De meeste compacte opslagsystemen of -oplossingen werken op basis van het FIFO-principe

Een vergelijking van compacte opslagsystemen

21 jun 2021

Mocht u op zoek zijn naar toekomstige opslagsystemen, dan moet u weten dat er twee hoofdtypen zijn: compacte opslagsystemen en conventionele palletstellingen. Afhankelijk van de kenmerken van de goederen en de manier waarop het magazijn functioneert, moet de nadruk worden gelegd op de toegankelijkheid van de goederen of op het gebruik van de ruimte. Als het doel is, de opslagcapaciteit te optimaliseren, dan zijn compacte opslagsystemen het meest geschikt.

In de categorie van compacte opslag is een hele reeks subsystemen met specifieke kenmerken beschikbaar:

Welke criteria moeten worden gehanteerd bij de keuze van een opslagoplossing?

De diepte van de opslagkanalen verschilt naargelang het type opslagsysteem of -oplossing
De diepte van de opslagkanalen verschilt naargelang het type opslagsysteem of -oplossing

Een vergelijking van verschillende compacte opslagsystemen

  • Het aantal artikelnummers dat moet worden opgeslagen: over het algemeen zijn compacte opslagsystemen ideaal voor het opslaan van meerdere pallets met hetzelfde artikelnummer.
  • De diepte van de opslagkanalen: elk niveau biedt plaats aan pallets met één en hetzelfde artikelnummer. De opslagcapaciteit hangt af van de toegestane opslagdiepte en het aantal pallets dat per artikelnummer beschikbaar is.
  • De omloopsnelheid van de goederen: de ABC-methode maakt het mogelijk de meest geschikte stelling voor elk artikel te bepalen.
  • Compacte opslagsystemen werken over het algemeen volgens de LIFO-methode, waarbij de laatst ingeslagen pallet, als eerste weer wordt uitgeslagen. Met uitzondering van de doorrol- en doorrijstellingen.
  • De productiviteit: hoewel deze systemen minder veelzijdig zijn dan conventionele palletstelling, wordt er rekening gehouden met de flexibiliteit en praktische bruikbaarheid van deze industriële rekken bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
  • Het niveau van operationele veiligheid in het magazijn.
  • De vereiste initiële investeringskosten en een inschatting van de ROI.

Een vergelijking van compacte opslagsystemen

De kenmerken van de belangrijkste oplossingen voor compacte opslag zullen worden opgesomd, met de nadruk op de hierboven vermelde criteria.

1) Naargelang het aantal artikelnummers dat kan worden opgeslagen

Het aantal pallets per artikelnummer dat moet worden opgeslagen, bepaalt mede wat het ideale compacte opslagsysteem is voor uw distributiecentrum. Sommige systemen kunnen immers een grotere verscheidenheid aan artikelnummers verwerken dan andere:

AANTAL ARTIKELNUMMERS DAT MOET WORDEN OPGESLAGEN
INRIJ- OF DOORROLSTELLINGEN PUSHBACK STELLINGEN PALLET SHUTTLE SYSTEEM VERRIJDBARE STELLINGEN DOORROLSTELLINGEN
Klein: in elk opslagkanaal kan maar één artikelnummer opgeslagen worden. Gemiddeld/Groot: elk opslagkanaal bevat één en hetzelfde artikelnummer. Wanneer het rek is voorzien van vijf niveaus, wordt deze capaciteit met vijf vermenigvuldigd. Gemiddeld: in elk opslagkanaal wordt één artikelnummer geplaatst, waarbij wordt aanbevolen, minstens 8 pallets in de diepte op te slaan. Groot: de stellingen bieden directe toegang tot de artikelen, zodra de binnenlaadgang open staat. Gemiddeld/Groot: elk opslagkanaal bevat één en hetzelfde artikelnummer. Wanneer het rek is voorzien van vijf niveaus, wordt deze capaciteit met vijf vermenigvuldigd.

2) Afhankelijk van de diepte van de binnenste laadgangpaden en de opslagkanalen

In elk opslagkanaal worden pallets met hetzelfde artikelnummer opgeslagen. De opslagcapaciteit wordt dus bepaald door de diepte van de opslagkanalen.

. .
DIEPTE VAN DE OPSLAGKANALEN
INRIJ- OF DOORRIJSTELLINGEN PUSHBACK STELLINGEN PALLET SHUTTLE SYSTEEM VERRIJDBARE STELLINGEN DOORROLSTELLINGEN
Geringe/Middelmatige opslagdiepte: het is gewoonlijk niet mogelijk om meer dan 8 of 10 pallets in het opslagkanaal op te slaan. Ondiep: afhankelijk van het feit of er heftrucks of andere middelen worden gebruikt om de goederen uit te slaan, kunnen er in deze systemen tot maximaal 4 pallets per niveau worden opgeslagen. Heel diep: er kunnen meer dan 40 pallets per niveau worden opgeslagenEen combinatie tussen inrij- of doorrolstellingen en conventionele palletstellingen. Enkelvoudige palletopslag.Heel diep: meer dan 20 meter diep.

3) Naargelang de omloopsnelheid van de goederen

Er zijn tal van aanbevelingen voor de opslag van goederen met een hoge (A), een gemiddelde (B) of een lage omloopsnelheid (C). Ter informatie volgen hier enkele algemene richtlijnen:

OMLOOPSNELHEID VAN DE GOEDEREN
INRIJ- OF DOORRIJSTELLINGEN PUSHBACK STELLINGEN PALLET SHUTTLE SYSTEEM VERRIJDBARE STELLINGEN DOORROLSTELLINGEN
Hoge omloopsnelheid (A). Gemiddelde (B) en hoge omloopsnelheid (A). Hoge omloopsnelheid (A). Lage (C) en gemiddelde omloopsnelheid (B). Hoge omloopsnelheid (A).

4) Naargelang de compabiliteit met de FIFO- of LIFO-methodes

De methoden die voor het beheer van de voorraden en de goederenstromen gebruikt worden zijn twee van de essentiële elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van een groeperings- of compacte opslagoplossing die geschikt is voor het magazijn. Hieronder de belangrijkste systemen:

COMPATIBILITEIT MET FIFO- OF LIFO-METHODEN
INRIJ- OF DOORRIJSTELLINGEN PUSHBACK STELLINGEN PALLET SHUTTLE SYSTEEM VERRIJDBARE STELLINGEN DOORROLSTELLINGEN
LIFO: inrijstellingen FIFO: doorrijstellingen LIFO FIFO of LIFO, waarvan de laatste het meest wordt gebruikt LIFO of FIFO FIFO

5) Naargelang de productiviteitsratio

In elk magazijn moet een evenwicht worden gevonden tussen de opslagcapaciteit en de werking van de installaties. In het geval van compacte opslagsystemen zijn de diepte van de opslagkanalen en het aantal en het soort uit te voeren handelingen bepalend voor de productiviteit van de systemen:

PRODUCTIVITEITSRATIO
INRIJ- OF DOORRIJSTELLINGEN PUSHBACK STELLINGEN PALLET SHUTTLE SYSTEEM VERRIJDBARE STELLINGEN DOORROLSTELLINGEN
Laag: de heftruck moet in het opslagkanaal komen Hoog: de handelingen zijn rechtlijnig, de pallets worden aan de voorkant uit de rekken gehaald Gemiddeld/Hoog: het kan nodig zijn de reikhoogte van de heftruck te wijzigen Gemiddeld/Hoog: telkens wanneer een magazijnmedewerker toegang wil tot een bepaald artikel, moet het laadgangpad geopend worden, waar deze ligt opgeslagen. Productiviteit hangt af van de opslaglocaties Hoog: de heftrucks hoeven de laadgangpaden niet in

6) Afhankelijk van het veiligheidsniveau van de werkzaamheden

Veiligheid is een ander belangrijk punt om te bekijken, voor het kiezen van een opslagoplossing die geschikt is voor uw bedrijfsactiviteiten:

MATE VAN VEILIGHEID
INRIJ- OF DOORRIJSTELLINGEN PUSHBACK STELLINGEN PALLET SHUTTLE SYSTEEM VERRIJDBARE STELLINGEN DOORROLSTELLINGEN
Zwak: apparaten moeten de opslagkanalen ingaan, wat de risico's op botsingen verhoogt Hoog Hoog Hoog: de installaties zijn met nabijheidssensoren en automatische uitschakelsystemen uitgerust Hoog

7) Naargelang de rentabiliteit en de ROI

Om de rentabiliteit van een opslagoplossing te evalueren, moet u het bedrag van de vereiste initiële investering, de impact van het systeem op uw operationele kosten, en de tijd die nodig is om een return on investment (ROI) te bereiken, analyseren. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat meer geavanceerde opslagoplossingen een hogere initiële investering vergen, maar op lange termijn resulteren in een hogere ROI dankzij de verhoogde productiviteit en de lagere kosten.

RENTABILITEIT EN ROI
INRIJ- OF DOORRIJSTELLINGEN PUSHBACK STELLINGEN PALLET SHUTTLE SYSTEEM VERRIJDBARE STELLINGEN DOORROLSTELLINGEN
De initiële investering is niet erg hoog, maar de ROI is lager op de lange termijn De initiële investering is hoger, maar deze oplossing vereist minder apparatuur voor goederenafhandeling dan groeperings- of compacte opslagsystemen Vergt een beperkte initiële investering voor het aanschaffen van automatische systemen, die een hoog rendement opleveren De ROI wordt op middellange termijn bereikt. De initiële investeringskosten zijn gematigd. Hiermee wint u aanzienlijk aan opslagcapaciteit Rendement op investering oftewel return on investment op middellange termijn. De initiële investeringskosten zijn hoog. Hiervoor is minder apparatuur voor goederenafhandeling nodig, maar het vereist meer opslagruimte

Conclusie: hoe kiest u een compact opslagsysteem?

Alvorens uw toekomstige groeperings- of compacte opslagoplossing te kiezen, raden wij u aan het aantal pallets te berekenen dat in elk systeem kan worden opgeslagen. Daartoe moet u rekening houden met de beschikbare oppervlakte en de apparatuur voor goederenafhandeling. Wilt u profiteren van het gedetailleerde advies van onze experts, neem dan contact met ons op en wij helpen u de beste oplossing voor uw magazijn te bepalen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: