Automatische opslagsystemen moeten worden opgenomen in preventieve industriële onderhoudsplannen

Alles over industrieel onderhoud

29 nov 2021

Automatische magazijnen zijn ultramoderne faciliteiten die functioneren op basis van een combinatie van drie basiselementen: warehouse management software, automatische opslagoplossingen met besturingssoftware en, uiteraard, industriële magazijnstellingen. In geautomatiseerde magazijnen werken de magazijnmedewerkers met robots die assistentie bieden en taken onder controle uitvoeren.

Een van de belangrijkste taken van magazijnmanagers op het gebied van logistieke automatisering is ervoor te zorgen dat de industriële installaties goed worden onderhouden: Wat voor technische ondersteuning is hiervoor beschikbaar? Hoe kunt u ervoor zorgen dat het uitvallen van de apparatuur, de activiteiten van uw distributiecentrum niet lamlegt? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: er moet een onderhoudsplan worden opgesteld voor industrieel onderhoud.

Soorten industrieel onderhoud in een magazijn

Het onderhoudsplan voor industrieel onderhoud betreft een reeks taken die moeten worden uitgevoerd om slijtage te beperken en storingen te voorkomen. Het omvat uiteraard ook maatregelen die moeten worden genomen in geval van storingen of defecten.

Doelstellingen van industrieel onderhoud:

 • Verbeteren van de efficiëntie van de apparatuur voor goederenafhandeling en andere systemen.
 • Verhogen van de veiligheid in het magazijn.
 • Verlagen van de bedrijfskosten, die in dit geval van invloed zijn op de logistieke kosten van de onderneming.

Verschillende vormen van industrieel onderhoud:

- Standaard onderhoud:

Het is gericht op het beperken van machineslijtage en is onderverdeeld in twee deelcategorieën:

 • Corrigerend onderhoud: heeft betrekking op reparaties die worden uitgevoerd nadat een defect of schade is opgetreden.
 • Preventief onderhoud (systematisch, facultatief of anticiperend): verwijst naar een reeks acties om vooruit te lopen op storingen en die trachten te voorkomen. In overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant moeten alle handelingen die deel uitmaken van dit type onderhoud in één richtsnoer worden ondergebracht.

- Onderhoud op basis van aanpassing, ontwikkeling of modernisering:

Het gaat om het aanbrengen van verbeteringen aan de installaties om te voorkomen dat deze defect raken en om de prestaties ervan te verhogen. Dit type onderhoud wordt zeer vaak toegepast op software, aangezien deze in een hoog tempo evolueert, maar het betreft ook machines, waarbij bepaalde onderdelen of componenten door efficiëntere exemplaren vervangen worden.

De installatie van een nieuwe versie van de warehouse management software maakt deel uit van wat we ontwikkelingsonderhoud noemen
De installatie van een nieuwe versie van de warehouse management software maakt deel uit van wat we ontwikkelingsonderhoud noemen

De kenmerken van een onderhoudsplan voor industriële installaties

Preventieve onderhoudsplannen voor industriële installaties kunnen worden ontwikkeld op basis van drie verschillende elementen:

 • Instructies van de fabrikant: dit type onderhoud gaat gewoonlijk vergezeld van het volgende richtsnoer.
 • Algemene protocollen voor onderhoud: hierin worden de uit te voeren handelingen voor elk systeem opgesomd, ook als ze van verschillende fabrikanten afkomstig zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk hetzelfde richtsnoer voor industrieel onderhoud te ontwerpen voor machines die tot de categorie van de trilaterale heftrucks behoren.
 • Voorbereidende storingsanalyse of RCM (Reliability Centred Maintenance): in dit geval is het richtsnoer gebaseerd op de mogelijk falende elementen van de installatie, de classificatie daarvan en de studie van de toe te passen preventieve maatregelen. Deze maatregel is echter complexer dan de vorige.

Waaruit moet een onderhoudsplan voor industriële installaties bestaan?

 • Onderhoudswerkzaamheden: deze omvatten in het algemeen het verrichten van inspecties, het registreren en noteren van bedrijfsparameters, elektrische en mechanische controles en het schoonmaken van de installatie.
 • De specificiteit van de uit te voeren werkzaamheden zodat het geschikte logistieke personeel kan worden aangewezen.
 • De frequentie en geschatte duur van elke preventieve onderhoudstaak.
 • Een indicatie die aangeeft of het nodig is de apparatuur stil te zetten voor het uitvoeren van de revisie.
 • De wet betreffende het onderhoud van industriële uitrusting: het richtsnoer moet worden afgestemd op het beleid ter preventie van beroepsrisico's dat in het betreffende land van kracht is.
Magazijnkranen voor pallets moeten deel uitmaken van het onderhoudsplan voor industriële installaties, om mogelijke mankementen te voorkomen
Magazijnkranen voor pallets moeten deel uitmaken van het onderhoudsplan voor industriële installaties, om mogelijke mankementen te voorkomen

Onderhoud van industriële installaties in het magazijn in samenwerking met Mecalux

Zodra een intelligent logistiek magazijnproject is ontworpen en geïmplementeerd, programmeert Mecalux de daaropvolgende inspectie van het automatische magazijn om te garanderen dat de apparatuur tijdens de ingebruikname correct functioneert. Bovendien verzorgen wij opleidingen voor de werknemers, om hen vertrouwd te maken met de software en de automatische opslagoplossingen. Wij bieden ook onderhoud aan voor industriële magazijnstellingen, waarover we het later zullen hebben.

Het industriële preventieve en corrigerende onderhoud dat Mecalux voor elk type installatie aanbiedt, kenmerkt zich door het volgende:

1. Automatische magazijnoplossingen: mogelijkheden voor onderhoud

Als fabrikant van automatische opslagoplossingen zoals magazijnkranen of rollenbanen, voert Mecalux de onderhoudswerkzaamheden met grote zorg uit en biedt drie verschillende diensten aan:

 • De aanwezigheid van een gespecialiseerde technicus van Mecalux: het is mogelijk dat wij een bezoek van een technicus aanbevelen, vooral als het om een zeer complexe installatie gaat. Wanneer eenmaal een datum voor de service is vastgesteld, zorgt de technicus ervoor dat de industriële apparatuur in goede staat wordt onderhouden en gebruikt, en dat eventuele problemen onmiddellijk worden opgelost.
 • Opstellen en naleven van het onderhoudsplan voor industriële uitrustingen: als fabrikant van automatische opslagoplossingen voor magazijnen, beschikt Mecalux over een rijke ervaring in het onderhoud van installaties. Aangezien elk logistiek distributiecentrum een wereld op zich is, wordt het richtsnoer dat wij ontwikkelen, aan elk project en elk type oplossing aangepast. Het is eveneens mogelijk oplossingen van andere fabrikanten op te nemen. De onderhoudsfrequentie en de toe te passen maatregelen zullen worden gedefinieerd. Doorgaans worden de inspecties twee tot zes keer per jaar uitgevoerd.
 • Technische ondersteuning: deze dienst maakt deel uit van de corrigerende onderhoudswerkzaamheden. Het magazijn beschikt dan over een technicus die 24 uur per dag, 7 dagen per week, op afstand kan ingrijpen om eventuele incidenten op te lossen. Deze bijstand wordt telefonisch verleend. De technicus maakt op afstand verbinding met de apparatuur of begeeft zich direct naar het centrum.
Net als het WMS wordt de besturingssoftware voor automatische opslagoplossingen periodiek bijgewerkt
Net als het WMS wordt de besturingssoftware voor automatische opslagoplossingen periodiek bijgewerkt

2. Actualisering en continu onderhoud van de warehouse management software Easy WMS

Het R&D Mecalux Software Solutions-team werkt Easy WMS elke maand bij: het ontwikkelt nieuwe functionaliteiten, verbetert al bestaande en corrigeert eventuele incidenten. On-premise of SaaS-klanten die een onderhoudslicentie hebben, profiteren van deze updates en, als gevolg daarvan, van een WMS met meer mogelijkheden. Al deze updates worden uitgevoerd door onze technische servicedienst.

Indien gewenst, kunt u ook profiteren van een extra onderhoudsservice door middel van onze Easy Monitor-software en telefonische ondersteuning. Dit instrument controleert de werking van de warehouse management software, detecteert incidenten in real time en coördineert de interventies van de technici op afstand. Zij maken verbinding met het WMS via een virtueel privé-netwerk (VPN). Het type bijstand en de datum van tussenkomst van onze specialisten kunnen worden aangepast aan de behoeften van onze klanten. Een aanvraag wordt altijd binnen een uur beantwoord.

3. Onderhoud van industriële rekken: de rol van de technische keuring magazijnstellingen

Op Europees niveau verplicht de norm EN 15635 bedrijven om hun opslagoplossingen onder de best mogelijke omstandigheden te beheren, of het nu gaat om een automatisch of een traditioneel magazijn. Daarom raden wij aan, elk jaar een technische Keuring Magazijnstellingen uit te laten voeren.

Mecalux biedt deze service al meer dan 25 jaar aan voor bedrijven in verschillende sectoren. In het kader van industrieel onderhoud komen onze technici bij u langs, inspecteren de opslagsystemen en de geschiktheid van de apparatuur voor goederenafhandeling en stellen een rapport op met de staat van elke magazijnstelling en de maatregelen die moeten worden genomen. Als fabrikant van industriële opslagoplossingen leveren wij ook de onderdelen die nodig zijn om ze te repareren.

Als u wilt anticiperen op mogelijke incidenten, dan bieden wij diverse onderhoudsoplossingen voor industriële apparatuur en warehouse management software aan. Neem voor meer informatie contact met ons op, zodat we u meer kunnen vertellen, en kunnen bekijken hoe we het onderhoudsplan aan uw behoeften kunnen aanpassen en uw magazijn veilig kunnen laten draaien.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: