Geautomatiseerde logistiek omvat de invoering van nieuwe technologieën teneinde optimale efficiëntie te bereiken bij interne en externe magazijnactiviteiten

Geautomatiseerde logistiek: toekomstmuziek of onmiskenbaar actueel?

20 jul 2023

Geautomatiseerde logistiek omvat nieuwe trends die reeds zijn geconsolideerd, zoals de implementatie van het Internet of Things (IoT) of Artificial Intelligence (AI) in transportsystemen, opslagoplossingen en hulpmiddelen voor orderpicking in magazijnen en distributiecentra.

In dit artikel wordt de situatie van de geautomatiseerde logistiek geanalyseerd en worden de meest voorkomende automatische oplossingen voor elke fase in de logistiek in detail besproken.

Redenen om de logistiek te automatiseren

In sterk concurrentiële markten stimuleert de opkomst van e-commerce fenomenen zoals Unified Commerce de geautomatiseerde logistiek teneinde vergissingen tot een minimum te beperken en de efficiëntie van de processen in het magazijn te optimaliseren.

Door de consolidatie van de elektronische handel is de hegemonie van het pallet als belangrijkste laadeenheid in logistieke centra doorbroken. Dit blijkt met name uit het rapport Warehouse and DC Operations Center van de Peerless Research Group for Logistics Management, waarin erop wordt gewezen dat 70% van de respondenten de goederen op zowel pallets als in magazijnbakken verzendt.

De complexiteit van het beheer van bedrijfsactiviteiten is niet de enige uitdaging waarmee logistieke professionals worden geconfronteerd. Door de e-commerce zijn ook de leveringstermijnen korter geworden, waardoor alle schakels in de supply-chain moesten worden aangepast aan nieuwe uitdagingen, zoals het beheer van retourzendingen of de hogere kosten in verband met de last mile delivery.

In een context van toenemende vraag en stijgende logistieke kosten kan de automatisering van processen zoals de aanvoer van goederen, het toewijzen van de opslaglocatie voor producten (ook wel slotting genoemd) of het orderverzamelen, een groot verschil maken. De technologie maakt een optimaal voorraadbeheer mogelijk en zorgt voor een efficiënte dienstverlening, met leveringen op de met de klant afgesproken plaats en tijdstip.

Geautomatiseerde logistiek omvat het gebruik van apparatuur met radio-frequency identification (RFID) tot en met het gebruik van drones voor het verplaatsen van laadeenheden
Geautomatiseerde logistiek omvat het gebruik van apparatuur met radio-identificatie (RFID) tot en met het gebruik van drones voor het verplaatsen van laadeenheden

Hoe zal de geautomatiseerde logistiek er in de toekomst uitzien?

Geautomatiseerde logistiek moet worden gezien als een globaal proces waarbij nieuwe technologieën worden geïmplementeerd die duurzaam zijn. Dit wordt ook bevestigd door een studie van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey, dat aangeeft dat kunstmatige intelligentie in minder dan tien jaar een grote rol zal spelen in alle logistieke processen: “Veel werkzaamheden kunnen tegen 2030 geautomatiseerd zijn, aangezien kunstmatige intelligentie veel repetitieve logistieke activiteiten zal overnemen. We zullen ongetwijfeld magazijnen krijgen met gigantische, volledig geautomatiseerde opslagoplossingen, waar magazijnwagens autonoom rondrijden terwijl een WMS de voorraden in real time controleert.”

De cijfers ondersteunen deze prognose. Volgens een studie van MarketsandMarkets zal de markt voor geautomatiseerde logistiek tussen 2020 en 2026 met ongeveer 10% per jaar toenemen tot een omzet van meer dan 88 miljard dollar.

De studie getiteld Operations management of smart logistics: Het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers of Engineering Management, gepubliceerd door de professoren Bo Feng en Qiwen Ye, bevat een literature review and future research waarin de belangrijkste trends worden opgesomd die de logistiek zullen beïnvloeden. Deze studie stelt dat de sector snel slimme informatietechnologieën heeft geïmplementeerd, zoals radiofrequentie-identificatie (RFID), blockchain, big data analytics, artificial intelligence (AI) en drones, ten behoeve van de zichtbaarheid, de traceerbaarheid en de intelligente besluitvorming tijdens logistieke fasen.

Het WMS speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van geautomatiseerde logistiek
Het WMS speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van geautomatiseerde logistiek

Robotisering heeft de toekomst, niet alleen wat betreft de logistieke werkzaamheden binnen en buiten het magazijn, maar ook op het gebied van de besluitvorming, waardoor het risico op vergissingen, dat bij handmatige goederenafhandeling veel voorkomt, wordt vermeden. In dit verband is de invoering van digitale systemen zoals een Warehouse Management Systeem (WMS) of een Manufacturing Control System (MES) van cruciaal belang.

De inzet op technologie is vooral gericht op het optimaliseren van de logistieke middelen om meer rendement te behalen. Het onderzoek Supply Chain Leadership van het Amerikaanse adviesbureau Deloitte ondersteunt dit beeld: 79% van de bedrijven met een geoptimaliseerde supply-chain behaalt een hogere omzet dan het gemiddelde in hun sector.

Belangrijkste geautomatiseerde logistieke oplossingen

Geautomatiseerde logistiek omvat de invoering van allerlei technologieën bij verschillende fasen van de toeleveringsketen: van inkoop tot productie, en van de opslag of het transport van goederen. Hieronder volgen enkele geautomatiseerde logistieke oplossingen voor elke fase:

Hoe het voorraadbeheer automatiseren

Warehouse Management Software is ideaal om alle magazijnactiviteiten, met name de ontvangst en verzending van goederen, nauwkeurig te beheren. Dankzij dit beheer beschikt de logistiek manager over een volledige traceerbaarheid van de producten en heeft hij te allen tijde inzicht in de beschikbare voorraden.

Beheersoftware fungeert als het brein van de installatie en stuurt processen aan zoals het voorraadbeheer, het toekennen van een omloopsnelheid aan een artikel of het toewijzen van een opslaglocatie (slotting) op basis van voorschriften die vooraf door de magazijnmanager zijn bepaald.

Hoe kunnen de opslag, het transport en de orderpicking worden geautomatiseerd?

De digitalisering van het magazijn kan worden aangevuld met opslagoplossingen zoals magazijnkranen, die de goederen door de gangpaden verplaatsen en op de gewenste opslaglocatie deponeren, en met automatische transportsystemen zoals rollenbanen of automatisch geleide voertuigen (AGV’s), met name wanneer de goederenstromen continu zijn.

In magazijnen waar geen opeenvolgende machines of machines met een vast traject worden gebruikt, maakt geautomatiseerde logistiek gebruik van systemen met kunstmatige intelligentie zoals mobiele robots, die autonoom laadeenheden zoals magazijnbakken of pallets door het magazijn verplaatsen volgens instructies van de beheersoftware.

Aangezien orderpicking één van de duurste en meest complexe stappen is om te automatiseren, implementeren bedrijven hulpmiddelen voor het klaarzetten van bestellingen, zoals pick-to-light, die de werkzaamheden van orderpickers of orderverzamelaars optimaliseren. Wanneer de voorbereiding het hanteren van zware lasten of een aanzienlijke fysieke inspanning vereist kan een pick and place robot worden gebruikt die geschikt is voor het uitvoeren van repetitieve bewegingen.

Automatische transportbanden optimaliseren de goederenstromen
Automatische transportbanen optimaliseren de goederenstroom

Geautomatiseerde logistiek maakt ook gebruik van digitale oplossingen die de functionaliteiten van de beheersoftware aanvullen zodat de goederenstromen vanuit het magazijn worden geoptimaliseerd. Deze software, zoals de module Multi Carrier Verzendsoftware behorende bij Easy WMS, regelt het hele verzendproces en zorgt ervoor dat goederen snel worden afgeleverd.

De implementatie van digitale systemen is niet de enige optie die moet worden onderzocht: er kunnen automatische oplossingen worden gevonden, zoals autonome voertuigen voor het verplaatsen van laadeenheden buiten het magazijn. Er zijn ook andere systemen in de handel die gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Dit is het geval bij drones, waarvan de toepassing een revolutie teweeg zal brengen in bepaalde processen zoals de bevoorrading van de productielijnen of de leveringen, die ultrasnel zullen worden uitgevoerd.

Geautomatiseerde logistiek: de weg naar een optimale efficiëntie

Door handmatige werkzaamheden te vervangen door automatische systemen wordt elke fase van de toeleveringsketen geoptimaliseerd, van het vervoer van de goederen of de levering van artikelen tot het beheer van de opslaglocaties in het magazijn.

Technologieën zoals automatische opslagsystemen, zelfstandige robots en drones zijn ontwikkeld om operators te ondersteunen, zodat deze meer tijd kunnen besteden aan activiteiten met meer toegevoegde waarde.

Mecalux levert geautomatiseerde logistiek met oplossingen die voldoen aan de behoeften van onze klanten. Wilt u uw magazijn optimaliseren en een optimale productiviteit bereiken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Een deskundige zal u de beste oplossing presenteren om de efficiëntie van uw logistiek te optimaliseren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: