Magazijnbeheer

Door een goede organisatie en een goed magazijnbeheer kan men de beste dienstverlening aanbieden. Hierdoor kan men onder andere over de noodzakelijke voorraden beschikken, een hoge bezettingsgraad van het magazijn bereiken, de benodigde tijd voor de interne handelingen zoals het transport of de orderpicking reduceren, de voorraden beheren en de locatietoewijzing en de goederenstromen optimaliseren.

Gebruikersinterface van het warehouse management systeem Easy WMS

Het warehouse management systeem beheert en optimaliseert alle functies van een magazijn 

 

Een magazijn dient intelligent te zijn; dat wil zeggen dat het op een logische en efficiënte manier moet worden beheerd, voor een zo hoog mogelijke productiviteit. Vandaag de dag is er geen enkele professionele installatie denkbaar die niet over een warehouse management systeem beschikt (ook bekend onder de afkorting WMS), dat garant staat voor het bereiken van deze doelstellingen.

De keuze van het juiste WMS is fundamenteel en het moet er op zijn minst voor zorgen dat de basisfuncties van het magazijnbeheer op een eenvoudige en overzichtelijke manier kunnen worden uitgevoerd.

 

Elke zone in het magazijn wordt via het WMS efficiënter beheerd

Elke zone in het magazijn wordt via het WMS efficiënter beheerd

 

Wie beheert het magazijn? 

Het overgrote deel van de magazijnen wordt direct beheerd door het bedrijf zelf (de producent of de verkooponderneming), die eigenaar is van de installatie. Alle functies van het systeem kunnen geïntegreerd of toegevoegd worden aan het bestaande managementsysteem. Het WMS is alleen van toepassing op de eigenlijke magazijnfuncties en zorgt via een reeks interfaces voor een real-time communicatie met het algemene of centrale managementsysteem van het bedrijf.

Daarnaast geven bedrijven hun logistieke dienstverlening en opslag steeds vaker uit handen door gebruik te maken van logistieke dienstverleners die, behalve opslag, allesomvattende diensten aanbieden zoals orderpicking, assemblage van componenten en vervoer.

Vandaar dat er in een magazijn van een logistieke dienstverlener goederen van verschillende klanten of eigenaren samen worden opgeslagen, die allemaal correct moeten worden beheerd. In deze gevallen moet het WMS kunnen functioneren met het principe van meerdere eigenaren, waardoor voorraden van derden kunnen worden beheerd.

Het WMS kan magazijnen met meerdere eigenaren beheren

Het WMS kan meerdere eigenaren beheren  

 

Hoe worden de goederen en de opslaglocaties beheerd?

Het ontwerp van het magazijnbeheer moet overeenkomen met een vooraf uitgevoerde functionele analyse. Deze functionele analyse moet de stadia van de goederenstromen weergeven, alsmede de eigenschappen en onderdelen van de installatie.

Bij de locatietoewijzing van de goederen in een magazijn dient men rekening te houden met de productclassificatie A-B-C, waarbij de A-producten op de vooraan gelegen en meest toegankelijke opslaglocaties geplaatst moeten worden en de B- en C-producten, al naargelang hun prioriteit, op meer naar achter gelegen plekken.

Het toegepaste criterium voor de locatietoewijzing in de magazijnstellingen bepaalt de werkwijze en de effectieve opslagcapaciteit. Er zijn drie manieren om de opslaglocatie van elke laadeenheid te bepalen:

  1. Door middel van een specifieke of vaste locatietoewijzing, die vooraf aan iedere referentie of product wordt toegekend. Het grote voordeel van deze methode is dat de referenties of producten gemakkelijk zijn te lokaliseren. De magazijnmedewerkers weten waar alle referenties of producten zich bevinden, zonder dat ze daarbij hulp nodig hebben. Het grote nadeel hierbij is het verlies van effectieve opslagcapaciteit, die veel lager is dan de werkelijke capaciteit (aantal opslaglocaties). Dit principe kan alleen bij zeer kleine magazijnen worden toegepast en heeft geen warehouse management systeem nodig.

  2. Met een vrije locatietoewijzing dat ook bekend staat onder de namen chaotische, dynamische of random locatietoewijzing, worden de goederen in een willekeurige, vrije en beschikbare opslaglocatie geplaatst, waarbij een in het WMS vooraf vastgestelde en geprogrammeerde logica wordt gevolgd. Over het algemeen wordt er rekening gehouden met de A-B-C-classificatie. Het systeem, dat beschikt over alle ingevoerde gegevens (inclusief de vrije opslaglocaties), geeft aan waar de magazijnmedewerker de goederen moet plaatsen of waar deze zich bevinden. Behalve een perfect beheer, zorgt een vrije locatietoewijzing ervoor dat de effectieve opslagcapaciteit van het magazijn de werkelijke capaciteit sterk benadert, waarbij de 92 % kan worden overschreden.

  3. De gemengde locatietoewijzing is echter de meest gebruikelijke en combineert de vrije toewijzing met de vaste locatietoewijzing, waarbij de opslaglocaties op basis van het soort product of de uit te voeren handelingen worden bepaald. Op die manier wordt de vaste locatietoewijzing toegepast bij producten met een hoge omzetsnelheid die zich over het algemeen dicht bij de laadperrons of orderpickingzones bevinden, terwijl de vrije locatietoewijzing voor de rest van de producten of de bufferzones wordt gebruikt.
 

Het beheer van voornamelijk de vaste locatietoewijzing is gebaseerd op de productiviteitscriteria en de optimalisatie van de gebruikte routes in het magazijn voor het klaarzetten van de bestellingen.

Behalve het kiezen van de adequate criteria, is het cruciaal om voor elke situatie over het juiste WMS te beschikken.

Andere artikelen in deze rubriek

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: