Slimme pallets zijn een oplossing voor het automatiseren van het beheer van pallets in magazijnen

Slimme pallets: geconnecteerde pallets

03 aug 2023

Door de integratie van geconnecteerde sensoren die traceerbaar zijn, in één van de belangrijkste laadeenheden te weten de pallet, is het concept van de slimme pallets of intelligente pallets tot stand gekomen. Het doel is om op elk moment te weten waar de goederen zich bevinden, welke stadia van de toeleveringsketen ze hebben doorlopen en wat de opslagomstandigheden zijn.

In antwoord op de noodzaak om de middelen van de toeleveringsketen te optimaliseren en de leveringstermijnen te verkorten hebben veel bedrijven gekozen voor automatische opslagoplossingen, waardoor vergissingen bij opslag- en transportactiviteiten worden beperkt.

Wat zijn 'slimme pallets'? Wat zijn de kenmerken?

In de logistiek hebben bedrijven opslagoplossingen nodig die optimaal gebruik maken van de beschikbare middelen en een efficiënte dienstverlening garanderen. Technologieën zoals het Internet of Industrial Things (IIoT), blockchain of big data hebben geleid tot intelligente pallets. Deze zijn verbonden met de logistieke beheersoftware van het bedrijf. Deze opkomende technologie heeft als voordeel dat de toestand van bepaalde goederen gemakkelijk en nauwkeurig kan worden gevolgd.

Slimme pallets zijn logistieke laadeenheden die uitgerust zijn met sensoren en een tracker waarmee de pallets door de hele toeleveringsketen kunnen worden gevolgd. Zo weet de logistiek manager in real time waar de goederen zich bevinden of onder welke omstandigheden ze zijn opgeslagen, zoals bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en de temperatuur.

Intelligente pallets bevinden zich momenteel nog in een experimentele fase. Wanneer deze technologie op grote schaal wordt toegepast, dan kunnen producten beter worden getraceerd en kan de controle met betrekking tot de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden in verband met de opslag van producten worden gewaarborgd. Doordat slimme pallets gekoppeld zijn aan het Warehouse Management Systeem beschikt men over uitgebreide en actuele informatie.

Slimme pallets maken een nauwkeurige controle van de inkomende en uitgaande goederenstromen in het magazijn mogelijk. Volgens een rapport van adviesbureau Coherent Market Insights maakt deze technologie dan ook een sterke groei door, met een geschatte toename van 4,2% per jaar, tot 2027.

'Slimme pallets' zijn een noodzaak

De in de pallet geïntegreerde sensoren verzamelen gegevens met betrekking tot de opslag en het vervoer van de producten. Met deze informatie, zoals de omgevingstemperatuur, de vochtigheidsgraad en de duur van de opslag, kan de logistiek manager beslissingen nemen op basis van de daadwerkelijke toestand van de pallet.

De invoering van deze intelligente pallets is bijzonder zinvol in de levensmiddelen-, chemische en farmaceutische industrie omdat de hygiënische omstandigheden rechtstreeks van invloed zijn op de kwaliteit en de stabiliteit van de producten. Sensoren kunnen veranderingen in de temperatuur of de vochtigheidsgraad van de pallet detecteren zodat de manager de goederen kan verplaatsen voordat ze in kwaliteit achteruitgaan.

Als bedrijven besluiten om intelligente pallets te gebruiken dan kiezen ze meestal ook voor gerobotiseerde opslag om de voorraden volledig te kunnen beheren. Door de automatisering worden vergissingen als gevolg van handmatige handelingen voorkomen en wordt vooral de doorstroming van elk pallet geoptimaliseerd.

Initiatieven op het gebied van slimme pallets: iPAL

Met het oog op Industrie 4.0 willen steeds meer bedrijven hun pallets voorzien van verbindingen waarmee de goederenstromen kunnen worden gecoördineerd en de voorraden beter kunnen worden gecontroleerd.

Eén van de belangrijkste slimme pallets projecten betreft een samenwerking tussen de European Pallet Association (EPAL), het Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (IML) en Deutsche Telekom. Op de International Supply Chain Conference in Berlijn presenteerden deze drie bedrijven de eerste 500 prototypes van intelligente pallets (iPAL genoemd) die laadeenheden helpen lokaliseren en beveiligen tegen diefstal. Deze eerste prototypes, ontwikkeld in specifieke IoT-laboratoria van het Duitse telecommunicatiebedrijf, kunnen hun eigen locatie detecteren, hun verplaatsingen volgen en informatie verzamelen over eventuele temperatuurschommelingen.

Een slimme pallet bevat een tracker die via het Narrowband IoT-netwerk informatie uitwisselt met het Warehouse Management Systeem. Het prototype voorziet een levensduur van de batterij van meer dan tien jaar.

Het pilotproject van de iPAL-pallet is gestart in 2018 met deelname van talrijke bedrijven in allerlei sectoren, zoals de chemische industrie of de detailhandel. “Aangezien de organisatie meer dan 500 miljoen pallets in omloop heeft gebracht zijn de mogelijkheden van deze technologie gigantisch”, aldus Jens Lübbersmeyer, technical manager bij EPAL. “De digitalisering van EPAL is synoniem aan de digitalisering van de logistiek”, vat hij samen.

De applicatie voor slimme pallets geeft nauwkeurige informatie met betrekking tot de opslagomstandigheden op elke locatie in het magazijn
De applicatie voor slimme pallets biedt toegang tot nauwkeurige informatie over de opslagomstandigheden op elke locatie in het magazijn

Belemmeringen bij de invoering van slimme pallets

De technologie voor slimme pallets bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Dat houdt in dat er nog een aantal uitdagingen te overwinnen zijn als gevolg van het feit dat deze technologie nog maar beperkt wordt toegepast, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van standaardisatie. Met andere woorden, er bestaat geen internationale norm die de markt van slimme sensoren voor pallets reguleert en een wettelijk kader voor deze technologie biedt.

Bovendien leidt de vervanging van conventionele pallets door laadeenheden met slimme technologieën tot de digitalisering van het logistiek beheer. De beste manier om te profiteren van de voordelen van sensoren voor intelligente pallets is te beschikken over Warehouse Management Software die alle gegevens uit het magazijn bundelt en omzet in nuttige informatie voor de logistiek manager.

Hoewel er steeds meer Supply Chain 4.0-projecten worden opgezet, bevinden slimme pallets zich nog in de experimentele fase en zijn ze nog niet voor alle soorten ondernemingen toegankelijk.

'Slimme pallets', het beheer van de goederen op pallets

Door het aanbrengen van slimme sensoren op pallets kunnen technologieën zoals Big Data en het internet der dingen worden ingezet voor de opslag en de verplaatsing van goederen die op pallets zijn geplaatst. Wanneer deze technologie eenmaal is ingeburgerd zal deze informatie kunnen verzamelen over de verplaatsingen van de goederen op pallets, de opslagomstandigheden of de locatie ervan. Op deze manier kan de logistiek manager beslissingen nemen op basis van de daadwerkelijke resultaten van het magazijn.

Samengevat zijn slimme pallets een oplossing om het beheer van pallets te automatiseren en vergissingen tijdens de verplaatsing van goederen te verminderen. Maar het is vooral geschikt om de logistieke efficiëntie van elk bedrijf te optimaliseren. Wenst u uw logistiek te digitaliseren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, onze experts adviseren u graag over de beste oplossing voor uw bedrijf.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: