Centraal magazijn

Een centraal magazijn dient, behalve voor de opslag van eindproducten die afkomstig zijn van een of meerdere industriële processen en bronnen, ook als distributiecentrum van deze artikelen.

In tegenstelling tot andere soorten distributiecentra, verzendt een centraal magazijn de daar opgeslagen producten bijna uitsluitend naar andere regionale of lokale magazijnen, die op hun beurt de einddistributie aan de consument verzorgen.

 

Voorbeeld van een centraal magazijn

 

Voorbeeld van een centraal magazijn

 

Als gevolg hiervan dient het centraal magazijn vaak als buffer, hoewel het niet altijd aan deze strategie voldoet, daar dit afhangt van het product en de leveringssnelheid. Als men beschikt over of toegang heeft tot een goede leveringsservice, tegen een concurrerende prijs, dan kan vanuit een centraal magazijn met de juiste omvang, willekeurig welk artikel aan een klant worden geleverd.

Samenvattend vormt het centrale magazijn het meest fundamentele onderdeel van een distributienetwerk. Daarom is het wenselijk nader in te gaan op vraagstukken van strategische, operationele en functionele aard welke hieronder besproken zullen worden.

 

Factoren die van invloed zijn op de keuze van de locatie van een centraal magazijn

Een van de belangrijkste punten voor een installatie van dit type is juist de keuze van de locatie.

Deze keuze dient te worden gebaseerd op een evenwicht tussen de locatie van de bevoorradingsbronnen van materialen of producten en de geografische ligging van de distributiecentra en de eindafnemers.

 

De invloed van de bevoorradingsbronnen

De locatie van een centraal magazijn moet op basis van haar bevoorradingsbronnen worden bepaald:

  • Wanneer er slechts één bevoorradingsbron is (zoals een fabrikant van melkproducten die het distributiecentrum deze producten levert), is het logisch het magazijn te integreren met die fabriek of het er heel dichtbij te vestigen.
  • Wanneer er meerdere bevoorradingsbronnen zijn (zoals bijvoorbeeld een centraal magazijn van een winkelketen voor kleding, dat artikelen van verschillende fabrikanten ontvangt), is de beste optie een strategisch punt te kiezen op basis van de locatie van deze fabrikanten.

 

De invloed van de leveringsbestemmingen

De plaats waar de distributiecentra zich bevinden, waarnaar de goederen uit het centraal magazijn verzonden worden, heeft minder invloed op de keuze van de locatie, dan de ligging van de bevoorradingsbronnen.

Over het algemeen is een van de missies die een centraal magazijn moet vervullen, het voorbereiden en klaarmaken van het product voor de volgende stap in de distributieketen. Als gevolg hiervan is de verplaatsing van een product naar een ander distributiecentrum altijd minder omslachtig dan de verplaatsing vanaf de bevoorradingsbron naar een centraal magazijn. Vandaar dat de locatie van de secundaire distributiecentra minder belangrijk is dan de locatie van het centrale magazijn.

Het enige aspect dat in acht moet worden genomen, is de keuze van een locatie die een goede infrastructuur heeft met de rest van het land en goed toegankelijk is voor de vervoersmiddelen die men gebruikt.

 

Een enkel centraal magazijn in Barcelona bevoorraadt verschillende distributiecentra in Spanje en de rest van de wereld

 

Een centraal magazijn fungeert ook als distributiecentrum van producten naar regionale of lokale magazijnen

 

Andere artikelen in deze rubriek

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: