Kitting is een systeem om onderdelen klaar te zetten en bij de assemblagelijnen af te leveren

Kitting: optimaliseren van het samenstellen van kits

17 mrt 2022

Kitting, of het samenstellen van kits, is een logistieke activiteit die bestaat uit het samenvoegen van alle elementen van een product in één pakket, ook wel «kit» genoemd. Deze kit wordt vervolgens overgebracht naar andere magazijnmedewerkers in het warehouse, die het eindproduct in elkaar zetten.

De medewerkers aan de assemblagelijn, zouden zelf de onderdelen van het product kunnen ophalen. Maar door een uitgekiende kitting-strategie te ontwikkelen, met medewerkers die gespecialiseerd zijn in het samenstellen van kits, is het mogelijk de productiviteit te verhogen en vergissingen tijdens het assemblageproces te verkleinen. Om tot een uitstekend resultaat te komen, moeten verschillende uitdagingen worden overwonnen, die in dit artikel worden besproken.

Wat is kitting?

Om te beginnen volgt hieronder een meer gedetailleerde definitie: kitting is het samenvoegen van alle onderdelen van een product in één pakket of kit, dat vervolgens naar de assemblagelijnen wordt gebracht om daar te worden geassembleerd. Dit proces vindt vooraf plaats, zodat een ononderbroken aanvoer van producten naar de assemblagelijnen wordt gewaarborgd.

De assemblagelijn is een veelgebruikte manier van werken, bij de vervaardiging van onder meer auto's, meubelen of huishoudelijke apparaten. De afzonderlijke onderdelen van elk product, worden opeenvolgend geassembleerd, terwijl ze van het ene werkstation naar het andere worden verplaatst.

Een heel eenvoudig voorbeeld: een pennenfabriek. In het warehouse, bundelen de magazijnmedewerkers vijf referenties:

 • SKU01: dop
 • SKU02: lang buisje
 • SKU03: stop
 • SKU04: inkt
 • SKU05: kogel

Deze verschillende onderdelen kunnen niet afzonderlijk op de markt worden gebracht. Wanneer deze onderdelen eenmaal zijn samengesteld, dan worden ze naar de assemblagelijnen verzonden om een nieuw artikel te vormen: SKU06, de balpen. Door de verschillende referenties te registreren, in dit geval de pen en de onderdelen, kan de onderneming de voorraden beter beheren.

«Kitting» is geen dienst met toegevoegde waarde en maakt geen deel uit van het toeleveringsproces

Kitting moet duidelijk onderscheiden worden van het proces van het bevoorraden van productielijnen, en van diensten met toegevoegde waarde: VAS, een acroniem van value-added service. Wat komt er kijken bij de bevoorrading van de productielijnen? Sommige magazijnen worden gebruikt om de productielijnen te voorzien van grondstoffen, die nodig zijn voor de vervaardiging van de artikelen. Bijvoorbeeld: in een magazijn worden meel, zout en gist samengebracht, en vervolgens met water verwerkt tot een nieuwe referentie: brood. In het kader van de softwareoplossingen van Mecalux, kan dit worden gerealiseerd door de module: WMS voor Productie.

 • Value-added services (VAS) oftewel diensten met toegevoegde waarde. In de logistiek wordt onder een «value-added service», een dienst verstaan waarbij een product wordt bijgewerkt om aan specifieke klanteisen te voldoen. Zoals bijvoorbeeld het drukken van een gepersonaliseerde boodchap op een T-shirt. In het magazijn groeperen de operatoren de artikelen en brengen ze naar de overeenkomstige werkstations voor verdere verwerking. Zodra dit proces is voltooid, worden de producten rechtstreeks naar de klant verzonden.

Kitting is derhalve een proces dat ten doel heeft de assemblage van een eindproduct te versnellen. Onder bevoorrading van de productielijn, wordt daarentegen, gewoon de levering van grondstoffen, als onderdeel van een productieproces, verstaan. Een VAS, of value-added service, is het op maat maken van een artikel voor een specifieke klant. Hoewel deze drie concepten soms in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt, moet de nadruk worden gelegd op de onderlinge verschillen, aangezien de toepassing en de ontwikkeling ervan zeer verschillend zijn.

De voordelen van kitting

Kitting is een uitdaging voor bedrijven, omdat het hen dwingt, tijd en middelen te besteden aan een doel waarvan het nut niet altijd duidelijk is. Het is echter een manier van werken die, wanneer deze efficiënt wordt toegepast, grote waarde heeft voor het hele bedrijf en veel voordelen biedt. Bij de assemblagelijnen beschikken de operators over alle materialen die ze nodig hebben om hun werk te doen, wat de processen versnelt en kosten bespaart.

 • Optimalisering van de werktijd en vermindering van het aantal verplaatsingen. Omdat de artikelen voorhanden zijn, hoeven de magazijnmedewerkers die bij de assemblagelijnen werkzaam zijn, ze niet te gaan halen.
 • Een efficiëntere bevoorradingsketen. De assemblagelijnen en het magazijn staan perfect met elkaar in verbinding, en zijn op elkaar afgestemd om de productie van de artikelen te optimaliseren. Dit verbetert de dienstverlening en versnelt het proces.
 • Minder vergissingen. De magazijnmedewerkers die de kits samenstellen, zijn hierin gespecialiseerd en kunnen met behulp van automatische beheers- en orderpicksystemen, zoals het Put-to-Light systeem, alle artikelen samenvoegen zonder zich te vergissen.
 • Betere resultaten. Door alle onderdelen vooraf klaar te zetten, kunnen de voorraden nauwkeuriger worden bijgehouden, en kunnen de artikelen continu en zonder onderbreking worden geassembleerd.
 • Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. De medewerkers bij de assemblagelijnen, beschikken alleen over de onderdelen en gereedschappen die nodig zijn voor hun werkzaamheden. Op die manier wordt alleen die ruimte in beslag genomen, die strikt noodzakelijk is voor de assemblage van de artikelen.
Bij het samenstellen van kits, zorgen de automatisering en het warehouse management systeem, voor snelheid, veiligheid en nauwkeurigheid
Bij het samenstellen van kits, zorgen de automatisering en het warehouse management systeem, voor snelheid, veiligheid en nauwkeurigheid

Opslagsystemen voor het samenstellen van kits

Om de kits efficiënt te assembleren, moet het magazijn uitgerust zijn met opslagsystemen en apparatuur voor goederenafhandeling, die hiervoor geschikt zijn. Ze moeten voldoen aan de volgende karakteristieken:

 • Eenvoudig toegankelijke voorraad. Directe toegang verbetert het goederen- en voorraadbeheer.
 • Aanpasbaarheid aan producten met verschillende specificaties. De bedrijfsruimten moeten geschikt zijn voor alle soorten producten, van verschillende omvang en met verschillende omloopsnelheden, zowel wat de onderdelen van de kits als de kits zelf betreft.
 • De plaatsing van goederen in het magazijn. Een goede plaatsing van de producten in het magazijn, maakt het gemakkelijk om de benodigde onderdelen te vinden, en optimaliseert en beperkt de verplaatsingen van de magazijnmedewerkers. Zo verdient het bijvoorbeeld de voorkeur dat de artikelen waaruit een kit gewoonlijk bestaat, dicht bij elkaar worden opgeslagen om onnodige verplaatsingen van de medewerkers te voorkomen.

Als de kits uit kleine artikelen samengesteld worden, dan kunnen deze onderdelen op pickingstellingen worden geplaatst, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Concreet zijn dynamische pickingstellingen het nuttigst voor de afhandeling van grote hoeveelheden producten.

In dynamische pickingstellingen kunnen meer producten worden geplaatst dan in traditionele rekken, waardoor er minder vaak hoeft te worden bijgevuld. Dankzij deze pickingstellingen kan de bevoorrading en de samenstelling van de kits in verschillende gangpaden plaatsvinden, zodat de operators niet worden gehinderd. De integratie van pick-to-light-systemen maakt het werk van de operatoren bovendien dynamischer.

Wanneer kits echter grote artikelen bevatten, worden deze meestal opgeslagen in magazijnstellingen voor pallets. Dit is een perfecte opslagoplossing, met een directe toegang tot een groot aantal referenties, waarbij de beschikbare opslagruimte optimaal wordt benut. Operators pakken de artikelnummers die ze nodig hebben om een kit samen te stellen, direct van de pallet op vloerniveau. De bevoorrading wordt gedaan op de bovenste niveaus van de magazijnstellingen.

Automatisering en kitting

Om tot betere prestaties te komen op het gebied van kitting, is het van belang te wijzen op de mogelijkheden die automatisering biedt. Automatische magazijnen, zowel voor pallets als voor magazijnbakken, optimaliseren niet alleen de beschikbare ruimte, maar helpen ook om kits sneller, veiliger en nauwkeuriger samen te stellen.

Het criterium goods-to-man helpt de voorbereidingstijd van de kit te verminderen. Dit betekent dat de magazijnmedewerkers op hun assemblageposten blijven, en wachten tot de goederen automatisch arriveren. Zo hoeven zij zich niet te verplaatsen. Bovendien worden de kits op volgorde en geordend samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van het bedrijf.

De automatisering van kitting heeft vier onmiskenbare voordelen:

 • een snellere en efficiëntere opslag van goederen.
 • een vermindering van het aantal verplaatsingen door de operatoren, wat tijdwinst oplevert.
 • een beveiliging van de goederen door middel van een beperkte toegang.
 • de onderdelen van de artikelen worden volgens de just-in-time methode naar de assemblagelijnen gezonden.

Het WMS, een onmisbaar instrument voor kitting

Een WMS, oftewel een warehouse management systeem, zoals Easy WMS van Mecalux, is een fundamenteel instrument voor het behalen van uitstekende resultaten op het gebied van alle magazijnactiviteiten, inclusief kitting. Eén van de basisfuncties is het aansturen van de verplaatsingen van de magazijnkranen en het functioneren van de transportbanden, alsmede de bevoorrading van de kittingzones met de benodigde goederen.

Om het kittingproces echt doeltreffend te laten verlopen, moeten de voorraden bovendien continu in het WMS worden bijgewerkt. Een voorraadtekort kan leiden tot vertragingen bij het samenstellen van de kits en dientengevolge tot onderbrekingen bij de productie van de goederen.

In dit specifieke proces is een volledige integratie van de ERP en het WMS ook uitermate belangrijk. De assemblage van de kits gebeurt na ontvangst van een door de ERP verzonden order, op basis van de aanwijzingen van het WMS.

Dankzij magazijnstellingen met dozen hoeven de magazijnmedewerkers zich niet te verplaatsen bij het sorteren van producten, of het nu gaat om het klaarzetten van bestellingen of het samenstellen van kits
Dankzij magazijnstellingen met dozen hoeven de magazijnmedewerkers zich niet te verplaatsen bij het sorteren van producten, of het nu gaat om het klaarzetten van bestellingen of het samenstellen van kits

De informatiestroom tussen het WMS en het ERP zou er als volgt uitzien in het geval van kitting:

De ERP produceert een stuklijst of Bill of Materials, met de onderdelen die elk assemblagestation nodig heeft om de producten te vervaardigen.

Onmiddellijk daarna verstuurt het WMS de volgorde voor de voorbereiding van de kits. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat prioritaire kits als eerste worden voorbereid. Tevens worden taken gepland en toegewezen. Dit systeem begeleidt de operatoren, en verstrekt duidelijke opdrachten voor het samenvoegen van alle materialen, zonder uitzondering.

Zodra de kits klaar zijn, rapporteert het WMS dit aan de ERP, en geeft het de opdracht om ze op het juiste moment naar de assemblagelijnen te sturen.

Logistiek voor assemblagelijnen

Kitting is een proces dat als voornaamste doel heeft, de tijd en het werk aan de assemblagelijnen te optimaliseren. Magazijnmedewerkers verzamelen en bundelen de benodigde artikelen van tevoren, en sturen deze op het juiste moment naar de productie, om vertragingen en onderbrekingen van de dienstverlening te voorkomen.

Om de assemblagelijnen zo snel en efficiënt mogelijk te bevoorraden, moet het magazijn uitgerust worden met opslagsystemen, die de opslag en het samenstellen van kits vergemakkelijken. Het is ook van essentieel belang, dat het beschikt over een WMS om het werk van de magazijnmedewerkers te coördineren en de voorraad nauwgezet te beheren.

Het is duidelijk dat automatisering tot betere resultaten leidt. Mecalux heeft een ruime ervaring in het opzetten van automatische magazijnen. Het project dat Mecalux heeft ontwikkeld voor de Franse fabrikant van gereedschap SAM Outillage is daar een voorbeeld van. In het magazijn zijn zones ingericht voor het samenstellen van kits, die groot genoeg zijn om de magazijnmedewerkers in staat te stellen de items te sorteren en in de juiste dozen te plaatsen. Orders worden klaargezet volgens het goederen-naar-man principe, dat wil zeggen, dat de magazijnkranen en transportbanden de goederen automatisch naar de magazijnmedewerkers brengen.

Neem contact op met Mecalux om uw opslagproject op te starten, en het samenstellen van kits in uw magazijn te verbeteren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: