Alle soorten automatische magazijnen, zowel voor pallets als voor magazijnbakken, moeten ook beschikken over een warehouse management systeem (WMS) om de activiteiten te beheren en te sturen. Deze software regelt en organiseert de goederenstroom op een logische manier teneinde de efficiëntie te verbeteren.

Verschillende soorten automatische magazijnen

Automatisch goederentransport is essentieel voor veel magazijnen, vooral wanneer er grote hoeveelheden goederen worden verwerkt of wanneer er een continu bevoorrading van de productie- of pickingzone vereist is.

Laten we eens kijken naar de verschillende soorten automatische magazijnen die op de markt verkrijgbaar zijn, op basis van acht criteria:

Soorten automatische magazijnen naargelang hun constructie

Een automatisch magazijn kan een onderdeel zijn van een traditioneel magazijn of kan een volledig gebouw vormen, in het laatste geval spreken we van een hoogbouwmagazijn.

Een traditioneel magazijn waarin een automatisch magazijn is geïnstalleerd, is een faciliteit die gewoonlijk tussen 13 en 15 m hoog is. De magazijnstellingen worden pas na specifieke berekeningen, in het nieuwe of bestaande pand geïnstalleerd, zodat de constructie bestand zal zijn tegen de krachten van de magazijnkranen. Bovenaan bij de opslagkanalen over het gangpad heen, worden extra structuren aangebracht om de bovenste geleiderail van de magazijnkranen te bevestigen.

In het geval van hoogbouwmagazijnen maken de rekken echter integraal deel uit van het constructiesysteem, zodat deze de zijwanden en het dak ondersteunen. Bij de constructie ervan moet rekening worden gehouden met factoren als het gewicht van de goederen, de krachten van de apparatuur voor goederenafhandeling, en de wind of de aardbevingscoëfficiënt van het geografisch gebied van installatie. Hoogbouwmagazijnen zijn hoger dan traditionele magazijnen en kunnen meer dan 40 m hoog zijn. De hoogte ervan wordt alleen beperkt door plaatselijke voorschriften of door de maximale hefhoogte van vorkheftrucks en magazijnkranen.

Stellingen zijn een integraal onderdeel van het hoogbouwmagazijn en ondersteunen de zijwanden en het dak
Stellingen zijn een integraal onderdeel van het hoogbouwmagazijn en ondersteunen de zijwanden en het dak

Soorten automatische magazijnen naargelang het type goederen

Alle soorten goederen (van banden tot profielen) kunnen in een automatisch magazijn worden opgeslagen, maar de meest voorkomende zijn pallets en magazijnbakken.

Pallets zijn de meest gebruikte laadeenheden in de industriële sector, omdat daarmee alle soorten goederen kunnen worden verplaatst. De automatische opslagsystemen voor pallets bestaan uit magazijnstellingen die aangepast zijn aan de afmetingen van de pallets en zijn uitgerust met verschillende soorten magazijnkranen om de in- en uitslaghandelingen te verrichten.

Automatische opslagsystemen voor magazijnbakken zijn vergelijkbaar met die voor pallets, maar zijn speciaal ontworpen om dit type laadeenheid af te kunnen handelen. De hoogte van de stellingen is variabel: van 3 m tot 15 m. De gangpaden zijn betrekkelijk smal en de opslagniveaus worden gescheiden door een minimale tussenruimte, die echter groot genoeg is voor het insteken van de lepels van de Miniload-kranen. Daardoor wordt een grote opslagcapaciteit bereikt in een beperkte ruimte.

Er bestaan twee soorten automatische opslagsystemen, afhankelijk van de goederen: voor pallets of voor magazijnbakken
Er bestaan twee soorten automatische opslagsystemen, afhankelijk van de goederen: voor pallets of voor magazijnbakken

Automatisering op basis van de noodzaak om de beschikbare opslagruimte te optimaliseren

Afhankelijk van de hoeveelheid producten die moeten worden opgeslagen, het aantal referenties of artikelnummers, en de beschikbare ruimte, zijn er twee oplossingen mogelijk: het automatische magazijn met directe toegang of het automatische magazijn met een systeem voor compacte opslag.

Automatische magazijnen met stellingen met een directe toegang tot de goederen, komen vaak voor waar meerdere SKU's worden opgeslagen met weinig pallets per artikel. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Enkeldiep. De magazijnkraan heeft directe toegang tot elke pallet in het gangpad.
 • Dubbeldiep. Elke opslaglocatie bevat twee pallets, de één achter de ander. Om de tweede pallet te bereiken, moet de eerste pallet worden verplaatst. De opslagcapaciteit is groter dan bij de optie met enkele diepte, en beschikt over minder magazijnkranen.

Automatische magazijnen met compacte opslagsystemen, die pallets kunnen opslaan in opslagkanalen tot 40 m diep, beschikken over een aanzienlijk grotere opslagcapaciteit dan magazijnen met directe toegang, omdat hierbij het aantal gangpaden tot een minimum wordt beperkt. Dit soort magazijnen is geschikt voor bedrijven die weinig artikelnummers, maar met veel pallets per referentie moeten beheren. Deze zijn ideaal voor consumentenproducten of in situaties waar bufferzones nodig zijn.

Stellingen met directe toegang in automatische magazijnen kunnen enkel- of dubbeldiep zijn
Stellingen met directe toegang in automatische magazijnen kunnen enkel- of dubbeldiep zijn

Automatische magazijnen met het Pallet Shuttle-systeem

In de groep van compacte systemen biedt het automatische Pallet Shuttle-systeem een maximale opslagcapaciteit en wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. Het wordt veel gebruikt in installaties met producten met een hoge omloopsnelheid, waar de beschikbare ruimte volledig moet worden benut. De gemotoriseerde shuttles kunnen op twee manieren naar de opslagkanalen worden verplaatst:

 • Door middel van een magazijnkraan. De magazijnkraan brengt de pallets naar een opslagkanaal, en vervolgens verplaatst de Pallet Shuttle ze in het kanaal.
 • Door middel van een aanvoerwagentje. Een loopbrugstructuur wordt geïnstalleerd zodat de Pallet Shuttles zich naar elk opslagniveau kunnen verplaatsen Op die manier wordt het aantal verplaatsingen of cycli/uren vermenigvuldigd met het aantal beschikbare niveaus in het magazijn.
De magazijnkraan plaatst de Pallet Shuttle in het juiste opslagkanaal zodat de goederen in- of uitgeslagen kunnen worden
De magazijnkraan plaatst de Pallet Shuttle in het juiste opslagkanaal zodat de goederen in- of uitgeslagen kunnen worden

Soorten automatische magazijnen op basis van het automatiseringsniveau

Er zijn verschillende gradaties van automatisering, van traditionele magazijnen met een lage automatiseringsgraad tot volledig automatische magazijnen. Laten we nu eens kijken naar de verschillende automatiseringsniveaus die mogelijk zijn in logistieke faciliteiten:

 • Semi-automatisch magazijn. Dit is het geval met de semi-automatische Pallet Shuttle. Gemotoriseerde shuttles verplaatsen de goederen zelfstandig door de opslagkanalen, maar de operator moet de goederen op elke opslaglocatie neerzetten of oppikken en de shuttle indien nodig naar een ander opslagkanaal overzetten.
 • Automatisering van de besluitvorming. De werkzaamheden in magazijnen worden steeds complexer. De installatie van een warehouse management systeem (WMS) zoals Easy WMS van Mecalux, maakt het mogelijk om processen aan te sturen en te optimaliseren door aan te geven welke stappen de magazijnmedewerkers moeten uitvoeren. Hulpmiddelen zoals voice picking of pick-to-light worden gebruikt om het klaarzetten van bestellingen te vereenvoudigen.
 • Volledig automatische magazijnen. Het vervoer en de opslag van goederen in deze faciliteiten worden volledig beheerd door geavanceerde afhandelingssystemen. Automatisering in magazijnen kan volledig zijn (magazijnkranen en transportbanden regelen volledig het transport van alle goederen) of gecombineerd (sommige producten worden opgeslagen in automatische magazijnen, maar niet noodzakelijk alle).
Pick-to-light apparaten helpen operators bij het klaarzetten van bestellingen
Pick-to-light apparaten helpen operators bij het klaarzetten van bestellingen

Soorten automatische magazijnen op basis van het type robot

Automatische magazijnen verschillen van traditionele magazijnen doordat deze zijn uitgerust met automatische apparatuur, die de goederen afhandelt waarbij de magazijnmedewerker zo min mogelijk hoeft in te grijpen.

Een gerobotiseerd magazijn heeft drie soorten machines die de volgende functies uitvoeren:

 • Afhandeling van goederen. De magazijnkranen of de Pallet Shuttle deponeren de goederen en halen ze van de desbetreffende opslaglocatie.
 • Transport. Transportbanden, monorails of automatisch geleide voertuigen (AGV's), transporteren goederen van het ene punt naar het andere (binnen hetzelfde magazijn of door het magazijn met andere productiezones te verbinden).
 • Klaarzetten van de bestellingen of Orderpicking. Antropomorfe robots of collaboratieve robots (cobots) zetten automatisch bestellingen klaar en ondersteunen magazijnmedewerkers bij het sneller en nauwkeuriger uitvoeren van hun werkzaamheden.
Transportbanden verplaatsen de goederen naar het automatische magazijn
Transportbanden verplaatsen de goederen naar het automatische magazijn

Soorten automatische magazijnen op basis van het aantal magazijnkranen per gangpad

De aanwezigheid van één magazijnkraan per gangpad, ongeacht of de stellingen enkel- of dubbeldiep zijn, leidt tot een groter aantal cycli. Waarvan de initiële investering wel hoog is.

Wanneer de omloopsnelheid van de goederen laag is, maar er een groot volume moet worden opgeslagen, kan men kiezen voor één of meer magazijnkranen die in verschillende gangpaden werken. In dit geval is een systeem nodig om de magazijnkraan van het ene naar het andere gangpad over te brengen, zoals:

 • Gebogen rotatiesysteem. Dit mechanisme voert het transfer van het ene naar het andere gangpad uit.
 • Overslagbrug. De magazijnkraan wordt op een platform geplaatst dat de kraan van het ene gangpad naar het andere verplaatst.
De magazijnkraan verplaatst zich van het ene gangpad naar het andere dankzij het gebogen rotatiesysteem
De magazijnkraan verplaatst zich van het ene gangpad naar het andere dankzij het gebogen rotatiesysteem

Soorten automatische magazijnen op basis van de werktemperatuur

Een automatisch magazijn, zowel voor pallets als voor magazijnbakken, kan werken bij kamertemperatuur of bij een constante temperatuur. De combinatie van gekoelde opslag en automatisering is inderdaad om verschillende redenen de perfecte oplossing:

 • Medewerkers hoeven niet onder extreme omstandigheden te werken.
 • Lekkage van koude wordt tot een minimum beperkt en daardoor wordt energie bespaard.
 • Al het beschikbare oppervlak wordt benut.
 • De beschikbare voorraad wordt voortdurend gecontroleerd door het warehouse management systeem.

In automatische koelhuizen wordt gewoonlijk een opslagsysteem gebruikt dat de ruimte optimaal benut en dat de in- en uitslag van goederen vergemakkelijkt. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om stellingen met dubbele diepte te installeren vanwege het evenwicht tussen de opslagcapaciteit, de capaciteit van de machine in verhouding tot het aantal cycli en de juiste verdeling van de koude tussen de pallets.

Automatische magazijnen bieden zeer goede resultaten in koelcellen
Automatische magazijnen bieden zeer goede resultaten in koelcellen

Automatisering voor een optimale productiviteit

Een automatisch magazijn is de ideale oplossing voor een snelle, vlotte en veilige goederenstroom, waarbij fouten worden vermeden, de beschikbare ruimte volledig wordt benut en de voorraden in real time worden beheerd.

Er zijn verschillende soorten automatische magazijnen op de markt, met verschillende functionaliteiten en kenmerken. De keuze van de beste optie hangt af van de aard van het product dat wordt afgehandeld, de beschikbare ruimte, het aantal referenties of artikelnummers dat wordt beheerd en de benodigde goederenstromen.

Mecalux is een voorloper in de installatie en ingebruikname van automatische magazijnen. Neem contact met ons op om de ideale oplossing voor uw logistieke behoeften te bepalen, en ontdek hoe automatische apparatuur voor goederenafhandeling uw logistieke keten kan verbeteren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: