A supply chain diagnostic is a way to detect areas for improvement in the warehouse

Logistieke diagnose: verbeter uw magazijnprocessen

04 mei 2022

Is uw logistiek voldoende efficiënt en rendabel? Voordat u hierop een antwoord kunt geven, moet u een logistieke diagnose uitvoeren, oftewel u moet de prestaties van de verschillende processen in uw logistieke keten analyseren, met als doel verbeterpunten te definiëren waarmee de resultaten van uw bedrijf kunnen worden verbeterd.

De logistiek heeft tot taak, de bestellingen op het juiste tijdstip en onder de bij de verkoop overeengekomen voorwaarden, bij de klant te bezorgen. Ten einde de klant de bestelde artikelen te leveren met een optimale klantenservice, worden de werkzaamheden zorgvuldig georganiseerd. Waarbij het soort en de hoeveelheid bestelde artikelen nauwkeurig worden nagegaan.

Een logistieke diagnose, is vaak het startpunt voor vele bedrijven die de productiviteit van hun installaties willen verbeteren. In dit artikel wordt beschreven, hoe de invoering van verbeterpunten op basis van een logistieke diagnose, de kosten verlaagt, de klantenservice optimaliseert en bijgevolg het bedrijfsimago verbetert.

Waartoe dient een logistieke diagnose?

De logistieke diagnose is een analyse van de verschillende interne en externe processen van het magazijn, waarbij de prestaties, de omstandigheden en de specifieke kenmerken van de werkzaamheden zoals de goederenopslag, de bevoorrading of het klaarzetten van de bestellingen worden doorgelicht.

Veel bedrijven die hun concurrentiepositie willen verbeteren, worden geconfronteerd met problemen en tekortkomingen, zoals bijvoorbeeld: te grote voorraden, een te trage return on investment, een te geringe productiviteit, een te lange doorlooptijd of te hoge logistieke kosten. Deze problemen zijn het gevolg van tekortkomingen in het warehouse management systeem dat wordt gebruikt, en komen door een gebrek aan anticipatie en planning, om op de marktbehoeften in te kunnen spelen. Het goede nieuws is, dat dankzij een logistieke diagnose, het mogelijk is eventuele tekortkomingen op te sporen, en verbeteringen aan te brengen, zodat deze kunnen worden verholpen.

Deze analyse kan worden uitbesteed aan een logistiek adviseur, bijvoorbeeld een leverancier van opslagoplossingen en warehouse management systemen zoals Mecalux, maar ook aan 4PL of 5PL logistieke dienstverleners, die eveneens consultancy diensten aanbieden.

Een logistieke diagnose beoordeelt de prestaties van warehouse activiteiten, teneinde verbeterpunten te bepalen
Een logistieke diagnose beoordeelt de prestaties van warehouse activiteiten, teneinde verbeterpunten te bepalen

Hoe moet een logistieke diagnose worden uitgevoerd?

Het is belangrijk dat een consultant die een diagnose moet stellen, samenwerkt met de magazijnmanager, aangezien deze het meeste inzicht heeft in de werking van het magazijn en dus het beste in staat is om verbeteringen voor te stellen. Bovendien is het raadzaam specifieke software te installeren voor de interpretatie van de magazijngegevens en het beheer van de workflows in real time, ten einde de beste beslissingen te kunnen nemen. Gegevensanalyse is essentieel om tot de juiste conclusies te komen.

Een bedrijf ontvangt bijvoorbeeld, een groot aantal klachten wegens te late leveringen. De meest voorbarige en simplistische conclusie zou zijn, om dit probleem te wijten aan een te traag orderverzamelproces. Een logistieke diagnose kan echter aantonen, dat de tekortkomingen zich voordoen in de ontvangstzone. Door een gebrek aan planning blijven goederen daar te lang liggen, voordat ze worden opgeslagen. Om dit probleem op te lossen, kunnen verschillende maatregelen worden genomen: de invoering van een WMS dat de inslag van laadeenheden, de automatisering van de goederenontvangst, of de implementatie van cross docking beter beheert. Alleen een logistieke diagnose op basis van gegevens kan ervoor zorgen dat de oorzaken van het probleem correct worden geïdentificeerd, en dat passende maatregelen worden getroffen om de situatie te verbeteren.

Het probleem:

Te laat geleverde bestellingen

Consequenties - Klachten van klanten
- Retourzendingen
- Een slecht bedrijfsimago
Oorzaken - Een slechte organisatie in de ontvangstzone
Mogelijke passende maatregelen - Implementatie van een warehouse management systeem
- Automatisering van de goederenontvangst
- Beschikken over een logistieke planning
- Verandering van werkmethoden
- Implementatie van cross docking

Logistieke diagnose: technieken en werkwijzen

Een logistieke diagnose geeft inzicht in de werking van de toeleveringsketen, identificeert tekortkomingen, en biedt mogelijkheden tot verbetering. Deze analyse moet in verschillende fasen worden uitgevoerd, van het begrijpen van de business, de context en de toestand van de sector, tot het identificeren van de verschillende uitdagingen die specifiek zijn voor uw magazijn.

Real-time magazijngegevens en informatie bieden aanwijzingen voor mogelijke verbeterpunten
Real-time magazijngegevens en informatie bieden aanwijzingen voor mogelijke verbeterpunten

Om de prestaties van elke activiteit te analyseren, houdt de logistieke diagnose rekening met de bijzonderheden van uw bedrijf, zoals: de grootte van de logistieke distributiecentra, de indeling van uw magazijn, het type orderpicking dat wordt toegepast, het aantal medewerkers per team, en de mate van automatisering. Er moet een evenwicht zijn tussen al deze elementen, anders kunnen er knelpunten of bottlenecks ontstaan en kan de productiviteit afnemen.

Bij een logistieke diagnose, worden de volgende gegevens geanalyseerd:

 • De infrastructuur: de ligging en de kenmerken van het magazijn hebben een directe invloed op de prestaties van de activiteiten. Derhalve worden de volgende aspecten nader onderzocht:
  - De vloer: deze moet in goede staat zijn, droog en zonder gebreken.
  - De laad- en losperrons: aangezien dit kritieke zones zijn, moeten ze een snelle in- en uitstroom van goederen mogelijk maken.
  - De indeling: de indeling van het magazijn moet de goederenstromen en de opslag van de artikelen volgens de ABC-methode vergemakkelijken.
  - De gangpaden: de gangpaden moeten breed genoeg zijn, zodat de heftrucks er goed kunnen manoeuvreren.
 • De processen: de werkzaamheden in het magazijn worden doorgelicht om tekortkomingen op te sporen, en ervoor te zorgen dat alles correct wordt gedocumenteerd. Een goede gewoonte is om de werkzaamheden te vergelijken met de SCOR (Supply Chain Operations Reference). Dit werd in 1996 ontwikkeld door de internationale organisatie «Supply Chain Council», waarvan reeds 12 verschillende versies bestaan, en heeft als doel, de processen van de logistieke keten te normaliseren.
 • De voorraad: voorraadbeheer is een absolute prioriteit voor elke onderneming. Met behulp van een WMS zoals Easy WMS van Mecalux beschikt u over alle details van uw goederen, zoals de levensduur, of ze achterhaald zijn, de omloopsnelheid en de beschikbaarheid. Deze software houdt ook rekening met variabelen zoals doorlooptijden en vraagprognoses om zodoende voorraadtekorten te voorkomen.
 • De veiligheid op het werk: de interactie tussen magazijnmedewerkers en apparatuur voor goederenafhandeling, verhoogt het risico op ongevallen. Daarom moeten de arbeidsrisico's worden nagegaan. Om de veiligheid in het magazijn te garanderen, wordt rekening gehouden met factoren zoals, de toestand van de magazijnstellingen en de vorkheftrucks, de verlichting, de netheid en de ordelijkheid in de gangpaden. De norm EN 15635 schrijft regelmatig een technische keuring magazijnkeuring verplicht, om veilige werkomstandigheden te creëren en het risico op ongelukken met personen of schade aan goederen die opgeslagen liggen te beperken.

Alles wat te meten is, kan verbeterd worden

Innovatie en verandering vormen de kern van de logistiek: alle bedrijven zullen zich aan de nieuwste markttendensen moeten aanpassen om te overleven. Hiertoe moet een logistieke diagnose worden uitgevoerd, waarbij de kwaliteit van de processen en de staat van de magazijnen worden geëvalueerd.

Het WMS beheert de werking van het magazijn, en verstrekt gegevens over de bedrijfsactiviteiten
Het WMS beheert de werking van het magazijn, en verstrekt gegevens over de bedrijfsactiviteiten

Bedrijven die hun toeleveringsketen hebben geanalyseerd, identificeren en introduceren verbeteringen om de productiviteit te verhogen en betere resultaten te behalen. Daartoe is het van essentieel belang te beschikken over real-time gegevens en informatie over het verloop van de verschillende werkzaamheden.

Wenst u deze gegevens te verkrijgen en wilt u deze analyseren? Neem contact op met Mecalux en ontdek wat de Supply Chain Analytics module voor u kan betekenen. Deze module die onderdeel uitmaakt van Easy WMS, slaat de enorme hoeveelheid gegevens op die in het magazijn worden gegenereerd, en zet ze om in bruikbare informatie. Gebruik deze informatie om de processen te vernieuwen en ze efficiënter te maken.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: