Automatisering van magazijnen is essentieel om de efficiëntie van de productielogistiek te verhogen

Optimaliseren van de productielogistiek

07 feb 2022

Productielogistiek is altijd een voorspelbare activiteit geweest. Jarenlang zijn fabrikanten de schakel geweest tussen de grondstofleveranciers en de detailhandel. De huidige economische situatie heeft deze tendens omgebogen en ondernemingen gedwongen zich bezig te houden met op maat ontworpen fabricageprocessen, in combinatie met een grote en heterogene voorraad aan materialen.

Commerciële tendensen zoals just-in-time, de internationalisering van de markten en de vraag van klanten naar snelle leveringen, leiden tot een verandering in de productielogistiek. In dit artikel worden de karakteristieken van dit nieuwe paradigma voor de productielogistiek gedefinieerd en toegelicht, en wordt nagegaan wat de beste strategieën zijn om deze te optimaliseren.

Wat is productielogistiek?

Productielogistiek of industriële logistiek omvat het beheer en de optimalisering van opslagprocessen, alsmede de verplaatsing van materialen in faciliteiten die verbonden zijn met een productiecentrum. Het omvat uiteindelijk alle logistieke processen, die plaatsvinden vanaf de aankoop van grondstoffen tot de vervaardiging van het product.

Analyseren van productieprocessen

Om beter te begrijpen hoe productielogistiek werkt, bespreken we de twee meest voorkomende productiesystemen, alsmede de rol van elk systeem:

- Productie voor voorraad of het «push-systeem»

Dit doet zich voor wanneer het eindproduct aan een grote vraag tegemoetkomt, en beschikt over standaardkenmerken die geen aanpassingen op maat vereisen. In dit geval vervaardigen de fabrieken de artikelen van tevoren. Deze worden rechtstreeks in het magazijn opgeslagen, wat betekent dat de commerciële afdeling alleen de beschikbare voorraad verkoopt. Dit in tegenstelling tot het «pull-systeem», dat hieronder uiteen wordt gezet.

- Productie op bestelling oftewel Make To Order (MTO) of «pull-systeem»

Het pull- of Make To Order-systeem werkt in tegenovergestelde richting: de fabrikant produceert de artikelen op het moment dat de klantbestellingen binnenkomen. De klanten ontvangen vervolgens een leveringsdatum. Met deze methode kan de onderneming, hoewel er geen voorraden van eindproducten zijn, voorraden van halffabricaten aanhouden. Hierdoor kunnen de leveringstermijnen worden verkort, vanaf het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Hoewel sommige sectoren zich onderscheiden door het feit dat zij gebruik maken van het ene of het andere productiesysteem, kunnen beiden in de praktijk naast elkaar bestaan. In de auto-industrie bijvoorbeeld worden standaardvoertuigen vervaardigd (push-systeem), maar andere voertuigen worden op bestelling gemaakt en beschikken over aangepaste kenmerken (pull-systeem).

Magazijnen in de productielogistiek, zijn in verschillende zones ingedeeld, wanneer de voorraden zeer uiteenlopend of heterogeen zijn
Magazijnen in de productielogistiek, zijn in verschillende zones ingedeeld, wanneer de voorraden zeer uiteenlopend of heterogeen zijn

De relatie tussen productie en logistiek in de industrie

Productielogistiek heeft tot doel de doorlooptijd van de productie te verkorten, d.w.z. de tijd die verstrijkt tussen het genereren van een opdracht en de oplevering van het eindproduct.

Om de doorlooptijden te verkorten, kiezen veel bedrijven voor lokale leveranciers die materialen en onderdelen leveren. Deze tendens heeft de relocatie van bedrijven gedeeltelijk teruggedraaid: volgens Industry Week bijvoorbeeld, nam in de Verenigde Staten in 2018, het aantal bedrijven in de productiesector met 38% toe.

Een andere cruciale factor in de productielogistiek is het voorraadbeheer, dat van essentieel belang is voor een vlotte productie. Daartoe moet een magazijn in staat zijn om de twee vraagtypen die van invloed zijn op de productielogistiek, doeltreffend te beheren. Enerzijds de vraag van de eindafnemers, die gebaseerd is op verkoopprognoses of op de bestellingen die in de fabriek zijn geplaatst. Dit is de vraag die onafhankelijk is van het productieproces. Anderzijds de vraag van de fabriek, die bij het magazijn alle grondstoffen bestelt die nodig zijn om het eindproduct te vervaardigen. Dit is de vraag die afhankelijk is van het productieproces.

Op basis van de vraag van de fabriek, kan de industriële onderneming met zekerheid berekenen welke grondstoffen de productie-eenheid nodig heeft om elk product te vervaardigen. De concepten van de nomenclatuur BOM (Bill of Materials) en van het systeem MRP (Materials Requirement Planning) moeten hierbij worden geïntroduceerd. De nomenclatuur verwijst naar de inventaris of de lijst van onderdelen, die nodig zijn om de producten te vervaardigen, terwijl het MRP-systeem de computersoftware is, die de benodigde materialen en de hoeveelheden bepaalt die nodig zijn om een bepaald model te vervaardigen.

De coördinatie van de productielogistiek vereist dus een goede beheersing van deze twee soorten aanvragen (afhankelijke en onafhankelijke). En daarnaast vergt het een goede organisatie van de industriële magazijnen, die op beide soorten aanvragen moeten worden afgestemd. Opslagoplossingen die gekoppeld zijn aan productie-installaties kunnen plaats bieden aan eindproducten, componenten of grondstoffen die het productieproces aanvullen, of aan reserveonderdelen ten behoeve van de after-sales service.

In magazijnen die bestemd zijn voor de productielogistiek, kunnen voorraden met bijzondere karakteristieken opgeslagen zijn
In magazijnen die bestemd zijn voor de productielogistiek, kunnen voorraden met bijzondere karakteristieken opgeslagen zijn

Optimalisering van een magazijn voor industriële logistiek

Lean Logistics is gebaseerd op de Lean Manufacturing filosofie. De basis voor een efficiënte productielogistiek ligt in het verminderen van de bewerkingen die geen waarde aan het product toevoegen. Zoals bijvoorbeeld het interne transport, of de wachttijden tussen processen. Hiertoe behoort ook de hoeveelheid voorraden, die in bewerking zijn.

Het doel is een betere dienstverlening en lagere kosten in het algemeen. Hoe kan men dat voor elkaar krijgen?

- Automatisering van het productieproces op maat.

Wanneer magazijnen worden gebruikt om voorraden op te slaan die rechtstreeks uit de produktie-eenheid komen, dan moeten ze voorbereid zijn op de opslag en het verplaatsen van grote hoeveelheden goederen, die meestal op pallets zijn geplaatst. De automatisering van het transport van materiaal is een veel gebruikte oplossing, omdat het gaat om repetitieve processen en zware lasten. Bovendien wordt door de automatisering de ruimte geoptimaliseerd en de productiviteit binnen de installatie verbeterd doordat incidenten bij de goederenafhandeling drastisch worden verminderd.

Er zijn ook magazijnen voor reserveonderdelen, bestemd voor de industriële logistiek, waarvan de activiteiten gericht zijn op het klaarzetten van bestellingen voor de bevoorrading van de productielijnen. Aangezien dit meestal zeer heterogene voorraden met kleine artikelen betreft, is één van de meest gebruikelijke strategieën gebaseerd op de indeling van het magazijn volgens de ABC-methode, die gebaseerd is op de omloopsnelheid van het artikel, en worden de goederen automatisch vervoert via transportbanen die de verschillende zones in het magazijn met elkaar verbinden.

- Software voor procesmanagement in de productielogistiek

Naast de basisopties beschikt een Warehouse Management Systeem (WMS) over functionaliteiten die speciaal zijn ontworpen om de productiesector te optimaliseren. Deze software, die in zekere zin werkt als een MRP-systeem, controleert en coördineert de relatie tussen de klantvraag en de vraag vanuit het productieproces.

Warehouse management systemen vormen een essentieel hulpmiddel, bij het verkrijgen van een ​​globaal overzicht van de voorraad met betrekking tot de productietaken. Beschikken over een WMS dat gespecialiseerd is in productie, maakt het mogelijk om:

  • Indeling naar voorraadsoort: in de productielogistiek zijn er grondstofvoorraden, voorraden die in bewerking zijn, en voorraden van halffabricaten of eindproducten.
  • Zicht op de voorraadgegevens in real time: de software garandeert te allen tijde inzicht in het aantal en de staat van de goederen.
  • Productie volgens de just-in-time methode: zonder automatisch magazijnbeheer is deze methode niet toepasbaar.

Het belang van integratie in de productielogistiek

Tegenwoordig wordt de industrie geconfronteerd met een flexibele en gediversifieerde productiesituatie, waarbij een efficiënte dienstverlening aan de klant afhankelijk is van het correct functioneren van de productielogistiek. Automatisering en de implementatie van een Warehouse management systeem (WMS) gespecialiseerd in productieprocessen, zijn twee essentiële strategieën voor het optimaliseren van de productielogistiek. Wilt u meer weten over hoe u de industriële logistiek van uw bedrijf efficiënter kunt maken? Neem dan contact met ons op. Onze experts analyseren graag uw situatie en kunnen naar aanleiding daarvan, voorstellen doen om de situatie van uw installaties te verbeteren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: