Magazijn simulatiesoftware is een hulpmiddel voor het ontwerpen en valideren van het functioneren van een logistieke installatie

Magazijn simulatiesoftware

25 jul 2023

Magazijn simulatiesoftware creëert een virtuele voorstelling van alle elementen die deel uitmaken van een logistiek magazijn en die bijdragen aan de efficiënte werking ervan, zoals de goederen, de opslagsystemen of de apparatuur voor goederenafhandeling. Deze technologie wordt gebruikt om talrijke testen uit te voeren teneinde de resultaten van het magazijn te voorspellen, en bijvoorbeeld na te gaan of de invoering van nieuwe opslagsystemen of logistieke processen gevolgen zal hebben voor de productiviteit en of er knelpunten zouden kunnen ontstaan.

De simulatie software bevat concrete gegevens over het logistieke magazijn, zoals het aantal klaar te zetten bestellingen of het volume aan inkomende en uitgaande goederen, teneinde de operationele activiteiten te voorspellen. Met magazijn simulatie software is het mogelijk de oplossing te ontwikkelen die het beste past bij de behoeften en deze af te stemmen op de eisen met betrekking tot het aantal cycli en de optimale opslagcapaciteit.

Zodra de virtuele voorstelling van het magazijn is opgezet, is het mogelijk om het gedrag van het logistieke distributiecentrum te voorspellen op basis van verschillende scenario's, maar ook in specifieke situaties zoals de toename van het aantal bestellingen dat moet worden klaargezet als gevolg van de implementatie van een omnichannel strategie, of vanwege speciale acties zoals Black Friday.

Magazijn simulatiesoftware kan werkzaamheden zoals orderpicking emuleren zoals het klaarzetten van bestellingen
Magazijn simulatiesoftware kan werkzaamheden zoals orderpicking emuleren

Wat is het doel van magazijn simulatiesoftware?

Simulatie is een zeer krachtig middel waarmee de indeling van het magazijn kan worden ontworpen, geprojecteerd en geoptimaliseerd. De virtuele weergave van laatstgenoemde helpt de supply chain manager om verbeterpunten vast te stellen, die zouden moeten resulteren in een optimale aanwending van de verschillende activiteiten.

Hieronder volgen enkele punten die met magazijn simulatiesoftware kunnen worden bestudeerd:

  • Opslagoplossingen. Eén van de basisfuncties van de magazijn simulatie software is het identificeren van het beste opslagsysteem. Rekening houdend met de goederenstromen en de beschikbare opslagruimte, ontwikkelt de software een oplossing waarin alle goederen kunnen worden opgeslagen en de werkzaamheden worden vereenvoudigd.
  • Apparatuur voor goederenafhandeling. De virtuele weergave van het magazijn maakt het mogelijk de juiste apparatuur voor goederenafhandeling te selecteren op basis van de vrije hoogte, de breedte van de gangpaden en andere specifieke kenmerken van het distributiecentrum. Voor automatische magazijnen kan men ook het aantal en het type benodigde magazijnkranen selecteren.
  • Optimale beschikbare middelen. Een virtuele voorstelling van een magazijn draagt bij tot een verbetering van de operationele activiteiten en maakt het mogelijk om te anticiperen op de middelen die nodig zijn om een bepaalde taak uit te voeren. Het maakt het ook mogelijk het aantal benodigde magazijnmedewerkers in te schatten op basis van de verwachte activiteiten.
  • Goederenstromen. De simulatie biedt een geanimeerde 3D-weergave van de hele installatie, waarbij de operators in volle actie te zien zijn en de afhandeling van de laadeenheden wordt getoond. Hiermee is het mogelijk de optimale goederenstromen binnen het systeem te simuleren, zodat eventuele knelpunten die de werkzaamheden zouden kunnen onderbreken, kunnen worden vermeden. Het is ook mogelijk om eventuele toenames in de goederenstromen voor het hele magazijn of voor specifieke activiteiten te simuleren.

Zodra al deze punten zijn gecontroleerd met behulp van de magazijn simulatie software, kan de logistiek manager de dagelijkse activiteiten van het magazijn inplannen. Dankzij een simulatie kunnen de pickroutes en de processen worden geoptimaliseerd, waardoor de efficiëntie en de rentabiliteit van het magazijn worden verhoogd.

Werkprocessen kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van een magazijn simulatorsoftware
Werkstromen kunnen worden geoptimaliseerd dankzij een simulatie van het magazijn

De magazijn simulatiesoftware van Mecalux

Het technische team van Mecalux gebruikt drie speciale modules voor de simulatie en configuratie van magazijnen: Easy M, Easy S en Automatic Warehouse Studio (AWS).

Dankzij deze technologie kunnen de technische teams van Mecalux het functioneren van de installatie testen, de correctheid van de theoretische berekeningen van de benodigde goederenstromen bevestigen en verbeterpunten en knelpunten vaststellen, voordat het magazijn in gebruik wordt genomen. De voornaamste functie van deze software is het verkorten van de aanlooptijd van projecten.

Om ervoor te zorgen dat de simulaties zo realistisch mogelijk zijn, analyseren de technische teams van Mecalux de gegevens voor elk project, zoals het dagelijkse volume van inkomende en uitgaande goederen, het aantal leverbare artikelen en de omloopsnelheid van de voorraden.

Hieronder volgt een beschrijving van de drie systemen die door de medewerkers van Mecalux in verschillende fasen van het project zijn gebruikt.

De aanpak: Easy M

Wanneer de klant van plan is een nieuwe opslagoplossing te implementeren, gebruikt Mecalux Easy M om magazijnen te simuleren die zijn uitgerust met Easy WMS warehouse management software. Dankzij deze technologie kan de productiviteit van oplossingen worden gevalideerd, zodat noodzakelijke verbeteringen vooraf kunnen worden doorgevoerd.

Dankzij de simulatie kunnen de technische teams van Mecalux klanten die zeer complexe projecten moeten uitvoeren, adviseren over de opslagoplossing die het meest geschikt is om aan hun doelstellingen te voldoen. Easy M kan ook situaties nabootsen waarin de behoeften van de klant wijzigen, zoals wanneer er sprake is van een toename van het aantal bestellingen en goederenstromen in het magazijn.

Aan het einde van de simulatie genereert Easy M een rapport met informatie over de mogelijke goederenstromen in het magazijn, de werklast en de periodes van inactiviteit. Het rapport wordt aangevuld met een 3D-animatie van de gehele installatie waarop te zien is hoe de laadeenheden worden verplaatst.

Mecalux gebruikt Easy M om complexe magazijnen te simuleren die zijn uitgerust met Easy WMS beheersoftware
Mecalux gebruikt Easy M om complexe magazijnen te simuleren die zijn uitgerust met Easy WMS beheersoftware

Configuratie: Easy S

Zodra de beslissing is genomen om het project te starten, gebruiken de technische teams van Mecalux de Easy S software om vooruitstrevende simulaties uit te voeren om een nauwkeurigere voorspelling van de prestaties van het magazijn te verkrijgen. Deze tool maakt de configuratie en het ontwerp mogelijk van automatische magazijnen die zijn uitgerust met Mecalux beheersoftware.

Dankzij deze technologie is het mogelijk beslissingen te nemen met betrekking tot de plaats van magazijnstellingen of de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd door automatische apparatuur voor goederenafhandeling, zoals bijvoorbeeld magazijnkranen of transportbanen. Om het magazijn te kunnen configureren worden de actuele gegevens van het magazijn en van Easy WMS, door Easy S verwerkt. Op deze manier kunnen de technische teams van Mecalux veel nauwkeuriger 3D-simulaties en een meer gedetailleerde evaluatie van de oplossing uitvoeren, voordat het project wordt verwezenlijkt.

Easy S biedt nog een andere belangrijke functionaliteit: het stelt reeds in gebruik zijnde magazijnen in staat de activiteiten te optimaliseren, het ontwerp te verbeteren en de prestaties te toetsen.

Easy S is simulatiesoftware voor het optimaliseren van activiteiten in magazijnen die reeds operationeel zijn
Easy S is simulatiesoftware voor het optimaliseren van activiteiten in magazijnen die reeds operationeel zijn

Ontwikkeling en ingebruikname: Automatic Warehouse Studio (AWS)

Mecalux maakt eveneens gebruik van Automatic Warehouse Studio (AWS) om ervoor te zorgen dat automatische magazijnen probleemloos functioneren. Dit is software voor het configureren en testen van automatische apparatuur voor goederenafhandeling. AWS zorgt voor een zeer betrouwbare 3D-simulatie van het project, met een zeer realistische weergave van de in werking zijnde apparatuur in het magazijn.

Tijdens de ontwikkelingsfase van het project voeren de ingenieurs van Mecalux tests uit om het functioneren van de apparatuur voor goederenafhandeling met behulp van het AWS te verifiëren. Deze software voert een simulatie uit die het daadwerkelijk functioneren van de machines toont, zodat technici de nodige aanpassingen aan de apparatuur kunnen aanbrengen, zoals het wijzigen van de positie van de sensoren.

Zodra het project is gestart en de apparatuur operationeel, dan kan de door AWS geleverde simulatie worden gebruikt om te verifiëren of de apparatuur voor goederenafhandeling naar behoren werkt en om eventueel kleine wijzigingen aan te brengen, zoals de aanpassing van de frequentieregelaars.

Bovendien helpt de door AWS gecreëerde simulatie magazijnmanagers om de status van de activiteiten te controleren wanneer de installatie al operationeel is. De magazijnmedewerkers kunnen op eveneens de werking van de apparatuur voor goederenafhandeling controleren en eventuele gebreken opsporen.

AWS is een techniek van Mecalux om de goede werking van geautomatiseerde apparatuur voor goederenafhandeling te testen
AWS is een techniek van Mecalux voor het testen van de correcte werking van automatische apparatuur voor goederenafhandeling

De magazijn simulatiesoftware, veiligheid bij onzekerheid

Gezien de vereisten van de logistieke sector, die voortdurend moderniseert om zich aan te passen aan de veranderingen in de markt, is het voor elk bedrijf een prioriteit om over een efficiënt magazijn te beschikken dat het benodigde serviceniveau biedt.

Bij het ontwerpen van een magazijn vertrouwen aanbieders van opslagoplossingen op de voordelen van magazijn simulatie software. Deze instrumenten stellen ons in staat te anticiperen op de toekomstige werking ervan en vooraf de juiste beslissingen te nemen. Mecalux heeft een jarenlange ervaring in het gebruik van Easy M waarmee projecten van klanten kunnen worden gesimuleerd en de optimale opslagoplossing kan worden ontwikkeld die tegemoetkomt aan de meest veeleisende logistieke behoeften. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, onze experts adviseren u graag en zullen u helpen om de operationele prestaties van uw bedrijf te verbeteren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: