Logistiek vastgoed houdt zich bezig met de verhuur en verkoop van magazijnen

Logistiek vastgoed en de schaarste aan industriële terreinen

22 mrt 2022

Logistiek vastgoed is de uitdaging aangegaan, die door de opkomst van de e-commerce en de omnichannel strategie is ontstaan. Het is noodzakelijk de last mile goed te beheren. Daarvoor zijn er stedelijke distributiecentra nodig, die binnen 24 uur kunnen leveren.

Maar helaas is er een groot tekort aan beschikbare industrieterreinen.

Om deze redenen beleeft de markt voor logistiek vastgoed hoogtijdagen: uit een studie van het adviesbureau Deloitte blijkt dat de vraag naar magazijnen tegen 2023 enorm zal stijgen.

In dit artikel wordt het concept logistiek vastgoed toegelicht, en wordt uiteengezet hoe de sector zich heeft aangepast aan de uitdagingen van de e-commerce en, in het algemeen, aan de technologische behoeften van de logistiek 4.0.

Wat is logistiek vastgoed? Trends in de sector

Logistiek vastgoed is het deel van de vastgoedsector, dat zich bezighoudt met het verhuren en verkopen van magazijnen, bedrijfsgebouwen en industrieterreinen.

De opkomst van de e-commerce heeft een rechtstreekse impact gehad op de markt voor logistiek vastgoed. Door ultrasnelle bezorgingen en logistiek beheer van de last mile, is het noodzakelijk geworden distributiecentra dichter bij de steden te vestigen, om snelle en efficiënte logistieke diensten te kunnen aanbieden.

Uit een onderzoek van het internationale adviesbureau Aberdeen Standard blijkt, dat de locatie van een magazijn één van de belangrijkste factoren zal worden in de logistiek van een bedrijf. Zo verklaarde bijna 60% van de ondervraagde logistiek managers, dat dit aspect van doorslaggevend belang is.

Bovendien kunnen we nu al bepaalde trends waarnemen die de logistieke vastgoedmarkt in de komende jaren zullen kenmerken: hoogbouwmagazijnen, XL loodsen (meer dan 50 m² en doorgaans buiten de stedelijke gebieden gelegen), en kleinere magazijnen die dichter bij de grote steden liggen. De extreemste gevallen zijn de logistieke micro-fulfillment centra of micro-platforms.

Stedelijke logistiek: een symbiose tussen bedrijven

Toegang tot verkeersknooppunten is essentieel voor de distributie. Daarom vormen logistieke distributiecentra een traditionele oplossing voor stedelijk logistiek vastgoed. Dit zijn specifieke terreinen in de steden, waar bedrijven uit de logistieke sector zijn gevestigd. Het belangrijkste voordeel van het vestigen van een industriële loods in deze gebieden is, dat bedrijven transport- en opslagmiddelen kunnen delen, en zo de kosten kunnen drukken en toegang krijgen tot een betere infrastructuur.

La demande croissante en sol industriel urbain a entraîné une hausse du prix au mètre carré
De groeiende vraag naar stedelijke industrieterreinen, heeft geleid tot een stijging van de prijs per m²

 

Gezien de toenemende schaarste aan terreinen, zijn er echter innovatieve oplossingen ontstaan, zoals logistieke platforms met meerdere niveaus. Het is een ontwikkeling van het traditionele logistieke platform, met de toevoeging van verschillende verdiepingen voor een optimaal gebruik van de ruimte. Zo werken verschillende klanten in dezelfde ruimte, elk met hun eigen laad- en losperrons, afhankelijk van de verdieping waarop ze zich bevinden.

Bovendien neemt de druk op industrieel logistiek vastgoed in de buurt van de steden toe, zodat de leveringstermijnen verkort kunnen worden. De nieuwste trend in dit verband vormen de micro-fulfillment centra. Dit zijn eenvoudige magazijnen in stedelijke centra, die een efficiënt beheer van de last mile mogelijk maken.

Een oplossing voor het tekort aan logistiek vastgoed

Door het dalende aanbod van industriegrond wordt de sector momenteel geconfronteerd met stijgende prijzen, wat bedrijven ertoe aanzet de ruimte die zij reeds bezitten, te optimaliseren. Enkele van de belangrijkste oplossingen die kunnen worden toegepast om de opslagcapaciteit te vergroten, zijn:

  • Groeperings- of compacte opslag: in tegenstelling tot opslagoplossingen met directe toegang, wordt bij inrij- of doorrijstellingen de beschikbare opslagruimte optimaal benut, en wordt het aantal gangpaden beperkt. Dit is bijzonder nuttig wanneer het magazijn veel pallets moet beheren, met weinig verschillende artikelnummers en vooral met een lage omloopsnelheid.
  • Hoge oplossingen: Aangezien bedrijven niet in staat zijn meer grond te verwerven (of om buitensporige kosten te vermijden), zijn deze geneigd hun installaties in de hoogte uit te breiden ten einde de beschikbare opslagruimte te vergroten. In dergelijke situaties worden automatische opslagoplossingen aangeraden. Deze kunnen efficiënt inspelen op de werkcycli in stellingen van meer dan 40 meter hoog.
  • Een warehouse management systeem: Een WMS zorgt voor een optimaal rendement van de opslaglocaties, door aan elk product een opslaglocatie toe te wijzen op basis van bepaalde karakteristieken, zoals omloopsnelheid, houdbaarheidsdatum of pickroute. Door de beschikbare lege ruimte in de stellingen beter te gebruiken, kan de opslagcapaciteit beter benut worden.

Een nieuwe magazijnmode

Als gevolg van nieuwe consumententrends is industriegrond voor logistiek vastgoed gewilder dan ooit. Gezien de stijgende prijs per m², hebben veel bedrijven gekozen voor oplossingen die de beschikbare opslagruimte optimaliseren.

Technologie blijkt immers de beste troef om de uitdagingen van logistiek vastgoed aan te gaan. De implementatie van warehouse management systemen die de voorraad coördineren over meerdere bedrijfsfaciliteiten, vormt een aanvulling op de automatisering van magazijnen.

Het is geen toeval dat oplossingen zoals micro-fulfillment centra, magazijnen die gespecialiseerd zijn in de voorbereiding en verzending van bestellingen in recordtijd, geconsolideerd worden, om te zorgen voor een snelle logistieke dienstverlening die beantwoordt aan de eisen van deze tijd.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Onze experts helpen u graag verder.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: