Cycle counting consists of periodically counting groups of SKUs instead of conducting a one-time annual inventory

Cycle counting of periodieke inventarissen

11 mei 2022

Een periodieke inventaris van de voorraad of cycle counting is een veel gebruikte techniek in kleine en middelgrote magazijnen. Wat betekent dit? Deze methode bestaat uit het periodiek tellen van verschillende soorten referenties die op voorraad zijn, in plaats van een jaarlijkse inventarisatie uit te voeren.

De referentiegroepen worden bepaald aan de hand van bepaalde criteria, zoals de omloopsnelheid (A, B, C), de omvang, of het soort artikel. Het aantal keren dat een product of referentie in een jaar geteld wordt, noemt men de telfrequentie.

Voordelen van de periodieke inventaris of cycle counting ten opzichte van een jaarlijkse of halfjaarlijkse inventaris: het risico op een voorraadtekort wordt verminderd, een betere controle van de opgeslagen referenties is gewaarborgd en, meer in het bijzonder, fouten en discrepanties tussen de ERP en het WMS, met de werkelijk beschikbare voorraad in het magazijn kunnen gemakkelijker worden opgespoord.

Verschillende soorten cyclische inventarissen

Er zijn drie manieren om een periodieke inventaris of cycle counting op te maken, afhankelijk van het criterium dat wordt toegepast om de productgroepen vast te stellen:

  • Periodieke ABC-inventaris of tellingen: deze techniek wordt het meest toegepast in magazijnen. Het is gebaseerd op het Pareto-principe, volgens welke 20% van de referenties 80% van de verkoop vertegenwoordigt. De magazijnmanager moet van elk product op basis van de omloopsnelheid de categorie A, B of C toekennen. Waarbij A de categorie met de hoogste omloopsnelheid is en C de laagste. Bij een periodieke inventaris worden producten van het type A, vaker geteld dan producten van het type C.
  • De periodieke telling of cycle counting van een productgroep: wordt gewoonlijk gebruikt wanneer een onderneming de periodieke inventaris voor het eerst toepast. Logistiek managers selecteren een reeks SKU's, die gedurende een bepaalde periode verschillende keren zullen worden geïnventariseerd. Het doel van deze methode is vergissingen in de voorraadtelling op te sporen en het inventarisatieproces te versnellen.
  • Random periodieke telling: wanneer de referenties soortgelijke kenmerken hebben, zoals bijvoorbeeld de omloopsnelheid, de grootte, het gewicht of de waarde, wordt een random telling toegepast. Dit betekent dat de groepen willekeurig worden samengesteld, omdat er geen relevante kenmerken zijn die de verschillende SKU's van elkaar onderscheiden.
Het voordeel van een periodieke inventaris of cycle counting ten opzichte van een jaarlijkse of halfjaarlijkse telling, is dat het risico op voorraadtekorten wordt beperkt
Het voordeel van een periodieke inventaris of cycle counting ten opzichte van een jaarlijkse of halfjaarlijkse telling, is dat het risico op voorraadtekorten wordt beperkt

Voor- en nadelen van de periodieke inventaris of cycle counting

De periodieke telling van de inventaris of cycle counting maakt het mogelijk om:

  • Een nauwkeurige voorraadadministratie te hebben: deze verbetering kan gemakkelijk worden gemeten door de nauwkeurigheidsindicator van de inventaris te controleren.
  • Een efficiënte telling van de artikelen te organiseren, waardoor de werkzaamheden in verband met de eenmalige jaarlijkse inventaris worden beperkt.
  • Het opsporen en terugvinden van defecte of beschadigde artikelen te bespoedigen.
  • De productiviteit tijdens de inventaris op peil te houden, zonder andere logistieke activiteiten te onderbreken.
  • Betere logistieke beslissingen te nemen: op het gebied van inkoop, opslag of orderpicking.

In het algemeen maakt een periodieke inventaris of cycle counting, een beter beheer van de referenties mogelijk, waardoor situaties die nadelig zijn voor de onderneming, zoals voorraadtekorten of, juist te grote voorraden, kunnen worden vermeden.

Periodieke inventaris of cycle counting

Wij hebben gezien dat een periodieke inventaris een goed alternatief vormt voor een jaarlijkse inventaris in een magazijn.

De periodieke inventaris of cycle counting is een tussenvorm tussen de doorlopende en de jaarlijkse methode. Zoals de naam al aangeeft, wordt deze inventaris periodiek, meerdere malen per jaar, uitgevoerd. Een periodieke inventaris of cycle counting kan random uitgevoerd worden, of over alle opgeslagen referenties die in het magazijn zijn opgeslagen.

In de logistieke planning wordt vastgelegd op welk moment van het jaar de magazijnmedewerkers de periodieke inventaris of cycle counting moeten opmaken.

De belangrijkste verschillen tussen deze twee technieken:

Random periodieke inventaris Standaard periodieke inventaris
Tellingen worden gedaan per periode, per referentiegroep. Er wordt een register bijgehouden van alle activa in het magazijn overeenkomstig de logistieke planning (halfjaarlijks/jaarlijks).
Het gaat om een regelmatig proces, dat zelfs dagelijks kan gebeuren. Het wordt op specifieke tijdstippen van het jaar uitgevoerd.
Het is niet noodzakelijk de logistieke activiteiten stop te zetten. De magazijnmedewerkers moeten hun dagelijkse werkzaamheden onderbreken, om de inventaris op te maken.
Vergissingen worden snel opgespoord. Detecteert vergissingen die in de loop van de tijd zijn gemaakt.
Zorgt dat het magazijnregister nauwkeurig is. Ze zijn bedoeld om aan belastingverplichtingen of andere administratieve formaliteiten te voldoen.

 

Concluderend kan worden gesteld dat door de periodieke inventarissen of cycle counting het beheer van de magazijnvoorraden continu is verbeterd. Hierdoor is de werklast tijdens het uitvoeren van de periodieke inventarisatie of cycle counting afgenomen, en kunnen de activa in een logistiek distributiecentrum efficiënter worden beheerd.

Voorbeeld van de uitvoering van een periodieke inventaris of cycle counting

Laten we als voorbeeld de cycle counting nemen bij een bedrijf waar artikelen worden besteld en opgeslagen al naargelang hun waarde en omloopsnelheid.

Laten we aannemen dat het om een autobedrijf gaat, dat een productie- en distributiecentrum heeft voor mechanische onderdelen voor auto's. Om te beginnen moet de logistiek manager volgens het Pareto-principe analyseren welke referenties een A-, B- of C-omloopsnelheid hebben. Na deze analyse kan de manager bijvoorbeeld vaststellen dat motoren goed zijn voor bijna 80% van de winst (A), terwijl de verkoop van remmen goed is voor 15% (B). En dat het factureren van versnellingsbakken niet meer dan 5% (C) bedraagt.

Rekening houdend met de opslaglocaties, en de telfrequentie die is vastgesteld om vergissingen in het voorraadbeheer te voorkomen, zou het periodieke ABC inventaris-model voor dit bedrijf er als volgt uit moeten zien:

Referentie Aantal opslaglocaties Telfrequentie Aantal tellingen per maand Aantal werkdagen per maand Aantal tellingen per dag
A 600 Per maand 600 22 27
B 240 Per trimester 40 22 2
C 240 Per jaar 20 22 1
A+B+C 1080     22 30


Het resultaat is dat de magazijnmanager van de autofabrikant 30 tellingen per dag moet uitvoeren om het aantal fouten in de inventaris te beperken. Indien deze inventarisatie methode niet wordt toegepast, zullen de 1.000 opslaglocaties eenmaal per jaar moeten worden gecontroleerd, hetgeen zal resulteren in een stopzetting van alle logistieke activiteiten.

Easy WMS van Mecalux is in staat om de tellingen te organiseren
Easy WMS van Mecalux is in staat om de tellingen te organiseren

Volledig voorraadbeheer: de noodzaak van een WMS

Hoewel het periodiek tellen van de inventaris een techniek is om het voorraadregister van het magazijn te verbeteren, is soms aan te bevelen een management systeem (WMS) te implementeren. Zoals in het geval van bovenstaand voorbeeld waarbij de inventarisatie wordt bemoeilijkt door het aantal opslaglocaties. Een warehouse management systeem maakt een volledig voorraadbeheer in real time mogelijk, evenals het automatiseren van bepaalde technieken zoals periodieke inventarissen of cycle counting. Easy WMS van Mecalux organiseert bijvoorbeeld de tellingen, waardoor de precisie en de nauwkeurigheid van de magazijnvoorraad worden verbeterd.

Als u alle voordelen wilt ontdekken die de implementatie van een WMS voor uw bedrijf kan opleveren, neem dan contact met ons op. Eén van onze Easy WMS experts, zal u dé oplossing voorstellen die het beste op uw bedrijfsbehoeften aansluit.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: