Takt Time berekent de tijd die men moet besteden aan de vervaardiging van een product om aan de vraag van de klant te voldoen

Takt Time: productie op het tempo van de klant

29 jul 2022

Takt Time is een begrip uit de productie dat verwijst naar het productieritme dat moeten worden aangehouden om aan de vraag van de klant te kunnen voldoen. Deze productiestrategie is bijzonder nuttig bij een beperkte productietijd en een constante vraag van klanten.

In dit artikel leggen we uit wat Takt Time precies is, hoe je dit berekent en wat de voordelen van deze maatstaf, zowel in de logistiek als in de toeleveringsketen.

Takt Time: definitie

De term takt komt uit het Duits en betekent snelheid, ritme of maat. Met het begrip Takt Time wordt het tempo bedoeld dat een productieproces moet volgen om aan de vraag van de klant te voldoen. Dit concept wordt gewoonlijk geassocieerd met methodes zoals Lean Logistics, Lean Manufacturing of just-in-time.

Zo wordt de Takt Time gedefinieerd als de gemiddelde tijd tussen de start van de productie van een eenheid product en de volgende. Deze tijd moet worden afgestemd op de hoeveelheid orders die het bedrijf op een bepaald moment heeft.

De Takt Time moet vooraf worden berekend aan de hand van de productiecapaciteit en de verwachte vraag. Eenvoudig gezegd, als een bakkerij elke minuut een klant ontvangt die een brood koopt, betekent dit dat de Takt Time van de bakkerij minder dan een minuut moet zijn. Met andere woorden, elke 60 seconden of minder moet de bakker een brood produceren om aan de vraag te kunnen voldoen.

Verschil tussen Takt Time en doorlooptijd

Veel mensen verwarren Takt Time met de doorlooptijd van een product, maar dit zijn verschillende concepten.

Enerzijds verwijst de doorlooptijd of leveringscyclus naar de totale tijd die nodig is vanaf het moment dat een bestelling wordt aangemaakt totdat deze aan de klant wordt geleverd (of van de leverancier wordt ontvangen), met inbegrip van alle betrokken logistieke activiteiten. De doorlooptijd kan worden gemeten met een stopwatch.

De Takt Time daarentegen slaat enkel op de productiefase en is de maximale tijd waarbinnen een product moet worden geproduceerd om aan de vraag te voldoen. In tegenstelling tot de doorlooptijd is het een geschatte, theoretische tijd, die dient als indicator om te bepalen of de productie boven of onder de verwachtingen presteert.

Berekening van de Takt Time: voorbeeld

De Takt Time wordt berekend door de beschikbare tijd te delen door het aantal eenheden dat door de klant is besteld.

Takt Time = beschikbare tijd / vraag van de klant

Bijvoorbeeld, een bedrijf heeft een order ontvangen voor 1.500 eenheden mokken die binnen 24 uur geproduceerd moeten worden. Hoe berekenen we de Takt Time? In de veronderstelling dat het bedrijf 24 uur per dag ononderbroken produceert waarbij 24 uur bestaat uit 86.400 seconden komen we uit op het volgende:

86.400 seconden / 1.500 eenheden = 57,6 seconden/eenheid

De Takt Time vertelt ons dat, om aan de vraag van de klant te voldoen, de productiesnelheid gelijk moet zijn aan één kopje per 57,6 seconden. Op basis van deze berekening, bepaalt het bedrijf het productietempo dat minstens gelijk moet zijn aan deze Takt Time. Als het volume van de orders fluctueert, moet de Takt Time van het product worden aangepast om de productie af te stemmen op de vraag. Op die manier worden voorraadoverschotten door overproductie (of voorraadtekorten omdat niet aan de vraag kan worden voldaan) voorkomen.

Om de Takt Time te berekenen wordt de beschikbare tijd gedeeld door de gevraagde eenheden
Om de Takt Time te berekenen wordt de beschikbare tijd gedeeld door de gevraagde eenheden

Welke invloed heeft de Takt Time op de logistiek?

De logistiek en productie in de toeleveringsketen zijn rechtstreeks met elkaar verbonden. Een goed gebruik van de Takt Time heeft dan ook een positieve invloed op de logistiek van een bedrijf.

De Takt Time bevordert een efficiënt voorraadbeheer voor de productielijnen. De vastgestelde productiviteitsniveaus kunnen gehandhaafd worden, zonder voorraadtekorten. Met andere woorden, door een vast productieritme te hanteren, is het veel gemakkelijker om een efficiënte inkooplogistiek te voeren. Deze logistiek is verantwoordelijk voor de aankoop van goederen, hun opslag en voorraadbeheer.

Door gebruik te maken van een Takt Time volgen we impliciet ook een just-in-time-strategie, waardoor de opslagkosten drastisch worden verlaagd. In plaats van overproductie of meer grondstoffen op te slaan dan nodig, wordt de productie gestuurd door de vraag. Wat betekent dat? De logistieke kosten worden beperkt, omdat we precies de juiste hoeveelheid opslagruimte nodig hebben, de voorraad niet veroudert, we steeds over het nodige personeel beschikken, enz.

Om alle logistiek die verband houdt met de productie te beheren, is het raadzaam te werken met een Warehouse Management Systeem. Easy WMS van Mecalux heeft een WMS-module voor Productie, die een ononderbroken aanvoer van grondstoffen naar de productielijnen garandeert. Deze module onderscheidt zich vooral door het beheer van de stuklijst (BOM) en het opmaken van een volledige lijst van grondstoffen, onderdelen en gereedschappen die nodig zijn om een bepaald product te vervaardigen.

De Easy WMS-module voor Productie beheert alle productiegerelateerde handelingen
De Easy WMS-module voor Productie beheert alle productiegerelateerde handelingen

Voordelen van Takt Time

Takt Time en just-in-time zijn twee concepten die met elkaar zijn verbonden. De voordelen van Takt Time zijn dus gelijkaardig aan die van een just-in-timestrategie:

  • Geen overproductie. Zodra de Takt Time is berekend, wordt de productiesnelheid bepaald door het volume van de vraag. Zo voorkomen we overproductie.
  • Kostenbesparing. Voorraadoverschotten leiden tot aanzienlijke overschrijdingen van de opslagkosten, waardoor bedrijven gedwongen worden de prijzen te verlagen of producten weg te gooien om de voorraadniveaus te verlagen. Door te produceren op basis van de Takt Time, verdwijnen deze problemen en blijven de winstmarges behouden en worden de opslagkosten verlaagd.
  • Optimale inzet van middelen. Als het productietempo lager ligt dan vereist, zullen we meer middelen moeten investeren om de vereiste output te bereiken. Takt Time helpt om het aantal shifts te bepalen, de periodiciteit van de bevoorrading te berekenen of de productie af te stemmen op de productiecapaciteit van een machine.
  • Minder fouten. Snelle en onverwachte productiecycli verhogen het risico op fouten. Als het werktempo constanter is, daalt het percentage fouten drastisch.

Het belangrijkste voordeel van Takt Time is uiteindelijk alle handelingen in de productieketen veel efficiënter maken.

De klant bepaalt het tempo

Een productiebedrijf kan pas aan de vraag voldoen, als de productie is afgestemd op de Takt Time die niets anders is dan wat de klant bepaalt. Naast een betere service en operationele kostenbesparingen heeft Takt Time een positieve invloed op de logistiek van elke fabrikant, wat essentieel is voor een efficiënte toeleveringsketen.

De perfecte toeleveringsketen is een keten waarin alle afdelingen die bij de toeleveringsketen betrokken zijn, synchroon werken. Als u denkt dat de tijd gekomen is om uw toeleveringsketen een boost te geven en u zowel de opslagsystemen als het beheer van uw magazijn voor productie wil verbeteren, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mecalux. Wij hebben ruime ervaring met het verbeteren van de logistiek van productieprocessen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: