De laatste stap in het orderpickproces vindt plaats aan de kop van de stellingen

Stappen in de orderpicking

21 mei 2021

Het orderpickingsproces is één van de meest ingewikkelde en kostbare activiteit in een magazijn. Bovendien dwingt de ontwikkeling van het consumentengedrag ons ertoe steeds meer en ook vaker kleinere bestellingen te verwerken.

Om de goederenstromen te optimaliseren en de algehele productiviteit van het distributiecentrum te verbeteren, is het belangrijk dat men de verschillende stappen in het orderpickproces kent.

Stap 1: de planning

Net als bij de goederenontvangst, helpt het vooraf plannen van de taken in het orderpickingsproces, de beschikbare arbeidskrachten efficiënt in te zetten. Hoe meer de laadeenheden en processen zijn gestandaardiseerd, des te groter is de kans dat dit proces een succes wordt. U kunt dan bijvoorbeeld de apparatuur voor goederenafhandeling kiezen die het meest geschikt is voor de afhandeling van de bestellingen en aangekomen partijen.

Hoe kunt u de stappen in het orderpickproces beter plannen?

Software voor magazijnbeheer vereenvoudigt deze stap in het orderpickproces door bestellingen te registreren, er een prioriteit aan toe te kennen en taken toe te wijzen aan de logistieke medewerkers.

Stap 2: de looproutes voor orderpicking

Tijdens het orderpicken volgens het «man naar goederen»-principe, volgen de magazijnmedewerkers een vooraf bepaalde looproute om de goederen te verzamelen die ze nodig hebben. Dit is het element dat de meeste tijd en arbeidskrachten vereist. Een looproute omvat:

 • Het vertrekpunt en de route die de magazijnmedewerker moet afleggen tot aan het product.
 • De opslaglocatie van de artikelen die verzameld moeten worden.
 • De route naar de consolidatiezone waar de bestelling wordt afgerond.

Hoe kunt u de tijd die nodig is voor orderpicking verminderen?

Om tijd te winnen bij deze stap in het orderpickproces, dient het magazijnontwerp geoptimaliseerd te zijn en moeten mogelijke obstakels worden verwijderd. Het is ook belangrijk dat apparatuur voor goederenafhandeling gebruikt wordt die de verplaatsingen van de werknemers versnelt, en dat de orderpicking wordt geoptimaliseerd met behulp van WMS-software. Ook kan de «goederen naar man» oftewel de «goods to man»-methode gebruikt worden, waarbij automatische oplossingen de goederen vervoeren.

Stap 3: het orderpicken oftewel het klaarzetten van de bestellingen

Hoewel het misschien onbelangrijk lijkt, verschilt de tijd die de magazijnmedewerkers besteden aan het oppikken van een laadeenheid sterk al naargelang deze op de grond, op een laag niveau of op enkele meters hoog is opgeslagen. Bovendien is het belangrijk dat de goederen op een nauwkeurige en veilige manier worden uitgeslagen. In deze fase van het orderpickingsproces worden de meeste vergissingen gemaakt.

Hoe de efficiëntie van het orderpicken verbeteren?

Volg onze adviezen op om deze stap in de orderpicking probleemloos te laten verlopen:

 • De inventaris moet overeenkomen met de goederen die in de stellingen zijn opgeslagen.
 • Als een magazijn de «man to goods»-methode gebruikt, dan moeten de magazijnmedewerkers de producten met grote zorgvuldigheid verzamelen en de instructies opvolgen die hen worden verstrekt.
 • De apparatuur voor goederenafhandeling moet correct onderhouden worden.
 • Als de goederen op hoogte moeten worden uitgeslagen, dan raden we aan de installatie van automatische systemen zoals magazijnkranen te overwegen. Dit verhoogt de veiligheid van het distributiecentrum en levert tijdwinst op. Dit type apparatuur voor goederenafhandeling kan gecombineerde cycli uitvoeren, d.w.z. wanneer het zich verplaatst, slaat het eerst een laadeenheid in, en slaat vervolgens de aangegeven laadeenheid uit.
De magazijnkranen voor bakken of dozen werken volgens de «goederen naar man»-methode waarbij de fase van de looproute tijdens het orderpicken wordt geautomatiseerd
De magazijnkranen voor bakken of dozen werken volgens de «goederen naar man»-methode waarbij de fase van de looproute tijdens het orderpicken wordt geautomatiseerd

Stap 4: de verificatie en de orderconsolidatie voor verzending

Dit is de laatste stap in het orderpickproces, dat de volgende handelingen voor consolidatie van de bestellingen betreft:

 • Verificatie van de verzamelde eenheden wat betreft hoeveelheid en artikelnummers.
 • De consolidatie: inpakken van de goederen, wegen van het pakket, afdrukken van het verpakkingsetiket.
 • De overdracht van de bestelling naar het laadperron in de verzendzone, in overeenstemming met de transport- en leveringsroutes.
 • Afdrukken van de paklijsten en vrachtbrieven voor de vervoerders.

Hoe kunnen de bestellingen beter geconsolideerd worden?

Enkele tips om deze fase van het pickingproces soepeler te laten verlopen:

 • Standaardiseer de verpakkingen en stem ze af op de producten die moeten worden verzonden.
 • Respecteer de normen van de vervoerders voor het maken van de transportetiketten en de paklijsten. Hiervoor kan onze «Multi Carrier Verzendsoftware» worden gebruikt.

Bovenstaande punten vormen de belangrijkste stappen in het orderpickproces van een magazijn. De verschillen in werkwijze tussen verschillende distributiecentra hebben voornamelijk te maken met de methode die gebruikt wordt om dit proces uit te voeren: «man naar goederen» of «goederen naar man». Hierdoor varieert de volgorde van de uitvoering van de stappen en wordt deze aangepast aan de specifieke kenmerken van elke onderneming.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: