Een duurzaam magazijn is een installatie dat ernaar streeft de impact op het milieu tot een minimum te beperken

8 best practices voor duurzaamheid in het magazijn

14 aug 2023

Een duurzaam magazijn of sustainable warehouse, is een magazijn dat het milieu weinig belast doordat verschillende technieken en strategieën worden toegepast om afval en energieverbruik te verminderen. Deze installaties passen binnen het kader van de duurzame logistiek, die erop gericht is de CO2-voetafdruk of koolstofvoetafdruk van logistieke werkzaamheden te beperken en de voorraden weldoordacht te gebruiken.

Wij bekijken acht best practices die bedrijven kunnen toepassen om de milieu-impact van hun logistieke werkzaamheden te beperken, met als doel de duurzaamheid van het magazijn te bevorderen:

1. Efficiënt energiegebruik

Om efficiënt met energie om te gaan, kunnen bedrijven gebruik maken van daglicht en energiezuinige verlichtingsinstallaties, zoals lichtkoepels, zonnepanelen of foto-elektrochemische cellen (PEC's). Het is ook mogelijk systemen voor energiebeheer toe te passen om efficiënt met energie om te gaan, zoals het automatisch uitschakelen van machines wanneer deze niet in gebruik zijn. Bedrijven maken gebruik van deze oplossingen om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en hun koolstofuitstoot te verminderen.

2. Automatische opslagsystemen

Automatisering is een groeiende tendens. Volgens het MHI Annual Industry Report 2021 zal 43% van de ondervraagde bedrijven na de pandemie van het coronavirus tussen de 5 en 10 miljoen dollar hebben uitgegeven aan robots en automatisering, terwijl 53% overweegt hun investeringen op dit gebied aanzienlijk te verhogen.

Waarom wordt automatisering geassocieerd met duurzaamheid in het magazijn? Automatische apparatuur voor goederenafhandeling stoot minder schadelijke gassen uit en draagt ertoe bij dat de traditionele vorkheftrucks met verbrandingsmotor worden ontlast. Voorts kunnen automatische magazijnen zonder verlichting functioneren, dit zijn de zogenaamde dark warehouses, waardoor de CO2-voetafdruk wordt verkleind.

Dankzij automatisering kan de productiviteit in een duurzaam magazijn aanzienlijk worden verhoogd en kunnen de beschikbare middelen worden geoptimaliseerd
Dankzij automatisering kan de productiviteit in een duurzaam magazijn aanzienlijk worden verhoogd en kunnen de beschikbare middelen worden geoptimaliseerd.

3. Duurzame klimatisering

Klimatisering, de verzamelnaam voor heating, ventilation en airconditioning, leidt tot een hoog energieverbruik, vooral in koel- en vriescellen. Het doel is om de producten in goede staat te houden en tegelijkertijd de energiekosten tot een minimum te beperken.

Het belangrijkste probleem voor een efficiënte klimatisering in magazijnen, vloeit voort uit de structuur ervan. In het algemeen is een magazijn een grote loods met een hoog plafond en verschillende openingen waardoor de koude lucht van buiten naar binnen komt. Een oplossing is om het magazijn te bouwen met isolerende materialen zoals sandwichpanelen die temperatuuroverdracht met de buitenlucht voorkomen.

4. Compacte opslagsystemen

Magazijnstellingen voor compacte opslag kunnen bijdragen tot de duurzaamheid in het magazijn. Dit zijn opslagoplossingen die gebruik maken van de beschikbare ruimte om zoveel mogelijk producten op te slaan. In ruimtes met een constante temperatuur wordt het energieverbruik verlaagd dankzij het gebruik van compacte opslagoplossingen.

Compacte opslagoplossingen met specifieke functionaliteiten en kenmerken, zoals inrijstellingen, doorrolstellingen, pushback stellingen of het Pallet Shuttle-systeem. De oplossing die wordt gekozen hangt af van de beschikbare ruimte of het benodigde aantal goederenstromen.

Het automatische Pallet Shuttle-systeem is een compacte opslagoplossing dat de duurzaamheid in een magazijn een enorme stimulans geeft
Het automatische Pallet Shuttle-systeem is een compacte opslagoplossing dat de duurzaamheid in een magazijn een enorme stimulans geeft

5. Verminderen, hergebruiken en recyclen

Volgens een studie van de Europese Commissie is de hoeveelheid afval van verpakkingen van plastic tussen 2009 en 2019 met 24% toegenomen. Aangezien er bij logistieke activiteiten een aanzienlijke hoeveelheid afval ontstaat, verzamelen duurzame magazijnen selectief de materialen die dagelijks in een magazijn worden gebruikt.

Mensen zijn zich steeds meer bewust van het belang van recycling. Volgens de bovengenoemde studie van de Europese Commissie is de recycling van plastic afval in tien jaar tijd met 50% toegenomen. In duurzame magazijnen is het recycleren van verschillende soorten verpakkingen een gangbare praktijk geworden.

Daarnaast kan in een magazijn ook ander afval zoals papier of glas worden gegenereerd. Door ze te sorteren, te recyclen en te hergebruiken wordt de impact van de logistiek op het milieu tot een minimum beperkt.

6. Een magazijn in de buurt van de klant

Wanneer warehouses dicht bij de klanten zijn gevestigd zijn de afstanden voor het vervoer kleiner, is er minder milieuvervuiling en wordt de duurzaamheid in het magazijn verbeterd.

In de logistiek is de locatie van de installatie van fundamenteel belang. Micro-fulfillment centra vormen een optie voor duurzame magazijnen. Dit zijn kleine logistieke platforms, die meestal aan de rand van de steden zijn gevestigd, waardoor de bezorgroutes worden verkort.

De locatie van een duurzaam magazijn helpt de impact op het milieu te beperken, waarbij bovendien bestellingen sneller worden geleverd
De locatie van een duurzaam magazijn helpt de impact op het milieu te beperken, waarbij bovendien de bestellingen sneller kunnen worden geleverd

7. Preventief onderhoud

Het uitvoeren van preventief onderhoud om mogelijke storingen te voorkomen en om de besluitvorming in geval van een incident te vergemakkelijken, kan de duurzaamheid in het magazijn ten goede komen.

Volgens een studie van adviesbureau MarketsAndMarkets zal de markt voor preventief onderhoud tot 2025 naar verwachting met 25,2% toenemen. Volgens dit rapport kan deze technologie worden vergeleken met kunstmatige intelligentie, die in combinatie met IoT-apparaten werkelijke informatie over het magazijn oplevert. Door preventief onderhoud kunnen bedrijven op incidenten anticiperen en deze voorkomen teneinde de veiligheid van de logistieke installaties te verbeteren.

8. Een efficiënte indeling

Een goed gebruik van de beschikbare opslagruimte is essentieel voor het realiseren van optimale resultaten bij de verschillende magazijnactiviteiten. De eerste stap daartoe is het optimaliseren van de indeling van het magazijn en het implementeren van het opslagsysteem dat het beste aan de behoeften tegemoet komt.

Er zijn verschillende manieren om dit te doen, zoals het toepassen van magazijn simulatiesoftware. Hierdoor ontstaat een virtuele voorstelling van het magazijn waarmee een groot aantal tests kan worden uitgevoerd om de optimale prestaties van de installatie te analyseren bij verschillende scenario's, zoals het verhogen van het aantal bestellingen.

Het optimaliseren van het magazijn impliceert een beter gebruik van de ruimte en het sneller afhandelen van werkzaamheden
Het optimaliseren van het magazijn betekent een beter gebruik van de ruimte en het sneller afhandelen van werkzaamheden

Een duurzaam magazijn is klaar voor de toekomst

Ecologische vraagstukken en milieubescherming zijn belangrijke uitdagingen. In deze context kunnen bedrijven de activiteiten in de toeleveringsketen optimaliseren teneinde te profiteren van de duurzaamheid in het magazijn. Wanneer het magazijn efficiënt werkt is de dienstverlening professioneel en voldoet het aan de verwachtingen van de klant, en heeft het een beperkte impact op het milieu.

Mecalux ontwikkelt opslagoplossingen die aangepast zijn aan de eisen van bedrijven in alle sectoren. Neem contact met ons op, wij adviseren u graag over oplossingen om uw activiteiten te optimaliseren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: