Voor uw veiligheid beschermen PBM's magazijnmedewerkers tegen elk risico

PBM's in het magazijn: welke persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken?

28 dec 2022

Operatoren gebruiken PBM's in het magazijn om hen de hele werkdag te beschermen tegen alle mogelijke risico's.

Veiligheid en risicopreventie in het magazijn zijn twee prioriteiten voor elk bedrijf. Magazijnoperatoren worden elke dag immers blootgesteld aan risico's, zoals omvallende dozen of pallets, splinters van pallets dat uitglijden door vloeistoffen op de vloer.

Als het niet mogelijk is om deze risico's volledig te elimineren of beperken door andere maatregelen, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden gebruikt. In dit artikel bekijken we de meest voorkomende PBM's in het magazijnen en de voorschriften die daarop van toepassing zijn.

PBM: een definitie

PBM staat voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat dus om alle hulpmiddelen die werknemers moeten dragen om zich te beschermen tegen een of meer risico's die hun gezondheid op het werk kunnen aantasten.

Veiligheid op het werk is ongetwijfeld een punt van zorg voor elke onderneming, zeker als we kijken naar de rampzalige cijfers over arbeidsongevallen: elk jaar zijn er meer dan 3 miljoen arbeidsongevallen in de EU en meer dan 374 miljoen wereldwijd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn dus een extra veiligheidsmaatregel om gebruikers te beschermen, op voorwaarde dat ze op de juiste wijze worden gebruikt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomen arbeidsongevallen
Persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomen arbeidsongevallen

Europese wetgeving inzake PBM's

In Europa geldt een dubbele regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen: ze moeten voldoen aan ontwerp- en fabricagevoorschriften en anderzijds moeten de bedrijven op de hoogte zijn van de minimumvoorschriften inzake keuze, het gebruik en het onderhoud ervan.

  • Ontwerp en productie van PBM's: in overeenstemming met Europese verordening 2016/425 moeten fabrikanten van persoonlijke beschermingsmiddelen verklaren dat de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij in de handel brengen ontworpen en vervaardigd zijn in overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.
  • Gebruik van PBM's: Richtlijn 89/656/EEG verplicht bedrijven om hun werknemers gratis passende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Magazijnbeheerders moeten er ook voor zorgen dat deze in goede staat verkeren, worden onderhouden en indien nodig worden vervangen.

Meest voorkomende PBM's in magazijnen

Operatoren werken soms in risicovolle omstandigheden. Zonder persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ze nog meer blootgesteld aan gevaren zoals vallende voorwerpen, spatten van bijtende vloeistoffen, vreemde deeltjes in de ogen of langdurige blootstelling aan lawaai. PBM's zijn bedoeld om de meest gevoelige lichaamsdelen te beschermen, zoals het hoofd, de handen of de ogen.

Bescherming van het hoofd

Helmen bieden een goede bescherming tegen vallende voorwerpen. Er bestaan verschillende soorten helmen (met een groot, middelgroot of klein vizier, zonder vizier, enz.). Ze zijn ontworpen om de drager te beschermen tegen vallende voorwerpen.

De helm moet licht zijn en goed op het hoofd van de operator passen
De helm moet licht zijn en goed op het hoofd van de operator passen

Bescherming van de handen

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de handen. De vingers zijn immers erg kwetsbaar. Bij het verplaatsen van dozen of pallets kunnen diepe snijwonden ontstaan.

Beschermende handschoenen zijn onmisbaar om de handen te beschermen
Beschermende handschoenen zijn onmisbaar om de handen te beschermen

Bescherming van de ogen

De bedoeling hier is om de ogen van de operator te beschermen tegen vreemde voorwerpen, voornamelijk chemische spatten, stofdeeltjes in de lucht, vloeistofaërosolen of ultraviolette straling.

Een veiligheidsbril beschermt de ogen en biedt een breed gezichtsveld
Een veiligheidsbril beschermt de ogen en biedt een breed gezichtsveld

Bescherming van de voeten

Het is erg belangrijk geschikt schoeisel te gebruiken. Veiligheidsschoenen beschermen operatoren tegen vallende voorwerpen of stoten, maar zijn ook veilig als ze op scherpe voorwerpen trappen of klappen op de hiel krijgen. Ze kunnen echter ook helpen om het gevoel van vermoeidheid te verminderen en kunnen aandoeningen voorkomen die worden veroorzaakt door de hele dag rechtstaan.

Veiligheidsschoenen beschermen de voet als je op een scherp voorwerp trapt
Veiligheidsschoenen beschermen de voet als je op een scherp voorwerp trapt

Gehoorbescherming

Werken in een lawaaiige omgeving kan leiden tot gehoorverlies, maar ook tot andere, minder voor de hand liggende gezondheidseffecten. In magazijnen is er vaak veel lawaai, dus moeten operatoren zichzelf beschermen met gehoorbescherming, oordoppen of helmen met ingebouwde gehoorbescherming die het lawaai dempen.

Opleiding in verband met het correcte gebruik en het onderhoud van gehoorbescherming is verplicht
Opleiding in verband met het correcte gebruik en het onderhoud van gehoorbescherming is verplicht

Hoge zichtbaarheidskleding

Hoge zichtbaarheidskleding bedekt of vervangt persoonlijke kleding. Hoge zichtbaarheidskleding is onontbeerlijk in magazijnen met slechte verlichting of in magazijnen waar operatoren vaak het pad kruisen met hanteringsapparatuur.

Goed zichtbare kleding zoals reflecterende vesten of T-shirts zijn gebruikelijk in magazijnen
Goed zichtbare kleding zoals reflecterende vesten of T-shirts zijn gebruikelijk in magazijnen

Veilige operatoren = veilig magazijn

In elk magazijn is de kans op ongelukken groot. Werknemers die een voertuig besturen kunnen bv. in botsing komen met andere transportmiddelen of voorwerpen, verpletterd worden of producten laten vallen. Operatoren te voet kunnen ook struikelen en vallen en zich zo verwonden.

Om deze mogelijke ongevallen te voorkomen, is het essentieel om alle nodige veiligheidsmaatregelen toe te passen naast het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: van de opleiding van de operatoren, de bewegwijzering in het magazijn, de keuze van de juiste stellingen en de technische controle van de stellingen.

Mecalux heeft veel ervaring met het ontwerpen van magazijnen voor alle soorten klanten. Na analyse van de kenmerken en vereisten van een magazijn adviseren wij u over de stellingen die het best passen bij de te dragen lasten, zowel qua gewicht als qua vorm (cruciaal voor een efficiënte en veilige opslag van goederen). Neem contact met ons op voor advies over hoe u een veilig magazijn ontwerpt en uw operatoren beschermt.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: