Automatic truck loading and unloading systems bring agility and safety to the warehouse docking area

Automatisch laad- en lossysteem voor vrachtwagens

03 mei 2022

Automatische laad- en lossystemen voor vrachtwagens, zijn de ideale oplossing geworden voor het versnellen en garanderen van de ontvangst en verzending van goederen in de ontvangst- of verzendzone van het magazijn.

Laadperrons zijn in elk distributiecentrum onmisbaar. Hoe meer laad- en losperrons een magazijn bezit, hoe groter de goederenstromen, en hoe meer vrachtwagens. Over het algemeen, duurt het handmatig lossen van een vrachtwagen ongeveer 30 minuten, afhankelijk van het type product en het gewicht. Door deze handeling te automatiseren, wordt de benodigde tijd teruggebracht tot minder dan 10 minuten.

In dit artikel bespreken we het automatische laad- en lossysteem voor vrachtwagens, hoe het werkt en wat de voordelen zijn.

Wat is een automatisch laad- en lossysteem voor vrachtwagens?

Een automatisch laad- en lossysteem voor vrachtwagens of ATLS (Automatic Truck Loading System), is een gerobotiseerd systeem, waarmee pallets automatisch in- en uit vrachtwagens geladen worden, waarbij de magazijnmedewerker slechts weinig handelingen hoeft te verrichten.

Deze bevinden zich bij de laad- en losperrons, die de belangrijkste toegang tot het magazijn vormen. Het is dan ook noodzakelijk de inrichting met precisie te ontwerpen, het type perron te bepalen al naargelang de beschikbare ruimte, alsmede het exacte aantal dat moet worden geïnstalleerd. Het aantal perrons is afhankelijk van de goederenstromen, het aantal leveringen, de ontvangsttijden, en de tijd die nodig is om de goederen te lossen en te verplaatsen.

De opkomst van automatische laad- en lossystemen voor vrachtwagens, heeft tot gevolg dat de inrichting van de magazijnen moet worden aangepast. Waarom? De snelle afhandeling. Het spreekt vanzelf dat wanneer de tijd die nodig is om een vrachtwagen te laden of te lossen wordt verkort, er ook minder laad- en losperrons nodig zullen zijn, omdat er veel efficiënter kan worden gewerkt. Daardoor verandert de indeling van het magazijn en kan de zone die bestemd was voor de laad- en losperrons, voor andere activiteiten worden gebruikt.

Hoe het laden en lossen van vrachtwagens in zijn werk gaat

De werking van de automatische laad- en lossystemen is in grote lijnen als volgt, hoewel sommige details verschillen al naargelang het systeem en de verschillende onderdelen ervan:

 • De vrachtwagen rijdt achteruit, met de laaddeuren al open, naar het laad- of losperron. Wanneer het laad- of losperron wordt bereikt, gaat deze open.
 • Nadat de vrachtwagen op het perron is aangesloten, kan het automatische laden of lossen van de goederen beginnen.
 • In het geval van een volledig automatisch magazijn, worden de pallets bij het lossen verplaatst door middel van een transportbanensysteem. Wanneer er goederen geladen moeten worden, dan is de vrachtwagen klaar voor vertrek, zodra alle ladingen zich in de laadruimte bevinden.

In enkele minuten worden de goederen geladen en/of gelost, zonder ongelukken en met een minimale tussenkomst van de magazijnmedewerkers.

De onderdelen van een automatisch laad- en losperron

De onderdelen van een automatisch laad- en lossysteem voor vrachtwagens variëren al naargelang het systeem dat gebruikt wordt. Tot op heden, bestaat er geen standaard norm, aangezien elke leverancier een op maat gemaakte oplossing aanbiedt, dat is afgestemd op de te transporteren goederen, het merk van de vrachtwagen en het type laad- of losperron.

In dat opzicht, zijn de belangrijkste elementen van een automatisch laad- en lossysteem voor vrachtwagens:

 • Een systeem bestaande uit rollenbanen of kettingtransportbanden. Het systeem kan uitsluitend uit kettingtransportbanden of rollenbanen bestaan, of uit een combinatie van beiden. In het magazijn dat Mecalux gebouwd heeft voor de fabrikant van hygiënische producten Hayat, is het systeem bijvoorbeeld gebaseerd op twee centrale kettingtransportbanden en vier rollenbanen, die hydraulisch op en neer worden bewogen om de pallets te verplaatsen.
 • Uitschuifbare vorken. Dit systeem is gebaseerd op de mobiliteit van uitschuifbare vorken, die in verbinding staan met de rails.
 • Een systeem met geleiders. Hiervoor moeten hydraulische geleiders worden geïnstalleerd, die de laadeenheden optillen en naar de aangegeven locatie verplaatsen.

Deze worden gewoonlijk aangevuld met hefplatforms, hydraulische tafels en kettingtransportbanden of rollenbanen in combinatie met automatische laad- en lossystemen voor vrachtwagens.


Moeten er aanpassingen gedaan worden aan de trucks?

Een steeds terugkerende vraag in verband met de automatische laad- en lossystemen voor vrachtwagens is, of deze moeten worden aangepast. Het antwoord is “Ja”, omdat er twee systemen nodig zijn om het automatisch laden en lossen uit te voeren: één in de vrachtwagen, en één op het laad- en lossperron van het magazijn.

Vandaar dat automatische laad- en lossystemen voor vrachtwagens hoofdzakelijk gebruikt worden voor intern bedrijfsvervoer, dat wil zeggen tussen het productiecentrum en de distributiecentra en vice versa.

Indien er uitsluitend goederen automatisch in een vrachtwagen hoeven te worden geladen, dan bestaan er systemen waarbij de vrachtwagen niet aangepast hoeft te worden. Deze systemen worden echter niet veel gebruikt, en de werking ervan is complexer. Zoals bijvoorbeeld een robotarm, die de pallets optilt en in de vrachtwagen plaatst of een automatisch magazijnwagentje voor de overslag, dat zich langs de verschillende laad- en losperrons verplaatst.

De voordelen van een automatisch laad- en lossysteem voor vrachtwagens

Automatische laad- en losperrons hebben vele voordelen die de rentabiliteit van de onderneming ten goede komen:

 • Verhoogde productiviteit: door het gebruik van automatische laad- en losperrons kan een volledige vrachtwagenlading van 33 pallets in slechts enkele minuten worden geladen en/of gelost, waardoor het aantal verzendingen of goederenontvangsten toeneemt.
 • Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte: het sneller lossen van de vrachtwagens betekent dat er minder tijd nodig is om het «dock to stock-proces» te voltooien. Dit betekent dat de opslagruimte voor pallets op de vloer van het magazijn wordt verminderd, en dat deze ruimte voor andere activiteiten kan worden gebruikt.
 • Bescherming van de goederen: Automatisering voorkomt bruuske bewegingen bij het in- en uitladen van de vrachtwagens, waardoor het risico op beschadigingen aan de producten wordt beperkt. Bijgevolg zal ook de omgekeerde logistiek afnemen.
 • Beter beheer van het personeelsbestand: de laad- en losperrons bevinden zich in één van de meest bedrijvige zones van het magazijn. Dankzij de automatische laad- en lossystemen, is het aantal benodigde magazijnwerkers in deze zone tot een minimum beperkt, en kunnen ze voor andere werkzaamheden ingezet worden.
 • De veiligheid van de magazijnmedewerkers: het laden en lossen van goederen is één van de moeilijkste en riskantste handelingen, die ernstige verwondingen kan veroorzaken. Door deze handelingen te automatiseren, wordt het risico op ongelukken beperkt, en wordt de ruimte overzichtelijker en veiliger.

Bovendien leiden al deze voordelen rechtstreeks tot lagere exploitatiekosten. Minder personeelskosten, minder belasting van de apparatuur voor goederenafhandeling en veiliger. Met al deze voordelen kan worden gesteld dat automatische laad- en lossystemen voor vrachtwagens een snelle return on investment (ROI) opleveren.

Een geheel automatisch «dock to stock-proces»

De automatische laad- en lossystemen voor vrachtwagens vormen de eerste en laatste schakel van een logistieke keten die 100% gerobotiseerd is.

Met behulp van deze systemen, en met de installatie van een controlepunt binnenkomende goederen, transportbanden en magazijnkranen, kan elk bedrijf een volledig automatisch «dock to stock-proces» voeren. Automatische laad- en lossystemen voor vrachtwagens verplaatsen de goederen die door de magazijnkranen uit de stellingen zijn gehaald, rechtstreeks vanaf de transportbanden naar de vrachtwagen.

Warehouse management systemen, zijn van fundamenteel belang voor zowel de ontvangst als de verzending van goederen. Wanneer een goederenontvangst is gepland, dan kan enerzijds, de ERP (Enterprise Resources Planning) van de onderneming, die voortdurend communiceert met het WMS (Warehouse Management Systeem), vooraf melden dat er een vrachtwagen aankomt, en hoeveel pallets deze bevat, via de zogenaamde ASN (Advanced Shipment Notice).

Anderzijds worden de pallets voor de verzendingen door het WMS ingedeeld, en wordt aan elk product een voorlaadkanaal toegewezen, afhankelijk van de bezorgroute of de klant bij wie de bestelling moet worden afgeleverd.

Warehouse management systemen verzorgen zowel de goederenontvangsten als de verzendingen
Warehouse management systemen verzorgen zowel de goederenontvangsten als de verzendingen

Is er een automatisch laad- en lossysteem voor vrachtwagens nodig?

Het automatisch laden en lossen van vrachtwagens is bijzonder doeltreffend voor zware goederen en voorraadstromen die een snelle afhandeling vereisen, aan de hand van bijvoorbeeld de «just-in-time-methode».

Naast snelheid biedt magazijnautomatisering vele andere voordelen, waaronder veiligheid voor de magazijnmedewerkers en de producten. Veiligheid is van cruciaal belang in sectoren zoals de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie. Mecalux heeft bijvoorbeeld een automatisch hoogbouwmagazijn gerealiseerd voor Grupo Siro, één van de grootste bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie in Spanje. Het magazijn is voorzien van een automatisch laad- en lossysteem voor vrachtwagens.

Wilt u de prestaties en de veiligheid van uw magazijn verbeteren? Neem dan contact op met Mecalux. Onze experts adviseren u graag over de voordelen van de automatisering van de toeleveringsketen of Supply Chain.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: