On-demand warehousing is the evolution of traditional 3PL services

On demand warehousing voor flexibele logistiek

28 apr 2022

De opkomst van nieuwe manieren van consumeren in combinatie met omnichannel en e-commerce heeft bedrijven gedwongen oplossingen te vinden om te voldoen aan de complexiteit van logistiek 4.0. On demand warehousing vormt een ontwikkeling in de 3PL logistiek, die de markt blijvend zal veranderen.

Bedrijven hebben steeds meer tendens om hun logistiek uit te besteden. Een onderzoek dat in dit verband is uitgevoerd door het adviesbureau Global Market Research toont aan dat de sector, waarvan het businessvolume meer dan een miljard dollar bedraagt, met 9% per jaar zal blijven groeien tot 2026.

In dit artikel wordt on demand warehousing nader toegelicht, wordt het ontstaan ervan uitgelegd en worden vooral de sectoren besproken die wellicht met deze nieuwe logistieke tendens te maken zullen krijgen.

On demand warehousing heeft betrekking op de uitbesteding van logistieke diensten gedurende een korte periode
On demand warehousing heeft betrekking op de uitbesteding van logistieke diensten gedurende een korte periode

Wat is on demand warehousing, of flexibele opslag?

On demand warehousing betreft een verdere ontwikkeling van Third Party Logistics oftewel 3PL. In een context waarin bedrijven steeds meer referenties beheren, en waar door de e-commerce de seizoensgebondenheid van de markt is toegenomen, hebben bedrijven meer dan ooit behoefte aan flexibele logistiek.

On demand warehousing kan worden gedefinieerd als het hebben van toegang tot opslag- en orderpickservices, zonder een verplichting op lange termijn.

In tegenstelling tot traditionele logistieke diensten, is on demand warehousing ontstaan ​​uit een trend van het uitbesteden van werkzaamheden, zoals de goederenontvangst en de opslag, en het klaarzetten van de bestellingen op basis van het te beheren volume en voor een korte periode, waarbij de prijs rond 10 euro per pallet en per dag kan bedragen.

Met andere woorden, een dienstverlener van on demand warehousing, biedt transport-, opslag- en ordervoorbereidingsdiensten aan bedrijven die niet over de nodige capaciteit beschikken, om pieken in de activiteit op te vangen in hun eigen magazijn. Over het algemeen beschikken deze dienstverleners over de nieuwste technologieën om de goederen van verschillende klanten feilloos te kunnen beheren. Een efficiënt warehouse management systeem is hierbij onontbeerlijk. Mecalux heeft verschillende automatiseringsprojecten voor magazijnen uitgevoerd voor 3PL dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Havi Logistics en Luís Simões.

Het belangrijkste verschil tussen een dienstverlener van on demand warehousing en van 3PL is de contractduur. In het geval van een 3PL, vertrouwt de klant het beheer van zijn logistiek of een deel ervan, voor een middellange of lange termijn, toe aan de dienstverlener. Bedrijven doen een beroep op on demand warehousing tijdens specifieke periodes, om hun logistiek in bepaalde situaties te versterken.


Applicaties voor on demand warehousing

Steeds meer bedrijven, uit alle sectoren, kiezen ervoor om hun logistiek uit te besteden zodat flexibele en snelle leveringen aan hun eindklanten kunnen worden gegarandeerd. De e-commerce is het meest geïnteresseerd in on demand warehousing vanwege de sterke seizoensgebondenheid van producten die online verkocht worden.

Het mooie van on demand warehousing is dat er geen langetermijnverplichting voor nodig is. Het is eenvoudig om van deze diensten gebruik te maken, wanneer het eigen magazijn niet voldoet. Situaties waarbij het nuttig kan zijn om de logistiek op basis van dit model uit te besteden:

  • Grote marketingcampagnes: zoals bijvoorbeeld Valentijnsdag of de periode rond Kerst. Ondernemingen moeten in staat zijn hun logistiek aan te passen aan deze relatief korte periodes, die worden gekenmerkt door een verhoogde vraag en een intense activiteit. Aanbieders van on demand warehousing zorgen voor meer opslagruimte en meer personeel, zonder dat bedrijven hun eigen magazijnen hoeven te reorganiseren.
  • De omnichannel-toeleveringsketen: tegenwoordig kiezen veel ondernemingen voor een omnichannel-strategie, d.w.z. de combinatie van verkopen in de winkel of in-store verkoop, en het beheer van online geplaatste bestellingen, via het e-commerce-kanaal. Daartoe vertrouwen bedrijven een groot deel van hun bestellingen toe aan een leverancier die gespecialiseerd is in de e-commerce logistiek.
  • Voorraadoverschotten: On demand warehousing biedt bedrijven de mogelijkheid om extra opslagcapaciteit te verkrijgen voor overtollige voorraad in hun eigen magazijn. Hoewel deze trend moet worden vermeden, maakt de complexiteit van e-commerce bestellingen, die uit duizenden SKU's bestaat, het moeilijk om de voorraad aan te passen.
  • Het ontwikkelen van nieuwe producten / markten: niet alleen kleine ondernemingen volgen deze nieuwe trend. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten, doen middelgrote en grote bedrijven een beroep op on demand warehousing, om nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe markten te veroveren. Deze oplossing is ideaal voor de opslag van goederen met een lage omloopsnelheid, en voorkomt investeringen in nieuwe opslagsystemen in het eigen magazijn, zolang het product nog geen plek op de markt heeft veroverd.

Aan de andere kant zijn sommige sectoren terughoudend met betrekking tot on demand warehousing, omdat de traditionele 3PL-logistiek een belangrijke plaats inneemt bij de bedrijfsactiviteiten. Het meest opvallende voorbeeld is de voedingsmiddelensector, waar seizoensgebonden producten bijna niet bestaan, ​​en er meestal nog met pallets gewerkt wordt. Deze bedrijven vinden het daarom niet nodig om hun personeelsbestand of hun logistieke ruimte aan te passen aan de seizoensgebondenheid van de producten.

Door on demand warehousing beschikt de e-commerce over de nieuwste opslagtechnologieën
Door on demand warehousing beschikt de e-commerce over de nieuwste opslagtechnologieën

Een flexibele en efficiënte logistiek

Gezien de complexiteit van de werkzaamheden, hebben bedrijven met een omnichannel-strategie geen behoefte meer aan grote opslagstructuren: door de seizoensgebondenheid van de producten en de mondialisering worden ze gedwongen tot een meer flexibele logistiek.

Dankzij on demand warehousing kunnen organisaties voldoen aan de veelgevraagde verkoopcampagnes zonder dat ze de indeling van hun eigen magazijn hoeven te veranderen of nieuwe opslagsystemen hoeven te installeren.

Daarom wint on demand warehousing geleidelijk aan terrein ten opzichte van de traditionele uitbesteding van logistieke diensten (3PL), ze bieden een meer gespecialiseerde service en kunnen aangepast worden aan een specifieke verkoopperiode.

Wilt u meer meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: