De Supply Chain Manager is diegene die verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de supply chain

De Supply Chain Manager: profiel en functies van een sleutelrol in de logistiek

17 aug 2023

De belangrijkste taak van de Supply Chain Manager is het toezicht houden op en beheren van de strategie voor de aankoop van grondstoffen en de distributie van eindproducten. Met andere woorden, hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden om het goed functioneren van de toeleveringsketen te waarborgen.

In een steeds concurrerender omgeving betreffende logistiek en productie is deze functie van cruciaal belang geworden voor het coördineren van de supply chain-strategie. Met de opkomst van nieuwe technologieën in Industrie 4.0 staat deze functie centraal: hoe kan de productiviteit worden geoptimaliseerd met een uiterst geavanceerde toeleveringsketen?

Wat is een 'Supply Chain Manager'?

De Supply Chain Manager van een onderneming is de verantwoordelijke die belast is met de coördinatie en planning van de activiteiten die verband houden met de toeleveringsketen, van de aankoop van goederen bij leveranciers tot de planning van de bezorgroutes, teneinde de aflevering van eindproducten bij de verkooppunten en bij de klanten te garanderen.

De Supply Chain Manager is verantwoordelijk voor alle logistieke processen in de fabriek en in de verschillende magazijnen van de onderneming. Als onderdeel van de functie moet hij er bijvoorbeeld voor zorgen dat er op elk moment voldoende voorraden zijn of voldoende productiecapaciteit om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van de klanten.

De taken van de Supply Chain Manager bestaan uit het optimaliseren van de beschikbare middelen, de goederenstromen en het menselijke en financiële kapitaal binnen en buiten het magazijn. Daartoe is het zijn taak de bevoorradings- en distributiestrategie te plannen en uit te voeren, alsmede logistieke KPI's te genereren en te analyseren teneinde het succes en de prestaties van de supply chain-processen van de onderneming te evalueren.

De Supply Chain Manager moet niet alleen weten hoe hij de workflows, de goederenstromen en de informatiestromen moet integreren, maar ook hoe hij strategische fasen zoals de inkoop, de levering aan de productielijnen of de goederendistributie moet coördineren en inplannen.

De taken van de Supply Chain Manager worden vereenvoudigd dankzij software zoals Easy WMS
De taken van de Supply Chain Manager worden vereenvoudigd met behulp van beheersoftware zoals Easy WMS

De verantwoordelijkheden van de 'Supply Chain Manager'

In tegenstelling tot een magazijnbeheerder of logistiek manager is de belangrijkste verantwoordelijkheid van een Supply Chain Manager het implementeren van strategieën die leiden tot een optimale productiviteit en efficiëntie. De belangrijkste taken van een Supply Chain Manager:

  • Het voortdurend in contact staan met verschillende leveranciers teneinde de beste prijzen voor de bevoorradingen en de productie te garanderen.
  • Het plannen en uitvoeren van de strategie voor de toeleveringsketen, waarbij rekening gehouden wordt met fasen zoals de inkoop van grondstoffen, het plannen van de productieprocessen of het programmeren van de bezorgroutes.
  • Het ontwerpen van de goederenstromen en workflows binnen het magazijn; het nemen van beslissingen omtrent orderpickroutes, het type apparatuur voor goederenafhandeling en de benodigde opslagsystemen voor het optimaliseren van de prestaties van het magazijn.
  • Bepalen welke KPI's geanalyseerd moeten worden zodat de prestaties van elke activiteit getoetst kunnen worden. Enkele van de meest voorkomende Key Performance Indicators zijn het percentage incorrecte bestellingen, het aantal incidenten in de productielijnen en het percentage retourzendingen.
  • Het beheren van de voorraden of het personeelsbestand om aan de lopende bestellingen te kunnen voldoen.
  • Het identificeren van knelpunten in de goederenopslag of bij de bevoorrading van productielijnen, bij de pickingstrategieën of bij het expeditiebeheer.
  • Het zoeken naar nieuwe modellen voor magazijnbeheer, goederenverzending of productie waarbij wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van de beschikbare middelen.

Samengevat coördineert en programmeert de Supply Chain Manager bedrijfsstrategieën, om zo efficiënt mogelijk grondstoffen in te kopen en eindproducten

op te slaan en te distribueren.

Het profiel van de 'Supply Chain Manager'

De Supply Chain Manager is een profiel dat een specifieke opleiding vereist op het gebied van voorraadbeheer, budgettering en het beheer van toeleveranciers. Met name daarom hebben Supply Chain Managers meestal een hogere economische opleiding gevolgd en bezitten ze bijvoorbeeld een diploma Economie en Management.

Hij moet ook een specifieke opleiding op het gebied van Supply Chain Management (SCM) hebben gevolgd. Deze opleidingen dienen als basis voor het operationeel beheer van een magazijn of fabriek en vormen tevens een eerste kennismaking met innovatieve technieken en oplossingen op het gebied van de productie van goederen of van logistiek en opslag.

Kennis van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) is bijzonder relevant voor de opleiding van Supply Chain Managers. Het wordt inderdaad steeds gebruikelijker om in een Magazijn 4.0 te vertrouwen op logistieke en productiespecifieke informaticaprogramma's, zoals Warehouse Management Software of een Manufacturing Execution System (MES).

Naast het beroepsprofiel moet een Supply Chain Manager ook beschikken over leidinggevende vaardigheden, aangezien hij het strategische beleid van het bedrijf moet uitvoeren. Hij moet ook over analytische vaardigheden en capaciteiten beschikken, aangezien hij voortdurend de KPI's van de toeleveringsketen moet controleren om de beschikbare middelen te optimaliseren en te anticiperen op operationele incidenten.

Supply Chain Analytics is een geavanceerde functionaliteit die het bundelen van in het magazijn geproduceerde gegevens vereenvoudigt
Supply Chain Analytics is een geavanceerde functionaliteit die het verzamelen van de in het magazijn gegenereerde gegevens vereenvoudigt

Digitalisering en de rol van de 'Supply Chain Manager'

De digitalisering van de logistieke en productieprocessen heeft een rechtstreekse invloed gehad op de verschillende functieprofielen, met name op de profielen die betrekking hebben op de besluitvorming. De Supply Chain Manager vormt daarop geen uitzondering.

Tegenwoordig vertrouwen deze professionals op een breed scala aan digitale oplossingen waarmee logistieke activiteiten geautomatiseerd worden, van de productie tot de distributie van artikelen. Bovendien verzamelt deze software continu alle gegevens uit het magazijn, zodat de Supply Chain Manager toegang heeft tot informatie met betrekking tot de werkelijke prestaties van de pickstations en de efficiëntie van het beheer van de opslaglocaties of de productielijnen.

Dankzij

de digitalisering is ook de communicatie tussen verschillende afdelingen vereenvoudigd, wat van groot belang is voor de uitvoering van de dagelijkse taken van een Supply Chain Manager. In deze context wordt de communicatie tussen de verschillende afdelingen van een bedrijf door een Enterprise Resource Planning of ERP-systeem gecoördineerd. Maar nieuwe technologieën hebben ook andere oplossingen gebracht waaronder specifieke logistieke en productiesoftware, zoals Warehouse Management Systemen (WMS), waarmee het gehele magazijn wordt geautomatiseerd.

Easy WMS van Mecalux heeft specifieke modules die niet alleen zijn ontworpen om de productiviteit te verhogen, maar ook om de Supply Chain Manager te ondersteunen bij het nemen van betere logistieke en operationele beslissingen. De belangrijkste modules:

  • Supply Chain Analytics: analyseert en organiseert de werking van het magazijn teneinde nuttige informatie te genereren ter verbetering van de besluitvorming.
  • Multi Carrier Verzendsoftware: automatiseert de communicatie met vervoerders om vergissingen bij de verzending of de distributie van goederen te voorkomen.
  • WMS voor productie: synchroniseert de aanvoerbuffer met de productiebuffer zodat de toevoer naar de productielijnen niet wordt onderbroken.
De module Multi Carrier Verzendsoftware vereenvoudigt de implementatie van een verzendstrategie door deze logistieke fase te automatiseren
De module Multi Carrier Verzendsoftware vereenvoudigt de implementatie van een verzendstrategie doordat deze logistieke stap wordt geautomatiseerd

'Smart Supply Manager': het optimaliseren van de toeleveringsketen

De Supply Chain Manager is verantwoordelijk voor de planning, de uitvoering en de controle van de strategieën die een rechtstreekse invloed hebben op de productie, de opslag en de distributie van goederen in de toeleveringsketen. De belangrijkste functie van dit profiel is de efficiëntie van operationele processen te vergroten door het optimaliseren van de beschikbare middelen, zoals de grondstoffen, de opslagcapaciteit of de bezorgroutes.

Dankzij

de integratie van nieuwe technologieën in de productie, de logistiek of het bedrijfsbeheer kan de Supply Chain Manager taken zoals het vaststellen van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) of het beheer van de opslaglocaties op basis van vooraf vastgestelde criteria automatiseren.

Neem voor meer informatie omtrent onze efficiënte productie- en logistieke oplossingen contact met ons op. Het brede aanbod aan intralogistieke oplossingen van Mecalux zal u helpen om de prestaties van uw magazijn te optimaliseren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: