Dankzij logistieke benchmarking is het mogelijk het magazijn te vergelijken met de »best practices« in de sector

Logistieke benchmarking: de sleuteltechniek voor procesverbetering

02 sep 2021

Logistieke benchmarking is het proces waarbij gegevens worden verzameld met betrekking tot de «best practices» van de toonaangevende bedrijven in de sector, teneinde deze te analyseren en aan te passen aan de praktijk van een specifieke onderneming.

Waarom is benchmarking in de logistiek noodzakelijk?

Stel dat u als doel hebt het wereldrecord op de 100 meter te breken: dan moet u weten wie uw tegenstander is alsmede welke afstand u moet afleggen. Hetzelfde geldt voor een logistieke benchmark: het zoeken naar efficiëntie gebeurt binnen het bedrijf zelf, maar om uit te blinken moet men zijn activiteiten vergelijken met de rest van de sector.

In dit stadium is het van essentieel belang het verschil en het nut te verduidelijken tussen:

  • Benchmarking: wordt gebruikt om processen, producten en werkzaamheden te vergelijken met andere afdelingen in het bedrijf, met andere bedrijven, of met de «best practices» in de sector. Een logistieke benchmark is een vergelijkende doorlichting die de resultaten en methoden van een bedrijf vergelijkt met die van anderen.
  • KPI's of Key Performance Indicators: het is raadzaam elke activiteit in specifieke deelprocessen te splitsen en daaraan een maatstaf of KPI toe te kennen, waarmee de ontwikkeling ervan in de tijd kan worden geëvalueerd. Deze indicatoren stellen u in staat tekortkomingen en verbeterpunten vast te stellen.

Belangrijkste stappen bij het uitvoeren van een logistieke benchmarking

Om een logistieke benchmark toe te passen, moeten een aantal stappen worden gevolgd:

1. Identificeer de processen die deel zullen uitmaken van de logistieke benchmark

De eerste stap in de concurrentieanalyse is het vinden van de zogenaamde kritische bedrijfsprocessen van een onderneming. De nadruk ligt vaak op bedrijfsprocessen die slecht presteren en waarvan de verbetering een aanzienlijk effect op het rendement zou kunnen hebben. Hiervoor moeten de Key Performance Indicators worden geraadpleegd zoals beschreven in het artikel over het berekenen en meten van logistieke KPI's.

Hulpmiddelen zoals warehouse management software, en met name de «Supply Chain Analytics»-module, maken het mogelijk een grote hoeveelheid gegevens te registreren, te verwerken en te analyseren. Deze systemen kennen KPI's toe en meten de prestaties van de bedrijfsprocessen, zodat u weet welke processen u in de logistiek moet benchmarken.

Het verplaatsen van ladingen in het magazijn is één van de belangrijkste processen bij logistieke benchmarking
Het verplaatsen van ladingen in het magazijn is één van de belangrijkste processen bij logistieke benchmarking

2. Stel vast wie de koplopers in de sector zijn en verzamel informatie

Als u eenmaal de kritieke processen in uw magazijn hebt geïdentificeerd die het analyseren waard kunnen zijn, moet u bepalen welke bedrijven in de sector zich onderscheiden door hun bedrijfsvoering. Hiertoe moet u rekening houden met:

  • De directe concurrentie: dit zijn de bedrijven die het meest interessant zijn, maar die ook het moeilijkst te analyseren zijn, omdat het moeilijk is toegang te krijgen tot alle relevante informatie.
  • De indirecte concurrentie: organisaties die andere producten of diensten aanbieden en die misschien niet hetzelfde niveau hebben, maar waarvan de doelgroep dezelfde is en waarvan de afzet de groei van uw onderneming zou kunnen belemmeren.
  • Ondernemingen uit andere sectoren: deze bedrijven zijn actief op een ander gebied en zijn geen concurrenten, maar zij onderscheiden zich door hun efficiëntie, dienstverlening en de kwaliteit van hun technologie.

Waar kunt u informatie vinden over logistieke benchmarking?

  • In technische tijdschriften en in de media die gespecialiseerd zijn in logistiek: deze brengen nieuwe procedures, strategieën en productlanceringen onder de aandacht.
  • Op vakbeurzen: hier komen gewoonlijk de beste vertegenwoordigers van de bedrijfstak bijeen en hier worden discussiegroepen georganiseerd, die de uitwisseling van ideeën en de presentatie van casestudy's vergemakkelijken.
  • Bij de leveranciers: omdat zij met veel logistieke bedrijven in contact staan, hebben ze een globaal beeld van de voorschriften en problemen waarmee vele ondernemers te maken krijgen.
  • Bij bedrijfsverenigingen: deze netwerken voor ondernemingen hebben tot doel belangen te verdedigen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

3. Pas de «best practices» uit de sector aan de praktijk van uw bedrijf aan

Logistieke benchmarking betekent niet dat de concurrentie wordt nageaapt zonder rekening te houden met de context. Het doel van een logistieke benchmark is de eigen bedrijfsprocessen te verbeteren door te leren van wat er in de sector, of voor een bepaald bedrijf in uw bedrijfstak, werkt. Volg het advies van onze experts op, en pas deze «best practices» aan uw bedrijf aan:

1. Stel een implementatieplan op en bepaal de doelstellingen: specificeer welke «best practices» zullen worden ingevoerd en hoe deze zullen worden ontwikkeld.

2. Wijs middelen toe: zoals een projectteam en hulpmateriaal.

3. Bepaal de KPI's die de voortgang van het project zullen meten.

4. Bereid een pilot voor: zoals bijvoorbeeld het toepassen van een andere orderverzamelmethode voor bepaalde artikelen in uw magazijn. Deze test dient slechts betrekking te hebben op een klein deel van de processen, zodat de doeltreffendheid ervan kan worden vergeleken met de eerder gebruikte technieken.

5. Analyseer de voortgang van de pilot om de resultaten te controleren en de relevantie ervan te bepalen.

Logistieke benchmarking is een uitstekende strategie om over de grenzen van het magazijn heen te kijken en te leren van de besten. Indien u wenst dat wij u helpen oplossingen te vinden die geschikt zijn voor uw magazijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze experts helpen u graag verder.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: