E-commercelogistiek is de combinatie van logistiek, onlinehandel en het gebruik van de nieuwste technologieën in de toeleveringsketen

E-commercelogistiek: logistiek ten dienste van het internet

16 nov 2022

E-commercelogistiek (of in het Engels "e-logistics") verwijst naar de steeds nauwere combinatie van logistiek, onlinehandel en het gebruik van de nieuwste technologieën in de toeleveringsketen.

Bij e-commerce zijn ultrasnelle leveringen (in minder dan 24 uur), minimale verzendkosten en gratis retourzendingen normaal geworden. Hierdoor moeten bedrijven hun ordervoorbereiding en -verzending optimaliseren om hun winstgevendheid veilig te stellen. Dit doen ze bv. door magazijnen en distributiecentra dichter bij de grote steden te bouwen. Deze micro-fulfillment-centra zijn de nieuwst trend, waardoor het makkelijker wordt om de zogenaamde last mile te overbruggen. Volgens een studie van Deloitte is deze laatste mijl in de keten goed voor 40% van de logistieke kosten. 

Onlinebedrijven moeten hun kosten verlagen en tegelijkertijd hun activiteiten verbeteren. Hoe pakken ze deze complexe uitdaging aan? In dit artikel bekijken we hoe e-commercelogistiek dit probleem probeert op te lossen door middel van digitalisering en procesautomatisering.

Logistiek bij e-commerce

De consolidatie van de e-commercelogistiek heeft niet alleen de operationele activiteiten veranderd, maar ook het type voorraad waarmee wordt gewerkt. Tegenwoordig hebben magazijnen met meerdere SKU's de bovenhand (een fenomeen dat bekend staat als SKU-proliferatie), waarbij pallets geleidelijk aan dozen vervangen als de belangrijkste laadeenheid. Waarom? Bestellingen worden alsmaar kleiner en diverser, wat de opslag, de voorbereiding en de verzending van deze producten complexer maakt.

Picking is een kritiek onderdeel in een e-commercemagazijn
Picking is een kritiek onderdeel in een e-commercemagazijn

Picking is een kritiek punt in e-commercelogistiek: het volstaat niet langer om een specifieke magazijnindeling te ontwerpen en de activiteiten goed te organiseren. Werken met een Warehouse Management System is essentieel geworden om definitief een einde te maken aan fouten bij het leveren van bestellingen (en de hoge kosten die dit meebrengt). Voor online bedrijven is het raadzaam te kiezen voor een WMS dat is aangepast aan hun specifieke situatie (WMS voor e-commerce van Mecalux is hier een voorbeeld van). 

Logistiek is dus niet langer slechts een aanhangsel van e-commerce, maar is een bepalende factor geworden voor het succes en het voortbestaan van deze sector. Snelle, nauwkeurige en kosteneffectieve leveringen zijn noodzakelijk om in deze nieuwe omgeving te kunnen concurreren. Een essentieel onderdeel in deze paradigmaverschuiving is de digitale transformatie van de logistiek.

E-commercelogistiek en informatiestromen

Een van de basisbeginselen van e-commercelogistiek is digitalisering. De transactie begint met een klik ergens op een website of een app en moet gedurende de hele logistieke fase elektronisch opgevolgd worden. De klant moet voortdurend op de hoogte worden gehouden van de status van zijn of haar bestelling (voorbereiding, verzending, transport, verdeling en aflevering). En moet ook kunnen ingrijpen wanneer de omstandigheden veranderen (de bestelling annuleren of corrigeren, het leveringsadres of het leveringstijdstip wijzigen, enz.). 

E-commercelogistiek omvat de digitalisering van informatiestromen
E-commercelogistiek omvat de digitalisering van informatiestromen

E-commercelogistiek houdt in dat de volledige logistieke keten aan deze informatiestromen wordt aangepast. Te beginnen met het e-commerceplatform en het magazijn zelf: de integratie van de online shop of het verkoopplatform met het magazijn zelf via software maakt het mogelijk om orders sneller en flexibeler te verzamelen en retours vlotter af te handelen. Marketplaces & Ecommerce Platform Integration van Mecalux is ontworpen met dit doel voor ogen.

Dit type software stemt de voorraad in het magazijn af op die van de verschillende online verkooppunten (op marktplaatsen zoals Amazon, eBay of Aliexpress; of platforms zoals Prestashop of Shopify). Dit automatische proces vereenvoudigt de administratieve taken bij het creëren, bewerken en verwijderen van producten op de website, waardoor de fouten die voortvloeien uit handmatig beheer worden vermeden. 

Door Warehouse Management Software (WMS), zoals Easy WMS van Mecalux, te gebruiken, wordt het makkelijker orders voor te bereiden, wordt slotting makkelijker gemaakt en real-time voorraadcontrole mogelijk gemaakt. Dankzij deze functionaliteit beschikt het bedrijf over een volledige traceerbaarheid. Dit vertaalt zich in een efficiëntere communicatie met de klant over de status van de bestelling of wanneer een voorval moet worden verholpen.

Systematiseren van het voorbereiden en verzenden van bestellingen

Het voorbereiden van de orders is de duurste operatie in een magazijn, vooral in een omnichannel-omgeving. Een WMS helpt deze kosten aanzienlijk te verminderen. De software houdt zich onder meer bezig met de coördinatie van de verschillende operatoren. Via hun RF-scanners krijgen de werknemers stapsgewijze en zeer gedetailleerde instructies over de stappen die ze moeten  volgen, waardoor het werkproces wordt vereenvoudigd en eventuele fouten worden vermeden. 

Picking is echter niet de enige kritische fase bij e-commerce. Fouten bij de verzending, verdeling en levering van producten kunnen de logistieke planning van het bedrijf verstoren en ernstige verliezen veroorzaken. 

Daarom is het bij e-commercelogistiek van essentieel belang om het magazijnbeheer te integreren in de levering van het product aan de klant. Dit is mogelijk dankzij software die als schakel fungeert tussen het WMS en de transportbedrijven. In het geval van Mecalux kan dit via de module Multi Carrier Shipping Software.

Multi Carrier Shipping Software genereert en print belangrijke documenten zoals productlabels
Multi Carrier Shipping Software genereert en print belangrijke documenten zoals productlabels

Met deze toepassing kunnen bestellingen in het magazijn worden gegroepeerd en verzonden volgens eindklant, route of vervoerder. Dit punt is essentieel in de wereld van de e-commerce: bedrijven werken vaak met verschillende vervoerders, wat kan leiden tot fouten in de leveringen. Met deze module worden de vervoerders automatisch beheerd op één enkele plek, waardoor de onderneming beter kan concurreren op het gebied van verzendkosten.  Bovendien kan deze software zelf een trackingcode aanmaken, waarmee de klant leveringsberichten zal ontvangen.

De oplossing voor de e-commerce paradox

E-commerce en nieuwe verwachtingen brengen een schijnbare paradox teweeg: snellere leveringen en tegelijkertijd lagere kosten en minder fouten. Deze paradox kan maar op één manier opgelost worden, namelijk via automatisering en digitale transformatie. Dit is waar e-commercelogistiek om draait. 

In de praktijk is het zonder elektronische of digitale oplossingen onmogelijk om een magazijn efficiënt te runnen. Een WMS vergemakkelijkt de taken van de operatoren aanzienlijk en voorkomt fouten bij het handmatige beheer van producten. Tegelijkertijd verzekert de software de communicatiestromen tussen het verkoopplatform, het magazijn en de levering, waardoor het hele proces wordt gestroomlijnd en de kosten worden geoptimaliseerd. 

Als uw bedrijf een nieuwkomer is op het vlak van e-commerce of nog een groeislag moet maken, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Een van onze experts adviseert u graag over de beste oplossing om de kosten te verlagen, het beheer te versnellen en een einde te maken aan fouten. 

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: