Pallet shuttle systeem

Semi-automatisch compact systeem dat gebruikmaakt van een elektrisch aangedreven palletwagen om de pallets op een snelle en precieze manier in de opslagrekken te laden en lossen.

Aanvraag voor informatie/of een offerte

Pallet shuttle systeem

Een compact opslagsysteem waarbij de heftruck vervangen wordt door een elektrische, motor aangedreven Pallet shuttle die zich over rails in de opslagkanalen verplaatst. Zo wordt de manoeuvreertijd aanzienlijk ingeperkt en kunnen de referenties per kanaal i.p.v. per volledig gangpad worden gegroepeerd.

De Pallet Shuttle volgt de instructies op die vanaf een tablet met wi-fi verbinding worden gegeven door een operator. Hierbij wordt de lading op de eerste vrije plaats in het kanaal afgezet en worden de pallets maximaal gecompartiseerd. Door te vermijden dat de heftruck zich binnen in de gangpaden moet begeven, wordt er in de diepte aan opslagcapaciteit gewonnen, wordt het risico op ongevallen of schade aan de opslagrekken praktisch tot nul beperkt en worden de opslagoperaties versneld en gemoderniseerd.

Bekijk de uitgebreide informatie
Ontdek de voornaamste functies


De ideale oplossing voor bedrijven met een groot volume aan pallets op referentie en een hoge laad- en losactiviteit.


De belangrijkste voordelen

 • Een grotere diversifiëring: elk kanaal kan een verschillende referenties opslaan .
 • Hoge productiviteit: een verhoogde stroom van binnenkomende en uitgaande goederen.
 • Grotere capaciteit: tot 40 m opslagdiepte.
 • Hoge winstgevendheid dankzij de verlaging van operationele kosten.
 • Afname van het aantal ongelukken en terugdringing van de onderhoudskosten.
 • Vanaf de tablet kunnen talrijke geavanceerde functies eenvoudig worden bediend.

Kom meer te weten over de voordelen in detail

Technologie toegepast op maximale operationele snelheid

Ruimtebesparend

 • Een groter aantal pallets in de diepte: de opslagkanalen kunnen meer dan 40 m hoog worden. De limiet wordt hierbij bepaald door de gebruikte hanteringsmiddelen.
 • Het systeem werkt met minieme tussenruimtes tussen de niveaus, waardoor opslag met een hoge dichtheid mogelijk wordt.
 • De palletwagentjes plaatsen de lading op een intelligente manier via detectiesensoren, waarbij de lege ruimtes in de opslaggangpaden worden weggewerkt. Zo stemt de effectieve capaciteit van de opslagplaats (die rekening houdt met de stroom van inkomende en uitgaande goederen) overeen met zijn fysieke capaciteit.

Tijdbesparend

 • De laad- en lostijd wordt ingeperkt doordat de operator zich niet meer in de gangpaden hoeft te begeven..
 • De snelheid van het Pallet Shuttle bedraagt 90 m/min. indien leeg of 45 m/min. indien geladen.
 • De hijscyclus van de lading bedraagt slechts 2 seconden.
 • Met één enkele instructie kan het Pallet Shuttle in serie een volledig gangpad vullen of leegmaken.

Verhoogt de productiviteit

 • Een verhoging van de inkomende en uitgaande goederenstromen in de opslagplaats.
 • Hierdoor kunnen de referenties per kanaal worden gegroepeerd, in plaats van per volledig gangpad zoals bij de conventionele compacte systemen het geval is, waardoor een grotere diversifiëring mogelijk wordt.
 • Optimalisering van de bewegingen van de operator. "Product to man"-principe: het is de lading die zich verplaatst naar de operator toe.
 • Terwijl de Pallet Shuttle een instructie uitvoert, haalt de operator een nieuwe pallet, waardoor er continu beweging is.
 • Afhankelijk van de temperatuur omstandigheden en lading, kan het palletwagentje op volle capaciteit tot 10 uur worden gebruikt.
 • Lithiumbatterijen zijn makkelijk toegankelijk en bevatten snelle verbindingen waardoor er geen kabels meer nodig zijn, zodat ze snel kunnen worden gewisseld zonder dat de werkcyclus wordt onderbroken.
 • Fouten worden voorkomen.
 • Het systeem is gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.
 • Eén enkele tablet kan tot 18 Pallet Shuttles bedienen.
 • Inventarisatiefunctie: de Pallet Shuttle telt de pallets die in het kanaal zijn opgeslagen.

Kostenbesparend

De hierboven beschreven prestaties zorgen, samen met een lager energieverbruik, op korte termijn voor een verlaging van de kosten, waardoor de Pallet Shuttle het compacte systeem met een van de hoogste rendementen is.

Veelzijdigheid

 • Het palletwagentje bevat sensoren om verschillende soorten pallets te detecteren en te hanteren.
 • De modellen Pallet Shuttle 1012 en 1212 zijn geschikt voor pallets van verschillende omvang en breedte. Met het model 1012 kunnen europallets van 800 of 1000 mm breed worden gehanteerd. Met het model 1212 kunnen europallets van 800, 1000 of 1200 mm breed worden gehanteerd.
 • Alle palletwagentjes kunnen in LIFO- of FIFO-modus werken. De operator selecteert op de tablet in welke modus hij wenst te werken.
 • Het platform van het Pallet Shuttle is ontworpen voor pallets met een pijl of met een maximale vervorming tot 25 mm.
 • Ieder soort heftruck kan worden gebruikt voor de hantering van het Pallet Shuttle .
 • Kan tot 1500 kg per pallet dragen.
 • Het magazijnbeheersysteem Easy WMS van Mecalux kan op de tablet worden geïnstalleerd.
 • Het is een schaalbaar systeem. Men kan gemakkelijk het aantal Pallet Shuttle vergroten wanneer de productiviteit moet worden opgedreven.
Compatibele palletafmetingen - Metalen opslagrekken Mecalux®

Veiligheid

 • Dankzij het constructiesysteem van de structuur, en ook omdat de heftrucks niet in de gangpaden hoeven te komen, bestaat er nagenoeg geen risico op ongevallen en raakt de metalen structuur niet beschadigd, waardoor het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
 • Er zit een gebruikersbeheersfunctie in het systeem, waardoor de palletwagentjes niet kunnen worden gebruikt door onbevoegd personeel.
 • Zowel de structuur als de palletwagentjes zelf bevatten verscheidene specifieke veiligheidsvoorzieningen voor de juiste werking van het Pallet Shuttlesysteem:

Structuur

naast de specifieke regelgevingselementen (signaleringselementen, afsluitingen met veiligheidsvangnetten, vangnetten tegen vallen, enz.), bevat de structuur voor het Pallet Shuttlesysteem ook bijkomende elementen zoals:

Stootbuffers op het raileinde - Metalen opslagrekken Mecalux®

Stootbuffers op het raileinde: gemaakt van dubbelgevouwen plaatijzer in de vorm van een “L” met een dikte van 8 mm. Deze worden gebruikt als detectie-element voor het remmen en stoppen van het Pallet Shuttle onder normale bedrijfsomstandigheden.

Centreerinrichtingen voor de pallet - Metalen opslagrekken Mecalux®

Centreerinrichtingen voor de pallet: deze worden aan de ingang/uitgang van de opslagkanalen geplaatst en helpen bij het positioneren en centreren van de laadeenheid in het kanaal.

Pallet Shuttle

Beschikt over geavanceerde veiligheidssystemen die mogelijke ongevallen, veroorzaakt door een onjuist gebruik, vermijden. Dit zijn de voornaamste veiligheidssystemen:

Sensoren die het einde van de rail aangeven - Metalen opslagrekken Mecalux®

Sensoren die het einde van de rail aangeven: detecteren de positie van de Pallet Shuttle op de einden van de rail.

Positiesensoren - Metalen opslagrekken Mecalux®

Positiesensoren: detecteren de positie van de ingeladen en afgezette pallet.

Blokkeersysteem - Metalen opslagrekken Mecalux®

Blokkeersysteem: veiligheidsvoorziening die zich in het onderste gedeelte van het palletwagentje bevindt en die vanaf de tablet kan worden geactiveerd. Verhoogt het contact van de Pallet Shuttle met de grijparmen van de heftruck.

Veiligheidsbumper - Metalen opslagrekken Mecalux®

Veiligheidsbumper: vermijdt mogelijke beknellingen of verpletteringen.

Noodstopknop - Metalen opslagrekken Mecalux®

Noodstopknop: zorgt ervoor dat de Pallet Shuttle wordt stilgezet bij preventief onderhoud.

Stootbuffers aan het Pallet Shuttle - Metalen opslagrekken Mecalux®

Stootbuffers aan het Pallet Shuttle : vermijden mogelijke botsingen of incidenten ten gevolge van onjuist gebruik.

Positiecamera - Metalen opslagrekken Mecalux®

Positiecamera: vergemakkelijkt de invoeg- en centreermanoeuvres van de Pallet Shuttle in het kanaal, wat zeer nuttig is in installaties met een grote hoogte (optioneel).

Veiligheidsscanner - Metalen opslagrekken Mecalux®

Veiligheidsscanner: controleert de toegang tot de rails wanneer het palletwagentje in werking is (optioneel).

Garantie Mecalux

Mecalux ontwerpt en fabriceert alle onderdelen van het compacte opslagsysteem Pallet Shuttle; zowel de specifieke structuur voor een optimale beweging van de Pallet Shuttle , als dePallet Shuttle zelf.

Hierdoor wordt gegarandeerd dat de verschillende elementen van het systeem perfect functioneren en in elkaar passen. Ook is het een garantie voor de kwaliteit en de overeenstemming met de internationale veiligheidsnormen die in elk land van kracht zijn.

Dankzij de middelen die geïnvesteerd werden in onderzoek, ontwikkeling en innovatie, is het Pallet Shuttlesysteem van Mecalux voorzien van de recentste technologische innovaties, waardoor het maximale prestaties kan leveren tegen een zeer concurrerende prijs. Het bevat vernieuwende elementen zoals bediening op afstand via een tablet, een positiecamera en een veiligheidsscanner. Bovendien is het één van de snelste systemen die op de markt verkrijgbaar is en kan het worden aangepast aan de specifieke kenmerken van elk magazijn, wat het nog efficiënter maakt.

Mecalux biedt een garantie van 5 jaar voor de structuur van de Pallet Shuttle, één jaar voor de werking van het Pallet Shuttle en zes maanden voor de werking van de batterijen.

Snel transportmiddel dat frequent heen en weer beweegt

Volgens de definitie uit het woordenboek is een shuttle een snel transportmiddel dat frequent heen en weer beweegt tussen twee steden. De Pallet Shuttle van Mecalux beantwoordt precies aan deze beschrijving, met het onderscheid dat de weg die wordt afgelegd deze is tussen het beginpunt van het opslagrek en de eerste beschikbare lege ruimte in het opslagkanaal (en omgekeerd als het om lossen gaat).

Op een bepaald moment in de evolutie van de opslagsystemen via compartisering kwam de volgende vraag bovendrijven: Waarom gebruiken we in plaats van een heftruck geen elektrisch aangedreven palletwagentje om de pallets te hanteren in de gangpaden waar de goederen worden opgeslagen, waardoor de snelheid van laden en lossen wordt verhoogd en de effectieve capaciteit van de opslagruimte wordt geoptimaliseerd?

Het intelligente antwoord was de Pallet Shuttle: de structuur van het opslagrek wordt zodanig aangepast dat een elektrisch aangedreven palletwagentje zich over de rails in de opslaggangpaden kan verplaatsen, hierbij de instructies volgend van een operator die een tablet met wi-fi verbinding bedient.

Zo plaatst de heftruck de lading op de rails en verplaatst de Pallet Shuttle de lading zelfstandig over de rails. Vervolgens zet deze de lading op de juiste plaats af en zo worden de pallets maximaal compartisering. Door te vermijden dat de heftruck zich in de gangpaden moet begeven, worden de verwerkingstijden ingeperkt, wordt er aan opslagcapaciteit in de diepte gewonnen, wordt het risico op ongevallen of schade aan de metalen opslagrekken praktisch tot nul beperkt, wordt de beweging van de operatoren geoptimaliseerd en de opslagoperatie gemoderniseerd.

Het Pallet Shuttlesysteem biedt derhalve een opslagoplossing via compartisering die de operationele kosten doet dalen en de prestaties van de logistieke keten verhoogt. Een intelligente evolutie.

Pallet Shuttle - Metalen opslagrekken Mecalux® Werking van de Pallet Shuttle bediend vanaf een tablet met wi-fi verbinding

Voorbeeld van een compacte opslag met Pallet Shuttle en pickingniveau.

Semiautomatische compacte opslag met Pallet shuttle systeem

Bij semiautomatische installaties is de tussenkomst van operators noodzakelijk voor de hantering van de heftrucks die de PalletShuttle in werking te stellen. De beweging van de Pallet Shuttle binnenin de opslagrekken gebeurt automatisch.

Semiautomatische bedrijfsmodus:

Werking: Stap 1 - Metalen opslagrekken Mecalux®

Stap 1

De heftruck plaatst de Pallet shuttle systeem in het kanaal waarin men wenst te opereren.

Werking: Stap 2 - Metalen opslagrekken Mecalux®

Stap 2

Vervolgens plaatst de heftruck de pallets één voor één aan de ingang van het kanaal, en helpt ze op de laadprofielen.

Werking: Stap 3 - Metalen opslagrekken Mecalux®

Stap 3

Via de tablet geeft de operator de passende instructie, zodat het palletwagentje met de laadoperatie van start kan gaan. Zodra de positie van de pallet geïdentificeerd is, tilt de Pallet Shuttle de pallet licht omhoog, boven zichzelf uit, om de pallet vervolgens horizontaal te verplaatsen naar de eerste vrije plaats, waar hij de pallet deponeert. Verschillende sensoren controleren met grote precisie de beweging van de opgeslagen vracht.

Werking: Stap 4 - Metalen opslagrekken Mecalux®

Stap 4

De Pallet Shuttle keert terug naar het begin van het kanaal en herhaalt dezelfde beweging met de volgende pallet, en zo gaat het verder tot het kanaal volledig opgevuld is. Alvorens de laatste plaats wordt ingenomen, trekt de Pallet Shuttle zich terug en wordt de procedure herhaald in het volgende kanaal waarin men wil opereren.

Het semiautomatische systeem laat twee soorten operaties toe:

LIFO-werking - Metalen opslagrekken Mecalux®

LIFO (Last In, First Out), waarbij de laatste pallet die erin ging de eerste zal zijn die eruit zal worden gehaald. Het laden en lossen gebeurt aan dezelfde zijde. Dit is de meest gebruikte modus bij het Pallet Shuttle-systeem.

FIFO-werking - Metalen opslagrekken Mecalux®

FIFO (First In, First Out), de eerste pallet die erin ging, is de eerste die eruit zal worden gehaald. Er dienen twee toegangspaden te worden voorzien: één voor de inkomende en de andere voor de uitgaande goederen. Het is een relatieve FIFO of een FIFO op basis van partijen goederen, aanbevolen voor het volledige laden en lossen van het niveau.

Opmerkelijkste functies:

De operator van de heftruck communiceert de opslag- en uithaalinstructies aan het Pallet Shuttle via een tablet met wi-fi verbinding. De werking is zeer eenvoudig en intuïtief en vergt geen speciale opleiding. De meest in het oog springende functies zijn de volgende:

Tablet voor omgevingstemperatuur - Metalen opslagrekken Mecalux®
Tablet voor omgevingstemperatuur - Metalen opslagrekken Mecalux®

Tablet voor lage temperatuur

1 Selecteer pallet

Selecteert het type pallet dat moet worden gehanteerd


2 LIFO-/FIFO-configuratie

Selecteert de beheerstrategie van de vracht


3 Verandering van het beginpunt

Selecteert vanaf welke kant van de structuur men wenst te werken (in FIFO-modus)


4 Blokkeersysteem

Activeert het aanvullende blokkeersysteem, dat het contact verhoogt van de Pallet Shuttle met de grijparmen van de heftruck


5 Compartisering

compartiseringde pallets aan het begin (LIFO) of op het einde van het kanaal (FIFO)


6 Continue laden / lossen

Een kanaal continu laden/lossen

7 Gedeeltelijke lossing

Selecteert het aantal pallets dat eruit gehaald dient te worden


8 Inventaris

Telt het aantal pallets dat is opgeslagen in het kanaal


9 Sensor

Activeert het akoestische signaal en het waarschuwingslampje dat het geselecteerde palletwagentje lokaliseert


10 Gebruikersbeheer

Beheert de gebruiksvergunningen van de Pallet Shuttle palletwagentjes voor het bevoegde personeel


11 Selecteer bedrijfsmodus

Automatisch of handmatig (voor onderhoudswerkzaamheden)


12 Pallets Shuttle indicator

Geeft het nummer van het in werking zijnde palletwagentje aan, evenals de staat ervan

Veiligheid en controle: de basis van het constructiesysteem

Naast de bedieningstablet met wi-fi verbinding die de instructies doorgeeft aan het Pallet shuttle systeem, wordt het systeem nog door twee andere basiselementen gevormd:

 • De structuur van de opslagrekken.
 • Het gemotoriseerde Pallet shuttle systeem.

Onderdelen van de structuur

Onderdelen van het palletwagentje

Automatisering binnen ieders handbereik

Over het algemeen verhoogt het Pallet Shuttlesysteem in aanzienlijke mate de productiviteit van de opslagruimte wanneer men werkt met inkomende en uitgaande goederen die georganiseerd worden met vele pallets voor elke referentie.

Daarom is het een ideaal systeem voor:

 • Bedrijven met weinig referenties en een groot volume aan pallets.
 • Bedrijven met een groot aantal laad- en losactiviteiten.
 • Koelruimten. Het is ideaal voor opslagplaatsen met een lage temperatuur, omdat het volume van de koelkamer maximaal wordt benut en de manoeuvreertijd wordt beperkt. Het systeem is zelfs nog efficiënter wanneer er automatische systemen worden geïnstalleerd met magazijnkranen of shuttles.
 • Buffer voor tijdelijke opslag of voor voorbereide bestellingen.
 • Opslag voor seizoensgebonden producten of producten die afhankelijk van het seizoen binnenkomen of de deur uitgaan. Dit zijn producten die gedurende een bepaalde tijd in het magazijn worden opgeslagen en massaal de deur uitgaan wanneer het juiste moment is aangebroken, zoals bijvoorbeeld het geval is bij ijs of speelgoed.
 • Opslagruimten die reeds een compartiseringsysteem gebruiken en die tevens toegang dienen te hebben tot een groter aantal referenties, die meer pallets moeten opslaan in de diepte of die het aantal binnenkomende/uitgaande bewegingen en de productiviteit willen verhogen.
De Pallet Shuttle verplaatst zich binnen in een opslagkanaal - Metalen opslagrekken Mecalux®

De Pallet Shuttle verplaatst zich binnen in een opslagkanaal

Aanvraag voor informatie/of een offerte

Vraag een deskundige +31 208 08 30 95