Day sales of inventory is een indicator voor hoe lang producten in opslag blijven totdat ze worden verkocht

Days sales inventory (DSI): tijd is geld in het magazijn

02 aug 2022

Hoe lang moet ik de producten opslaan voordat ik ze verstuur, hetzij om ze aan klanten te verdelen, hetzij om ze naar de productielijnen te sturen?

De days sales inventory (DSI) is de tijd die de artikelen van een bedrijf of magazijn in voorraad blijven. Met deze informatie kunnen we de bevoorrading beter plannen, producten met hoge opslagkosten identificeren of de winstgevendheid van ons bedrijf vergelijken met andere soortgelijke bedrijven.

In dit artikel verdiepen wij ons in dit begrip, het belang ervan en de formule om dit alles te berekenen.

Days sales inventory: definitie en belang

"Days sales inventory" is zowel een logistieke als een boekhoudkundige KPI. Deze indicator vertelt ons hoeveel dagen we nodig hebben om de voorraad in ons magazijn volledig te vernieuwen. Dit begrip is ook bekend als inventory day of supply, days inventory outstanding of inventory period.

De days sales inventory heeft een directe invloed op de liquiditeit van een onderneming, aangezien een goed voorraadbeheer zorgt voor een hogere winstgevendheid. Deze berekening wordt gebruikt om de opslagkosten te analyseren en toont aan dat hoe minder tijd een artikel in het magazijn doorbrengt, hoe lager de kosten ervan zijn. Omgekeerd wijst een hoge days sales inventory er gewoonlijk op dat de onderneming haar voorraden niet goed beheert of problemen heeft met de verkoop. Om zinvol te zijn moeten deze indicatoren worden vergeleken met die van vergelijkbare pakhuizen of bedrijven.

Formule voor de berekening van de days sales inventory

De formule voor de berekening van de days sales inventory is als volgt:

Days sales inventory = Waarde van de gemiddelde dagvoorraad / (Waarde van verkochte goederen per jaar / 365)

Om te beginnen verwijst de gemiddelde dagvoorraad naar de waarde van de voorraad die op een gemiddelde dag in voorraad is. Deze waarde wordt verkregen door het gemiddelde te nemen van de waarde aan het begin en aan het einde van de periode (bv. aan het einde van het boekjaar). De berekening ziet er dan als volgt uit:

Waarde van de gemiddelde dagvoorraad = (beginjaar voorraad + eindjaar voorraad) / 2

Hier verwijst de noemer van de formule ─ kosten van verkochte goederen ─naar de waarde van de goederen die jaarlijks worden verzonden. Dit cijfer wordt gedeeld door 365 (wij gaan uit van een jaar omdat dit makkelijker werkt) om het gemiddelde van de dagelijks verkochte voorraad te verkrijgen.

De uitkomst van de formule is het aantal dagen dat nodig is om de voorraad in ons magazijn (of de groep goederen die we analyseren) volledig te vernieuwen.

Voorbeeld van de berekening van de days sales inventory

Stel dat een onderneming aan het begin van het jaar een inventariswaarde van 220.000 euro boekt en het jaar afsluit met een inventaris van 260.000 euro. Laten we ook aannemen dat de waarde van de in dat jaar verkochte goederen 5.800.000 euro bedraagt. Met al deze informatie kunnen we de days sales inventory als volgt berekenen:

Laten we beginnen met de gemiddelde voorraad:

Gemiddelde waarde dagvoorraad = (220.000 + 260.000) / 2 = 240.000 €

Met dit resultaat kunnen we de formule voor de days sales inventory afwerken:

Days sales inventory = 240.000 € / (5.800.000 € / 365 dagen) = 15,10 dagen

De producten blijven gemiddeld 15,10 dagen in het magazijn. Of deze tijd te veel of te weinig is, hangt af van het type onderneming. In het geval van bederfelijke waren moet deze waarde bijvoorbeeld zo laag mogelijk liggen. Bij producten met een hoge waarde en een lage omloopsnelheid (zoals bij een concessionaris) kan die periode daarentegen vrij lang zijn, soms zelfs weken. In ieder geval is het doel van elke onderneming om de days sales inventory te beperken tot het minimum dat in de sector haalbaar is.

Voorraadbeheer en days sales inventory dragen bij tot een vlotte logistiek en een uitstekende klantenservice
Voorraadbeheer en days sales inventory dragen bij tot een vlotte logistiek en een uitstekende klantenservice

Optimale waarde van de days sales inventory

Wat is de optimale opslagperiode voor een product? Er bestaat geen juist antwoord op deze vraag, al moet je steeds proberen deze waarde zo laag mogelijk te houden. De optimale termijn zal afhangen van de onderneming en factoren zoals beschikbaar kapitaal, de vraag van klanten en de doorlooptijd bij leveranciers.

Het belangrijkste is om de voorraad zo snel mogelijk te laten roteren, zodat deze aangevuld en opnieuw verkocht kan worden. Dit resulteert in hogere winsten die opnieuw geïnvesteerd kunnen worden, bijvoorbeeld in de verbetering van opslagsystemen. Met een automatisch magazijn kan je natuurlijk de nuttige opslagcapaciteit vergroten en sneller verzenden, waardoor de winstgevendheid van het magazijn toeneemt. Tijdens dit hele proces is het van essentieel belang om de optimale voorraad te bepalen. Dat wil zeggen de voorraad waarmee de vraag zeker gedekt kan worden (zonder voorraadtekorten), maar met zo laag mogelijke opslagkosten (voorraadoverschotten vermijden).

Kortom, elk bedrijf moet analyseren hoeveel tijd het nodig heeft om de voorraden te verdelen, rekening houdend met het feit dat sommige producten een houdbaarheidsdatum kunnen hebben en dus niet kunnen worden verkocht zodra deze datum is overschreden. Een WMS kan prioriteit geven aan de verzending van producten die dreigen te bederven.

De optimale days sales inventory zorgt voor een maximale omloopsnelheid van de voorraad en een vlotte doorstroming van producten
De optimale days sales inventory zorgt voor een maximale omloopsnelheid van de voorraad en een vlotte doorstroming van producten

Hoe de days sales inventory verlagen?

Om de producten zo kort mogelijk in voorraad te houden, moet er een vraagplanning worden uitgevoerd om te bepalen hoeveel producten in voorraad gehouden moeten worden om de verkoop te dekken. Met deze informatie kan de inkoop van goederen worden geregeld en de voorbereiding en verzending van bestellingen worden georganiseerd.

Bovendien leidt een goed voorraadbeheer in het magazijn tot een vermindering van de days sales inventory. Een van de manieren om deze indicator te verlagen is door just-in-time toe te passen. Hierbij worden enkel essentiële producten aangevoerd op het juiste moment en in de juiste locatie, naarmate de bestellingen binnenkomen.

In ieder geval is het ideaal om een Warehouse Management Systeem te hebben, zoals Easy WMS van Mecalux. Dit systeem bevat niet alleen regels en algoritmen om aan elk product een locatie toe te wijzen (slotting), maar organiseert ook de taken van de operatoren om ze efficiënter te maken. Hierdoor kunnen bestellingen sneller worden verzonden en neemt de days sales inventory af.

Beter beheer om de days sales inventory te verkorten

De prioriteit voor elke onderneming is een correct beheer van haar producten. Hoe minder dagen ze in opslag blijven, hoe beter het beheer is en hoe groter de winstgevendheid. Als producten daarentegen te lang worden opgeslagen, is dat niet alleen duur, maar bestaat ook het risico dat ze verouderen.

De eerste stap om het maximale uit het magazijn te halen is via een warehouse management programma, zoals Easy WMS van Mecalux. Het programma zal de processen voor inkomende en uitgaande goederen digitaliseren, waarbij elke product de ideale locatie krijgt toegewezen volgens eerder vastgestelde criteria en regels. Dit zal de flows versnellen en de KPI's van het magazijn verbeteren. Neem contact op met ons en een expert van Mecalux zal u helpen uw logistiek te versnellen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: